Products & Services
EN
EN
TH
CN

BlockChain ความท้าทายต่อตลาดเงินและตลาดทุน

BlockChain ไม่ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงระบบเดิมที่มีอยู่ แต่กำลังก่อตัวสร้างระบบคู่ขนานกับระบบเดิมที่มีอยู่ทำให้เกิดทางเลือกใหม่สำหรับประชาชน ผู้บริโภค นักธุรกิจ

แนวโน้มในยุคดิจิทัล ทำให้พยากรณ์ได้ว่าระบบการเงินใหม่ ทั้ง BlockChain และ Crypto Currency ที่เป็นระบบคู่ขนานนี้จะได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง และค่อยๆ แทนที่ระบบการเงินแบบเดิมที่ค่อยๆ  เสื่อมถอยลงไปและผู้เล่นในระบบเก่าย่อมเป็นส่วนเกินไม่สามารถปรับตัวเข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบใหม่ได้
 
โดยตัวอย่างแรกน่าจะเป็นกรณี Crypto Currency ที่อยู่บนแนวทาง BlockChain กำลังสร้างบริบทใหม่ต่อสภาพการเงินการธนาคาร การเปลี่ยน “ความเชื่อมั่น”ในระบบเงินตราที่ปัจจุบันมีรัฐเป็นศูนย์กลาง (Centralization) ไปสู่ความเชื่อในระบบเงินตราที่ใช้กลไกการไม่มีศูนย์กลาง (Decentralization) การกำกับดูแลที่แต่เดิมถูกดำเนินการโดยองค์กรภาครัฐ แต่ในระบบใหม่การกำกับดูแลจะกลายเป็นอัลกอริทึมทางคณิตศาสตร์แทนโดยอัลกอริทึมพวกนี้จะถูกประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ของประชาชนคนธรรมดาทั่วไปที่กระจายอยู่ทั่วโลกแต่เชื่อมโยงกันช่วยสร้างระบบเงินตราใหม่ที่ไม่ต้องพึ่งพากลไกของภาครัฐอีกต่อไป
 
ขณะที่เงินตราในรูปแบบเดิมถูกควบคุมโดยรัฐบาลของแต่ละประเทศ กลไกอุปสงค์อุปทาน และเงินเฟ้อ ทำให้ค่าเงินมีความผันผวน และมีแนวโน้มด้อยค่าลงทุกวันตามอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น แต่เงินตราสกุล BitCoin นี้กลับให้ประสบการณ์ที่แปลกว่า เพราะการผลิตบิทคอยน์ใหม่เกิดขึ้นสัมพันธ์กับการทำงานของ Bitcoin Miner ที่ทำงานมากขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของการเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยน  ในกรณีของ Ethereum Coin แม้ว่าไม่มีการกำหนดเพดานจำนวนเงินสูงสุดเช่นเดียวกับบิทคอยน์ แต่ด้วยอัลกอริทึมที่ออกแบบไว้จะผลิตเหรียญใหม่ได้จะต้องสอดคล้องกับความต้องการที่จะใช้เป็นสื่อกลางและจะต้องไม่ทำให้เกิดเงินเฟ้อขึ้น
 
เปรียบเทียบกับระบบเงินตราที่ผลิตโดยรัฐเมื่อคนเริ่มไม่เชื่อมั่น รัฐก็จะพยายามเพิ่มค่าเงินเข้ามาในตลาดมากขึ้น เช่น การเกิดขึ้นในประเทศเวเนซูเอลาที่รัฐเร่งเติมปริมาณเงินเข้ามาในตลาดทำให้เกิดเงินเฟ้อสูงถึง 1600%ต่อปี และสุดท้ายรัฐก็จะประกาศยกเลิกเงินตรานั้นแล้วสร้างเงินตราสกุลใหม่ และกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนที่จะต้องใช้เงินในสกุลเก่าจำนวนมากแลกกับสกุลใหม่จำนวนเพียงเล็กน้อย เช่น กรณีเงินจ๊าดในเมียนมา
 
อย่างไรก็ตาม การท้าทายระบบเงินตราที่อยู่ใต้กำกับของรัฐนับเป็นเพียงตัวอย่างเดียวของมหัศจรรย์แห่งคอยน์ ในฐานะระบบเงินตราภาคประชาชน  “คอยน์” จะไม่ได้หยุดอยู่การสร้างทางเลือกให้กับระบบเงินตราเพียงเท่านั้น แต่ “คอยน์”เหล่านี้ได้มีการนำไปสร้างทางเลือกในการระดมทุน นอกเหนือจากการระดมทุนที่ผ่านตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  โดยสิ่งนี้คือ ICO (Initial Coin Offering) การระดมทุนโดยไม่ต้องง้อ ตลาดหลักทรัพยช่วงนี้เห็นการเติบโตของการสร้างบริษัทใหม่ๆ โดยการระดมทุนนี้จะผ่านคอยน์ที่สร้างขึ้นมา นับเป็นมหัศจรรย์อย่างที่สองของคอยน์ที่ตอนแรกเอามาใช้แทนเงินตราที่มีอยู่ในปัจจุบัน ตอนนี้เอาคอยน์มาใช้แทนหุ้นเพื่อสร้างการระดมทุนพันธ์ใหม่ให้เกิดขึ้น ด้วยการใช้วิธี ICO เพิ่มมากขึ้นเรื่อยและน่าจะเป็น Digital Disruptor ต่อตลาดหลักทรัพย์เพราะ
1. ICO จะมีต้นทุนในการระดมทุนน้อยกว่าค่าใช้จ่ายในการทำ IPO และการเข้าไปในตลาดทรัพย์ รวมทั้งจะเข้าไปซื้อขายหุ้นในตลาด ไม่ต้องจ้างคนโน้น คนนี้มาทำ มาตรวจสอบเพื่อทำหนังสือชี้ขวนการลงทุน Due Diligence
2. ICO จะเข้าระดมทุนได้รวดเร็วกว่าไปยืนรอเข้าแถวเพื่อทำ IPO
3. ICO จะสามารถสร้างการระดมทุนทีเดียวได้ทั่วโลก ไม่ได้มีข้อจำกัดจะต้องขั้นกับตลาดหลักทรัพย์ประเทศใดประเทศหนึ่ง
4. สำคัญสุดไม่ต้องไปถูกกำกับดูแลโดยใคร ICO จะทำการะดมทุนโดยไม่ต้องผ่านกการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์รายใด แอบคิดว่าถ้ากฎหมายประเทศใดไม่เอื้ออำนวย ก็ไปจดทะเบียนประเทศที่เปิดโอกาส แล้วทำ ICO โดยใช้ฐานที่ตั้งประเทศนั้นได้เลย
 
Matchpool คือตัวอย่างของธุรกิจของคนรุ่นใหม่ที่สร้าง Platform จาก Blockchain (ที่มีคุณสมบัติ ความเป็นนิรนาม Anonymous และโปร่งใส Transparency) เพื่อใช้สร้างสังคมออนไลน์ที่เรียกว่า Pool โดยอาจนำมาใช้ในเรื่องหาคู่ หากลุ่มคนรักแมว โดยเจ้าของ Pool จะได้ประโยชน์จากการที่สมาชิกเข้ามาใน Pool ของตนเอง โดยจะเป็นเจ้าของ Pool ได้จะต้องมีการลงทุนผ่านระบบ ICO(Initial Coin offering) ที่ใช้สร้างสกุลเงินดิจิทัลของตนเองเรียกว่า GUP โดยมีเป้าหมายที่จะระดมทุนให้ได้ 5.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าเมื่อระดมทุนเสร็จจะเปิดให้บริการได้ภายในไตรมาสแรกของปีหน้า ใช้เวลาเพียงสองวันเท่านั้นในการระดมทุนให้ถึงเป้าหมายปิดรับการลงทุนไปแล้ว
 
นอกจากนี้ Atom Coin ระดมทุนได้ 16 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในเวลา 30 นาที ตามมาด้วย BCAP Coin ระดมทุนได้เกือบ 10 ล้านดอลลาร์ภายในเวลาหกชั่วโมง ตัวอย่างเหล่านี้กำลังแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วของตลาดการเงิน ตลาดทุนในไม่ช้านี้ ในโอกาสต่อไปผู้เขียนจะได้กล่าวถึงในเรื่องรูปแบบธุรกิจที่อาศัยคอยน์เหล่านี้ทำงานอย่างไรต่อไป
........................