EN
EN
TH
CN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Digital Manpower
 
 
Digitized SMEs
 
 
Digitized Community
 
 
Digitized Agriculture
 
 
Meeting and Seminar
 
 
Contact
 
 
 
 
 
 
Smart City Development
 
 
การพัฒนาระบบนิเวศน์วิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น
 
 
ระบบการพัฒนาและบ่มเพาะวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น
 
 
ตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น
 
 
เครื่องมือการส่งเสริม
 
 
ดูเพิ่มเติม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เป้าหมายและพื้นที่
 
 
เครื่องมือการส่งเสริม
 
 
ดูเพิ่มเติม
เป้าหมายและพื้นที่
 
 
เครื่องมือการส่งเสริม
 
 
ความสำเร็จ
 
 
เป้าหมายและพื้นที่
 
 
เครื่องมือการส่งเสริม
 
 
ความสำเร็จ
 
 
เป้าหมายและพื้นที่
 
 
เครื่องมือการส่งเสริม
 
 
ดูเพิ่มเติม
ประเภทกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน
 
 
การส่งเสริมพื้นที่นวัตกรรมดิจิทัล
 
 
สิทธิประโยชน์ในการลงทุน
 
 
สิทธิประโยชน์ทางภาษี
 
 
เครื่องมือการส่งเสริม
 
 
เป้าหมายและพื้นที่
 
 
เครื่องมือการส่งเสริม
 
 
ดูเพิ่มเติม
เป้าหมายและพื้นที่
 
 
เครื่องมือการส่งเสริม
 
 
ดูเพิ่มเติม
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการดิจิทัล
 
 
ข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ
ดูข่าวสาร กิจกรรม ต่างๆของ depa ได้ที่นี่
Announcement News
การขยายระยะเวลารับสมัครผู้มีผลงานสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล Prime Minister's Digital Award 2021 ภายในโครงการการเผยแพร่และกระตุ้นการรับรู้พร้อมยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
18 Jan 2022
2
Announcement News
ดีป้า เปลี่ยนผ่านวิถีใหม่ สร้างชุมชนไทย สร้างรายได้ด้วยดิจิทัล
17 Jan 2022
11
News
MDES x depa ลุยสิงห์บุรีปั้นตลาดต้นแบบพลิกฟื้นเศรษฐกิจฐานราก พาพ่อค้าแม่ค้า Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ ฝ่าวิกฤตโควิด-19
16 Jan 2022
7
Announcement News
โครงการรัฐร่วมเอกชนสร้างทักษะดิจิทัลใหม่เรียนจบไม่ตกงาน สำหรับนักศึกษา / ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาทั่วไป ที่เตรียมความพร้อมเข้าสู่สายงานดิจิทัล
12 Jan 2022
28
Announcement News
การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการให้ทุนการศึกษาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ผ่านมาตรการของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
12 Jan 2022
22
Announcement News
การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการคูปองดิจิทัล เพื่อการยื่นขอรับหรือจดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
10 Jan 2022
19
Announcement News
การรับสมัครเพื่อขอรับการช่วยเหลือและการอุดหนุนเพื่อการร่วมวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง
10 Jan 2022
22
Announcement News
การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Manpower Fund)
10 Jan 2022
20
News
“ดีป้า” ผนึกกำลังพันธมิตรร่วมส่งต่อโอกาสการจ้างงานคนพิการกว่า 400 อัตรา สู่การเป็น AI Trainer
10 Jan 2022
4
ดูเพิ่มเติม
News
..
..