Products & Services
EN
EN
TH
CN
 
 
 
 
 
 
 
 
Digital Manpower
 
 
Digitized SMEs
 
 
Digitized Community
 
 
Digitized Agriculture
 
 
Meeting and Seminar
 
 
Contact
 
 
 
 
Smart City Development
 
 
การพัฒนาระบบนิเวศน์วิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น
 
 
ระบบการพัฒนาและบ่มเพาะวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น
 
 
ตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น
 
 
เครื่องมือการส่งเสริม
 
 
ดูเพิ่มเติม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เป้าหมายและพื้นที่
 
 
เครื่องมือการส่งเสริม
 
 
ดูเพิ่มเติม
เป้าหมายและพื้นที่
 
 
เครื่องมือการส่งเสริม
 
 
ความสำเร็จ
 
 
เป้าหมายและพื้นที่
 
 
เครื่องมือการส่งเสริม
 
 
ความสำเร็จ
 
 
เป้าหมายและพื้นที่
 
 
เครื่องมือการส่งเสริม
 
 
ดูเพิ่มเติม
ประเภทกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน
 
 
การส่งเสริมพื้นที่นวัตกรรมดิจิทัล
 
 
สิทธิประโยชน์ในการลงทุน
 
 
สิทธิประโยชน์ทางภาษี
 
 
เครื่องมือการส่งเสริม
 
 
เป้าหมายและพื้นที่
 
 
เครื่องมือการส่งเสริม
 
 
ดูเพิ่มเติม
เป้าหมายและพื้นที่
 
 
เครื่องมือการส่งเสริม
 
 
ดูเพิ่มเติม
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการดิจิทัล
 
 
News and Activities
See news of various activities of depa here.
Activity News
"ดีป้า" ลงพื้นที่เหนือบน เยี่ยมชมโรงเรียนต้นแบบ โครงการ depa young maker space development สู่การพัฒนานักเรียนให้มีทักษะ Coding
06 Dec 2019
Activity News
“ดีป้า” เหนือบน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป วางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
05 Dec 2019
Activity News
“ดีป้า” หารือพันธมิตร รุดหน้าสร้างนวัตกรรมสู่ TDV
04 Dec 2019
Activity News
“ดีป้า” ประกาศความสำเร็จ ส่งเสริมดิจิทัลสตาร์ทอัพ พัฒนาระบบออกใบสั่งยาอิเลคทรอนิกส์ มุ่งลดความแออัดในโรงพยาบาล
04 Dec 2019
Activity News
“ดีป้า” เปิดบ้านต้อนรับคณะกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมหารือแนวทางพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล
04 Dec 2019
Activity News
“ดีป้า” เชื่อมโยงเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ
04 Dec 2019
Activity News
“ดีป้า” หารือ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หาแนวทางผลักดันผู้ประกอบการด้านดิจิทัลและเกษตรขยายตลาดสู่ต่างประเทศ
04 Dec 2019
Activity News
“ดีป้า” จัดมาสเตอร์คลาสด้านเมืองอัจฉริยะ ติวเข้มการออกแบบและพัฒนาเมืองท่องเที่ยวอัจฉริยะของไทยเป็นแบบอย่างแก่ผู้บริหารและสภาเทศบาลเมืองมากาติ ฟิลิปปินส์
03 Dec 2019
Activity News
เริ่มแล้ว! สำหรับการคัดเลือกทีมที่มีใจรักการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเข้าร่วมกิจกรรม depa Accelerator Program
03 Dec 2019
ดูเพิ่มเติม
News
..
..