Products & Services
EN
EN
TH
CN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Digital Manpower
 
 
Digitized SMEs
 
 
Digitized Community
 
 
Digitized Agriculture
 
 
Meeting and Seminar
 
 
Contact
 
 
 
 
 
 
Smart City Development
 
 
การพัฒนาระบบนิเวศน์วิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น
 
 
ระบบการพัฒนาและบ่มเพาะวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น
 
 
ตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น
 
 
เครื่องมือการส่งเสริม
 
 
ดูเพิ่มเติม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เป้าหมายและพื้นที่
 
 
เครื่องมือการส่งเสริม
 
 
ดูเพิ่มเติม
เป้าหมายและพื้นที่
 
 
เครื่องมือการส่งเสริม
 
 
ความสำเร็จ
 
 
เป้าหมายและพื้นที่
 
 
เครื่องมือการส่งเสริม
 
 
ความสำเร็จ
 
 
เป้าหมายและพื้นที่
 
 
เครื่องมือการส่งเสริม
 
 
ดูเพิ่มเติม
ประเภทกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน
 
 
การส่งเสริมพื้นที่นวัตกรรมดิจิทัล
 
 
สิทธิประโยชน์ในการลงทุน
 
 
สิทธิประโยชน์ทางภาษี
 
 
เครื่องมือการส่งเสริม
 
 
เป้าหมายและพื้นที่
 
 
เครื่องมือการส่งเสริม
 
 
ดูเพิ่มเติม
เป้าหมายและพื้นที่
 
 
เครื่องมือการส่งเสริม
 
 
ดูเพิ่มเติม
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการดิจิทัล
 
 
News and Activities
See news of various activities of depa here.
Activity News
“ดีป้า” ใต้ล่าง เดินหน้าปรับปรุงภูมิทัศน์ “คลองเตย” ขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ จ.สงขลา
21 Jan 2020
Activity News
“ดีป้า” ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ติดตามการใช้งาน “ช้างป่า i lert u” แอปฯ แจ้งเตือนภัยจากช้างป่า ตัวช่วยป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
21 Jan 2020
Activity News
"ดีป้า" ร่วมมือพันธมิตร ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลขับเคลื่อนธุรกิจ
20 Jan 2020
Activity News
“ดีป้า” ใต้ล่าง จับมือกระทรวงอุตสาหกรรมมุ่งพัฒนาเมืองอัจฉริยะยางพารา พร้อมต่อยอดสินค้าชุมชน สู่อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร
20 Jan 2020
Activity News
“ดีป้า” หารือ มาสเตอร์การ์ด ขยายผลพัฒนาเมืองอัจฉริยะในโครงการ City Possible พร้อมประกาศรับสมัครเมืองที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ภายในเดือน ก.พ.นี้
20 Jan 2020
Activity News
“ดีป้า” ลงพื้นที่ระยองฮิ! ชุมชนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ชาวบ้านยิ้มแป้นรายได้เพิ่มขึ้น
20 Jan 2020
News
“ดีป้า” นำสื่อมวลชนติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาระบบท่าเรืออัจฉริยะ โชว์แนวทางแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด ยกระดับการให้บริการท่าเรือแหลมฉบัง
20 Jan 2020
Activity News
“ดีป้า” เปิดบ้านต้อนรับคณะนักศึกษาและอาจารย์จาก Jeongbuk National University
20 Jan 2020
Activity News
“ดีป้า” ดัน 27 เมืองเข้า “City Possible” โครงการระดับโลกของมาสเตอร์การ์ด เร่งพัฒนาประเทศไทยสู่การเป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
20 Jan 2020
ดูเพิ่มเติม
News
..
..