บริการ
TH
EN
TH
CN
การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับ กูเกิล (Google)  ส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชน หรือ Digital Literacy เพื่อเพิ่มทักษะดิจิทัลและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล โดยพัฒนาหลักสูตร “การพัฒนาทักษะและการเป็นพลเมืองดิจิทัล” (Digital Citizenship)  ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ทุกเวลา ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ www.thaidigizen.com เพื่อขยายโอกาสการเรียนรู้และเพิ่มช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารจากทั่วทุกที่ให้กับชุมชนและประชาชนทั่วประเทศไทย  เตรียมความพร้อมสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล

หลักสูตรการพัฒนาทักษะและการเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) ประกอบด้วย 6 บทเรียน ได้แก่

  • พลเมืองแห่งศตวรรษที่ 21
  • ทักษะและความรู้ดิจิทัล
  • ความปลอดภัยแห่งศตวรรษที่ 21
  • สิทธิและความรับผิดชอบแห่งศตวรรษที่ 21
  • โอกาสแห่งศตวรรษที่ 21
  • ความท้าทายแห่งศตวรรษที่ 21

โดยสามารถเริ่มต้นเรียนรู้ได้ง่ายๆที่ คลิ๊ก!  หรือเริ่มต้นทำความเข้าใจการเป็นพลเมืองดิจิทัล กับ สมร 4.0 ที่นี่