บริการ
TH
EN
TH
CN
Coding Thailand

Coding Thailand


สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดำเนินโครงการ Coding Thailand  พัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ระดับประเทศ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และวิทยาการคอมพิวเตอร์ รวมถึง ฝึกฝนกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ต่อยอดความคิดเป็นนวัตกรรมดิจิทัล อันเป็นฐานรากสำคัญในการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล เพื่อเข้าสู่การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนเศษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมมือกับ code.org องค์กรไม่แสวงหากำไร ที่เป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์ในรูปแบบออนไลน์ชั้นนำของโลก พร้อมด้วยหน่วยงานพันธมิตรได้แก่ ไมโครซอฟท์, ซิสโก้, กูเกิล และ อักษรเอ็ดดูเคชั่น ฯลฯ เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์ม Codingthailand.org ให้มีเนื้อหาการเรียนรู้ที่เหมาะกับบริบทการศึกษาในประเทศไทย  ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมความสนใจในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้แก่เยาวชน และช่วยพัฒนาทักษะพื้นฐานในการวิเคราะห์ แก้ปัญหา และใช้ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ในการต่อยอดไปถึงการพัฒนาทักษะดิจิทัลในระดับสูง ถือเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลให้พร้อมเข้าสู่การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนเศษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลต่อไป

Codingthailand.org จึงเป็นเสมือน Online Knowledge Community ที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา โดยผสมผสานระหว่างความรู้และสื่อเพื่อความบันเทิง เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในตัวบทเรียนโดยไม่เกิดการเบื่อหน่ายด้วยการสร้างเนื้อหาของบทเรียนทางด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และแนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงทฤษฎีให้กับนักเรียนในระดับประถมจนถึงระดับมัธยม นอกจากนั้น ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือการเรียนการสอนที่ ครู อาจารย์สามารถนำวิชา Computer Programming ผนวกเข้าไปรวมเอาไว้ในหลักสูตรเพื่อให้นำความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สู่นักเรียนจำนวนมาก ผ่านบทเรียนแบบง่ายๆ ในช่องทางต่างๆ ทั้งผ่านเว็บ สมาร์ทโฟน และ อุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart Device)

โดยโครงการ Coding Thailand ได้มีการเปิดตัวแพลตฟอร์มออนไลน์ CodingThailand.org  ในระยะแรก เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิเชษ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีฯดีป้า ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยกระตุ้นความสนใจในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ ผ่านกิจกรรมต่างๆในโครงการ Coding Thailand  โดย การสร้างการรับรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านไอดอลคนรุ่นใหม่ :  Coding Thailand สร้าง Awareness ในกลุ่มเป้าหมายเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญผ่าน “ไอดอล” ที่เป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ เพื่อให้เยาวชนมีความกล้าที่จะก้าวสู่โลกแห่งการ Coding  

เริ่มต้นเรียนรู้ และ สร้างแรงบันดาลใจสู่โลกแห่งการ Coding ซึ่งเป็นทักษะแห่งอนาคตที่นี่ www.CodingThailand.org
Coding Colosseum : สนามเด็กเล่น ของคนชอบโค้ด” สนุกไปกับการเรียนรู้การโค้ดดิ้ง ผ่านการเล่น “เกมหมูป่า” ซึ่งการเป็นหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้ที่ดีที่สุดสำหรับเยาวชน คือการเรียนรู้แบบสาระบันเทิง (Edutainment) และการเล่มเกม (Gamification) ไปช่วยเหล่าหมูป่าออกจากถ้ำกันเถอะ.. !

Coding Colosseum  เป็น Platform แรกของประเทศไทย ในการมุ่งมั่นสร้าง Edutainment Program ผ่าน Gamification ซึ่งมีต้นแบบ Model และ Proof of Concept จากหลายประเทศว่าสามารถเติบโต ระดมทุนได้จริง และสร้างผลกระทบในเชิงบวกได้ในวงกว้าง อีกทั้งเราดำเนินการสร้างเป็นเจ้าของ (Owned) Platform และพัฒนาเกมด้วยตัวเอง อีกทั้งเราจะสร้างระบบอย่างครบวงจร ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถหรือ User ร่วมสร้าง Content (UGC : User Generated Content)

ซึ่งเป็นพื้นฐานของความเข้าใจกระบวนการคิด และการสื่อสารอย่างเป็นระบบ (Computational Thinking) ซึ่งจะสามารถต่อยอดสู่การพัฒนาอื่น ๆ ทั้งความเข้าใจทั้งด้านอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) วิยาการหุ่นยนต์ (Robotics) การเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) การจะสร้างให้เด็กและเยาวชนประเทศไทย ให้มีความคุ้นเคยกับ Coding นั้น การปลูกฟังด้านวิชาการอย่างเดียวไม่ใช่คำตอบ เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่า หนึ่งในกระบวนการเรียนรู้ที่ดีที่สุดสำหรับเยาวชน คือการเรียนรู้แบบสาระบันเทิง (Edutainment) และการเล่มเกม (Gamification) ที่จะช่วยกระตุ้นความสนใจ เปิดโอกาสให้เยาวชนนำการเรียนรู้ มาพนวกกับความคิดสร้างสรรค์ ความสนุก การแข่งขัน ซึ่งจะทำให้เกิดทั้งความภาคภูมิใจ ความอยากพัฒนา และการกระหายใคร่รู้ (Curiosity) ด้วยตนเองต่อไป อันจะเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างหัวใจของการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้เยาวชนของเรา จึงเป็นที่มาของโครงการ “Coding Colosseum : สนามเด็กเล่น ของคนชอบโค้ด”

ติดตามกิจกรรมได้ที่ : www.facebook.com/Thecodingcolosseum


คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง


ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด