บริการ
TH
EN
TH
CN
Coding Thailand

ศาสตร์และทักษะแห่งอนาคต


 

ปี 2563 เข้าสู่ปีที่ 3 ของการดำเนินโครงการ Coding Thailand โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ระดับประเทศในการส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลและวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะด้านวิทยาการคำนวณ หรือ โค้ดดิ้ง ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเรียนรู้เรื่องโค้ดดิ้งเป็นอีกหนึ่งทักษะที่จำเป็นสำหรับเด็กรุ่นใหม่ที่จะก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว

การดำเนินโครงการ Coding Thailand depa ได้ร่วมมือกับองค์ชั้นนำระดับโลกในการเสริมสร้างการเรียนรู้อย่าง code.org ซึ่งเป็นองค์ไม่แสวงหากำไร บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กูเกิล และอักษรเอ็ดดูเคชั่น พัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ codingthailand.org ที่มีสาระการเรียนรู้เต็มไปด้วยคุณภาพ ส่วนผลลัพท์ที่ได้จากการเรียนโค้ดดิ้ง จะทำให้เด็กไทยได้ฝึกฝนกระบวนคิดอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตอย่างมีคุณภาพ

เพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลและสังคมที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยี ในปี 2563 ดีป้าได้เตรียมผลักดันโครงการและกิจกรรมใหม่ๆ มาเสริมทัพการเรียนรู้โค้ดดิ้ง โดยจะมีการปรับโฉมใหม่ตัวแพลตฟอร์ม codingthailand.org และจะมีการเพิ่มจำนวนสาระการเรียนรู้โดยจะครอบคลุมระดับชั้นเรียนเพิ่มขึ้น และจะมีการเพิ่มลูกเล่น ใหม่ๆ ทำให้การเรียนโค้ดดิ้งมี ความน่าสนใจยิ่ง นอกจากนี้ จะมีการปรับปรุงบทเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อครู อาจารย์ สามารถนำบทเรียนไปสอนเสริมวิชา วิทยาการคำนวณ วิทยาการคอมพิวเตอร์

ดีป้าเดินหน้าประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ถึงความสำคัญขององค์ความรู้และทักษะทางด้านโค้ดดิ้งแก่ นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และประชาชน เพราะการเรียนโค้ดดิ้งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลในทุกๆ เรื่อง และสามารถพัฒนาต่อยอดสิ่งต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ ขั้นตอนของการเขียนโค้ดผู้เรียนจะได้เรียนรู้กระบวนการวางแผน ฝึกฝนกระบวนการคิดและการลงมือทำอย่างมีประสิทธิภาพ   อย่างที่ทราบกันดีว่า เทคโนโลยีนั้นได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตดังนั้นการเรียนรู้โค้ดดิ้ง จึงเป็นสิ่งจำเป็น เพราะเกือบทุก  เทคโนโลยีเกิดจากการเขียนโค้ดทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ มือที่จะมีติดมือกันเกือบทุกคน แอพพลิเคชั่นที่ใช้ เกมที่เล่น ล้วนเป็นผลพวงของโค้ดทั้งสิ้น คำสั่งโค้ดต่างๆ ที่เราเขียนสั่งไป ผลออกมาเป็นการกระทำและแสดงให้เห็น
ผ่านสิ่งต่างๆตามที่ได้สั่ง การเรียนโค้ดดิ้งไม่จำกัดเรื่องอายุ แต่ถ้าเริ่มตั้งแต่เด็กก็จะช่วยให้เป็นคนที่มีความคิดเป็น
เหตุเป็นผลมากขึ้น ดังนั้นควรส่งเสริมให้เริ่มเรียนตั้งแต่เด็ก เพราะจะได้เรียนรู้โครงสร้างของคำตอบ และความคิดผ่านการแก้ไขปัญหา ในขั้นตอนดำเนินการต่างๆ อย่างเป็นระบบ ซึ่งผลลัพท์ที่ได้จากการเรียนโค้ดดิ้งจะช่วยเสริมการ
เข้าใจวิชาอื่นๆ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นักเรียนจะเข้าใจโจทย์ง่ายขึ้น นอกจากจะช่วยให้เข้าใจวิชาอื่นง่ายขึ้น โค้ดดิ้งยังทำเสริมทักษะอย่างอื่นอีก เช่น จัดการกับปัญหา วิเคาระห์ปัญหา มีความเชื่อมั่น มีความคิดสร้างสรรค์
ทักษะคิดเชิงคำนวณ ไหวพริบCodingthailand.org จึงเป็นเสมือน Online Knowledge Community ที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา โดยผสมผสานระหว่างความรู้และสื่อเพื่อความบันเทิง เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในตัวบทเรียนโดยไม่เกิดการเบื่อหน่ายด้วยการสร้างเนื้อหาของบทเรียนทางด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และแนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงทฤษฎีให้กับนักเรียนในระดับประถมจนถึงระดับมัธยม ผนวกเข้าไปรวมเอาไว้ในหลักสูตรเพื่อให้นำความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สู่นักเรียนจำนวนมาก ผ่านบทเรียนแบบง่ายๆ ในช่องทางต่างๆ ทั้งผ่านเว็บ สมาร์ทโฟน และ อุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart Device)Coding Colosseum : สนามเด็กเล่น ของคนชอบโค้ด” สนุกไปกับการเรียนรู้การโค้ดดิ้ง ผ่านการเล่น “เกมหมูป่า” ซึ่งการเป็นหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้ที่ดีที่สุดสำหรับเยาวชน คือการเรียนรู้แบบสาระบันเทิง (Edutainment) และการเล่มเกม (Gamification) ไปช่วยเหล่าหมูป่าออกจากถ้ำกันเถอะ.. !

Coding Colosseum  เป็น Platform แรกของประเทศไทย ในการมุ่งมั่นสร้าง Edutainment Program ผ่าน Gamification ซึ่งมีต้นแบบ Model และ Proof of Concept จากหลายประเทศว่าสามารถเติบโต ระดมทุนได้จริง และสร้างผลกระทบในเชิงบวกได้ในวงกว้าง อีกทั้งเราดำเนินการสร้างเป็นเจ้าของ (Owned) Platform และพัฒนาเกมด้วยตัวเอง อีกทั้งเราจะสร้างระบบอย่างครบวงจร ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถหรือ User ร่วมสร้าง Content (UGC : User Generated Content)

ซึ่งเป็นพื้นฐานของความเข้าใจกระบวนการคิด และการสื่อสารอย่างเป็นระบบ (Computational Thinking) ซึ่งจะสามารถต่อยอดสู่การพัฒนาอื่น ๆ ทั้งความเข้าใจทั้งด้านอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) วิยาการหุ่นยนต์ (Robotics) การเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) การจะสร้างให้เด็กและเยาวชนประเทศไทย ให้มีความคุ้นเคยกับ Coding นั้น การปลูกฟังด้านวิชาการอย่างเดียวไม่ใช่คำตอบ เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่า หนึ่งในกระบวนการเรียนรู้ที่ดีที่สุดสำหรับเยาวชน คือการเรียนรู้แบบสาระบันเทิง (Edutainment) และการเล่มเกม (Gamification) ที่จะช่วยกระตุ้นความสนใจ เปิดโอกาสให้เยาวชนนำการเรียนรู้ มาพนวกกับความคิดสร้างสรรค์ ความสนุก การแข่งขัน ซึ่งจะทำให้เกิดทั้งความภาคภูมิใจ ความอยากพัฒนา และการกระหายใคร่รู้ (Curiosity) ด้วยตนเองต่อไป อันจะเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างหัวใจของการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้เยาวชนของเรา จึงเป็นที่มาของโครงการ “Coding Colosseum : สนามเด็กเล่น ของคนชอบโค้ด”

ติดตามกิจกรรมได้ที่ : www.facebook.com/Thecodingcolosseum


คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง


ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด