บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดซื้อจัดจ้าง

Please Select
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการ ๑ ตำบล ๑ ดิจิทัล (OTOD ทุเรียนดิจิทัล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 17 พ.ค. 2024
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างระบบนิเวศดิจิทัลของวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 17 พ.ค. 2024
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ การบริหารจัดการเมือง ในภาคประชาชน สังคมและท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา (Sikhio Smart Living) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid
icon ลูกศรขวา
icon calendar 17 พ.ค. 2024
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้บริหารโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยสู่ตลาดโลก (Thai Digital Content Go Global) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 14 พ.ค. 2024
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าบริการระบบคลาวด์สำหรับระบบบริหารจัดการสารสนเทศ (odoo-ERP) จำนวน 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 13 พ.ค. 2024
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการ ๑ ตำบล ๑ ดิจิทัล (ชุมชนโดรนใจ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 09 พ.ค. 2024
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างผู้บริหารโครงการ Digital Content-Driven E-Commerce Workshop : การอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อเพิ่มยอดขายด้วยดิจิทัลคอนเทนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 09 พ.ค. 2024
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาดำเนินการพัฒนาโครงการ “หลักสูตร Smart City Data Officers”ภายใต้โครงการ พัฒนาทักษะดิจิทัลแก่แรงงานไทยที่ไม่มีโอกาสและจะตกงาน (Future Digital Skill for Workforce) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 03 พ.ค. 2024
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้บริหารโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลแก่แรงงานไทยที่ไม่มีโอกาสและจะตกงาน (Future Digital Skill for Workforce) หลักสูตร Python for Business Intelligence and Analytics โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 03 พ.ค. 2024
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างผู้บริหารโครงการ Smart city transformation ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 02 พ.ค. 2024
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้ดำเนินงานโครงการติดตามผลสำเร็จการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในตลาดต้นแบบและต่อยอดสู่ความยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 30 เม.ย. 2024
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารโครงการ "สร้างความตระหนักรู้ในวงกว้าง ทั้งรูปแบบสื่อออนไลน์และออฟไลน์ ในการยกระดับมาตรฐานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย ในการเดินทางภายใต้โครงการ Smart School Bus " ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 29 เม.ย. 2024
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำนักงาน จำนวน 80 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 23 เม.ย. 2024
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการติดตั้งฟาซาด (Facade) เพื่อตกแต่งภายนอกอาคารศูนย์ d-station สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ในพื้นที่จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 23 เม.ย. 2024
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างการดำเนินงานสร้างความตระหนักรู้และขยายผลต่อเนื่อง โครงการเมล็ดพันธุ์ดิจิทัล เพื่อการเรียนรู้ตลอดทุกช่วงวัย (Seed Thailand) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 17 เม.ย. 2024
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ การบริหารจัดการเมือง ในภาคประชาชน สังคมและท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา (Sikhio Smart Living) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 17 เม.ย. 2024
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อสถานีตรวจวัดสภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ สำหรับดำเนินโครงการส่งเสริม Smart Economy ด้านเกษตรอัจฉริยะในพื้นที่อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
icon ลูกศรขวา
icon calendar 02 เม.ย. 2024
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างพัฒนาต่อยอดส่วนติดต่อโปรแกรมกับสถานพยาบาลโครงการจัดทำระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพทั่วประเทศ (Health Information Exchange: Health Link) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 29 มี.ค. 2024
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการเเม่บ้านทำความสะอาด สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนล่าง ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 27 มี.ค. 2024
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้บริหารโครงการ “การส่งเสริมการพัฒนาทักษะ สร้างความเชี่ยวชาญให้กับกำลังคนรุ่นใหม่ และยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรม e-Sports ไทยเทียบเท่าระดับสากล
icon ลูกศรขวา
icon calendar 21 มี.ค. 2024
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้ออสังหาริมทรัพย์ เพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานฯ ในพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย ครั้งที่ 7
icon ลูกศรขวา
icon calendar 12 มี.ค. 2024
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 08 มี.ค. 2024
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างโครงการสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ และบริการดิจิทัล ประจำปี 2566 คาดการณ์แนวโน้ม 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 08 มี.ค. 2024
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างออกแบบตกแต่งอาคารเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างระบบนิเวศดิจิทัลของวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 21 ก.พ. 2024
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างตัดชุดเครื่องแต่งกายชุดสูทสากลตามระเบียบของสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 16 ก.พ. 2024
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้ดำเนินการโครงการสำรวจข้อมูล และประเมินสถานภาพอุตสาหกรรม ดิจิทัลคอนเทนต์ ปี ๒๕๖๖ คาดการณ์แนวโน้ม ๓ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 09 ก.พ. 2024
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างบริการ Payroll Outsourcing Services ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 05 ก.พ. 2024
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคตะวันออก อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 24 ม.ค. 2024
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 18 ม.ค. 2024
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการดูแลระบบเครือข่ายของสำนักงานใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 17 ม.ค. 2024
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาดำเนินกิจกรรมสนับสนุนและพัฒนาความรู้ IP ด้านดิจิทัล ประจำปี ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 15 ม.ค. 2024
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้ดำเนินการเก็บข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Industry Sentiment Index) ประจำปี ๒๕๖๗
icon ลูกศรขวา
icon calendar 15 ม.ค. 2024
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานฯ ในพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย ครั้งที่ 6
icon ลูกศรขวา
icon calendar 10 ม.ค. 2024
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล แก่เยาวชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 09 ม.ค. 2024
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการเสริมสร้างประสิทธิภาพความปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมดิจิทัลไปสู่การพัฒนาระบบบริการเมืองอัจฉริยะ ในพื้นที่ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 05 ม.ค. 2024
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 26 ธ.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เพื่อการก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 25 ธ.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การซื้อสิทธิ์ในการสื่อสารผ่าน LINE Official Account ของสำนักงาน ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 21 ธ.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบ Microsoft Office 365 จำนวน 300 License ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 21 ธ.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบ Google Workspace Business Standard จำนวน 50 License โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 14 ธ.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาพนักงานรักษาความสะอาด อาคารสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนล่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 13 ธ.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างโครงการสร้างความตระหนักรู้การใช้เทคโนโลยีโดรนเพื่อการเกษตร และติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ๑ ตำบล ๑ ดิจิทัล (ชุมชนโดรนใจ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 08 ธ.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและบริการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2567
icon ลูกศรขวา
icon calendar 08 ธ.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างโครงการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลที่มีการเชื่อมการเชื่อมโยงระหว่างโรงพยาบาลและระบบ Health Link โดยวิธีเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 07 ธ.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาดำเนินการพัฒนาเรียนโค้ดดิ้งพัฒนาคุณภาพชีวิต Coding ๒ Smart People : โค้ดดิ้งเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ สาขาภาคอีสานตอนล่าง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 23 พ.ย. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เพื่อการจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 23 พ.ย. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้บริหารโครงการเรียนโค้ดดิ้งพัฒนาคุณภาพชีวิต Coding for Better Life ยกระดับทักษะด้าน Coding, AI และทักษะเกี่ยวเนื่อง สำหรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 15 พ.ย. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การซื้อบ้านสำเร็จรูปเพื่อรองรับกิจการของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 02 พ.ย. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การสรรหาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างระบบนิเวศดิจิทัลของวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น พันธมิตรของสำนักงานและ/หรือเครือข่ายพันธมิตร
icon ลูกศรขวา
icon calendar 01 พ.ย. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านดิจิทัลคอนเทนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 27 ต.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้บริหารโครงการ “การส่งเสริมการพัฒนาทักษะ สร้างความเชี่ยวชาญให้กับกำลังคนรุ่นใหม่ และยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรม e-Sports ไทยเทียบเท่าระดับสากล” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 20 ต.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาแพลตฟอร์มข้อมูลเมือง (City Data Platform: CDP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 20 ต.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างพัฒนาระบบรายงานสถานะการทำงานระบบจัดเก็บข้อมูลคลาวด์ของระบบ Health Linkโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 19 ต.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาดำเนินการพัฒนาเรียนโค้ดดิ้งพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อการจัดการองค์กรภาครัฐ (Coding for Public Organization Management) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 18 ต.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาดำเนินการพัฒนา โครงการ Coding for City Data Developer -The Next Generation of Smart Cities ร่วมสร้างเครือข่ายนักพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 18 ต.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการปรับปรุงอาคารจัดเก็บเอกสารของ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 16 ต.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในพื้นที่จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 12 ต.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาโครงการ “Coding for Beter Life : Coding for Fun สนุกคิด พิชิตโค๊ด” ในเขตพื้นที่ภาคกลางและสาขาภาคตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 10 ต.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาดำเนินการพัฒนาเรียนโค้ดดิ้งพัฒนาคุณภาพชีวิต สาขาภาคใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 09 ต.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างควบคุมงานก่อสร้างและตกแต่งภายใน อาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ส่วนกลาง และสิ่งปลูกสร้างประกอบ (อาคาร A) โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 09 ต.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้บริหารโครงการเรียนโค้ดดิ้งพัฒนาคุณภาพชีวิต “Coding for Better Life” เพื่อกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 06 ต.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาดำเนินการพัฒนาเรียนโค้ดดิ้งพัฒนาคุณภาพชีวิต (Coding for Better Life) ถอดรหัสโค้ดดิ้ง สู่เกษตรอัจฉริยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 05 ต.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างพัฒนาต่อยอดส่วนติดต่อโปรแกรมกับโรงพยาบาล โครงการจัดทำระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพทั่วประเทศ (Health Information Exchange: Health Link) ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 03 ต.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาพัฒนาเพื่อบูรณาการระบบ Health Link กับระบบสารสนเทศของสถานพยาบาลในเครือกรุงเทพมหานคร (E-PHIS)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 25 ก.ย. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จัดจ้างผู้บริหารโครงการจัด “หลักสูตรการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่อการประยุกต์ใช้งานจริง”Practical Smart City: Beyond Fundamentals ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 19 ก.ย. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบติดตามและบูรณาการข้อมูลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล (ระยะที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 18 ก.ย. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ส่วนกลางและสิ่งปลูกสร้างประกอบ (อาคาร A) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 06 ก.ย. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างพัฒนาต่อยอดส่วนติดต่อโปรแกรมกับโรงพยาบาล โครงการจัดทำระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพทั่วประเทศ (Health Information Exchange: Health Link) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 04 ก.ย. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้ดำเนินการจัดงานแถลงข่าวการสำรวจข้อมูลอุตสาหกรรมดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 04 ก.ย. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสารของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 04 ก.ย. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินเปล่าเพื่อการก่อสร้างอาคารสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 31 ส.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อสิทธิ์การใช้งานสืบค้นอ้างอิงและวิเคราะห์ข้อมูลด้านรายงานเชิงสถิติ กรณีศึกษาพร้อมบทความการตลาดเชิงลึกใน eCommerce ทั่วโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 09 ส.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างทำวีดีโอคลิปและประชาสัมพันธ์นำเสนอผลงานนวัตกรรมดิจิทัลดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อส่งเข้าประกวด ASEAN Digitals Awards ๒๐๒๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 04 ส.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้บริหารโครงการ สร้างอาชีพ วิถีใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ผลิตสื่อสร้างสรรค์ ด้านการท่องเที่ยว และสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 21 ก.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการ 1 ตำบล 1 ดิจิทัล (ชุมชนโดรนใจ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 07 ก.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าสถานที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานใหญ่
icon ลูกศรขวา
icon calendar 07 ก.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างออกแบบสถาบันคลังข้อมูลขนาดใหญ่ โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 06 ก.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างออกแบบปรับปรุงอาคารจัดเก็บเอกสารของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 04 ก.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 04 ก.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถาบันไอโอที เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต (อาคารนวัตกรรมไอโอที 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 04 ก.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อคุณครู (depa Teacher Boost Camp) รุ่นที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 26 มิ.ย. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลประวัติบันทึกการทำงานแบบศูนย์กลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 21 มิ.ย. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างประเมินช่องโหว่และทดสอบเจาะระบบ Health Link ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 14 มิ.ย. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างผู้บริหารงานโครงการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 09 มิ.ย. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการพัฒนาเรียนโค้ดดิ้งพัฒนาคุณภาพชีวิต (Coding for Better Life) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 07 มิ.ย. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างเตรียมความพร้อมด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 31 พ.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จัดจ้างพัฒนา Microservice ในระบบสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพทั่วประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 31 พ.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินโครงการเรียนโค้ดดิ้งพัฒนาคุณภาพชีวิต (Coding for Better Life) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 26 พ.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้บริหารกิจกรรมงานเปิดตัวพื้นที่ ไทยแลนด์ดิจิทัลวัลเลย์ (Thailand Digital Valley) และการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายพันธมิตรอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 23 พ.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อคุณครู (depa Teacher Boost Camp) รุ่นที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 19 พ.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างผู้บริหารงานโครงการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 09 พ.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 09 พ.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าระบบคลาวด์เพื่องานข้อมูลขนาดใหญ่และการพัฒนาระบบต้นแบบภายใน สวข. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 03 พ.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการเช่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำนักงาน จำนวน 80 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 03 พ.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับทักษะของบุคลากรสำหรับโครงการจัดทำระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพทั่วประเทศ (Health Information Exchange: Health Link) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 02 พ.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานฯ ในพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย ครั้งที่ 5
icon ลูกศรขวา
icon calendar 19 เม.ย. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินโครงการเรียนโค้ดดิ้งพัฒนาคุณภาพชีวิต (Coding for Better Life) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 04 เม.ย. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จัดจ้างโครงการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลที่มีการเชื่อมโยงระหว่างโรงพยาบาลและระบบ Health Link
icon ลูกศรขวา
icon calendar 31 มี.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาเช่าบริการระบบคลาวด์สำหรับระบบบริหารจัดการสารสนเทศ (odoo-ERP) จำนวน ๑ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 31 มี.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสถาบันไอโอที เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต (อาคารนวัตกรรมไอโอที ๓) โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 24 มี.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างตรวจสอบการรักษาความปลอดภัย และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระบบ Health Link ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 24 มี.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เช่ารถยนต์และจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จำนวน 4 คัน ระยะเวลา 130 วัน (ระยะเวลาเช่า 16 กุมภาพันธ์ 2566 - 25 มิถุนายน 2566)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 23 มี.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จัดจ้างผู้ดำเนินการออกแบบ และจัดทำนิทรรศการดิจิทัล Thailand for The Future ในพื้นที่ Thailand Digital Valley ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 23 มี.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสถาบันไอโอที เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต (อาคารนวัตกรรมไอโอที 4) โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 23 มี.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างเตรียมความพร้อมด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 21 มี.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างบริการ Payroll Outsourcing Services ปี ๒๕๖๖ โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 21 มี.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้บริหารโครงการส่งเสริมทักษะด้าน AI IoT ML (AI IoT ML Skill) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 21 มี.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การสรรหาอสังหาริมรัพย์ประเภทที่ดินเปล่าเพื่อการก่อสร้างอาคารสถาบันคลังข้อมูลขนาดใหญ่
icon ลูกศรขวา
icon calendar 20 มี.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริม Smart Economy & Smart Living ด้านเกษตรอัจฉริยะ ด้านธุรกิจอาหารท่องเที่ยว และด้านนวัตกรรมดิจิทัลผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 13 มี.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จัดจ้างตรวจประเมินช่องและทดสอบเจาะระบบ Health Link ครั้งที่ ๒
icon ลูกศรขวา
icon calendar 27 ก.พ. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานฯ ในพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย ครั้งที่ 4 สามารถยื่นข้อเสนอได้ตั้งเเต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566- 25 มีนาคม 2566
icon ลูกศรขวา
icon calendar 22 ก.พ. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้ดำเนินการโครงการสำรวจข้อมูล และประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมดิจิทัล คอนเทนต์ ปี ๒๕๖๕ คาดการณ์แนวโน้ม ๓ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 16 ก.พ. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างโครงการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 15 ก.พ. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพื่อปรับปรุงอาคารสำหรับใช้เป็นอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนกลาง ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 14 ก.พ. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างโครงการสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์และสมาร์ทดีไวซ์ และบริการดิจิทัล ประจำปี ๒๕๖๕ คาดการณ์แนวโน้ม ๓ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 13 ก.พ. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เช่ารถยนต์สำนักงานและจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๕ คัน ระยะเวลา ๑ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 09 ก.พ. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานขอเช่ารถยนต์และจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จำนวน 5 คัน ระยะเวลา 1 เดือน (16 มกราคม 2566 – 15 กุมภาพันธ์ 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 31 ม.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จัดจ้างผู้ดำเนินการออกแบบ และจัดทำนิทรรศการดิจิทัล Thailand for The Future ในพื้นที่ Thailand Digital Valley ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 27 ม.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าใช้ระบบ Cloud Server สำหรับโครงการศึกษาและออกแบบระบบฐานข้อมูลพื้นฐานสำหรับสารสนเทศเพื่อการศึกษา โดยสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 27 ม.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จัดจ้างตรวจประเมินช่องโหว่และทดสอบเจาะระบบ Health Link
icon ลูกศรขวา
icon calendar 26 ม.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาโครงการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 25 ม.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2566 - 2570 จำนวน 5 คัน ครั้งที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 20 ม.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้ดำเนินการออกแบบ และจัดทำนิทรรศการดิจิทัล Thailand for The Future ในพื้นที่ Thailand Digital Valley ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
icon ลูกศรขวา
icon calendar 19 ม.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เช่ารถยนต์สำนักงานและจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๕ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 18 ม.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๘ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 17 ม.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้บริหารโครงการ Digital Skills for Media Industry ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 16 ม.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลแก่เยาวชน ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 10 ม.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จัดจ้างผู้ดำเนินการออกแบบ และจัดทำนิทรรศการดิจิทัล Thailand for The Future ในพื้นที่ Thailand Digital Valley ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 06 ม.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนล่าง โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 05 ม.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 28 ธ.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบ Office 365 Enterprise E3 จำนวน ๙๐ สิทธิ์ ระยะเวลา ๑ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 27 ธ.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาดำเนินกิจกรรมสนับสนุนและพัฒนาความรู้ IP ด้านดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 22 ธ.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบ Office 365 Enterprise E3 จำนวน ๙๐ สิทธิ์ สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 21 ธ.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เช่ารถยนต์และจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จำนวน 5 คัน ระยะเวลา 1 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 14 ธ.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ส่วนกลางและสิ่งปลูกสร้างประกอบ (อาคาร A) โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 13 ธ.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบ Microsoft 365 Business Standard จำนวน 300 License ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 09 ธ.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างโครงการบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 07 ธ.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 06 ธ.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างพัฒนาโครงการระบบคลาวด์สำหรับรองรับระบบ Health Link ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 30 พ.ย. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและบริการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
icon ลูกศรขวา
icon calendar 30 พ.ย. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างก่อสร้างเพื่อปรับปรุงอาคารสำหรับใช้เป็นอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 14 พ.ย. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เช่ารถยนต์และจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จำนวน 5 คัน ระยะเวลา 1 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 10 พ.ย. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เช่ารถยนต์สำนักงานและจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๕ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 31 ต.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ปีที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 31 ต.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าพื้นที่สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 19 ต.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมพบปะบริษัทเทคโนโลยีและ เครือข่ายผู้ประกอบการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 18 ต.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้บริหารโครงการ“การส่งเสริมการพัฒนาทักษะสร้างความเชี่ยวชาญให้กับกำลังคนรุ่นใหม่ และยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรม e-Sports ไทยเทียบเท่าระดับสากล” ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 12 ต.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 11 ต.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างทำต้นแบบการพัฒนาระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 30 ก.ย. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เช่ารถยนต์สำนักงานและจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 5 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 30 ก.ย. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ร่างประกาศ จ้างการจัดจ้างผู้บริหารโครงการ “การส่งเสริมการพัฒนาทักษะสร้างความเชี่ยวชาญให้กับกำลังคนรุ่นใหม่ และยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรม e-Sports ไทยเทียบเท่าระดับสากล” ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b
icon ลูกศรขวา
icon calendar 29 ก.ย. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างโครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาแพลตฟอร์มข้อมูลเมือง (City Data Platform: CDP) ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 27 ก.ย. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจัดจ้างโครงการสื่อสร้างความตระหนักการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้สูงวัยเท่าทันภัยออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 23 ก.ย. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนล่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 22 ก.ย. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ส่วนกลางและสิ่งปลูกสร้างประกอบ (อาคาร A) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 20 ก.ย. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างจัดทำหนังสือรายงาน ประจำปี ๒๕๖๕ (Annual Report 2022) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 16 ก.ย. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาโครงการสร้างความตระหนักและกระตุ้นการรับรู้การพัฒนา เมืองอัจฉริยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 07 ก.ย. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เช่ารถยนต์และจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จำนวน 5 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 31 ส.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ ไม่ประจำทาง จำนวน ๕ คัน สำหรับการดำเนินการจัดโครงการ depa Core Value (EQSSS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 25 ส.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้ดำเนินงานโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล) ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 25 ส.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสารของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 23 ส.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างผู้บริหารโครงการ เปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล กิจกรรมการสร้างความตระหนักและกระตุ้นการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 23 ส.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างตัดชุดเครื่องแต่งกายชุดสูทสากลตามระเบียบของสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 22 ส.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างโครงการ Seniors Go Digital Campaign เพื่อเผยแพร่และสร้างการรับรู้ในวงกว้าง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 16 ส.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จำนวน ๕ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 08 ส.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จำนวน ๕ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 08 ส.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนล่าง โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 05 ส.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้บริหารโครงการ “การส่งเสริมการพัฒนาทักษะสร้างความเชี่ยวชาญให้กับกำลังคนรุ่นใหม่ และยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรม e-Sports ไทยเทียบเท่าระดับสากล”ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 05 ส.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างการจัดจ้างผู้บริหารโครงการ “การส่งเสริมการพัฒนาทักษะสร้างความเชี่ยวชาญให้กับกำลังคนรุ่นใหม่ และยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรม e-Sports ไทยเทียบเท่าระดับสากล” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 25 ก.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างผู้บริหารโครงการผลิตสื่อสร้างความตระหนักการใช้ ประโยชน์ของเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้สูงวัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3
icon ลูกศรขวา
icon calendar 20 ก.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จำนวน ๕ คัน โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 19 ก.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถาบันไอโอที เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต (อาคารนวัตกรรมไอโอที 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 18 ก.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 11 ก.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างผู้บริหารโครงการการส่งเสริมการพัฒนาทักษะกำลังคนรุ่นใหม่ต่อยอดการสร้างอาชีพในอนาคต และยกระดับอุตสาหกรรมเกมไทยสู่สากล (Thai gaming industry to Global) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์))
icon ลูกศรขวา
icon calendar 11 ก.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ส่วนกลางและสิ่งปลูกสร้างประกอบ (อาคาร B) โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 07 ก.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างผู้บริหารโครงการ เปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล กิจกรรมการสร้างความตระหนักและกระตุ้นการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 04 ก.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ส่วนกลางและสิ่งปลูกสร้างประกอบ (อาคาร A) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 28 มิ.ย. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้ดำเนินงานโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 27 มิ.ย. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการสารสนเทศ (ERP) ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 27 มิ.ย. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างเหมาออกแบบและพัฒนาฟังก์ชันขยายสำหรับระบบจัดเก็บข้อมูลของระบบ Health Link สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 27 มิ.ย. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ เครื่อง ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 22 มิ.ย. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565
icon ลูกศรขวา
icon calendar 21 มิ.ย. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน
icon ลูกศรขวา
icon calendar 17 มิ.ย. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างโครงการ Digital Media Senior Series เพื่อเผยแพร่และสร้างการรับรู้ในวงกว้าง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 15 มิ.ย. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
icon ลูกศรขวา
icon calendar 13 มิ.ย. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการดูแลระบบเครือข่ายของสำนักงานใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 09 มิ.ย. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารโครงการ แพลตฟอร์ม Connexion กิจกรรมการยกระดับและสร้างทักษะชุดใหม่ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล การสร้างความตระหนักและความสามารถในการรับรู้ สำหรับประชาชนผู้ว่างงาน และนักศึกษาจบใหม่ที่กำลังหางานให้พร้อมต่อการประกอบอาชีพใหม่ในยุควิถีใหม
icon ลูกศรขวา
icon calendar 06 มิ.ย. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติเช่าบริการโทรคมนาคม (บริการอินเทอร์เน็ต) ของสำนักงานใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 06 มิ.ย. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างจัดกิจกรรมพิธีมอบป้ายส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และการจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) คูปองดิจิทัล เพื่อยกระดับเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม
icon ลูกศรขวา
icon calendar 31 พ.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้บริหารงานโครงการแฮกกาธอนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ ๒
icon ลูกศรขวา
icon calendar 31 พ.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผลิตสื่อให้ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับผู้สูงวัย ครั้งที่ 2
icon ลูกศรขวา
icon calendar 26 พ.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 25 พ.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่การสื่อสารประชาสัมพันธ์ โครงการ Health Link และหน่วยงาน สวข. บนสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 25 พ.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารโครงการการส่งเสริมการพัฒนาทักษะกำลังคนรุ่นใหม่ต่อยอดการสร้างอาชีพในอนาคต และยกระดับอุตสาหกรรมเกมไทยสู่สากล (Thai gaming industry to Global)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 19 พ.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาดำเนินการพัฒนาเมล็ดพันธุ์นักรบดิจิทัลรุ่นใหม่ Seed Thailand ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 19 พ.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าบริการระบบคลาวด์ สำหรับระบบบริหารจัดการสารสนเทศ (odoo-ERP) จำนวน ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 18 พ.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารโครงการรถโรงเรียนรุ่นใหม่เด็กปลอดภัย (Smart School Bus Platform)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 12 พ.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรมแสดงผลข้อมูล เพื่อโครงการบูรณาการการใช้ประโยชน์และวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์วิจัยของประเทศสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ GBDi ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
icon ลูกศรขวา
icon calendar 11 พ.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้ออุปกรณ์ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 10 พ.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างจัดทำประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 10 พ.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้ออสังหาริมทรัพย์ เพื่อเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานฯ ในพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย ครั้งที่ 3
icon ลูกศรขวา
icon calendar 10 พ.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้ดำเนินการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 06 พ.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จำนวน ๕ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 05 พ.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเผยแพร่สื่อเพื่อสร้างความตระหนักรู้การรับรู้สื่ออย่างปลอดภัยผ่านสำนักงานข่าวออนไลน์
icon ลูกศรขวา
icon calendar 28 เม.ย. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 (The Smart City Ambassadors 2 (SCA2))
icon ลูกศรขวา
icon calendar 28 เม.ย. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาดำเนินการส่งเสริม Smart Economy และ Living Showcase ด้านตลาดสดวิถีใหม่และนวัตกรรมดิจิทัลผู้สูงอายุ จังหวัดนนทบุรี
icon ลูกศรขวา
icon calendar 21 เม.ย. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
icon ลูกศรขวา
icon calendar 20 เม.ย. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผลิตสื่อให้ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับผู้สูงวัย
icon ลูกศรขวา
icon calendar 19 เม.ย. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ส่วนกลางและสิ่งปลูกสร้างประกอบอาคาร B ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์อ(e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 19 เม.ย. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้ดำเนินการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 08 เม.ย. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนล่าง ครั้งที่ 3
icon ลูกศรขวา
icon calendar 07 เม.ย. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้บริหารงานโครงการแฮกกาธอนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 01 เม.ย. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารงานโครงการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
icon ลูกศรขวา
icon calendar 30 มี.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมซอฟเเวร์ ฮาร์ดเเวร์ และอุปกรณ์อัจฉริยะ และบริการด้านดิจิทัล ประจำปี 2564 คาดการณ์เเนวโม้น 3 ปี ครั้งที่ 2
icon ลูกศรขวา
icon calendar 30 มี.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างการจัดจ้างโครงการสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ปี 2564 คาดการณ์แนวโน้ม 3 ปี ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 25 มี.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างผู้บริหารงานโครงการผลิตสื่อให้ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างในครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 25 มี.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2564
icon ลูกศรขวา
icon calendar 15 มี.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างการจัดจ้างโครงการสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ปี 2564 คาดการณ์แนวโน้ม 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 14 มี.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมซอฟเเวร์ ฮาร์ดเเวร์ และอุปกรณ์อัจฉริยะ และบริการด้านดิจิทัล ประจำปี 2564 คาดการณ์เเนวโม้น 3 ปี
icon ลูกศรขวา
icon calendar 11 มี.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผลิตคลิปวิดีโอ 360 องศา อาคารแสดงประเทศไทย งาน Expo 2020 Dubai โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 08 มี.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564
icon ลูกศรขวา
icon calendar 07 มี.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ส่วนกลางและสิ่งปลูกสร้าง (อาคาร B) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 07 มี.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างทำสตอรี่บอร์ดเพื่อใช้จัดทำวีดีทัศน์การสื่อสารองค์กร
icon ลูกศรขวา
icon calendar 04 มี.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้ดำเนินกิจกรรมการสร้างเครือข่ายสำหรับผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลด้านเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 24 ก.พ. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนล่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 17 ก.พ. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารงานโครงการผลิตสื่อให้ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับผู้สูงวัย
icon ลูกศรขวา
icon calendar 14 ก.พ. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้ออสังหาริมทรัพย์ เพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 2
icon ลูกศรขวา
icon calendar 03 ก.พ. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาดำเนินการพัฒนาต้นแบบเมืองอัจฉริยะน่าอยู่(Si Maha Phot Smart Living Showcases) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 27 ม.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างบริการ Payroll Outsourcing services ปี 2565
icon ลูกศรขวา
icon calendar 19 ม.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนล่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
icon ลูกศรขวา
icon calendar 19 ม.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนล่างและศูนย์ ASEAN Smart Cities Network Center
icon ลูกศรขวา
icon calendar 18 ม.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารของสำนักงานฯ (News Clipping)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 12 ม.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้ดำเนินกิจกรรมงานแถลงความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง พร้อมเปิดโครงการยกระดับโรงเรียนสู่การเรียนรู้ด้าน Coding , STEM , IoT และ AI
icon ลูกศรขวา
icon calendar 12 ม.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อการก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานใหญ่ แผนการลงทุนที่ ๔ ครั้งที่ ๒
icon ลูกศรขวา
icon calendar 11 ม.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 07 ม.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างพัฒนาระบบบริหารการใช้บริการพื้นที่ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
icon ลูกศรขวา
icon calendar 30 ธ.ค. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างพิมพ์หนังสือ Big Data กับการขับเคลื่อนประเทศไทยในยุค New Normal และโปสการ์ด สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ GBDi
icon ลูกศรขวา
icon calendar 28 ธ.ค. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี ๒๕๖๔ (Annual Report ๒๐๒๑)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 27 ธ.ค. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 22 ธ.ค. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างโครงการสื่อส่งเสริมการใช้โซเชียล สร้างสรรค์ ปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 22 ธ.ค. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้ดำเนินโครงการเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์/บริการดิจิทัล (dSURE) โครงการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์/บริการดิจิทัลเพื่อยกระดับอุตสาหกรรม (Digital Standard)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 17 ธ.ค. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 17 ธ.ค. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบ Microsoft 365 Business Standard จำนวน 300 License และ Office 365 Enterprise E3 จำนวน 70 License
icon ลูกศรขวา
icon calendar 30 พ.ย. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างพัฒนาเว็บไซต์ ไทยแลนด์ดิจิทัลวัลเลย์ (Thailand Digital Valley Website)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 30 พ.ย. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน ๓๐ เครื่อง ครั้งที่ ๒
icon ลูกศรขวา
icon calendar 30 พ.ย. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้ดำเนินการเก็บข้อมูลโครงการสำรวจการใช้เทคโนโลยีของภาคท่องเที่ยว ครั้งที่ 2 ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 23 พ.ย. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนล่าง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 22 พ.ย. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการรับรู้สื่อ้สื่ออย่างปลอดภัยเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
icon ลูกศรขวา
icon calendar 19 พ.ย. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓๐ เครื่อง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 17 พ.ย. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบพกพา (Notebook) จำนวน 3 เครื่อง เพื่อโครงการบูรณาการการใช้ประโยชน์และวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์วิจัยของประเทศ
icon ลูกศรขวา
icon calendar 16 พ.ย. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้ออสังหาริมทรัพย์ เพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
icon ลูกศรขวา
icon calendar 15 พ.ย. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและบริการทั่วไป สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
icon ลูกศรขวา
icon calendar 12 พ.ย. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อการก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานใหญ่ แผนการลงทุนที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 12 พ.ย. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้ดำเนินการเก็บข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Industry Sentiment Index) ประจำปี 2565
icon ลูกศรขวา
icon calendar 09 พ.ย. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการรับรู้สื่ออย่างปลอดภัยเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
icon ลูกศรขวา
icon calendar 08 พ.ย. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้ดำเนินงาน “กิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup) ขยายตลาดและพัฒนาศักยภาพการแข่งขันในต่างประเทศ”
icon ลูกศรขวา
icon calendar 08 พ.ย. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างดำเนินการโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้และสร้างการตระหนักรับรู้เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุควิถีใหม่ National Delivery Platform
icon ลูกศรขวา
icon calendar 03 พ.ย. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการจัดทำดัชนีเมืองอัจฉริยะประเทศไทย (Thailand Smart City Competitive Index: TSCCI)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 29 ต.ค. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 28 ต.ค. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างบริหารจัดการจัดทำและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านสื่อดิจิทัล ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
icon ลูกศรขวา
icon calendar 25 ต.ค. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้ดำเนินการเก็บข้อมูลโครงการสำรวจการใช้เทคโนโลยีของภาคท่องเที่ยว ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi
icon ลูกศรขวา
icon calendar 25 ต.ค. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้บริหารโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup)ปี2564 โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 14 ต.ค. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เพื่อการก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานใหญ่ แผนการลงทุนที่ 3 ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 12 ต.ค. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือ กรอบการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลเมือง (City Data Platform Development Framework)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 06 ต.ค. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างจัดทำหนังสือรายงานผลงาน 4 ปี คณะกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
icon ลูกศรขวา
icon calendar 05 ต.ค. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญของอาคารแสดงประเทศไทยในงาน World Expo 2020 Dubai ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
icon ลูกศรขวา
icon calendar 30 ก.ย. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้ดําเนินการศึกษาปัญหาและการพัฒนานโยบายที่ส่งผลต่อการเติบโตของวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Study on ICT Startup Problems and Developing Policy for the Growth)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 30 ก.ย. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนล่าง และศูนย์ ASEAN Smart Cities Network Center ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 30 ก.ย. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการจัดทำดัชนีเมืองอัจฉริยะประเทศไทย (Thailand Smart City Competitive Index: TSCCI)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 23 ก.ย. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาดำเนินการจัดทำข้อมูลผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและการท่องเที่ยวฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 16 ก.ย. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้ดำเนินการกิจกรรม depa Accelerator Program และต่อยอดส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมเกม(Game industry)Batch2 (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 15 ก.ย. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างบริหารจัดการจัดทำเนื้อหาและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านสื่อดิจิทัล (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 14 ก.ย. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างโครงการพัฒนาระบบติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 14 ก.ย. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาดำเนินการจัดทำข้อมูลผู้ประกอบการและดำเนินกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและการท่องเที่ยวฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 03 ก.ย. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคาการจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสารของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
icon ลูกศรขวา
icon calendar 30 ส.ค. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนล่าง และศูนย์ ASEAN Smart Cities Network Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 30 ส.ค. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสรรหาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
icon ลูกศรขวา
icon calendar 25 ส.ค. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาพัฒนาระบบ Kong API Gateway เฟส 2
icon ลูกศรขวา
icon calendar 24 ส.ค. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้บริหารโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup) ปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒
icon ลูกศรขวา
icon calendar 17 ส.ค. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม การออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ
icon ลูกศรขวา
icon calendar 06 ส.ค. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จัดจ้างอบรมและทดสอบการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ (Healthlink) โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
icon ลูกศรขวา
icon calendar 19 ก.ค. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup) ปี ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 30 มิ.ย. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓๐ เครื่อง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 23 มิ.ย. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม การออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ Mobile Application สำหรับการเรียนการสอน Game Online Academy ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 17 มิ.ย. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่าบริการโทรคมนาคม (บริการอินเทอร์เน็ต) ของสำนักงานใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 16 มิ.ย. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างควบคุมงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคอาคารนวัตกรรมไอโอทีโดยรอบ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 15 มิ.ย. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้ดำเนินการกิจกรรม deINFLUENCER และต่อยอดการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ ครั้งที่๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 10 มิ.ย. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาดำเนินการจัดทำข้อมูลและดำเนินกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและประยุกต์ใช้แพลตฟอร์ม National Delivery ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 04 มิ.ย. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้ดำเนินการเก็บข้อมูลโครงการสำรวจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของภาคเกษตร ปี ๒๕๖๔
icon ลูกศรขวา
icon calendar 04 มิ.ย. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้ดำเนินการกิจกรรม deINFLUENCER และต่อยอดการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 14 พ.ค. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างออกแบบอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนล่าง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 26 เม.ย. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาผู้ดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนากำลังคนสร้างอนาคตสังคม Gen Z ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 22 เม.ย. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค จำนวน 60 เครื่อง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 16 เม.ย. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินเปล่า เพื่อการก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนล่าง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 16 เม.ย. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ รื้อถอนจากอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน
icon ลูกศรขวา
icon calendar 07 เม.ย. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อเผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นที่ได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 24 มี.ค. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาผู้ดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนากำลังคนสร้างอนาคตสังคม Gen Z ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
icon ลูกศรขวา
icon calendar 22 มี.ค. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้ดำเนินการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
icon ลูกศรขวา
icon calendar 19 มี.ค. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างสื่อสร้างความตระหนักด้านประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้สูงวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 19 มี.ค. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างโครงการสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์และบิ๊กดาต้า ปี ๒๕๖๓ คาดการณ์แนวโน้ม ๓ ปี ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 17 มี.ค. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างโครงการการเผยแพร่และกระตุ้นการรับรู้พร้อมยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจยุค New Normal หลังวิกฤติโควิด 19
icon ลูกศรขวา
icon calendar 17 มี.ค. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรมแสดงผลข้อมูล สถาบัน GBDi (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 12 มี.ค. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาดำเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนเมืองเศรษฐกิจอัจฉริยะต้นแบบฯด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
icon ลูกศรขวา
icon calendar 05 มี.ค. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้ดำเนินการเก็บข้อมูลการศึกษาการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของภาคอุตสาหกรรมประจำปี 2564
icon ลูกศรขวา
icon calendar 02 มี.ค. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างตัดชุดเครื่องแต่งกายชุดสูทสากลของสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 24 ก.พ. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับโครงการจัดทำระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพทั่วประเทศ ระยะที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 24 ก.พ. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างโครงการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 22 ก.พ. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารโครงการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อคุณครู (Teacher Boost Camp)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 22 ก.พ. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาดำเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนเมืองเศรษฐกิจอัจฉริยะต้นแบบฯ (Smart Economy Showcase)วิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 19 ก.พ. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างโครงการสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์และบิ๊กดาต้า ปี ๒๕๖๓ คาดการณ์แนวโน้ม ๓ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 16 ก.พ. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างโครงการส่งเสริมศักยภาพและการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 15 ก.พ. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์และสมาร์ทดีไวซ์ และบริการดิจิทัลฯ
icon ลูกศรขวา
icon calendar 15 ก.พ. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้ดำเนินการเก็บข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 08 ก.พ. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564
icon ลูกศรขวา
icon calendar 02 ก.พ. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
icon ลูกศรขวา
icon calendar 29 ม.ค. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคอาคารนวัตกรรมไอโอทีโดยรอบ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))
icon ลูกศรขวา
icon calendar 25 ม.ค. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (New Normal) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 25 ม.ค. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการทำงานด้านข้อมูลขนาดใหญ่ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 22 ม.ค. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การซื้อระบบบริหารจัดการทรัพย์สินของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 19 ม.ค. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างบริการ Payroll Outsourcing Service ปี 2564
icon ลูกศรขวา
icon calendar 19 ม.ค. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างจัดเก็บข้อมูลข่าวสารของสำนักงานฯ (News Clipping) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 18 ม.ค. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินเปล่าเพื่อการก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนล่าง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 18 ม.ค. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างผู้บริหารโครงการกิจกรรม Smart City Accelerator Program และต่อยอดส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมด้านดิจิทัล (Digital Startup) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 18 ม.ค. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 59 เครื่อง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 14 ม.ค. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อสิทธิ์การใช้งาน Google Workspace Business Standard จำนวน 300 License
icon ลูกศรขวา
icon calendar 30 ธ.ค. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้ดำเนินการกิจกรรม depa Accelerator Program และต่อยอดส่งเสริม และสนับสนุนอุตสาหกรรมเกม (Game industry) ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 25 ธ.ค. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบ Microsoft 365 Business Standard จำนวน 300 License โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 21 ธ.ค. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสถาบันไอโอที เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต (อาคารนวัตกรรมไอโอที ๒) โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 17 ธ.ค. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารงานโครงการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2564
icon ลูกศรขวา
icon calendar 17 ธ.ค. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 16 ธ.ค. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย
icon ลูกศรขวา
icon calendar 16 ธ.ค. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลดิจิทัล สาขาภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2564
icon ลูกศรขวา
icon calendar 14 ธ.ค. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างจำทำข้อกำหนดทางเทคนิคและการทดสอบกล้องวงจรปิดแบบ IP Camera โครงการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์/บริการดิจิทัล เพื่อยกระดับอุตสาหกรรม (Digital Standard) โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 04 ธ.ค. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างออกแบบอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนล่าง โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 04 ธ.ค. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและบริการทั่วไป
icon ลูกศรขวา
icon calendar 25 พ.ย. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2563 (Annual Report2020)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 18 พ.ย. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้ดำเนินการกิจกรรม depa Accelerator Program และต่อยอดส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมเกม (Game industry) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 13 พ.ย. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าใช้บริการระบบ Cloud Server สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ
icon ลูกศรขวา
icon calendar 13 พ.ย. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างผู้บริหารโครงการการจัดนิทรรศการและกิจกรรมเพื่อการสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Thailand Big Bang : Digital Station)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 09 พ.ย. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563
icon ลูกศรขวา
icon calendar 28 ต.ค. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563
icon ลูกศรขวา
icon calendar 28 ต.ค. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 19 ต.ค. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้พัฒนาต้นแบบระบบสนับสนุนการวางแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้วยข้อมูล โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 15 ต.ค. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน อาคารลาดพร้าวฮิลล์ ปีที่ 3
icon ลูกศรขวา
icon calendar 14 ต.ค. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง การจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสาขาภาคเหนือตอนล่าง และสาขาภาคใต้ตอนล่าง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 07 ต.ค. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างตรวจสอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 01 ต.ค. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือ Big Data Framework 2.0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 28 ก.ย. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างพัฒนาศักยภาพบุคลากร Win-Win Collaboration โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 17 ก.ย. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 17 ก.ย. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การซื้ออุปกรณ์วัดอุณหภูมิสำหรับคัดกรองบุคคลในพื้นที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 08 ก.ย. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนล่าง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 08 ก.ย. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถาบันไอโอที เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต (อาคารนวัตกรรมไอโอที 2) ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 08 ก.ย. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างออกแบบตราสัญลักษณ์ dSURE โครงการพัฒนามาตรฐานดิจิทัลและตราสัญลักษณ์ (Digital Trusted Mask) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 08 ก.ย. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสารของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 31 ส.ค. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้จัดเตรียมสถานที่และจัดทำนิทรรศการสำหรับกิจกรรมประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจร จังหวัดระยอง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 21 ส.ค. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างดำเนินการในการตัดชุดเครื่องแต่งกายชุดสูทสากลตามระเบียบของสำนักงานฯ GBDi โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 17 ส.ค. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม Gamers Don’t Bully โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 14 ส.ค. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาผู้จัดงานและประชาสัมพันธ์งาน Thailand Smart City Week 2020 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 10 ส.ค. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาผู้จัดงานและประชาสัมพันธ์งาน Thailand Smart City Week 2020 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 10 ส.ค. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานโครงการส่งเสริมและจัดแสดงพื้นที่เศรษฐกิจอัจฉริยะต้นแบบ (Smart Economy Showcase) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 07 ส.ค. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผลิตเสื้อเหลืองเทิดพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 31 ก.ค. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างโครงการสร้างอนาคตสังคม Gen Z ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding
icon ลูกศรขวา
icon calendar 15 ก.ค. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างทำวิดีโอคลิปนำเสนอผลงานซอฟต์แวร์ ที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อส่งเข้าประกวด ASEAN ICT Awards 2020 (AICTA 2020)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 30 มิ.ย. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อหุ่นยนต์เพื่อนำมาใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 26 มิ.ย. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างผู้พัฒนาต้นแบบระบบสนับสนุนการวางแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้วยข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กรอกนิกส์ e-bidding
icon ลูกศรขวา
icon calendar 24 มิ.ย. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายของสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 24 มิ.ย. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผลิตและเผยเเพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 23 มิ.ย. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 17 มิ.ย. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการจ้างตกเเต่งสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ GBDi ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 17 มิ.ย. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถาบันไอโอที เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต (อาคารนวัตกรรมไอโอที 2) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 16 มิ.ย. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาการจัดจ้างผู้บริหารโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 08 มิ.ย. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารโครงการจัดอบรมหลักสูตรฯบนระบบบทเรียนออนไลน์แบบ Massive Open Online Courseware (MOOC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 08 มิ.ย. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรับรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในภาคธุรกิจผ่านสื่อประชาสัมพันธ์สังคมออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 08 มิ.ย. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างโครงการสร้างอนาคตสังคม Gen Z ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 08 มิ.ย. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาพัฒนาระบบบริหารติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 05 มิ.ย. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างบริการรถยนต์และจัดส่งพัสดุเอกสารของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 01 มิ.ย. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างจัดทำคลิปหลักสูตรเตรียมความพร้อมการสร้างมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์(Pre-ISO-IEC29110)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 01 มิ.ย. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่าใช้งาน Cloud Server สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ GBDi
icon ลูกศรขวา
icon calendar 26 พ.ค. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาการจ้างเหมาบริการผู้มาติดต่อ และรับ-ส่งเอกสารภายในสำนักงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 22 พ.ค. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การซื้อสิทธิ์การใช้โปรแกรมดูการแสดงผลข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 15 พ.ค. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างโครงการสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะด้านโค้ดดิ้ง (Digtal Channel for Coding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
icon ลูกศรขวา
icon calendar 07 พ.ค. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างตรวจสอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 30 เม.ย. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563
icon ลูกศรขวา
icon calendar 27 เม.ย. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการจ้างตกแต่งสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ GBDi ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 23 เม.ย. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและดูแลระบบบริหารจัดการสารสนเทศ (ERP) ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 17 เม.ย. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างจัดทำสื่อวีดิทัศน์กรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 17 เม.ย. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อฟิล์มกรองเเสงพร้อมติดตั้ง ณ อาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
icon ลูกศรขวา
icon calendar 14 เม.ย. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อตู้เอกสารบานเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 14 เม.ย. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาการจ้างโครงการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 13 เม.ย. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จำนวน 7 คัน ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 13 เม.ย. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลการให้บริการสินค้าดิจิทัลผ่าน web Application ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 10 เม.ย. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างตรวจสอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 09 เม.ย. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))
icon ลูกศรขวา
icon calendar 27 มี.ค. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินการเก็บข้อมูลการศึกษาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของภาคอุตสาหกรรม ปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 23 มี.ค. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนกลาง อาคารแก่นนครออฟฟิศ พาร์ค ประจำปีงบประมาณ 2563
icon ลูกศรขวา
icon calendar 17 มี.ค. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์สำหรับสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริการข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐGBDi จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 12 มี.ค. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จำนวน 7 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 04 มี.ค. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างควบคุมงานการก่อสร้างอาคารสถาบันไอโอที เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต (อาคารนวัตกรรม IoT 2)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 11 ก.พ. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้บริหารงานโครงการสื่อประชาสัมพันธ์และสื่อสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 06 ก.พ. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563
icon ลูกศรขวา
icon calendar 04 ก.พ. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำนักงาน จำนวน 80 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 31 ม.ค. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบชุดแอพพลิเคชั่น G Suite Business จำนวน 300 License โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 27 ม.ค. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานฯ สาขาภาคเหนือตอนบน ประจำปี2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 13 ม.ค. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อซอฟแวร์วิเคราะห์ข้อมูลสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ GBDi
icon ลูกศรขวา
icon calendar 07 ม.ค. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผลิตและเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีแก่ประชาชน ในรายการ Digital Thailand โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 27 ธ.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างพัฒนาภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ สำหรับการประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 27 ธ.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่าพื้นที่ทำการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคตะวันออก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 27 ธ.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การซื้อระบบสรรหาคัดเลือกบุคลากร ประจำปี ๒๕๖๓
icon ลูกศรขวา
icon calendar 27 ธ.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างออกแบบการตกเเต่งพื้นที่สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ GBDi
icon ลูกศรขวา
icon calendar 27 ธ.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างบริการ Payroll Outsourcing Service ปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 25 ธ.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าอาคารสำนักงานอาคารลาดพร้าวฮิลล์ ปีที่ 2
icon ลูกศรขวา
icon calendar 25 ธ.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาดำเนินงานจัดกิจกรรมรวมพลคนดิจิทัลร่วมพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smarter City in Action) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 18 ธ.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
icon ลูกศรขวา
icon calendar 18 ธ.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างปรับพื้นที่สำหรับการจัดงานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสถาบันไอโอที เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต (อาคารนวัตกรรม IoT 1)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 12 ธ.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและบริการทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 09 ธ.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารของสำนักงานฯ(News Clipping)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 27 พ.ย. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบMicrosoft Office365 E3 จำนวน 300 License
icon ลูกศรขวา
icon calendar 27 พ.ย. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2562 (Annual Report 2019) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 27 พ.ย. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถาบันไอโอที เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต (อาคารนวัตกรรม IoT 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 22 พ.ย. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างโครงการสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมดิจิทัล ปี 2561-2562 คาดการณ์แนวโน้ม 3 ปี โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 19 พ.ย. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมายานพาหนะ งาน Smart City Expo World Congress2019 ณ นครบาร์เซโลนา ประเทศสเปน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 14 พ.ย. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผลิตวีดิทัศน์การขับเคลื่อน ASEAN Digital Hub เพื่อนำเสนอในวันที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 25 ต.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้บริหารกิจกรรม สร้างแรงบันดาลใจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชาว Gen Z โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 24 ต.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้บริหารกิจกรรม การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมในกลุ่มเด็กเยาวชนและนักศึกษาในงานDigital Thailand BigBang2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 24 ต.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้ดำเนินการจัดการประชาสัมพันธ์งาน Digital Thailand Big Bang 2019 ผ่านสื่อโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 22 ต.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารจัดกิจกรรม Drone competition ภายในงาน Digital Thailand Big Bang
icon ลูกศรขวา
icon calendar 22 ต.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารการประชาสัมพันธ์งานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand Big Bang 2019 โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 21 ต.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้ดำเนินกิจกรรมการสร้างเครือข่ายสำหรับผู้บริหารขอหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลด้านเกษตรสัญจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 21 ต.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้ดำเนินกิจกรรม ASEAN Smart Cities Network Big Bang โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 17 ต.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 07 ต.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างจัดทำของที่ระลึก Foldable wireless keyboard with touchpad โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 07 ต.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถาบันไอโอที เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต (อาคารนวัตกรรม IoT 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
icon ลูกศรขวา
icon calendar 04 ต.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารโครงการพัฒนาและส่งเสริมสตาร์ทอัพอาเซียน (ASEAN Startup Hackathon) โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 03 ต.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างโครงการสาธิตการประเมินข้อมูลคุณภาพอากาศด้วยระบบดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้านสิ่งแวดล้อม โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 02 ต.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างจัดทำป้าย ตราสัญลักษณ์ และผังแสดงภายในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 02 ต.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่าพื้นที่สำหรับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน ประจำปีงบประมาณ2563-2565
icon ลูกศรขวา
icon calendar 02 ต.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาดสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2563
icon ลูกศรขวา
icon calendar 25 ก.ย. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสถาบันไอโอที เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต อาคารนวัตกรรม IoT1
icon ลูกศรขวา
icon calendar 25 ก.ย. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารจัดงานพบปะผู้บริหารระดับสูงและสื่อมวลชนภายใต้งาน Digital Thailand Big Bang 2019
icon ลูกศรขวา
icon calendar 23 ก.ย. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างโครงการสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมดิจิทัล ปี 2561-2562 คาดการณ์แนวโน้ม 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 23 ก.ย. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างดำเนินการจัดกิจกรรมรวมพลคนเกษตรดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 20 ก.ย. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างผู้บริหารการประชาสัมพันธ์งานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand Big Bang 2019 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 17 ก.ย. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารงานระบบบริการข้อมูลสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลผ่านทาง Chatbot โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 11 ก.ย. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้ดำเนินกิจกรรมการสร้างเครือข่ายฯเพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลด้านเกษตร
icon ลูกศรขวา
icon calendar 05 ก.ย. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารงานโครงการสื่อสารเครือข่ายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 05 ก.ย. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้ดำเนินการจัดหาสื่อมวลชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมแถลงข่าวการเตรียมจัดงาน Digital Thailand Big Bang2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 04 ก.ย. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการรถยนต์พร้อมคนขับรถยนต์ สำหรับสำนักงานสาขาภาคตะวันออกจำนวน 1 คัน
icon ลูกศรขวา
icon calendar 03 ก.ย. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างปรับปรุงระบบบริหารและจัดการงานบัญชีและการเงิน สำหรับแบบฟอร์มการอนุมัติค่าใช้จ่ายของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
icon ลูกศรขวา
icon calendar 30 ส.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างที่ปรึกษาด้านการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
icon ลูกศรขวา
icon calendar 27 ส.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างจัดทำสื่อวีดิทัศน์กรณีศึกษาผู้ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนที่ประสบความสำเร็จในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวีตกรรมดิจิทัลด้านการเกษตร
icon ลูกศรขวา
icon calendar 22 ส.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างออกแบบอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 20 ส.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3
icon ลูกศรขวา
icon calendar 13 ส.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารจัดการพิธีลงนาม(MOU) การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลด้านเกษตรอัจฉริยะ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 13 ส.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างดำเนินการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ "depa Sport Day ปีที่ 2" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 06 ส.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้บริหารจัดงานโครงการทบทวนแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดภูเก็ต
icon ลูกศรขวา
icon calendar 31 ก.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ IOC ครั้งที่2
icon ลูกศรขวา
icon calendar 31 ก.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดทำป้ายอะคริลิกมอบให้หน่วยงานที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 22 ก.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ระบบการบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยี IoT สำหรับภาคการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 15 ก.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 76 รายการ
icon ลูกศรขวา
icon calendar 09 ก.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างจัดทำวิดีโอคลิปนำเสนอผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อส่งเข้าประกวด ASEAN ICT Awards 2019 (AICTA2019)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 08 ก.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างผู้บริหารการจัดงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียนประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 01 ก.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและIOC
icon ลูกศรขวา
icon calendar 07 มิ.ย. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้ดำเนินการจัดประชุม สัมมนาและนิทรรศการ ASEAN Smart Cities Network (ASCN) โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 24 พ.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2
icon ลูกศรขวา
icon calendar 23 พ.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้บริหารจัดงาน Executive Briefing ในหัวข้อ Digital Thailand : from Endgame 2 Startup โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 23 พ.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างผู้บริหารจัดงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand Big Bang 2019 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 22 พ.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ IOC ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 22 พ.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้ดำเนินโครงการศึกษาและประเมินสถานะความต้องการกำลังคนดิจิทัลในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 17 พ.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารงานมหกรรมของ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ภายในงาน Money Expo ๒๐๑๙
icon ลูกศรขวา
icon calendar 15 พ.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผลิตวีดิทัศน์ (VDO Presentation) ผลงานด้านการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 13 พ.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 10 พ.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 10 พ.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การซื้อ Azure Cloud Platform สำหรับ Coding Thailand
icon ลูกศรขวา
icon calendar 07 พ.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 25 เม.ย. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผลิตเสื้อยืดสีเหลืองร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
icon ลูกศรขวา
icon calendar 24 เม.ย. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างผู้บริหารงานมหกรรมของ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ภายในงาน Money Expo ๒๐๑๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 17 เม.ย. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างดำเนินการจัดเก็บข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน (News Clipping) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 11 เม.ย. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้ดำเนินการเก็บข้อมูลการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 11 เม.ย. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ IOC ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 02 เม.ย. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 28 มี.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 27 มี.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่าพื้นที่จัดงาน Digital Thailand Big Bang 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 20 มี.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการผู้มาติดต่อรับโทรศัพท์ และรับ-ส่งเอกสารภายในสำนักงาน ประจำปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 19 มี.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาดและแม่บ้านบริการ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 18 มี.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาดและแม่บ้านบริการ เดือนมีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 18 มี.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้ดำเนินกิจกรรมเปิดตัว "สมาร์ทซิตี้ไทยแลนด์" (Smart City Thailand Takeoff) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 18 มี.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างจัดงานเปิดตัวสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น ภายใต้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
icon ลูกศรขวา
icon calendar 13 มี.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างควบคุมงานตกแต่งพื้นที่อาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (อาคารลาดพร้าว ฮิลล์) ชั้น 1, 4, 5, 7 และชั้น 8 โดยวิธีคัดเลือกสถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ เอกสารราคากลาง: แบบฟอร์มราคากล
icon ลูกศรขวา
icon calendar 08 มี.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2561 (Annual Report 2018)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 28 ก.พ. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและบริการทั่วไป สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 25 ก.พ. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการรถยนต์พร้อมคนขับรถยนต์ สำหรับสำนักงานสาขาภาคใต้ตอนบน ประจำปี 2562 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 22 ก.พ. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่าพื้นที่สำหรับศูนย์ความเป็นเลิศซอฟต์แวร์แห่งอาเซียน – ด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 22 ก.พ. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่าพื้นที่สำหรับห้อง IOT Smart City Lab และห้อง Business Center ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน อาคารศูนย์บริการวิชาการสะพานหิน มหาวิทยาลัยสงขลานคริ
icon ลูกศรขวา
icon calendar 18 ก.พ. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่าบริการโทรคมนาคม (บริการอินเตอร์เน็ต) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
icon ลูกศรขวา
icon calendar 14 ก.พ. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการรถยนต์พร้อมคนขับรถยนต์ สำนักงานสาขาภาคอีสานตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
icon ลูกศรขวา
icon calendar 06 ก.พ. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างพัฒนาเว็บไซต์ไทยแลนด์สมาร์ทซิตี้ (Thailand Smart City Website) ระยะที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
icon ลูกศรขวา
icon calendar 04 ก.พ. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 04 ก.พ. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารนิทรรศการของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ภายในงาน Japan Expo Thailand 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 25 ม.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ระยะเวลา 3 เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 25 ม.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างจัดงานวันสถาปนาสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ครบรอบ 2 ปี และเปิดที่ทำการแห่งใหม่ โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 18 ม.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารโครงการสาธิตนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาเมืองท่องเที่ยว โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 17 ม.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้ดำเนินโครงการศึกษาและจัดทำแผนการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) ของประเทศไทย ในระยะเวลา 5 ปี โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 15 ม.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างทำป้ายชื่อสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และโลโก้สำนักงานพร้อมติดตั้ง ณ อาคารลาดพร้าว ฮิลล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 15 ม.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้บริหารจัดงาน depa-TusHoldings: Bangkok Entrepreneurship Camp
icon ลูกศรขวา
icon calendar 11 ม.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาดและแม่บ้านบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 11 ม.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 09 ม.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup) ครั้งที่ 2
icon ลูกศรขวา
icon calendar 26 ธ.ค. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่าอาคารแก่นนครออฟฟิศพาร์ค ประจำปีงบประมาณ 2562
icon ลูกศรขวา
icon calendar 24 ธ.ค. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างบริการส่วนกลางอาคารแก่นนครออฟฟิศพาร์ค ประจำปีงบประมาณ 2562
icon ลูกศรขวา
icon calendar 24 ธ.ค. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างจัดกิจกรรม depa Core Value (EQSSS) : Building Successful Team โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 18 ธ.ค. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการจ้างล่ามแปลฉับพลันภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย พร้อมหูฟังแปลภาษาไร้สายและตู้แปลภาษาเพื่อใช้ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Smart City Framework Development
icon ลูกศรขวา
icon calendar 14 ธ.ค. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างจัดทำของที่ระลึก เพื่อใช้ในกิจกรรมของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 13 ธ.ค. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้เชี่ยวชาญการเงินวิเคราะห์โครงการภายใต้การสนับสนุน Digital Infrastructure Funds 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 12 ธ.ค. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมจ้างเหมาติดตั้งและวางระบบงานเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล อาคารลาดพร้าว ฮิลล์ โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 11 ธ.ค. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 11 ธ.ค. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่าใช้งานชุดแอพพลิเคชั่น G Suite Business จำนวน 225 License โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 11 ธ.ค. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างโครงการเเพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อส่งเสริมทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลพื้นฐานและการเรียนรู้ทักษะอาชีพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Coding Nation : ระบบ Thai Skill)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 29 พ.ย. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างตัดชุดเครื่องแต่งกายชุดสูทสากลตามระเบียบของสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 28 พ.ย. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้บริหารระบบบริหารจัดการคูปอง depa mini Transformation Voucher โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 28 พ.ย. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างบริหารจัดการเจรจาธุรกิจ (Business Trip) ณ กรุงโตเกียว ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 20 พ.ย. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างออกแบบกลุ่มอาคารสถาบันไอโอทีเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต ครั้งที่ 2
icon ลูกศรขวา
icon calendar 09 พ.ย. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาปรับปรุง ดูแล และบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 05 พ.ย. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup) โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 05 พ.ย. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนิทรรศการเทรดโชว์นานาชาติ SETA 2019 ภายใต้แนวคิดหลัก "เทคโนโลยีพลังงานอัจฉริยะ เพื่อความยั่งยืนแห่งอนาคต"
icon ลูกศรขวา
icon calendar 01 พ.ย. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลเมืองอัจฉริยะ (Smart Government Data Link) โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 31 ต.ค. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาดสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 30 ต.ค. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างตกเเต่งพื้นที่ภายในอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (อาคารลาดพร้าว ฮิลล์) ชั้น 2 และชั้น 3 โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 29 ต.ค. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารนิทรรศการของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ภายในงาน CEBIT ASEAN Thailand 2018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 17 ต.ค. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างสำนักงานกฎหมายเฉพาะทาง Digital Startup เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในลักษณะของการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล Digital Startup โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 17 ต.ค. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างตกเเต่งพื้นที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (อาคารลาดพร้าว ฮิลล์) ชั้น 1 ,4 ,5 ,7 และชั้น8
icon ลูกศรขวา
icon calendar 17 ต.ค. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งและการปรับปรุงตกแต่งพื้นที่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สาขาภาคตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 08 ต.ค. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างผู้บริหารกิจกรรมโครงการสร้างความตระหนักและระดมความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อจัดทำแนวทางและมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลในอนาคต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
icon ลูกศรขวา
icon calendar 03 ต.ค. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้ดำเนินโครงการศึกษาคาดการณ์อนาคตเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทย (Digital Technology Foresight) โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 01 ต.ค. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างสร้างศูนย์รวบรวมข้อมูลเพื่อการประสานงานและสั่งการ (Intelligent Operation Center : Ioc) โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 27 ก.ย. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างบริหารจัดกิจกรรมการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ภาคการเกษตรระบบการบริหารจัดการน้ำอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 20 ก.ย. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างบริหารจัดกิจกรรมการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ภาคการเกษตรระบบการบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี IoT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 20 ก.ย. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างจัดพิมพ์แผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 20 ก.ย. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้ดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง ผ่านพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล (depa Maker Space development) โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 18 ก.ย. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างออกแบบกลุ่มอาคารสถาบันเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 10 ก.ย. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างออกแบบอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและ IOC
icon ลูกศรขวา
icon calendar 10 ก.ย. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรม depa Digital Startup Funds Pitching Day ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 07 ก.ย. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างพัฒนาโรดแมปสมาร์ทซิตี้ สำหรับเทศบาลนครแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 07 ก.ย. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างศึกษาแนวทางการส่งเสริม สร้างเเรงจูงใจและกระตุ้นการลงทุนในอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลและจัดทำข้อเสนอแนะสำหรับมาตรการส่งเสริมการลงทุน ในอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 07 ก.ย. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ที่แสดงฐานข้อมูลตัวชี้วัดและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
icon ลูกศรขวา
icon calendar 04 ก.ย. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาปรับปรุง ดูแล และบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 03 ก.ย. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้บริหารกิจกรรมการเเสดงผลงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของเยาวชน/สถาบันการศึกษา
icon ลูกศรขวา
icon calendar 30 ส.ค. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การซื้อข้อมูลอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 28 ส.ค. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผลิต Infographic ภาพนิ่ง และ Motion Infographic
icon ลูกศรขวา
icon calendar 27 ส.ค. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้บริหารกิจกรรมโครงการ Smart EEC : โครงการสร้างความตระหนัก และการรับรู้แก่ประชาชนในวงกว้างของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 27 ส.ค. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของสำนักงานผ่านสื่อโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 27 ส.ค. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารจัดงานเปิดตัวสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนล่าง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 24 ส.ค. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารโครงการส่งเสริมการพัฒนาและการประยุกต์แพลตฟอร์ม Digital Skill (Coding Nation ระบบ Digital Skill) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 23 ส.ค. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้ดำเนินการจัดนิทรรศการ World Expo 2020 Dubai ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
icon ลูกศรขวา
icon calendar 06 ส.ค. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้บริหารการจัดงาน National Digital Startup Network โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 03 ส.ค. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้ดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการส่งเสริมให้เยาวชน ตระหนักถึงความสำคัญของทักษะดิจิทัล ด้านการ Coding ผ่านกิจกรรม Coding Sport และ E-Sport โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 03 ส.ค. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารจัดงานสัมมนาส่งเสริมให้ SMEs ประยุกต์ใช้ดิจิทัลในธุรกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 19 ก.ค. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล ผ่านหนังสือ The Report Thailand ๒๐๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 11 ก.ค. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารงานโครงการสื่อสารเครือข่ายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 11 ก.ค. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้สู่การเป็นผู้นำความคิดด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยวิธีการคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 09 ก.ค. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างออกแบบการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์บริการข้อมูล (City Data Center) ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (Digital One Stop ServiceDOSS) และสถานที่ตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนกลา
icon ลูกศรขวา
icon calendar 05 ก.ค. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารนิทรรศการ การส่งเสริม Digital SMEs เพื่อพัฒนาธุรกิจ ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ในงาน SMART SME EXPO 2018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 05 ก.ค. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการควบคุมภายในกับการพัฒนาองค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 28 มิ.ย. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผลิตและเผยแพร่วารสาร Digital Thailand Magazine โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 25 มิ.ย. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand Big Bang 2018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 21 มิ.ย. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้บริหารโครงการกิจกรรม Accelerator Program และต่อยอดส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมด้านดิจิทัล (Digital Startup) โดยวิธีคัดเลือก ครั้งที่ 2
icon ลูกศรขวา
icon calendar 18 มิ.ย. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างที่ปรึกษาร่วมพัฒนาแพลตฟอร์มทดสอบระบบคตลาวด์สำหรับอุตสาหกรรมดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 11 มิ.ย. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้ดำเนินการกิจกรรมงานแถลงข่าวโครงการ Coding Thailand โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 04 มิ.ย. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่าอาคารแก่นนครออฟฟิศพาร์ค สาขาภาคอีสานตอนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 04 มิ.ย. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างบริการส่วนกลางพื้นที่อาคารแก่นนครออฟฟิศพาร์ค สาขาภาคอีสานตอนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 01 มิ.ย. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างดำเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ Digital startup และประชาสัมพันธ์แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนในอุตสาหกรรมดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 30 พ.ค. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารจัดงานนิทรรศการจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 30 พ.ค. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารงานด้านการสื่อสารผ่านสื่อโซเซียลมีเดียและสื่อสังคมออนไลน์ โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 30 พ.ค. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand Big Bang 2018 โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 18 พ.ค. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างสำรวจภาพลักษณ์ บทบาทและภารกิจ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 10 พ.ค. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อเครื่อง Printer จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 10 พ.ค. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรม Hardware และ Smart Device อุตสาหกรรม Software และอุตสาหกรรม Digital Service ปี 2560 คาดการณ์ปี 2561 – 2562 โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 09 พ.ค. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้บริหารจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้งานระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 04 พ.ค. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมบิ๊กดาต้า(Big Data) ประจำปี ๒๕๖๐ คาดการณ์ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 03 พ.ค. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content) (แอนิเมชั่น, เกม และคาแรคเตอร์) ประจำปี ๒๕๖๐ คาดการณ์ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 03 พ.ค. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 02 พ.ค. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างทำวิดีโอคลิปนำเสนอผลงานซอฟต์แวร์ที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อส่งเข้าประกวด ASEAN ICT Awards 2018 (AICTA2018) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi
icon ลูกศรขวา
icon calendar 23 เม.ย. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อชักจูงนักลงทุนระดับโลก โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 19 เม.ย. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาดำเนินงานจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และตระหนักความสำคัญของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Disruptive Technology) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 19 เม.ย. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาจัดกิจกรรม Business Matching โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 19 เม.ย. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร Project Feasibility for Project Management โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 17 เม.ย. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างออกแบบการตกแต่งพื้นที่อาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 17 เม.ย. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้พัฒนาและบริหารโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อระบบนิเวศสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลเชียงใหม่ Smart Agriculture โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 02 เม.ย. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้บริหารโครงการกิจกรรม Accelerator Program และต่อยอดส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมด้านดิจิทัล (Digital Startup) โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 23 มี.ค. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้บริหารงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อชักจูงนักลงทุนระดับโลก โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 22 มี.ค. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างทำของที่ระลึกเพื่อใช้ในกิจกรรมของสำนักงาน (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 22 มี.ค. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สาขาภาคอีสานตอนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 14 มี.ค. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การซื้อระบบรักษาความปลอดภัย CCTV ภายในสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 14 มี.ค. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผลิตสื่อวิดีทัศน์ (VDO Presentation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 09 มี.ค. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างดำเนินการจัดเก็บข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน (News Clipping) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 09 มี.ค. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างที่ปรึกษาด้านการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบเครือข่ายสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
icon ลูกศรขวา
icon calendar 09 มี.ค. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 60 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 06 มี.ค. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อเครื่องพิมพ์วัตถุ 3 มิติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 02 มี.ค. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างผู้บริหารงานโครงการประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักการลงทุนอุตสาหกรรมดิจิทัลเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
icon ลูกศรขวา
icon calendar 23 ก.พ. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างบริการ Payroll Outsourcing Service โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 23 ก.พ. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการปรับปรุงสภาพแวดล้อมพื้นที่สำนักงานและงานระบบให้ถูกสุขลักษณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 22 ก.พ. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างทำหนังสือรายงานประจำปี 2560 โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 21 ก.พ. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างตัดชุดเครื่องแต่งกายตามระเบียบของสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 13 ก.พ. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานสาขาภาคเหนือตอนบน
icon ลูกศรขวา
icon calendar 12 ก.พ. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมซอฟต์แวร์บริหารจัดการงานพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 12 ก.พ. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการจัดการระบบเน็ตเวิร์ค การให้บริการทางเทคนิคด้านไอทีและเป็นวิทยากรประจำสาขาภาคเหนือตอนบน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 12 ก.พ. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างที่ปรึกษาด้านการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบเครือข่ายสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
icon ลูกศรขวา
icon calendar 08 ก.พ. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
icon ลูกศรขวา
icon calendar 08 ก.พ. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการรถยนต์พร้อมคนขับรถยนต์สำหรับสำนักงาน สาขาภาคอีสานตอนกลางจำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ 2561
icon ลูกศรขวา
icon calendar 02 ก.พ. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างทำของที่ระลึกเพื่อใช้ในกิจกรรมของสำนักงาน โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 30 ม.ค. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการรถยนต์พร้อมคนขับรถยนต์สำหรับสำนักงาน สาขาภาคเหนือตอนบนจำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ 2561
icon ลูกศรขวา
icon calendar 30 ม.ค. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่าสถานที่เพื่อเก็บพัสดุของสำนักงานฯ ประจำปี 2561
icon ลูกศรขวา
icon calendar 25 ม.ค. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่าบริการโทรคมนาคม (บริการอินเตอร์เน็ต) ประจำปี 2561 สำหรับสาขาภาคอีสานตอนกลาง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 25 ม.ค. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างจัดกิจกรรมสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ 2561
icon ลูกศรขวา
icon calendar 19 ม.ค. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างจัดกิจกรรม “งานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ณ ทำเนียบรัฐบาล ประจำปี 2561”
icon ลูกศรขวา
icon calendar 19 ม.ค. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักงาน โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 17 ม.ค. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่และบริการทั่วไป ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
icon ลูกศรขวา
icon calendar 11 ม.ค. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่และบริการทั่วไป ประจำปี 2561 (1 เดือน)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 09 ม.ค. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
icon ลูกศรขวา
icon calendar 08 ม.ค. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (60 เครื่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 03 ม.ค. 2018
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารจัดการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเพชรสมุทรคีรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 07 ธ.ค. 2017
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้ดำเนินการกิจกรรมสำรวจข้อมูลอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ ประจำปี 2559
icon ลูกศรขวา
icon calendar 06 ธ.ค. 2017
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้บริหารนิทรรศการ“นโยบายเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ในงานThailand Smart City Master Plan Conference 2017” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 30 พ.ย. 2017
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้จัดงานสัมมนาแบ่งปันประสบการณ์ แสดงความยินดีและมอบรางวัล ASEAN ICT Awards 2017 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 30 พ.ย. 2017
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้ดำเนินโครงการศึกษาพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) และการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor EEC) โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 22 พ.ย. 2017
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่าซอฟต์แวร์สำหรับสำนักงาน โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 21 พ.ย. 2017
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้ดำเนินการจัดงาน SIGGRAPH ASIA 2017 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 06 พ.ย. 2017
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างผู้พัฒนาและบริหารโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อระบบนิเวศสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลเชียงใหม่ Smart Agriculture ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 03 พ.ย. 2017
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาการจัดจ้างพัฒนาระบบต้นแบบนำร่อง Health Care Medical Application Service ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 31 ต.ค. 2017
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่าวงจรเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 29 ก.ย. 2017
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 29 ก.ย. 2017
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้บริหารจัดงานแสดงผลงานความก้าวหน้าด้านโทรคมนาคม ในงานนิทรรศการระดับประเทศและนานาชาติ โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 19 ก.ย. 2017
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเช่ารถยนต์และจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2560 – 2565 จำนวน 5 คัน โดยวิธีพิเศษ
icon ลูกศรขวา
icon calendar 15 ส.ค. 2017
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างจัดทำภาชนะ อุปกรณ์เครื่องครัวสำนักงาน โดยวิธีตกลงราคา
icon ลูกศรขวา
icon calendar 03 ส.ค. 2017
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ต่ออายุการใช้งานซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส โดยวิธีตกลงราคา
icon ลูกศรขวา
icon calendar 31 ก.ค. 2017
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าบริการระบบสำรองข้อมูล โดยวิธีตกลงราคา
icon ลูกศรขวา
icon calendar 21 ก.ค. 2017
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและความเชื่อมั่นต่อการดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ของ depa ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเปรียบเทียบราคา
icon ลูกศรขวา
icon calendar 18 ก.ค. 2017
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้บริหารจัดงานสัมมนาและนิทรรศการ "Digital Thailand Big Bang 2017" โดยวิธีพิเศษ
icon ลูกศรขวา
icon calendar 18 ก.ค. 2017
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้บริหารจัดงาน Digital Content Expo ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยวิธีเปรียบเทียบราคา
icon ลูกศรขวา
icon calendar 12 ก.ค. 2017
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้บริหารโครงการ Health Care & Medical Application Services โดยวิธี e-Auction
icon ลูกศรขวา
icon calendar 30 มิ.ย. 2017
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้ออกแบบการก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยวิธีเปรียบเทียบราคา
icon ลูกศรขวา
icon calendar 28 มิ.ย. 2017
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างทำป้ายชื่อและตราสัญลักษณ์สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยวิธีตกลงราคา
icon ลูกศรขวา
icon calendar 27 มิ.ย. 2017
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและความเชื่อมั่นต่อการดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ของ depa ประจำปีงบประมาณ 2560
icon ลูกศรขวา
icon calendar 14 มิ.ย. 2017
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเช่ารถยนต์สำนักงานและจ้างเหมาทำงานบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 5 คัน ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2565 โดยวิธีพิเศษ
icon ลูกศรขวา
icon calendar 09 มิ.ย. 2017
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่าครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์จำนวน 55 เครื่อง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 02 มิ.ย. 2017
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้บริหารจัดการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเพชรสมุทรคีรี โดยวิธี e-Auction
icon ลูกศรขวา
icon calendar 02 มิ.ย. 2017
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการพนักงานให้บริการผู้มาติดต่อและรับโทรศัพท์
icon ลูกศรขวา
icon calendar 30 พ.ค. 2017
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้บริหารโครงการศูนย์ดิจิทัลคอนเทนต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEDCC) ครั้งที่ 2 โดยวิธี e-Auction (สาขาขอนแก่น)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 25 พ.ค. 2017
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้ดำเนินการจัดหาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มอุตสาหกรรม โดยวิธีพิเศษ
icon ลูกศรขวา
icon calendar 18 พ.ค. 2017
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้บริหารงานโครงการสื่่อสารเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัล (ครั้งที่ 2) โดยวิธี e-Auction
icon ลูกศรขวา
icon calendar 16 พ.ค. 2017
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างทำวิดีโอคลิปนำเสนอผลงานซอฟต์แวร์ที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อส่งเข้าประกวด ASEAN ICT Awards 2017 (AICTA2017)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 15 พ.ค. 2017
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้บริหารโครงการในการพิจารณาคัดเลือกและเตรียมความพร้อมสำหรับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ไทย เพื่อส่งผลงานเข้าประกวด ASEAN ICT Awards 2017 (AICTA2017)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 15 พ.ค. 2017
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้ดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Visual Interactive Storytelling workshops and Internship โดยวิธี e-Auction
icon ลูกศรขวา
icon calendar 05 พ.ค. 2017
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างจัดทดสอบทัศนคติเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานหรือลูกจ้างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยวิธีตกลงราคา
icon ลูกศรขวา
icon calendar 27 เม.ย. 2017
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยวิธีตกลงราคา
icon ลูกศรขวา
icon calendar 27 เม.ย. 2017
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้บริหารจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ในภาคอุตสาหกรรมหลัก ครั้งที่ ๒ โดยวิธี e-Auction
icon ลูกศรขวา
icon calendar 19 เม.ย. 2017
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้ดำเนินการโครงการสำรวจข้อมูลอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ (แอนิเมชั่น, เกม และคาแรคเตอร์) ประจำปี 2559
icon ลูกศรขวา
icon calendar 29 มี.ค. 2017
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้บริหารจัดกิจกรรมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล Personal Health Record : PHR โดยวิธีเปรียบเทียบราคา
icon ลูกศรขวา
icon calendar 27 มี.ค. 2017
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างทำของที่ระลึกเพื่อใช้ในกิจกรรมของสำนักงานฯ (ครั้งที่ ๒)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 13 มี.ค. 2017
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จัดจ้างผู้บริหารกิจกรรมสนับสนุนการจัดทำหลักสูตรระยะสั่นระดับนานาชาติ สาขาภูเก็ต เลขที่ 001/2560
icon ลูกศรขวา
icon calendar 10 มี.ค. 2017
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้บริหารโครงการศูนย์ดิจิทัลคอนเทนต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEDCC) โดยวิธี e-Auction
icon ลูกศรขวา
icon calendar 09 มี.ค. 2017
icon view