บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดซื้อจัดจ้าง

Please Select
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานขอเช่ารถยนต์และจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จำนวน 5 คัน ระยะเวลา 1 เดือน (16 มกราคม 2566 – 15 กุมภาพันธ์ 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ม.ค. 2023
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จัดจ้างผู้ดำเนินการออกแบบ และจัดทำนิทรรศการดิจิทัล Thailand for The Future ในพื้นที่ Thailand Digital Valley ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 ม.ค. 2023
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าใช้ระบบ Cloud Server สำหรับโครงการศึกษาและออกแบบระบบฐานข้อมูลพื้นฐานสำหรับสารสนเทศเพื่อการศึกษา โดยสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ม.ค. 2023
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จัดจ้างตรวจประเมินช่องโหว่และทดสอบเจาะระบบ Health Link
26 ม.ค. 2023
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาโครงการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 ม.ค. 2023
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2566 - 2570 จำนวน 5 คัน ครั้งที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก
20 ม.ค. 2023
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้ดำเนินการออกแบบ และจัดทำนิทรรศการดิจิทัล Thailand for The Future ในพื้นที่ Thailand Digital Valley ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
19 ม.ค. 2023
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้บริหารโครงการ Digital Skills for Media Industry ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ม.ค. 2023
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลแก่เยาวชน ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ม.ค. 2023
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จัดจ้างผู้ดำเนินการออกแบบ และจัดทำนิทรรศการดิจิทัล Thailand for The Future ในพื้นที่ Thailand Digital Valley ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06 ม.ค. 2023
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนล่าง โดยวิธีคัดเลือก
05 ม.ค. 2023
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ธ.ค. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบ Office 365 Enterprise E3 จำนวน ๙๐ สิทธิ์ ระยะเวลา ๑ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ธ.ค. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาดำเนินกิจกรรมสนับสนุนและพัฒนาความรู้ IP ด้านดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ธ.ค. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบ Office 365 Enterprise E3 จำนวน ๙๐ สิทธิ์ สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 ธ.ค. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เช่ารถยนต์และจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จำนวน 5 คัน ระยะเวลา 1 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ธ.ค. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ส่วนกลางและสิ่งปลูกสร้างประกอบ (อาคาร A) โดยวิธีคัดเลือก
13 ธ.ค. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบ Microsoft 365 Business Standard จำนวน 300 License ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 ธ.ค. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างโครงการบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 ธ.ค. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06 ธ.ค. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างพัฒนาโครงการระบบคลาวด์สำหรับรองรับระบบ Health Link ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 พ.ย. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและบริการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
30 พ.ย. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างก่อสร้างเพื่อปรับปรุงอาคารสำหรับใช้เป็นอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 พ.ย. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เช่ารถยนต์และจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จำนวน 5 คัน ระยะเวลา 1 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ย. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เช่ารถยนต์สำนักงานและจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๕ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ต.ค. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ปีที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ต.ค. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าพื้นที่สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ต.ค. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมพบปะบริษัทเทคโนโลยีและ เครือข่ายผู้ประกอบการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ต.ค. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้บริหารโครงการ“การส่งเสริมการพัฒนาทักษะสร้างความเชี่ยวชาญให้กับกำลังคนรุ่นใหม่ และยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรม e-Sports ไทยเทียบเท่าระดับสากล” ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ต.ค. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 ต.ค. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างทำต้นแบบการพัฒนาระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เช่ารถยนต์สำนักงานและจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 5 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ร่างประกาศ จ้างการจัดจ้างผู้บริหารโครงการ “การส่งเสริมการพัฒนาทักษะสร้างความเชี่ยวชาญให้กับกำลังคนรุ่นใหม่ และยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรม e-Sports ไทยเทียบเท่าระดับสากล” ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b
29 ก.ย. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างโครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาแพลตฟอร์มข้อมูลเมือง (City Data Platform: CDP) ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 ก.ย. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจัดจ้างโครงการสื่อสร้างความตระหนักการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้สูงวัยเท่าทันภัยออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ก.ย. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนล่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ก.ย. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ส่วนกลางและสิ่งปลูกสร้างประกอบ (อาคาร A) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ก.ย. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างจัดทำหนังสือรายงาน ประจำปี ๒๕๖๕ (Annual Report 2022) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ก.ย. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถาบันไอโอที เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต (อาคารนวัตกรรมไอโอที 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 ก.ย. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาโครงการสร้างความตระหนักและกระตุ้นการรับรู้การพัฒนา เมืองอัจฉริยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 ก.ย. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เช่ารถยนต์และจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จำนวน 5 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ ไม่ประจำทาง จำนวน ๕ คัน สำหรับการดำเนินการจัดโครงการ depa Core Value (EQSSS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ส.ค. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้ดำเนินงานโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล) ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 ส.ค. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสารของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ส.ค. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างผู้บริหารโครงการ เปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล กิจกรรมการสร้างความตระหนักและกระตุ้นการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ส.ค. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างตัดชุดเครื่องแต่งกายชุดสูทสากลตามระเบียบของสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ส.ค. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างโครงการ Seniors Go Digital Campaign เพื่อเผยแพร่และสร้างการรับรู้ในวงกว้าง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ส.ค. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จำนวน ๕ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 ส.ค. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จำนวน ๕ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 ส.ค. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนล่าง โดยวิธีคัดเลือก
05 ส.ค. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้บริหารโครงการ “การส่งเสริมการพัฒนาทักษะสร้างความเชี่ยวชาญให้กับกำลังคนรุ่นใหม่ และยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรม e-Sports ไทยเทียบเท่าระดับสากล”ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05 ส.ค. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างการจัดจ้างผู้บริหารโครงการ “การส่งเสริมการพัฒนาทักษะสร้างความเชี่ยวชาญให้กับกำลังคนรุ่นใหม่ และยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรม e-Sports ไทยเทียบเท่าระดับสากล” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 ก.ค. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างผู้บริหารโครงการผลิตสื่อสร้างความตระหนักการใช้ ประโยชน์ของเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้สูงวัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3
20 ก.ค. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จำนวน ๕ คัน โดยวิธีคัดเลือก
19 ก.ค. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถาบันไอโอที เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต (อาคารนวัตกรรมไอโอที 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 ก.ค. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 ก.ค. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างผู้บริหารโครงการการส่งเสริมการพัฒนาทักษะกำลังคนรุ่นใหม่ต่อยอดการสร้างอาชีพในอนาคต และยกระดับอุตสาหกรรมเกมไทยสู่สากล (Thai gaming industry to Global) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์))
11 ก.ค. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ส่วนกลางและสิ่งปลูกสร้างประกอบ (อาคาร B) โดยวิธีคัดเลือก
07 ก.ค. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างผู้บริหารโครงการ เปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล กิจกรรมการสร้างความตระหนักและกระตุ้นการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04 ก.ค. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ส่วนกลางและสิ่งปลูกสร้างประกอบ (อาคาร A) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 มิ.ย. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้ดำเนินงานโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 มิ.ย. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการสารสนเทศ (ERP) ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก
27 มิ.ย. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างเหมาออกแบบและพัฒนาฟังก์ชันขยายสำหรับระบบจัดเก็บข้อมูลของระบบ Health Link สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก
27 มิ.ย. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ เครื่อง ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 มิ.ย. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565
21 มิ.ย. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน
17 มิ.ย. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างโครงการ Digital Media Senior Series เพื่อเผยแพร่และสร้างการรับรู้ในวงกว้าง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 มิ.ย. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
13 มิ.ย. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการดูแลระบบเครือข่ายของสำนักงานใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มิ.ย. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารโครงการ แพลตฟอร์ม Connexion กิจกรรมการยกระดับและสร้างทักษะชุดใหม่ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล การสร้างความตระหนักและความสามารถในการรับรู้ สำหรับประชาชนผู้ว่างงาน และนักศึกษาจบใหม่ที่กำลังหางานให้พร้อมต่อการประกอบอาชีพใหม่ในยุควิถีใหม
06 มิ.ย. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติเช่าบริการโทรคมนาคม (บริการอินเทอร์เน็ต) ของสำนักงานใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 มิ.ย. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างจัดกิจกรรมพิธีมอบป้ายส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และการจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) คูปองดิจิทัล เพื่อยกระดับเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม
31 พ.ค. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้บริหารงานโครงการแฮกกาธอนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ ๒
31 พ.ค. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผลิตสื่อให้ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับผู้สูงวัย ครั้งที่ 2
26 พ.ค. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 พ.ค. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่การสื่อสารประชาสัมพันธ์ โครงการ Health Link และหน่วยงาน สวข. บนสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 พ.ค. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารโครงการการส่งเสริมการพัฒนาทักษะกำลังคนรุ่นใหม่ต่อยอดการสร้างอาชีพในอนาคต และยกระดับอุตสาหกรรมเกมไทยสู่สากล (Thai gaming industry to Global)
19 พ.ค. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาดำเนินการพัฒนาเมล็ดพันธุ์นักรบดิจิทัลรุ่นใหม่ Seed Thailand ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 พ.ค. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าบริการระบบคลาวด์ สำหรับระบบบริหารจัดการสารสนเทศ (odoo-ERP) จำนวน ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ค. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารโครงการรถโรงเรียนรุ่นใหม่เด็กปลอดภัย (Smart School Bus Platform)
12 พ.ค. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรมแสดงผลข้อมูล เพื่อโครงการบูรณาการการใช้ประโยชน์และวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์วิจัยของประเทศสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ GBDi ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
11 พ.ค. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้ออุปกรณ์ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ค. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างจัดทำประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ค. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้ออสังหาริมทรัพย์ เพื่อเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานฯ ในพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย ครั้งที่ 3
10 พ.ค. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้ดำเนินการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06 พ.ค. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จำนวน ๕ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05 พ.ค. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเผยแพร่สื่อเพื่อสร้างความตระหนักรู้การรับรู้สื่ออย่างปลอดภัยผ่านสำนักงานข่าวออนไลน์
28 เม.ย. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 (The Smart City Ambassadors 2 (SCA2))
28 เม.ย. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาดำเนินการส่งเสริม Smart Economy และ Living Showcase ด้านตลาดสดวิถีใหม่และนวัตกรรมดิจิทัลผู้สูงอายุ จังหวัดนนทบุรี
21 เม.ย. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
20 เม.ย. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผลิตสื่อให้ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับผู้สูงวัย
19 เม.ย. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ส่วนกลางและสิ่งปลูกสร้างประกอบอาคาร B ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์อ(e-bidding)
19 เม.ย. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้ดำเนินการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 เม.ย. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนล่าง ครั้งที่ 3
07 เม.ย. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้บริหารงานโครงการแฮกกาธอนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 เม.ย. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารงานโครงการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
30 มี.ค. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมซอฟเเวร์ ฮาร์ดเเวร์ และอุปกรณ์อัจฉริยะ และบริการด้านดิจิทัล ประจำปี 2564 คาดการณ์เเนวโม้น 3 ปี ครั้งที่ 2
30 มี.ค. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างการจัดจ้างโครงการสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ปี 2564 คาดการณ์แนวโน้ม 3 ปี ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 มี.ค. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างผู้บริหารงานโครงการผลิตสื่อให้ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างในครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 มี.ค. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2564
15 มี.ค. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างการจัดจ้างโครงการสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ปี 2564 คาดการณ์แนวโน้ม 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 มี.ค. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมซอฟเเวร์ ฮาร์ดเเวร์ และอุปกรณ์อัจฉริยะ และบริการด้านดิจิทัล ประจำปี 2564 คาดการณ์เเนวโม้น 3 ปี
11 มี.ค. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผลิตคลิปวิดีโอ 360 องศา อาคารแสดงประเทศไทย งาน Expo 2020 Dubai โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มี.ค. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564
07 มี.ค. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ส่วนกลางและสิ่งปลูกสร้าง (อาคาร B) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 มี.ค. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างทำสตอรี่บอร์ดเพื่อใช้จัดทำวีดีทัศน์การสื่อสารองค์กร
04 มี.ค. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้ดำเนินกิจกรรมการสร้างเครือข่ายสำหรับผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลด้านเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ก.พ. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนล่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 ก.พ. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารงานโครงการผลิตสื่อให้ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับผู้สูงวัย
14 ก.พ. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้ออสังหาริมทรัพย์ เพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 2
03 ก.พ. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาดำเนินการพัฒนาต้นแบบเมืองอัจฉริยะน่าอยู่(Si Maha Phot Smart Living Showcases) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 ม.ค. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างบริการ Payroll Outsourcing services ปี 2565
19 ม.ค. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนล่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
19 ม.ค. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนล่างและศูนย์ ASEAN Smart Cities Network Center
18 ม.ค. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารของสำนักงานฯ (News Clipping)
12 ม.ค. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้ดำเนินกิจกรรมงานแถลงความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง พร้อมเปิดโครงการยกระดับโรงเรียนสู่การเรียนรู้ด้าน Coding , STEM , IoT และ AI
12 ม.ค. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อการก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานใหญ่ แผนการลงทุนที่ ๔ ครั้งที่ ๒
11 ม.ค. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ม.ค. 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างพัฒนาระบบบริหารการใช้บริการพื้นที่ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
30 ธ.ค. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างพิมพ์หนังสือ Big Data กับการขับเคลื่อนประเทศไทยในยุค New Normal และโปสการ์ด สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ GBDi
28 ธ.ค. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี ๒๕๖๔ (Annual Report ๒๐๒๑)
27 ธ.ค. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ธ.ค. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างโครงการสื่อส่งเสริมการใช้โซเชียล สร้างสรรค์ ปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ธ.ค. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้ดำเนินโครงการเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์/บริการดิจิทัล (dSURE) โครงการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์/บริการดิจิทัลเพื่อยกระดับอุตสาหกรรม (Digital Standard)
17 ธ.ค. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ธ.ค. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบ Microsoft 365 Business Standard จำนวน 300 License และ Office 365 Enterprise E3 จำนวน 70 License
30 พ.ย. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างพัฒนาเว็บไซต์ ไทยแลนด์ดิจิทัลวัลเลย์ (Thailand Digital Valley Website)
30 พ.ย. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน ๓๐ เครื่อง ครั้งที่ ๒
30 พ.ย. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้ดำเนินการเก็บข้อมูลโครงการสำรวจการใช้เทคโนโลยีของภาคท่องเที่ยว ครั้งที่ 2 ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 พ.ย. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนล่าง
22 พ.ย. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการรับรู้สื่อ้สื่ออย่างปลอดภัยเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
19 พ.ย. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓๐ เครื่อง
17 พ.ย. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบพกพา (Notebook) จำนวน 3 เครื่อง เพื่อโครงการบูรณาการการใช้ประโยชน์และวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์วิจัยของประเทศ
16 พ.ย. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้ออสังหาริมทรัพย์ เพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
15 พ.ย. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและบริการทั่วไป สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
12 พ.ย. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อการก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานใหญ่ แผนการลงทุนที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ย. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้ดำเนินการเก็บข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Industry Sentiment Index) ประจำปี 2565
09 พ.ย. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการรับรู้สื่ออย่างปลอดภัยเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
08 พ.ย. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้ดำเนินงาน “กิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup) ขยายตลาดและพัฒนาศักยภาพการแข่งขันในต่างประเทศ”
08 พ.ย. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างดำเนินการโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้และสร้างการตระหนักรับรู้เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุควิถีใหม่ National Delivery Platform
03 พ.ย. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการจัดทำดัชนีเมืองอัจฉริยะประเทศไทย (Thailand Smart City Competitive Index: TSCCI)
29 ต.ค. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
28 ต.ค. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างบริหารจัดการจัดทำและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านสื่อดิจิทัล ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
25 ต.ค. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้ดำเนินการเก็บข้อมูลโครงการสำรวจการใช้เทคโนโลยีของภาคท่องเที่ยว ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi
25 ต.ค. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้บริหารโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup)ปี2564 โดยวิธีคัดเลือก
14 ต.ค. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เพื่อการก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานใหญ่ แผนการลงทุนที่ 3 ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ต.ค. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือ กรอบการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลเมือง (City Data Platform Development Framework)
06 ต.ค. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างจัดทำหนังสือรายงานผลงาน 4 ปี คณะกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
05 ต.ค. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญของอาคารแสดงประเทศไทยในงาน World Expo 2020 Dubai ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
30 ก.ย. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้ดําเนินการศึกษาปัญหาและการพัฒนานโยบายที่ส่งผลต่อการเติบโตของวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Study on ICT Startup Problems and Developing Policy for the Growth)
30 ก.ย. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนล่าง และศูนย์ ASEAN Smart Cities Network Center ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 ก.ย. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการจัดทำดัชนีเมืองอัจฉริยะประเทศไทย (Thailand Smart City Competitive Index: TSCCI)
23 ก.ย. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาดำเนินการจัดทำข้อมูลผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและการท่องเที่ยวฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
16 ก.ย. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้ดำเนินการกิจกรรม depa Accelerator Program และต่อยอดส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมเกม(Game industry)Batch2 (e-bidding)
15 ก.ย. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างบริหารจัดการจัดทำเนื้อหาและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านสื่อดิจิทัล (e-bidding)
14 ก.ย. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาดำเนินการจัดทำข้อมูลผู้ประกอบการและดำเนินกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและการท่องเที่ยวฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03 ก.ย. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคาการจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสารของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
30 ส.ค. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนล่าง และศูนย์ ASEAN Smart Cities Network Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 ส.ค. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสรรหาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
25 ส.ค. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาพัฒนาระบบ Kong API Gateway เฟส 2
24 ส.ค. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้บริหารโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup) ปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒
17 ส.ค. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม การออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ
06 ส.ค. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จัดจ้างอบรมและทดสอบการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ (Healthlink) โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
19 ก.ค. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup) ปี ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 มิ.ย. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓๐ เครื่อง
23 มิ.ย. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม การออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ Mobile Application สำหรับการเรียนการสอน Game Online Academy ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 มิ.ย. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่าบริการโทรคมนาคม (บริการอินเทอร์เน็ต) ของสำนักงานใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างควบคุมงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคอาคารนวัตกรรมไอโอทีโดยรอบ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก
15 มิ.ย. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้ดำเนินการกิจกรรม deINFLUENCER และต่อยอดการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ ครั้งที่๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
10 มิ.ย. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาดำเนินการจัดทำข้อมูลและดำเนินกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและประยุกต์ใช้แพลตฟอร์ม National Delivery ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04 มิ.ย. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้ดำเนินการเก็บข้อมูลโครงการสำรวจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของภาคเกษตร ปี ๒๕๖๔
04 มิ.ย. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้ดำเนินการกิจกรรม deINFLUENCER และต่อยอดการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 พ.ค. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างออกแบบอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนล่าง
26 เม.ย. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาผู้ดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนากำลังคนสร้างอนาคตสังคม Gen Z ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 เม.ย. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค จำนวน 60 เครื่อง
16 เม.ย. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินเปล่า เพื่อการก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนล่าง
16 เม.ย. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ รื้อถอนจากอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน
07 เม.ย. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อเผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นที่ได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 มี.ค. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาผู้ดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนากำลังคนสร้างอนาคตสังคม Gen Z ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
22 มี.ค. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้ดำเนินการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
19 มี.ค. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างสื่อสร้างความตระหนักด้านประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้สูงวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มี.ค. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างโครงการสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์และบิ๊กดาต้า ปี ๒๕๖๓ คาดการณ์แนวโน้ม ๓ ปี ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 มี.ค. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างโครงการการเผยแพร่และกระตุ้นการรับรู้พร้อมยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจยุค New Normal หลังวิกฤติโควิด 19
17 มี.ค. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรมแสดงผลข้อมูล สถาบัน GBDi (e-bidding)
12 มี.ค. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาดำเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนเมืองเศรษฐกิจอัจฉริยะต้นแบบฯด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
05 มี.ค. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้ดำเนินการเก็บข้อมูลการศึกษาการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของภาคอุตสาหกรรมประจำปี 2564
02 มี.ค. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างตัดชุดเครื่องแต่งกายชุดสูทสากลของสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ก.พ. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับโครงการจัดทำระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพทั่วประเทศ ระยะที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก
24 ก.พ. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างโครงการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ก.พ. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารโครงการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อคุณครู (Teacher Boost Camp)
22 ก.พ. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาดำเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนเมืองเศรษฐกิจอัจฉริยะต้นแบบฯ (Smart Economy Showcase)วิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ก.พ. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างโครงการสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์และบิ๊กดาต้า ปี ๒๕๖๓ คาดการณ์แนวโน้ม ๓ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ก.พ. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างโครงการส่งเสริมศักยภาพและการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 ก.พ. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์และสมาร์ทดีไวซ์ และบริการดิจิทัลฯ
15 ก.พ. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้ดำเนินการเก็บข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ก.พ. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564
02 ก.พ. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
29 ม.ค. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคอาคารนวัตกรรมไอโอทีโดยรอบ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))
25 ม.ค. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (New Normal) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 ม.ค. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการทำงานด้านข้อมูลขนาดใหญ่ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ม.ค. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การซื้อระบบบริหารจัดการทรัพย์สินของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ม.ค. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างบริการ Payroll Outsourcing Service ปี 2564
19 ม.ค. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างจัดเก็บข้อมูลข่าวสารของสำนักงานฯ (News Clipping) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ม.ค. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินเปล่าเพื่อการก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนล่าง
18 ม.ค. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างผู้บริหารโครงการกิจกรรม Smart City Accelerator Program และต่อยอดส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมด้านดิจิทัล (Digital Startup) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 ม.ค. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 59 เครื่อง
14 ม.ค. 2021
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อสิทธิ์การใช้งาน Google Workspace Business Standard จำนวน 300 License
30 ธ.ค. 2020
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้ดำเนินการกิจกรรม depa Accelerator Program และต่อยอดส่งเสริม และสนับสนุนอุตสาหกรรมเกม (Game industry) ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
25 ธ.ค. 2020
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบ Microsoft 365 Business Standard จำนวน 300 License โดยวิธีคัดเลือก
21 ธ.ค. 2020
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสถาบันไอโอที เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต (อาคารนวัตกรรมไอโอที ๒) โดยวิธีคัดเลือก
17 ธ.ค. 2020
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารงานโครงการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2564
17 ธ.ค. 2020
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยเฉพาะเจาะจง
16 ธ.ค. 2020
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย
16 ธ.ค. 2020
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลดิจิทัล สาขาภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2564
14 ธ.ค. 2020
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างจำทำข้อกำหนดทางเทคนิคและการทดสอบกล้องวงจรปิดแบบ IP Camera โครงการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์/บริการดิจิทัล เพื่อยกระดับอุตสาหกรรม (Digital Standard) โดยวิธีคัดเลือก
04 ธ.ค. 2020
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างออกแบบอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนล่าง โดยวิธีคัดเลือก
04 ธ.ค. 2020
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและบริการทั่วไป
25 พ.ย. 2020
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2563 (Annual Report2020)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
18 พ.ย. 2020
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้ดำเนินการกิจกรรม depa Accelerator Program และต่อยอดส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมเกม (Game industry) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 พ.ย. 2020
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าใช้บริการระบบ Cloud Server สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ
13 พ.ย. 2020
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างผู้บริหารโครงการการจัดนิทรรศการและกิจกรรมเพื่อการสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Thailand Big Bang : Digital Station)
09 พ.ย. 2020
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563
28 ต.ค. 2020
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563
28 ต.ค. 2020
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ต.ค. 2020
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้พัฒนาต้นแบบระบบสนับสนุนการวางแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้วยข้อมูล โดยวิธีคัดเลือก
15 ต.ค. 2020
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน อาคารลาดพร้าวฮิลล์ ปีที่ 3
14 ต.ค. 2020
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง การจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสาขาภาคเหนือตอนล่าง และสาขาภาคใต้ตอนล่าง
07 ต.ค. 2020
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างตรวจสอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีคัดเลือก
01 ต.ค. 2020
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือ Big Data Framework 2.0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.ย. 2020
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างพัฒนาศักยภาพบุคลากร Win-Win Collaboration โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.ย. 2020
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 ก.ย. 2020
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การซื้ออุปกรณ์วัดอุณหภูมิสำหรับคัดกรองบุคคลในพื้นที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ก.ย. 2020
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนล่าง
08 ก.ย. 2020
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถาบันไอโอที เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต (อาคารนวัตกรรมไอโอที 2) ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 ก.ย. 2020
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างออกแบบตราสัญลักษณ์ dSURE โครงการพัฒนามาตรฐานดิจิทัลและตราสัญลักษณ์ (Digital Trusted Mask) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ก.ย. 2020
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสารของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2020
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้จัดเตรียมสถานที่และจัดทำนิทรรศการสำหรับกิจกรรมประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจร จังหวัดระยอง
21 ส.ค. 2020
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างดำเนินการในการตัดชุดเครื่องแต่งกายชุดสูทสากลตามระเบียบของสำนักงานฯ GBDi โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ส.ค. 2020
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม Gamers Don’t Bully โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ส.ค. 2020
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาผู้จัดงานและประชาสัมพันธ์งาน Thailand Smart City Week 2020 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 ส.ค. 2020
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาผู้จัดงานและประชาสัมพันธ์งาน Thailand Smart City Week 2020 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 ส.ค. 2020
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานโครงการส่งเสริมและจัดแสดงพื้นที่เศรษฐกิจอัจฉริยะต้นแบบ (Smart Economy Showcase) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 ส.ค. 2020
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผลิตเสื้อเหลืองเทิดพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ก.ค. 2020
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างโครงการสร้างอนาคตสังคม Gen Z ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding
15 ก.ค. 2020
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างทำวิดีโอคลิปนำเสนอผลงานซอฟต์แวร์ ที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อส่งเข้าประกวด ASEAN ICT Awards 2020 (AICTA 2020)
30 มิ.ย. 2020
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อหุ่นยนต์เพื่อนำมาใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มิ.ย. 2020
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างผู้พัฒนาต้นแบบระบบสนับสนุนการวางแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้วยข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กรอกนิกส์ e-bidding
24 มิ.ย. 2020
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายของสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 มิ.ย. 2020
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผลิตและเผยเเพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 มิ.ย. 2020
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน โดยวิธีคัดเลือก
17 มิ.ย. 2020
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการจ้างตกเเต่งสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ GBDi ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 มิ.ย. 2020
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถาบันไอโอที เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต (อาคารนวัตกรรมไอโอที 2) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 มิ.ย. 2020
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาการจัดจ้างผู้บริหารโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 มิ.ย. 2020
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารโครงการจัดอบรมหลักสูตรฯบนระบบบทเรียนออนไลน์แบบ Massive Open Online Courseware (MOOC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มิ.ย. 2020
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรับรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในภาคธุรกิจผ่านสื่อประชาสัมพันธ์สังคมออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มิ.ย. 2020
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างโครงการสร้างอนาคตสังคม Gen Z ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 มิ.ย. 2020
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาพัฒนาระบบบริหารติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มิ.ย. 2020
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างบริการรถยนต์และจัดส่งพัสดุเอกสารของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มิ.ย. 2020
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างจัดทำคลิปหลักสูตรเตรียมความพร้อมการสร้างมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์(Pre-ISO-IEC29110)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มิ.ย. 2020
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่าใช้งาน Cloud Server สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ GBDi
26 พ.ค. 2020
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาการจ้างเหมาบริการผู้มาติดต่อ และรับ-ส่งเอกสารภายในสำนักงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 พ.ค. 2020
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การซื้อสิทธิ์การใช้โปรแกรมดูการแสดงผลข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พ.ค. 2020
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างโครงการสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะด้านโค้ดดิ้ง (Digtal Channel for Coding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
07 พ.ค. 2020
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างตรวจสอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก
30 เม.ย. 2020
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563
27 เม.ย. 2020
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการจ้างตกแต่งสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ GBDi ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 เม.ย. 2020
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและดูแลระบบบริหารจัดการสารสนเทศ (ERP) ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 เม.ย. 2020
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างจัดทำสื่อวีดิทัศน์กรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 เม.ย. 2020
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อฟิล์มกรองเเสงพร้อมติดตั้ง ณ อาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
14 เม.ย. 2020
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อตู้เอกสารบานเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 เม.ย. 2020
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาการจ้างโครงการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 เม.ย. 2020
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จำนวน 7 คัน ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 เม.ย. 2020
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลการให้บริการสินค้าดิจิทัลผ่าน web Application ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 เม.ย. 2020
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างตรวจสอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน โดยวิธีคัดเลือก
09 เม.ย. 2020
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))
27 มี.ค. 2020
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินการเก็บข้อมูลการศึกษาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของภาคอุตสาหกรรม ปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 มี.ค. 2020
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนกลาง อาคารแก่นนครออฟฟิศ พาร์ค ประจำปีงบประมาณ 2563
17 มี.ค. 2020
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์สำหรับสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริการข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐGBDi จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 มี.ค. 2020
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จำนวน 7 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04 มี.ค. 2020
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างควบคุมงานการก่อสร้างอาคารสถาบันไอโอที เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต (อาคารนวัตกรรม IoT 2)
11 ก.พ. 2020
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้บริหารงานโครงการสื่อประชาสัมพันธ์และสื่อสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
06 ก.พ. 2020
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563
04 ก.พ. 2020
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำนักงาน จำนวน 80 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 ม.ค. 2020
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบชุดแอพพลิเคชั่น G Suite Business จำนวน 300 License โดยวิธีคัดเลือก
27 ม.ค. 2020
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานฯ สาขาภาคเหนือตอนบน ประจำปี2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ม.ค. 2020
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อซอฟแวร์วิเคราะห์ข้อมูลสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ GBDi
07 ม.ค. 2020
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผลิตและเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีแก่ประชาชน ในรายการ Digital Thailand โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ธ.ค. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างพัฒนาภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ สำหรับการประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 ธ.ค. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่าพื้นที่ทำการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคตะวันออก
27 ธ.ค. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การซื้อระบบสรรหาคัดเลือกบุคลากร ประจำปี ๒๕๖๓
27 ธ.ค. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างออกแบบการตกเเต่งพื้นที่สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ GBDi
27 ธ.ค. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างบริการ Payroll Outsourcing Service ปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ธ.ค. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าอาคารสำนักงานอาคารลาดพร้าวฮิลล์ ปีที่ 2
25 ธ.ค. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาดำเนินงานจัดกิจกรรมรวมพลคนดิจิทัลร่วมพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smarter City in Action) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
18 ธ.ค. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
18 ธ.ค. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างปรับพื้นที่สำหรับการจัดงานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสถาบันไอโอที เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต (อาคารนวัตกรรม IoT 1)
12 ธ.ค. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและบริการทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 ธ.ค. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารของสำนักงานฯ(News Clipping)
27 พ.ย. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบMicrosoft Office365 E3 จำนวน 300 License
27 พ.ย. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2562 (Annual Report 2019) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 พ.ย. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถาบันไอโอที เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต (อาคารนวัตกรรม IoT 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 พ.ย. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างโครงการสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมดิจิทัล ปี 2561-2562 คาดการณ์แนวโน้ม 3 ปี โดยวิธีคัดเลือก
19 พ.ย. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมายานพาหนะ งาน Smart City Expo World Congress2019 ณ นครบาร์เซโลนา ประเทศสเปน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พ.ย. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผลิตวีดิทัศน์การขับเคลื่อน ASEAN Digital Hub เพื่อนำเสนอในวันที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ต.ค. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้บริหารกิจกรรม สร้างแรงบันดาลใจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชาว Gen Z โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ต.ค. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้บริหารกิจกรรม การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมในกลุ่มเด็กเยาวชนและนักศึกษาในงานDigital Thailand BigBang2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ต.ค. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้ดำเนินการจัดการประชาสัมพันธ์งาน Digital Thailand Big Bang 2019 ผ่านสื่อโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ต.ค. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารจัดกิจกรรม Drone competition ภายในงาน Digital Thailand Big Bang
22 ต.ค. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารการประชาสัมพันธ์งานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand Big Bang 2019 โดยวิธีคัดเลือก
21 ต.ค. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้ดำเนินกิจกรรมการสร้างเครือข่ายสำหรับผู้บริหารขอหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลด้านเกษตรสัญจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ต.ค. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้ดำเนินกิจกรรม ASEAN Smart Cities Network Big Bang โดยวิธีคัดเลือก
17 ต.ค. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ต.ค. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างจัดทำของที่ระลึก Foldable wireless keyboard with touchpad โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ต.ค. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถาบันไอโอที เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต (อาคารนวัตกรรม IoT 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
04 ต.ค. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารโครงการพัฒนาและส่งเสริมสตาร์ทอัพอาเซียน (ASEAN Startup Hackathon) โดยวิธีคัดเลือก
03 ต.ค. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างโครงการสาธิตการประเมินข้อมูลคุณภาพอากาศด้วยระบบดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้านสิ่งแวดล้อม โดยวิธีคัดเลือก
02 ต.ค. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างจัดทำป้าย ตราสัญลักษณ์ และผังแสดงภายในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ต.ค. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่าพื้นที่สำหรับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน ประจำปีงบประมาณ2563-2565
02 ต.ค. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาดสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2563
25 ก.ย. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสถาบันไอโอที เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต อาคารนวัตกรรม IoT1
25 ก.ย. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารจัดงานพบปะผู้บริหารระดับสูงและสื่อมวลชนภายใต้งาน Digital Thailand Big Bang 2019
23 ก.ย. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างโครงการสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมดิจิทัล ปี 2561-2562 คาดการณ์แนวโน้ม 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ก.ย. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างดำเนินการจัดกิจกรรมรวมพลคนเกษตรดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างผู้บริหารการประชาสัมพันธ์งานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand Big Bang 2019 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 ก.ย. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารงานระบบบริการข้อมูลสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลผ่านทาง Chatbot โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ก.ย. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้ดำเนินกิจกรรมการสร้างเครือข่ายฯเพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลด้านเกษตร
05 ก.ย. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารงานโครงการสื่อสารเครือข่ายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ก.ย. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้ดำเนินการจัดหาสื่อมวลชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมแถลงข่าวการเตรียมจัดงาน Digital Thailand Big Bang2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ก.ย. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการรถยนต์พร้อมคนขับรถยนต์ สำหรับสำนักงานสาขาภาคตะวันออกจำนวน 1 คัน
03 ก.ย. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างปรับปรุงระบบบริหารและจัดการงานบัญชีและการเงิน สำหรับแบบฟอร์มการอนุมัติค่าใช้จ่ายของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
30 ส.ค. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างที่ปรึกษาด้านการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
27 ส.ค. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างจัดทำสื่อวีดิทัศน์กรณีศึกษาผู้ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนที่ประสบความสำเร็จในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวีตกรรมดิจิทัลด้านการเกษตร
22 ส.ค. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างออกแบบอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน โดยวิธีคัดเลือก
20 ส.ค. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3
13 ส.ค. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารจัดการพิธีลงนาม(MOU) การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลด้านเกษตรอัจฉริยะ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ส.ค. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างดำเนินการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ "depa Sport Day ปีที่ 2" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ส.ค. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้บริหารจัดงานโครงการทบทวนแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดภูเก็ต
31 ก.ค. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ IOC ครั้งที่2
31 ก.ค. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดทำป้ายอะคริลิกมอบให้หน่วยงานที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ค. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ระบบการบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยี IoT สำหรับภาคการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.ค. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 76 รายการ
09 ก.ค. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างจัดทำวิดีโอคลิปนำเสนอผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อส่งเข้าประกวด ASEAN ICT Awards 2019 (AICTA2019)
08 ก.ค. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างผู้บริหารการจัดงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียนประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 ก.ค. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและIOC
07 มิ.ย. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้ดำเนินการจัดประชุม สัมมนาและนิทรรศการ ASEAN Smart Cities Network (ASCN) โดยวิธีคัดเลือก
24 พ.ค. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2
23 พ.ค. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้บริหารจัดงาน Executive Briefing ในหัวข้อ Digital Thailand : from Endgame 2 Startup โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ค. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างผู้บริหารจัดงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand Big Bang 2019 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 พ.ค. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ IOC ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
22 พ.ค. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้ดำเนินโครงการศึกษาและประเมินสถานะความต้องการกำลังคนดิจิทัลในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยวิธีคัดเลือก
17 พ.ค. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารงานมหกรรมของ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ภายในงาน Money Expo ๒๐๑๙
15 พ.ค. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผลิตวีดิทัศน์ (VDO Presentation) ผลงานด้านการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 พ.ค. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 พ.ค. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ค. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การซื้อ Azure Cloud Platform สำหรับ Coding Thailand
07 พ.ค. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 เม.ย. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผลิตเสื้อยืดสีเหลืองร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
24 เม.ย. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างผู้บริหารงานมหกรรมของ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ภายในงาน Money Expo ๒๐๑๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 เม.ย. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างดำเนินการจัดเก็บข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน (News Clipping) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 เม.ย. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้ดำเนินการเก็บข้อมูลการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 เม.ย. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ IOC ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
02 เม.ย. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก
27 มี.ค. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่าพื้นที่จัดงาน Digital Thailand Big Bang 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มี.ค. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการผู้มาติดต่อรับโทรศัพท์ และรับ-ส่งเอกสารภายในสำนักงาน ประจำปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 มี.ค. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาดและแม่บ้านบริการ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มี.ค. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาดและแม่บ้านบริการ เดือนมีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มี.ค. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้ดำเนินกิจกรรมเปิดตัว "สมาร์ทซิตี้ไทยแลนด์" (Smart City Thailand Takeoff) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มี.ค. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างจัดงานเปิดตัวสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น ภายใต้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
13 มี.ค. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างควบคุมงานตกแต่งพื้นที่อาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (อาคารลาดพร้าว ฮิลล์) ชั้น 1, 4, 5, 7 และชั้น 8 โดยวิธีคัดเลือกสถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ เอกสารราคากลาง: แบบฟอร์มราคากล
08 มี.ค. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2561 (Annual Report 2018)
28 ก.พ. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและบริการทั่วไป สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 ก.พ. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการรถยนต์พร้อมคนขับรถยนต์ สำหรับสำนักงานสาขาภาคใต้ตอนบน ประจำปี 2562 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.พ. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่าพื้นที่สำหรับศูนย์ความเป็นเลิศซอฟต์แวร์แห่งอาเซียน – ด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.พ. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่าพื้นที่สำหรับห้อง IOT Smart City Lab และห้อง Business Center ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน อาคารศูนย์บริการวิชาการสะพานหิน มหาวิทยาลัยสงขลานคริ
18 ก.พ. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่าบริการโทรคมนาคม (บริการอินเตอร์เน็ต) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
14 ก.พ. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการรถยนต์พร้อมคนขับรถยนต์ สำนักงานสาขาภาคอีสานตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
06 ก.พ. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างพัฒนาเว็บไซต์ไทยแลนด์สมาร์ทซิตี้ (Thailand Smart City Website) ระยะที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
04 ก.พ. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ก.พ. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารนิทรรศการของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ภายในงาน Japan Expo Thailand 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ม.ค. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ระยะเวลา 3 เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ม.ค. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างจัดงานวันสถาปนาสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ครบรอบ 2 ปี และเปิดที่ทำการแห่งใหม่ โดยวิธีคัดเลือก
18 ม.ค. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารโครงการสาธิตนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาเมืองท่องเที่ยว โดยวิธีคัดเลือก
17 ม.ค. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้ดำเนินโครงการศึกษาและจัดทำแผนการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) ของประเทศไทย ในระยะเวลา 5 ปี โดยวิธีคัดเลือก
15 ม.ค. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างทำป้ายชื่อสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และโลโก้สำนักงานพร้อมติดตั้ง ณ อาคารลาดพร้าว ฮิลล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ม.ค. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้บริหารจัดงาน depa-TusHoldings: Bangkok Entrepreneurship Camp
11 ม.ค. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาดและแม่บ้านบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ม.ค. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ม.ค. 2019
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup) ครั้งที่ 2
26 ธ.ค. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่าอาคารแก่นนครออฟฟิศพาร์ค ประจำปีงบประมาณ 2562
24 ธ.ค. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างบริการส่วนกลางอาคารแก่นนครออฟฟิศพาร์ค ประจำปีงบประมาณ 2562
24 ธ.ค. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างจัดกิจกรรม depa Core Value (EQSSS) : Building Successful Team โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ธ.ค. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการจ้างล่ามแปลฉับพลันภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย พร้อมหูฟังแปลภาษาไร้สายและตู้แปลภาษาเพื่อใช้ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Smart City Framework Development
14 ธ.ค. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างจัดทำของที่ระลึก เพื่อใช้ในกิจกรรมของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ธ.ค. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้เชี่ยวชาญการเงินวิเคราะห์โครงการภายใต้การสนับสนุน Digital Infrastructure Funds 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ธ.ค. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมจ้างเหมาติดตั้งและวางระบบงานเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล อาคารลาดพร้าว ฮิลล์ โดยวิธีคัดเลือก
11 ธ.ค. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล โดยวิธีคัดเลือก
11 ธ.ค. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่าใช้งานชุดแอพพลิเคชั่น G Suite Business จำนวน 225 License โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ธ.ค. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างโครงการเเพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อส่งเสริมทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลพื้นฐานและการเรียนรู้ทักษะอาชีพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Coding Nation : ระบบ Thai Skill)
29 พ.ย. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างตัดชุดเครื่องแต่งกายชุดสูทสากลตามระเบียบของสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ย. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้บริหารระบบบริหารจัดการคูปอง depa mini Transformation Voucher โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ย. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างบริหารจัดการเจรจาธุรกิจ (Business Trip) ณ กรุงโตเกียว ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พ.ย. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างออกแบบกลุ่มอาคารสถาบันไอโอทีเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต ครั้งที่ 2
09 พ.ย. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาปรับปรุง ดูแล และบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก
05 พ.ย. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup) โดยวิธีคัดเลือก
05 พ.ย. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนิทรรศการเทรดโชว์นานาชาติ SETA 2019 ภายใต้แนวคิดหลัก "เทคโนโลยีพลังงานอัจฉริยะ เพื่อความยั่งยืนแห่งอนาคต"
01 พ.ย. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลเมืองอัจฉริยะ (Smart Government Data Link) โดยวิธีคัดเลือก
31 ต.ค. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาดสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ต.ค. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างตกเเต่งพื้นที่ภายในอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (อาคารลาดพร้าว ฮิลล์) ชั้น 2 และชั้น 3 โดยวิธีคัดเลือก
29 ต.ค. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารนิทรรศการของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ภายในงาน CEBIT ASEAN Thailand 2018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ต.ค. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างสำนักงานกฎหมายเฉพาะทาง Digital Startup เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในลักษณะของการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล Digital Startup โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ต.ค. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างตกเเต่งพื้นที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (อาคารลาดพร้าว ฮิลล์) ชั้น 1 ,4 ,5 ,7 และชั้น8
17 ต.ค. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งและการปรับปรุงตกแต่งพื้นที่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สาขาภาคตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 ต.ค. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างผู้บริหารกิจกรรมโครงการสร้างความตระหนักและระดมความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อจัดทำแนวทางและมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลในอนาคต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
03 ต.ค. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้ดำเนินโครงการศึกษาคาดการณ์อนาคตเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทย (Digital Technology Foresight) โดยวิธีคัดเลือก
01 ต.ค. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างสร้างศูนย์รวบรวมข้อมูลเพื่อการประสานงานและสั่งการ (Intelligent Operation Center : Ioc) โดยวิธีคัดเลือก
27 ก.ย. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างบริหารจัดกิจกรรมการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ภาคการเกษตรระบบการบริหารจัดการน้ำอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างบริหารจัดกิจกรรมการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ภาคการเกษตรระบบการบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี IoT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างจัดพิมพ์แผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้ดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง ผ่านพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล (depa Maker Space development) โดยวิธีคัดเลือก
18 ก.ย. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างออกแบบกลุ่มอาคารสถาบันเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต โดยวิธีคัดเลือก
10 ก.ย. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างออกแบบอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและ IOC
10 ก.ย. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรม depa Digital Startup Funds Pitching Day ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 ก.ย. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างพัฒนาโรดแมปสมาร์ทซิตี้ สำหรับเทศบาลนครแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 ก.ย. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างศึกษาแนวทางการส่งเสริม สร้างเเรงจูงใจและกระตุ้นการลงทุนในอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลและจัดทำข้อเสนอแนะสำหรับมาตรการส่งเสริมการลงทุน ในอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล โดยวิธีคัดเลือก
07 ก.ย. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ที่แสดงฐานข้อมูลตัวชี้วัดและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
04 ก.ย. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาปรับปรุง ดูแล และบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีคัดเลือก
03 ก.ย. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้บริหารกิจกรรมการเเสดงผลงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของเยาวชน/สถาบันการศึกษา
30 ส.ค. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การซื้อข้อมูลอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ส.ค. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผลิต Infographic ภาพนิ่ง และ Motion Infographic
27 ส.ค. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้บริหารกิจกรรมโครงการ Smart EEC : โครงการสร้างความตระหนัก และการรับรู้แก่ประชาชนในวงกว้างของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยวิธีคัดเลือก
27 ส.ค. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของสำนักงานผ่านสื่อโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ส.ค. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารจัดงานเปิดตัวสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนล่าง
24 ส.ค. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารโครงการส่งเสริมการพัฒนาและการประยุกต์แพลตฟอร์ม Digital Skill (Coding Nation ระบบ Digital Skill) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ส.ค. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้ดำเนินการจัดนิทรรศการ World Expo 2020 Dubai ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
06 ส.ค. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้บริหารการจัดงาน National Digital Startup Network โดยวิธีคัดเลือก
03 ส.ค. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้ดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการส่งเสริมให้เยาวชน ตระหนักถึงความสำคัญของทักษะดิจิทัล ด้านการ Coding ผ่านกิจกรรม Coding Sport และ E-Sport โดยวิธีคัดเลือก
03 ส.ค. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารจัดงานสัมมนาส่งเสริมให้ SMEs ประยุกต์ใช้ดิจิทัลในธุรกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ค. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล ผ่านหนังสือ The Report Thailand ๒๐๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ก.ค. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารงานโครงการสื่อสารเครือข่ายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีคัดเลือก
11 ก.ค. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้สู่การเป็นผู้นำความคิดด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยวิธีการคัดเลือก
09 ก.ค. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างออกแบบการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์บริการข้อมูล (City Data Center) ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (Digital One Stop ServiceDOSS) และสถานที่ตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนกลา
05 ก.ค. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารนิทรรศการ การส่งเสริม Digital SMEs เพื่อพัฒนาธุรกิจ ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ในงาน SMART SME EXPO 2018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ก.ค. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการควบคุมภายในกับการพัฒนาองค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผลิตและเผยแพร่วารสาร Digital Thailand Magazine โดยวิธีคัดเลือก
25 มิ.ย. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand Big Bang 2018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้บริหารโครงการกิจกรรม Accelerator Program และต่อยอดส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมด้านดิจิทัล (Digital Startup) โดยวิธีคัดเลือก ครั้งที่ 2
18 มิ.ย. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างที่ปรึกษาร่วมพัฒนาแพลตฟอร์มทดสอบระบบคตลาวด์สำหรับอุตสาหกรรมดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มิ.ย. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้ดำเนินการกิจกรรมงานแถลงข่าวโครงการ Coding Thailand โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 มิ.ย. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่าอาคารแก่นนครออฟฟิศพาร์ค สาขาภาคอีสานตอนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 มิ.ย. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างบริการส่วนกลางพื้นที่อาคารแก่นนครออฟฟิศพาร์ค สาขาภาคอีสานตอนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มิ.ย. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างดำเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ Digital startup และประชาสัมพันธ์แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนในอุตสาหกรรมดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 พ.ค. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารจัดงานนิทรรศการจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีคัดเลือก
30 พ.ค. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารงานด้านการสื่อสารผ่านสื่อโซเซียลมีเดียและสื่อสังคมออนไลน์ โดยวิธีคัดเลือก
30 พ.ค. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand Big Bang 2018 โดยวิธีคัดเลือก
18 พ.ค. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างสำรวจภาพลักษณ์ บทบาทและภารกิจ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ค. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อเครื่อง Printer จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ค. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรม Hardware และ Smart Device อุตสาหกรรม Software และอุตสาหกรรม Digital Service ปี 2560 คาดการณ์ปี 2561 – 2562 โดยวิธีคัดเลือก
09 พ.ค. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้บริหารจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้งานระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04 พ.ค. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมบิ๊กดาต้า(Big Data) ประจำปี ๒๕๖๐ คาดการณ์ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก
03 พ.ค. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content) (แอนิเมชั่น, เกม และคาแรคเตอร์) ประจำปี ๒๕๖๐ คาดการณ์ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก
03 พ.ค. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีคัดเลือก
02 พ.ค. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างทำวิดีโอคลิปนำเสนอผลงานซอฟต์แวร์ที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อส่งเข้าประกวด ASEAN ICT Awards 2018 (AICTA2018) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi
23 เม.ย. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อชักจูงนักลงทุนระดับโลก โดยวิธีคัดเลือก
19 เม.ย. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาดำเนินงานจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และตระหนักความสำคัญของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Disruptive Technology) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 เม.ย. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาจัดกิจกรรม Business Matching โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 เม.ย. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร Project Feasibility for Project Management โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 เม.ย. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างออกแบบการตกแต่งพื้นที่อาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยวิธีคัดเลือก
17 เม.ย. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้พัฒนาและบริหารโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อระบบนิเวศสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลเชียงใหม่ Smart Agriculture โดยวิธีคัดเลือก
02 เม.ย. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้บริหารโครงการกิจกรรม Accelerator Program และต่อยอดส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมด้านดิจิทัล (Digital Startup) โดยวิธีคัดเลือก
23 มี.ค. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้บริหารงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อชักจูงนักลงทุนระดับโลก โดยวิธีคัดเลือก
22 มี.ค. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างทำของที่ระลึกเพื่อใช้ในกิจกรรมของสำนักงาน (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีคัดเลือก
22 มี.ค. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สาขาภาคอีสานตอนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มี.ค. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การซื้อระบบรักษาความปลอดภัย CCTV ภายในสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มี.ค. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผลิตสื่อวิดีทัศน์ (VDO Presentation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มี.ค. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างดำเนินการจัดเก็บข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน (News Clipping) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มี.ค. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างที่ปรึกษาด้านการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบเครือข่ายสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
09 มี.ค. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 60 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06 มี.ค. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อเครื่องพิมพ์วัตถุ 3 มิติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 มี.ค. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างผู้บริหารงานโครงการประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักการลงทุนอุตสาหกรรมดิจิทัลเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
23 ก.พ. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างบริการ Payroll Outsourcing Service โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.พ. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการปรับปรุงสภาพแวดล้อมพื้นที่สำนักงานและงานระบบให้ถูกสุขลักษณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.พ. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างทำหนังสือรายงานประจำปี 2560 โดยวิธีคัดเลือก
21 ก.พ. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างตัดชุดเครื่องแต่งกายตามระเบียบของสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.พ. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานสาขาภาคเหนือตอนบน
12 ก.พ. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมซอฟต์แวร์บริหารจัดการงานพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.พ. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการจัดการระบบเน็ตเวิร์ค การให้บริการทางเทคนิคด้านไอทีและเป็นวิทยากรประจำสาขาภาคเหนือตอนบน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.พ. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างที่ปรึกษาด้านการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบเครือข่ายสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
08 ก.พ. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
08 ก.พ. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการรถยนต์พร้อมคนขับรถยนต์สำหรับสำนักงาน สาขาภาคอีสานตอนกลางจำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ 2561
02 ก.พ. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างทำของที่ระลึกเพื่อใช้ในกิจกรรมของสำนักงาน โดยวิธีคัดเลือก
30 ม.ค. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการรถยนต์พร้อมคนขับรถยนต์สำหรับสำนักงาน สาขาภาคเหนือตอนบนจำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ 2561
30 ม.ค. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่าสถานที่เพื่อเก็บพัสดุของสำนักงานฯ ประจำปี 2561
25 ม.ค. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่าบริการโทรคมนาคม (บริการอินเตอร์เน็ต) ประจำปี 2561 สำหรับสาขาภาคอีสานตอนกลาง
25 ม.ค. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างจัดกิจกรรมสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ 2561
19 ม.ค. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างจัดกิจกรรม “งานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ณ ทำเนียบรัฐบาล ประจำปี 2561”
19 ม.ค. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักงาน โดยวิธีคัดเลือก
17 ม.ค. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่และบริการทั่วไป ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
11 ม.ค. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่และบริการทั่วไป ประจำปี 2561 (1 เดือน)
09 ม.ค. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
08 ม.ค. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (60 เครื่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03 ม.ค. 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารจัดการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเพชรสมุทรคีรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 ธ.ค. 2017
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้ดำเนินการกิจกรรมสำรวจข้อมูลอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ ประจำปี 2559
06 ธ.ค. 2017
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้บริหารนิทรรศการ“นโยบายเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ในงานThailand Smart City Master Plan Conference 2017” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย. 2017
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้จัดงานสัมมนาแบ่งปันประสบการณ์ แสดงความยินดีและมอบรางวัล ASEAN ICT Awards 2017 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย. 2017
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้ดำเนินโครงการศึกษาพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) และการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor EEC) โดยวิธีคัดเลือก
22 พ.ย. 2017
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่าซอฟต์แวร์สำหรับสำนักงาน โดยวิธีคัดเลือก
21 พ.ย. 2017
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้ดำเนินการจัดงาน SIGGRAPH ASIA 2017 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 พ.ย. 2017
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างผู้พัฒนาและบริหารโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อระบบนิเวศสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลเชียงใหม่ Smart Agriculture ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03 พ.ย. 2017
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาการจัดจ้างพัฒนาระบบต้นแบบนำร่อง Health Care Medical Application Service ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 ต.ค. 2017
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่าวงจรเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 2017
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 2017
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้บริหารจัดงานแสดงผลงานความก้าวหน้าด้านโทรคมนาคม ในงานนิทรรศการระดับประเทศและนานาชาติ โดยวิธีคัดเลือก
19 ก.ย. 2017
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเช่ารถยนต์และจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2560 – 2565 จำนวน 5 คัน โดยวิธีพิเศษ
15 ส.ค. 2017
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างจัดทำภาชนะ อุปกรณ์เครื่องครัวสำนักงาน โดยวิธีตกลงราคา
03 ส.ค. 2017
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ต่ออายุการใช้งานซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส โดยวิธีตกลงราคา
31 ก.ค. 2017
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าบริการระบบสำรองข้อมูล โดยวิธีตกลงราคา
21 ก.ค. 2017
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและความเชื่อมั่นต่อการดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ของ depa ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเปรียบเทียบราคา
18 ก.ค. 2017
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้บริหารจัดงานสัมมนาและนิทรรศการ "Digital Thailand Big Bang 2017" โดยวิธีพิเศษ
18 ก.ค. 2017
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้บริหารจัดงาน Digital Content Expo ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยวิธีเปรียบเทียบราคา
12 ก.ค. 2017
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้บริหารโครงการ Health Care & Medical Application Services โดยวิธี e-Auction
30 มิ.ย. 2017
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้ออกแบบการก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยวิธีเปรียบเทียบราคา
28 มิ.ย. 2017
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างทำป้ายชื่อและตราสัญลักษณ์สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยวิธีตกลงราคา
27 มิ.ย. 2017
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและความเชื่อมั่นต่อการดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ของ depa ประจำปีงบประมาณ 2560
14 มิ.ย. 2017
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเช่ารถยนต์สำนักงานและจ้างเหมาทำงานบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 5 คัน ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2565 โดยวิธีพิเศษ
09 มิ.ย. 2017
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่าครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์จำนวน 55 เครื่อง
02 มิ.ย. 2017
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้บริหารจัดการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเพชรสมุทรคีรี โดยวิธี e-Auction
02 มิ.ย. 2017
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการพนักงานให้บริการผู้มาติดต่อและรับโทรศัพท์
30 พ.ค. 2017
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้บริหารโครงการศูนย์ดิจิทัลคอนเทนต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEDCC) ครั้งที่ 2 โดยวิธี e-Auction (สาขาขอนแก่น)
25 พ.ค. 2017
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้ดำเนินการจัดหาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มอุตสาหกรรม โดยวิธีพิเศษ
18 พ.ค. 2017
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้บริหารงานโครงการสื่่อสารเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัล (ครั้งที่ 2) โดยวิธี e-Auction
16 พ.ค. 2017
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างทำวิดีโอคลิปนำเสนอผลงานซอฟต์แวร์ที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อส่งเข้าประกวด ASEAN ICT Awards 2017 (AICTA2017)
15 พ.ค. 2017
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้บริหารโครงการในการพิจารณาคัดเลือกและเตรียมความพร้อมสำหรับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ไทย เพื่อส่งผลงานเข้าประกวด ASEAN ICT Awards 2017 (AICTA2017)
15 พ.ค. 2017
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้ดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Visual Interactive Storytelling workshops and Internship โดยวิธี e-Auction
05 พ.ค. 2017
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างจัดทดสอบทัศนคติเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานหรือลูกจ้างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยวิธีตกลงราคา
27 เม.ย. 2017
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยวิธีตกลงราคา
27 เม.ย. 2017
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้บริหารจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ในภาคอุตสาหกรรมหลัก ครั้งที่ ๒ โดยวิธี e-Auction
19 เม.ย. 2017
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้ดำเนินการโครงการสำรวจข้อมูลอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ (แอนิเมชั่น, เกม และคาแรคเตอร์) ประจำปี 2559
29 มี.ค. 2017
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้บริหารจัดกิจกรรมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล Personal Health Record : PHR โดยวิธีเปรียบเทียบราคา
27 มี.ค. 2017
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างทำของที่ระลึกเพื่อใช้ในกิจกรรมของสำนักงานฯ (ครั้งที่ ๒)
13 มี.ค. 2017
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จัดจ้างผู้บริหารกิจกรรมสนับสนุนการจัดทำหลักสูตรระยะสั่นระดับนานาชาติ สาขาภูเก็ต เลขที่ 001/2560
10 มี.ค. 2017
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้บริหารโครงการศูนย์ดิจิทัลคอนเทนต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEDCC) โดยวิธี e-Auction
09 มี.ค. 2017
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการบันทึกภาพ ครั้งที่ 3 โดยวิธีพิเศษ
21 ก.พ. 2017
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้บริหารจัดการกิจกรรมติดตามขยายผล เเละจัดประชุมกับ CTO ภาครัฐ เพื่อสำรวจเเละวิเคราะห์ถึงความต้องการของภาครัฐ โดยวิธีเปรียบเทียบราคา เลขที่ 018/2560
23 ม.ค. 2017
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างต้นแบบเทคโนโลยีระบบฐานข้อมูลแบบกระจายศูนย์ โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ประกาศเลขที่ 017/2560
16 ม.ค. 2017
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้บริหารจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ในภาคอุตสาหกรรมหลัก โดยวิธี e-Auction
12 ม.ค. 2017
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้บริหารงานโครงการสื่่อสารเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัล โดยวิธี e-Auction
12 ม.ค. 2017
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างปรับปรุงระบบห้องประชุมและระบบ Network โดยวิธี e-Auction
11 ม.ค. 2017
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้บริหารจัดการกิจกรรมสร้างเครือข่ายและขยายผลสู่การสร้างชุมชน Next Genration Programming เลขที่ 016/2560
06 ม.ค. 2017
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดจ้างเหมาบริการจัดการระบบเน็ตเวิร์ค การให้บริการเทคนิคด้านไอที และการเป็นวิทยากร ประจำสำนักงานสาขาเชียงใหม่
29 ธ.ค. 2016
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างทำหนังสือรายงานประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา เลขที่ 014/2560
27 ธ.ค. 2016
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้บริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรไอซีทีภาครัฐ โดยวิธีเปรียบเทียบราคา เลขที่ 013/2560
26 ธ.ค. 2016
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างทำของที่ระลึกเพื่อใช้ในกิจกรรมของสำนักงานฯ เลขที่ 015/2559
23 ธ.ค. 2016
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างผู้บริหารโครงการจัดทำระบบ Digital Workers Resource Pool และประชาสัมพันธ์เชิญชวน
21 ธ.ค. 2016
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้ดำเนินโครงการ "Bangkok International Digital Content Festival 2017"
20 ธ.ค. 2016
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้ดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ประกาศเลขที่ 012/2560
19 ธ.ค. 2016
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างเหมาบริการจัดการระบบเน็ตเวิร์ค การให้บริการเทคนิคด้านไอที และการเป็นวิทยากร ประจำสำนักงานสาขาเชียงใหม่
16 ธ.ค. 2016
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างกิจกรรมส่งเสริมบุคลากรได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลระดับ Entry ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
14 ธ.ค. 2016
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้บริหารจัดงานนิทรรศการเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์ โดยวิธี e-Auction
13 ธ.ค. 2016
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้บริหารจัดการสร้างชุมชน IoT Community ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
08 ธ.ค. 2016
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการบันทึกภาพ ครั้งที่ 2 โดยวิธีเปรียบราคา ประกาศเลขที่ 011/2559
08 ธ.ค. 2016
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมการพัฒนา Applications สำหรับบริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐให้มั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ประกาศเลขที่ 010/2560
06 ธ.ค. 2016
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมการพัฒนา Applications และประยุกต์ Free Online Service เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในหน่วยงานภาครัฐ โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ประกาศเลขที่ 009/2560
06 ธ.ค. 2016
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้บริหารจัดการการพัฒนาบุคลากรด้านผู้พัฒนา/ผู้ผลิต โดยวิธี e-Auction
30 พ.ย. 2016
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างทำหนังสือรายงานประจำปี 2559โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ประกาศเลขที่ 008/2560
24 พ.ย. 2016
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้บริหารกิจกรรมรณรงค์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ซอฟต์แวร์ถูกลิขสิทธิ์ โดยวิธี e-Auction
23 พ.ย. 2016
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้ดำเนินโครงการงานส่งเสริมการตลาด Digital Content ให้ผู้ประกอบการไทย ในงาน Hong Kong Licensing Show 2017 งาน Game Connection 2017 และ Thai Canadian Digital content Industry Collabo
23 พ.ย. 2016
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้บริหารจัดการโครงการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในระดับสากล (Tourism Thailand Open Platform) โดยวิธี e-Auction
21 พ.ย. 2016
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการบันทึกภาพ โดยวิธีเปรียบราคา ประกาศเลขที่ 007/2560
16 พ.ย. 2016
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างการแถลงข่าวความร่วมมือกับสถาบันการเงินพันธมิตรต่าง ๆ เลขที่ 006/2560
14 พ.ย. 2016
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างกิจกรรมการรับรองเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์และผู้ประกอบการดิจิทัลคอนเทนต์พร้อมจัดกิจกรรมเผยแพร่สร้างความเข้าใจ ประกาศเลขที่ 005/2559
09 พ.ย. 2016
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างให้ดำเนินการการให้บริการข้อมูล คำปรึกษา และเผยแพร่งานบริการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center : OSSC) โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ประกาศเลขที่ 004/2560
08 พ.ย. 2016
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างสำรวจข้อมูลการใช้ซอฟต์แวร์ในภาคอุตสาหกรรมหลัก (บริการสุขภาพและการศึกษา) ประจำปี ๒๕๕๙
08 พ.ย. 2016
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่และบริการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ประกาศเลขที่ 002/2560
08 พ.ย. 2016
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการซอฟต์แวร์และดิจิทัล ให้สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการต่างประเทศได้ (ค่ายพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรม) โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ประกาศเลขที่ 003/2560
08 พ.ย. 2016
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุคสำหรับรองผู้อำนวยการ
01 พ.ย. 2016
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างทนายความดำเนินคดี
01 พ.ย. 2016
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้บริหารจัดงานนิทรรศการ "ITU Telecom World 2016"
01 พ.ย. 2016
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2560
01 พ.ย. 2016
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้บริหารโครงการจัดทำระบบ Digital Workers Resource Pool และประชาสัมพันธ์เชิญชวน
01 พ.ย. 2016
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่าวงจรเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ประจำปีงบประมาณ 2560
01 พ.ย. 2016
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่าครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน จำนวน 15 เครื่อง ตามประกาศเลขที่ 001/2560
01 พ.ย. 2016
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้บริหารจัดงาน “MIPCOM 2016” ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส
26 ต.ค. 2016
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดจ้างผู้บริหารจัดงานแถลงข่าวเปิดตัว Phuket Smart City เลขที่ ๐๐๑/๒๕๕๙
11 ส.ค. 2016
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้บริหารจัดงานนิทรรศการ "งาน Thailand Digital Game Arena 2016"
11 ส.ค. 2016
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดจ้างพัฒนา Web application ในหน่วยงานภาครัฐให้มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม เลขที่ EA๐๑๖/๒๕๕๙
11 ส.ค. 2016
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้บริหารจัดการส่งเสริมบุคลากรได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลระดับ Professional โดยวิธี e-Auction
14 ธ.ค. 2014
ไม่มีหมวดหมู่
03 Feb 2023
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรมแสดงผลข้อมูล สำหรับโครงการเชื่อมโยงข้อมูลด้านสุขภาพ
03 Feb 2023