บริการ
TH
EN
TH
CN
ความสำเร็จ

mini Transformation Voucher

ในปี 2561 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(depa) ได้มีการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้กับผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัล เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแลนวัตกรรมดิจิทัล (depa mini Transformation Voucher) ทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 400 ราย ซึ่งมีตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจ ดังนี้

บริษัท แอ๊บโซลูท บอดี้โซลูชั่น จำกัด

ประกอบกิจการให้บริการยิมฟิตเนส โดยได้นำระบบโปรแกรมจัดการยิมฟิตเนส THAIDO GYM เป็นการนำระบบซอฟต์แวร์มาบริการจัดการเข้าใช้งานของสมาชิก การจัดการคลาสการให้บริการของฟิตเนส ระบบจองตรวจสอบการใช้งานได้

Runsanook Coperation Co.,ltd

บริษัทรับจัดงานต่างๆ อาทิ งานวิ่ง งานการกุศล ซึ่งทางบริษัทได้นำระบบ Phuektsoftevents.com มาใช้บริหารจัดการกรอกข้อมูลผู้เข้าร่วมงาน การรับสมัครเข้าร่วมงาน การค้นหาข้อมูลผู้เข้าร่วม และการพิมพ์สลิปให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน
ตัวอย่างการนำเทคโนโลยีดิจิทัล CRM


การบริหารจัดการการใช้ข้อมูลลูกค้าผ่าน ระบบ Chatbot  เพื่อให้ข้อมูลกับลูกค้า ช่วยการขาย และการเข้าถึงสินค้าและบริการได้รวดเร็วง่ายขึ้น
รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัล เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 
(depa mini Transformation Voucher)


depa Digital Transformation Fund

การดำเนินโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (depa Digital Transformation Fund) สำนักงานฯ ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการในการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล โดยสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของธุรกิจ โดยได้มีการผู้ประกอบการ SMEs ได้เข้าขอรับทุนแล้วกว่า 50 ราย ทั่วประเทศ และได้มีธุรกิจที่โครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ มีการติดตั้งอุปกรณ์และซอฟแวร์พร้อมใช้งาน อาทิเช่น

โครงการยกระดับธุรกิจบริการร้านค้าอะไหล่ AfterCare  (บริษัท ออโต้แพร์ จำกัด )


เดิมใช้เอกสารดำเนินงานและจัดเก็บข้อมูล

หลังจากเข้าร่วมโครงการฯ และใช้บริหารจัดการภายในธุรกิจและเก็บข้อมูล


ร้านค้าอะไหล่เก่าแก่ดำเนินกิจการจำหน่ายอะไหล่รถยนต์มานานกว่า 60 ปี บริษัทได้นำระบบบริหารจัดการในรูปแบบ on cloud พร้อม Search Engine สั่งซื้ออะไหล่ และสร้างเครือข่ายวงการอู่ซ่อมรถยนต์ให้แข็งแกร่ง ด้วย Digital Marketing Tools ต่าง ๆ
โครงการ Burapa Digital 4.0 (บจก. บูรพา พรอสเพอร์)


เดิมเป็นการจดบันทึก และป้อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์หลังจากเข้าร่วมโครงการฯ สามารถส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ ERP ได้ทันที (Real Time)


ร้านค้าอะไหล่เก่าแก่ดำเนินกิจการจำหน่ายอะไหล่รถยนต์มานานกว่า 60 ปี บริษัทได้นำระบบบริหารจัดการในรูปแบบ on cloud พร้อม Search Engine สั่งซื้ออะไหล่ และสร้างเครือข่ายวงการอู่ซ่อมรถยนต์ให้แข็งแกร่ง ด้วย Digital Marketing Tools ต่าง ๆ
บริษัท แอ๊บโซลูท บอดี้โซลูชั่น จำกัด

บริษัท บุญฟู้ดส์ จำกัด หรือ “ลูกอมคูก้า" ใครๆก็รู้จัก แต่ใครจะรู้ว่ากว่าจะมีวันนี้ จุดเริ่มต้นของลูกอมคูก้าคือ มะม่วงกวน กล้วยกวน จากธุรกิจครอบครัวเล็กๆ ผ่านมา 30 กว่าปี บริษัท บุญฟู้ดส์ จำกัด และระบบอุปกรณ์ดิจิทัลที่ช่วยในการวัดประสิทธิภาพการผลิตโดยรวม (OEE real time) และการชั่งและนำเข้าข้อมูลแบบอัตโนมัติได้ และใช้อุปกรณ์ IoTเพื่อเชื่อมต่อนำเข้าข้อมูลจากแบบอัตโนมัติ

บริษัท พาลาดิน เวิร์คแวร์ จำกัด

ปัญหาใหญ่ของธุรกิจนี้ คือ “ขั้นตอนการเก็บข้อมูลวัดตัวของลูกค้า” จากปัจจุบันที่เราจะเห็นมีเจ้าหน้าที่มาวัดตัวลูกค้าจนเป็นภาพชินตาซึ่งบริษัทต้องใช้ทรัพยากรบุคคล กว่า 60% ที่ต้องมาสูญเสียกับขั้นตอนนี้ บริษัทจึงนำเทคโนโลยี Image Processing เข้ามาช่วยในการแก้ปัญหานี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในโครงการ 

(depa Digital Transformation Fund)