บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
ข่าวกิจกรรม
“ดีป้า” ยกทัพดิจิทัลสตาร์ทอัพร่วมนำเสนอเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาต่อนายกฯ หวังเป็นส่วนช่วยยกระดับภาคการศึกษาไทย รองรับยุคเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล
18 ก.พ. 2020
3
ข่าวกิจกรรม
10 finalists selected for the Thailand National Startup Pitch Competition
17 ก.พ. 2020
5
ข่าวกิจกรรม
"ดีป้า" ขึ้นเหนือเมืองน่าน ปันองค์ความรู้ดิจิทัล สู่วิถีชุนชนดิจิทัลยั่งยืน
17 ก.พ. 2020
ข่าวกิจกรรม
“ดีป้า” เปิดบ้านต้อนรับคณะกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ หารือแนวทางสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล
17 ก.พ. 2020
1
ข่าวกิจกรรม
"ผอ.ใหญ่ดีป้า" ได้รับรางวัลนักเรียนเก่าดีเด่น ประจำปี 2563 รร.สามเสนวิทยาลัย
15 ก.พ. 2020
1
ข่าวกิจกรรม
“ดีป้า” เดินหน้าอบรมเข้มดิจิทัลสตาร์ทอัพ ในกิจกรรม depa Accelerator Program : ASEAN First’s Smart City Accelerator Program
15 ก.พ. 2020
1
ข่าวกิจกรรม
“ดีป้าใต้ล่าง” จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้าน IC3 Digital Literacy ป้อนสู่อุตสาหกรรมดิจิทัล เตรียมความพร้อมสมรถนะด้านดิจิทัลแก่นักศึกษา เพิ่มโอกาสการทำงานในอนาคต
14 ก.พ. 2020
1
ข่าวกิจกรรม
“ดีป้า” รวมพลังถ่ายทอดการตระหนักรู้ “ภัยร้ายในโลกออนไลน์” แก่ เยาวชน ครู และผู้สูงวัย จ.เชียงใหม่
13 ก.พ. 2020
2
ข่าวกิจกรรม
“ดีป้า” ใต้ล่าง ถกทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส กลายเป็นเมืองอัจฉริยะ
13 ก.พ. 2020
2
ข่าวกิจกรรม
“ดีป้า” หารือพันธมิตร บริษัท อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส เร่งสร้างความตระหนักพัฒนาศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล
13 ก.พ. 2020
4
ข่าวกิจกรรม
“ดีป้า” ผนึกกำลังหลายหน่วยงานเครือข่าย ลง 3 จังหวัดอีสาน ลุยทำแผนขับเคลื่อนวิสาหกิจผู้ปลูกอ้อยชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
13 ก.พ. 2020
3
ข่าวกิจกรรม
“ดีป้า” เหนือบน เดินหน้าเมืองน่าน หนุนเกษตรกรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เปลี่ยนผ่านเข้าสู่เมืองอัจฉริยะ
13 ก.พ. 2020
4