บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
News
“ดีป้า” จัดประชุมคณะอนุฯ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ด้านยุทธศาสตร์และแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อเตรียมจัดทำแผนแม่บทฯ ระยะที่ 2
14 พ.ค. 2021
1
News
“ดีอีเอส-ดีป้า” แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย SMEs จับมือ “กรมสรรพากร” ดันมาตรการภาษี 200% สนับสนุนซอฟต์แวร์ ยกระดับธุรกิจปรับตัวยุคชีวิตวิถีใหม่
14 พ.ค. 2021
7
News
“ดีป้า” รับลูก รมว.ดีอีเอส เร่งช่วยเหลือผู้ประกอบการ-เอสเอ็มอี-ร้านค้า-เกษตกร ยกระดับธุรกิจสู้วิกฤตโควิด-19
12 พ.ค. 2021
News
"ดีป้า" หารือ AIS ภูมิภาคตะวันออก ร่วมมือจัดตั้ง AIS 5G Lab ในพื้นที่ Thailand Digital Valley จังหวัดชลบุรี
11 พ.ค. 2021
4
News
“ดีป้า” ร่วม สถานเอกอัคราชฑูตอังกฤษประจำประเทศไทย เปิดตัว “UK-Thailand Tech Export Academy Virtual Trade Mission” ผลักดันเมืองอัจฉริยะ
10 พ.ค. 2021
4
News
“GBDi” ระดมผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล ผุดระบบ CO-link สนับสนุนกรมการแพทย์ จัดสรรเตียงผู้ป่วยโควิด-19
10 พ.ค. 2021
1
News
“ดีป้า” แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เตรียมพร้อมผู้นำรุ่นใหม่ ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลไทยสู่อาเซียน
08 พ.ค. 2021
1
News
ดีอีเอส-ดีป้า จับมือ กรุงเทพมหานคร เดินหน้ายก กรุงเทพมหานคร เป็นมหานครอัจฉริยะน่าอยู่ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่
07 พ.ค. 2021
2
News
รมว.ดีอีเอส นั่งหัวโต๊ะประชุมขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะ พร้อมเห็นชอบ นำร่อง 5 เมืองอัจฉริยะน่าอยู่
06 พ.ค. 2021
3
News
"ดีป้า" จับมือ รฟม. ร่วมสร้าง “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้เป็นดิจิทัล” (Digital Transformation Leaders)
05 พ.ค. 2021
3
News
“ดีป้า” ติดตามและประเมินผลปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล แบบยุค New Normal
30 เม.ย. 2021
7
News
“ดีป้า” เดินเกมรุก หารือ กทม ร่วมผลักดัน มหานครอัจฉริยะ
28 เม.ย. 2021
5