บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
ข่าวกิจกรรม
"ดีป้า" ลงพื้นที่เหนือบน เยี่ยมชมโรงเรียนต้นแบบ โครงการ depa young maker space development สู่การพัฒนานักเรียนให้มีทักษะ Coding
06 ธ.ค. 2019
ข่าวกิจกรรม
“ดีป้า” เหนือบน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป วางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
05 ธ.ค. 2019
ข่าวกิจกรรม
“ดีป้า” หารือพันธมิตร รุดหน้าสร้างนวัตกรรมสู่ TDV
04 ธ.ค. 2019
ข่าวกิจกรรม
“ดีป้า” ประกาศความสำเร็จ ส่งเสริมดิจิทัลสตาร์ทอัพ พัฒนาระบบออกใบสั่งยาอิเลคทรอนิกส์ มุ่งลดความแออัดในโรงพยาบาล
04 ธ.ค. 2019
ข่าวกิจกรรม
“ดีป้า” เปิดบ้านต้อนรับคณะกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมหารือแนวทางพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล
04 ธ.ค. 2019
ข่าวกิจกรรม
“ดีป้า” เชื่อมโยงเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ
04 ธ.ค. 2019
ข่าวกิจกรรม
“ดีป้า” หารือ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หาแนวทางผลักดันผู้ประกอบการด้านดิจิทัลและเกษตรขยายตลาดสู่ต่างประเทศ
04 ธ.ค. 2019
ข่าวกิจกรรม
“ดีป้า” จัดมาสเตอร์คลาสด้านเมืองอัจฉริยะ ติวเข้มการออกแบบและพัฒนาเมืองท่องเที่ยวอัจฉริยะของไทยเป็นแบบอย่างแก่ผู้บริหารและสภาเทศบาลเมืองมากาติ ฟิลิปปินส์
03 ธ.ค. 2019
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแล้ว! สำหรับการคัดเลือกทีมที่มีใจรักการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเข้าร่วมกิจกรรม depa Accelerator Program
03 ธ.ค. 2019
ข่าวกิจกรรม
"ดีป้า" ลงพื้นที่ จ.พะเยา ติดอาวุธความรู้เมืองอัจฉริยะ
03 ธ.ค. 2019
ข่าวกิจกรรม
“ดีป้า” ใต้ล่าง ร่วมกิจกรรม Open Innovation Roadshow จ.นราธิวาส สร้างระบบนิเวศดิจิทัล เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ก้าวเข้าสู่เมืองอัจฉริยะ
03 ธ.ค. 2019
ข่าวกิจกรรม
“ดีป้า” หารือเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ใช้ดิจิทัลลดความเหลื่อมล้ำผู้พิการ
03 ธ.ค. 2019