บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
default
News
depa ร่วมขับเคลื่อน “แป้งแห้วนาหนองกุลาพิษณุโลก” เป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
icon ลูกศรขวา
icon calendar 27 พ.ค. 2024
icon view 1
default
News
depa ร่วมขับเคลื่อนโครงการ Coding for Better Life ในพื้นที่ จ.ชลบุรี
icon ลูกศรขวา
icon calendar 25 พ.ค. 2024
icon view 4
default
News
ดีป้า คว้ารางวัล The Government Disruptor เป็นปีที่สอง จากสมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทยในงาน Makers United 2024 - Land of Makers
icon ลูกศรขวา
icon calendar 23 พ.ค. 2024
icon view 1
default
News
depa ร่วมโต๊ะเจรจา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
icon ลูกศรขวา
icon calendar 23 พ.ค. 2024
icon view 2
default
News
depa ร่วมหารือ Com7 แนวทางส่งเสริมผู้ประกอบการ ผลักดันอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย
icon ลูกศรขวา
icon calendar 23 พ.ค. 2024
icon view 1
default
News
depa – อำนาจเจริญ ร่วมผลักดันแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
icon ลูกศรขวา
icon calendar 21 พ.ค. 2024
icon view 3
default
News
depa ผนึกกำลัง GC ปั้นเกษตรกรยุคใหม่หัวใจยั่งยืนด้วยหลักสูตร Smart Farm Design
icon ลูกศรขวา
icon calendar 17 พ.ค. 2024
icon view 1
default
News
depa ร่วมสัมมนาหัวข้อ “นโยบายการสนับสนุนจากภาครัฐในการเข้าถึงแหล่งทุนสำหรับผู้ประกอบการไทย” ในงานอินเตอร์แมค-ซับคอนไทยแลนด์ 2024
icon ลูกศรขวา
icon calendar 17 พ.ค. 2024
icon view 2
default
News
depa ร่วม ขับเคลื่อน “แป้งแห้วนาหนองกุลาพิษณุโลก” เป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
icon ลูกศรขวา
icon calendar 13 พ.ค. 2024
icon view 1
default
News
depa ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายการเลี้ยงโคพรีเมี่ยม จ.ร้อยเอ็ด
icon ลูกศรขวา
icon calendar 13 พ.ค. 2024
icon view 3
default
News
depa Teacher Boost Camp รุ่นที่ 3 ต่อยอดความรู้ ยกระดับความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานสากล ด้วย Information Technology Specialist
icon ลูกศรขวา
icon calendar 13 พ.ค. 2024
icon view 3
default
News
#DigitalCEO7 เรียนรู้จากหลากหลายองค์กรชั้นนำ
icon ลูกศรขวา
icon calendar 10 พ.ค. 2024
icon view 2