บริการ
TH
EN
TH
CN
Pm Award
Please Select

 2022

รางวัลเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี (Prime Minister’s Digital Awards) คือ รางวัลเชิดชูเกียรติที่มอบให้ผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของประเทศไทย ประจำปี 2565 ในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนัก แรงจูงใจให้ประชาชนเห็นถึงศักยภาพและความสำเร็จ สามารถเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ชุมชน และองค์กร อันจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทย รองรับการเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน โดยรางวัลเกียรติยศ PM’s Digital Awards 2022 แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ประกอบด้วย

โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 
คว้ารางวัล Digital Youth of the Year 

ระบบกระชังปลากะพงอัจฉริยะ เป็นระบบเบี่ยงทิศทางน้ำและระบบม่านปิดกระชัง ควบคุมผ่าน microcontroller แก้ไขปัญหาสารเคมีจากยาฉีดยาทุเรียน บริเวณใกล้เคียงกระชัง รวมทั้งสารเคมีอื่นๆ เพื่อป้องกันการเกิดโรคและการตายของปลากระพงในกระชัง มุ่งเป้าเกษตรกรยุคดิจิทัลสามารถดูข้อมูลแบบ real time ผ่านระบบ IOT (Internet of Things)องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
คว้ารางวัล Digital Community of the Year 

ระบบดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน (PODD LTC) หนึ่งในฟังก์ชั่นของแอปพลิเคชั่นผ่อดีดี (PODD) มาใช้ในการพัฒนาชุมชน ด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง เนื่องจากสามารถตอบสนองการให้บริการเยี่ยมบ้าน การทำกายภาพบำบัด การฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายของคนในชุมชนได้ และเพื่อสื่อสารภาวะสุขภาพให้กับเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือและดูแล
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
คว้ารางวัล Digital Organization of the Year 

เป๋าตังเปย์ (Paotang Pay) อีกหนึ่งช่องทางการชำระเงินผ่านดิจิทัลจากธนาคารกรุงไทย ซึ่งสามารถสแกนได้ครอบคลุมทั่วประเทศไทยไม่ว่าจะเป็น QR code แบบไหน ไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายผ่านคิวอาร์พร้อมเพย์ และร้านค้าถุงเงิน พร้อมเก็บคูปองส่วนลดจากร้านค้าชั้นนำ สามารถโอนเงินเข้า-ออกทุกธนาคารโดยไม่มีค่าธรรมเนียมการโอน จ่ายบิล เติมเงิน ไม่มีค่าธรรมเนียม พร้อมคูปองส่วนลดและสิทธิพิเศษมากมาย
บริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด 
คว้ารางวัล Digital Startup of the Year

แพลตฟอร์มออนดีมานด์และข้อมูลร้านอาหารของไทย โดยมีอัตราการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมเป้าหมายต่างๆ ที่ขับเคลื่อนวงการ Food Delivery ให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคให้ได้มากกว่าเดิม สร้าง Ecosystem ในแอปเพื่ออำนวยความสะดวกแบบเต็มรูปแบบ รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีต่างๆในประเทศ ให้กับคนในประเทศ เพื่อการพัฒนาสังคมไทยให้ดีกว่าเดิม
นางสาวจรีพร จารุกรสกุล, WHA Group Thailand 
คว้ารางวัล Digital Entrepreneur of the Year

ประธานคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 2021

รางวัลเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี (Prime Minister’s Digital Awards) คือ รางวัลเชิดชูเกียรติที่มอบให้ผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของประเทศไทย ประจำปี 2564 ในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนัก แรงจูงใจให้ประชาชนเห็นถึงศักยภาพและความสำเร็จ สามารถเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ชุมชน และองค์กร อันจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทย รองรับการเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน โดยรางวัลเกียรติยศ PM’s Digital Awards 2021 แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ประกอบด้วย

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คว้ารางวัล Digital Youth of the Year 

เว็บแอพพลิเคชันสำหรับสร้างแบบจำลอง ๓ มิติของฟันเทียม เพื่อการฝึกทักษะด้านทันตกรรมประดิษฐ์โดยใช้เทคนิค Photogrammetry ใช้งานจริงกับคณะทันตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์AIS อสม.ออนไลน์ เครือข่ายสื่อสารสุขภาพสังคมดิจิทัลสู่ประเทศไทย 4.0 โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
คว้ารางวัล Digital Community of the Year 

แอพพลิเคชันบันทึกข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ รวมถึงการสำรวจกายอุปกรณ์ ประสานงานศูนย์กายอุปกรณ์เพื่อจัดหาอุปกรณ์ในการฟื้นฟู สมรรถภาพผู้ป่วย ทั้งนี้ในสถานการณ์โควิด อสม. ใช้แอพพลิเคชั่นคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงในชุมชน เข้ากระบวนการสังเกตอาการอย่างทันท่วงที
Savelibong Savedugong
คว้ารางวัล  Digital Community of the Year 

วิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวและพัฒนาอาชีพเกาะลิบง จ.ตรัง นำนวัตกรรมและเทคโนลียีสมัยใหม่มาใช้ เพื่อฟื้นฟูท้องทะเล เฝ้าระวังและอนุรักษ์พะยูน เพาะพันธุ์สัตว์น้ำเศรษฐกิจ สร้างความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมการท่องเที่ยว
คุณอาทิตย์ นันทวิทยา, ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหารธนาคารไทยพาณิชย์
คว้ารางวัล  Digital Entrepreneur of the Year

กรรมการในคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการเทคโนโลยีของธนาคาร และประธานกรรมการ บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด
บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด
คว้ารางวัล  Digital Startup of the Year

สร้างนวัตกรรมทางการเงินและบริการรูปแบบใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนที่ทำให้การโอนเงินข้ามประเทศและการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลทำได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างถูกต้องตามกฏหมาย
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
คว้ารางวัล  Digital Organization of the Year

องค์กรที่ผลักดันโครงการนวัตกรรมและดิจิทัลกว่า100 โครงการ ทั้งโครงการในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดผลประโยชน์สุทธิ มาแล้วมากกว่า 500 ล้านเหรียญสหรัฐ โดย มีเป้าหมายในการสร้างมูลค่าทางธุรกิจจากนวัตกรรมดิจิทัลมากกว่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี
 2020


รางวัลเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี (Prime Minister’s Digital Awards) คือ รางวัลเชิดชูเกียรติที่มอบให้ผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของประเทศไทย ประจำปี 2563 ในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนัก แรงจูงใจให้ประชาชนเห็นถึงศักยภาพและความสำเร็จ สามารถเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ชุมชน และองค์กร อันจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทย รองรับการเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน โดยรางวัลเกียรติยศ PM’s Digital Awards 2020 แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ประกอบด้วย

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คว้ารางวัล Digital Youth of the Year 

ระบบตรวจจับบุคคลที่อำพรางอาวุธปืนโดยเรียนรู้จากวิดีโอจากกล้อง CCTV บน YouTube (Detecting Human with Concealed Gun by Learning from YouTube's CCTV Videos)
ปัจจุบันกล้องวงจรปิดมักถูกนำไปใช้ประโยชน์เพื่อบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่สามารถเฝ้าระวังเหตุการณ์ผิดปกติได้ทันเวลา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงพัฒนาระบบตรวจจับบุคคลที่อำพรางอาวุธปืน โดยใช้การเรียนรู้เชิงลึกและพัฒนาอัลกอริทึมในการตรวจจับบุคคล เพื่อตรวจจับและเตือนภัยในรูปแบบ API โดยมีความแม่นยำในการตรวจจับบุคคลที่อำพรางอาวุธปืนถึง 81% ระบบจะสามารถตรวจจับบุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในการอำพรางอาวุธปืน จากนั้นจะแจ้งเตือนล่วงหน้าในรูปแบบข้อความแจ้งเตือนอัตโนมัติบนแอปพลิเคชันไลน์


สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด จังหวัดพัทลุง
คว้ารางวัล Digital Community of the Year 

ระบบฐานข้อมูลโคนมเพื่อวางแผนการจัดการฟาร์มให้เป็นระบบ และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในฟาร์มได้ทันเวลา รวมถึงพยากรณ์ผลผลิตในแต่ละรอบได้

เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจำนวน 81 ฟาร์มใช้แอปพลิเคชัน iFarmer เพื่อบันทึกข้อมูลการผสมเทียม การคลอดลูก การพักระยะให้นม การติดตามสถานะของฝูงโคนม ตลอดจนการแจ้งเตือนรายงานประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์ ส่งผลให้ข้อมูลของโคนมทุกตัวในจังหวัดพัทลุงเป็นเรียลไทม์ สามารถเรียกใช้งานได้ทันที และลดต้นทุนแรงงานภายในฟาร์ม โดยเกษตรกรมีรายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 178,047 บาทต่อครัวเรือนต่อปีจากปริมาณและคุณภาพของผลผลิตน้ำนมดิบที่เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 2.7 ตัน/วัน อำนวยความผาสุกแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน


นายรวิศ หาญอุตสาหะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด ผู้ก่อตั้งเพจและเจ้าของรายการพอดแคสต์ Mission to the Moon
คว้ารางวัล Digital Entrepreneur of the Year

Entrepreneur ที่ทำการรีแบรนด์ ศรีจันทร์ จากแบรนด์เก่าแก่ให้มีความทันสมัยและเป็นที่กล่าวถึงอย่างกว้างขวาง มียอดขายเพิ่มขึ้นมากกว่า 10 เท่าตัว มีช่องทางจัดจำหน่ายที่ขายตัวอย่างรวดเร็ว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในบริษัทสำหรับขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการคลังสินค้า การบริหาร

จัดการลูกค้า (CRM) การวางแผนการจัดซื้อและการผลิต รวมถึงการนำ AI เข้ามาใช้ในการทำนายยอดขายสินค้าในอนาคตเพื่อให้ผลิตได้อย่างสอดคล้อง ซึ่งการใช้ประโยชน์จากดิจิทัลแพลตฟอร์มต่าง ๆ มีเป้าหมายอยู่ 2 ข้อหลักคือ ช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น และทำให้ลูกค้ามีชีวิติที่ดีขึ้น

โดย นายรวิศ มองว่า การเป็น Entrepreneur ก็เหมือนโค้ชฟุตบอล ไม่จำเป็นต้องเก่งที่สุด แต่ต้องรู้ว่าใครจะทำงานนั้นได้ดีที่สุด สามารถแก้ไขปัญหาให้ลูกทีม และสนับสนุนให้ลูกทีมทำงานในสิ่งที่ถนัดที่สุดได้ โดยบริษัทยังมีนโยบายที่จะผลักดันและส่งเสริมบุคลากรในองค์กรให้มี Future Skill ผ่านการออกแบบ Individual Development Plan นอกจากนี้ รายการพอดแคสต์ Mission to the Moon ที่ นายรวิศ ตั้งขึ้นมีการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจ การตลาด เทคโนโลยี แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต โดยมีผู้ติดตามอย่างมากมาย


บริษัท โกลบิชอคาเดเมีย (ไทยแลนด์) จำกัด
คว้ารางวัล Digital Startup of the Year

แพลตฟอร์มสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ผ่านวิดิโอคอล เรียนสดทุกคลาส พูดโต้ตอบได้เรียลไทม์

แพลตฟอร์มดังกล่าวมุ่งเน้นช่วยเหลือคนไทยไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา พนักงานบริษัท หรือผู้ที่เตรียมตัวสอบเพื่อไปต่างประเทศให้พูดภาษาอังกฤษดีขึ้น โดยจะเห็นความแตกต่างภายในระยะเวลา 3 เดือน ปัจจุบันมีนักเรียนแล้วกว่า 10,000 คน โดยหลักสูตรของ โกลบิช ได้รับมาตรฐานการวัดระดับภาษาสากล CEFR (Common European Framework) และได้รับการรับรองจาก KOKOA EDUCATION STANDARD สถาบันประเมินคุณภาพและมาตรฐาน ด้านการศึกษาจากประเทศฟินแลนด์ ซึ่งถือเป็นที่แรกและที่เดียวในประเทศไทย


สำนักข่าว THE STANDARD
คว้ารางวัล Digital Organization of the Year

สำนักข่าวที่มุ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกแก่สังคม โดยนำเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านแพลตฟอร์มหลากรูปแบบ ทั้งคอนเทนต์ออนไลน์ วิดีโอ และพอดแคสต์ ซึ่งเนื้อหาของ THE STANDARD ครอบคลุมทั้งเรื่องในประเทศและต่างประเทศ ครบถ้วนทุกประเด็นทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ศิลปะ วัฒนธรรม บันเทิง แฟชั่น และไลฟ์สไตล์ นำเสนอด้วยรูปแบบที่สร้างสรรค์ ทันกระแส ให้ทั้งสาระความรู้ ทรรศนะ และแรงบันดาลใจ

THE STANDARD มีความมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่สื่อมวลชนที่ดี มีคุณภาพและมาตรฐานในการทำงาน ยึดมั่นในความถูกต้อง เชื่อถือได้ และยืนอยู่ข้างประชาชน ดังสโลแกน ‘STAND UP FOR THE PEOPLE’


บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด
คว้ารางวัล PM’s Special Award: Digital International Corporation of the Year

หัวเว่ย ผู้ให้บริการโซลูชันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ชั้นนำระดับโลก ด้วยแรงขับเคลื่อนจากความมุ่งมั่นที่มีต่อระบบการทำงานที่สมบูรณ์ พร้อมการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และการทำงานร่วมกันแบบเปิด โดยได้สร้างสรรค์กลุ่มโซลูชัน ICT ที่แข่งขันได้ในด้านเครือข่ายโทรคมนาคมและเครือข่ายองค์กร อุปกรณ์ ตลอดจนเทคโนโลยี และบริการคลาวด์ โซลูชัน ICT

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ และบริการของ หัวเว่ย ถูกนำมาใช้ในภูมิภาคต่าง ๆ มากกว่า 170 ประเทศ โดยมีผู้ใช้งานกว่า 1 ใน 3 ของประชากรโลก ด้วยจำนวนพนักงานกว่า 194,000 คน หัวเว่ย มีความมุ่งมั่นที่จะเปิดทางสู่สังคมสารสนเทศในอนาคต และการสร้างโลกแห่งการเชื่อมต่อที่ดีกว่า 2019

สำหรับในปี 2918 มีผู้ได้รับรางวัล Prime Minister’s Digital Award  2018 ภายใต้แนวคิด “Digital Thailand Big DATA”  คว้ารางจำนวนทั้งสิ้น ๔ ประเภทรางวัล ดังนี้

สาขา : Digital Youth of the year
ผู้ได้รับรางวัล : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงาน : Inskru Online Sharing Platform for Teachers Online to Offline Community Platform 

เว็บไซต์สำหรับแบ่งปัน เทคนิคการสอน กิจกรรมและสื่อการสอนสำหรับครูเราเชื่อว่า ครูที่มีไอเดียดี กระจายอยู่ทั่วประเทศ ไอเดียที่ดีในมุมนึงของประเทศ สามารถส่งต่อไปให้ครูอีกมุมนึงของประเทศที่มีบริบทเดียวกันสร้างห้องเรียนที่มีคุณภาพมากขึ้นได้ ไอเดียกว่า 600 ไอเดีย สมาชิกกว่า 3500 คน คนนำไอเดียไปใช้แล้วกว่า 5,000 ครั้ง เด็กกว่า 1,2000,000 คนที่ได้รับผลกระทบจากการครูนำไอเดียไปใช้


สาขา Digital Community of the year 
ผู้ได้รับรางวัล : ชุมชนบ้านถ้ำเสือ
ผลงาน : ธนาคารต้นไม้

ใช้แอพพลิเคชั่นเก็บข้อมูลต้นไม้ที่ปลูกแล้วคำนวณเครดิตคาร์บอนแปรเป็นมูลค่า สามารถใช้หนี้และเป็นหลักประกันทางการเงินกับธนาคารเพื่อการเกษตร ส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้ช่วยแก้ปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมและปัญหาหนี้สินของเกษตรกร นวัตกรรมเพื่อการอนุรักษ์ต้นไม้อย่างยั่งยืนสาขา Digital Startup of the year
ผู้ได้รับรางวัล : บริษัท คิว คิว (ประเทศไทย) จำกัด
ผลงาน : Que Q Application

แอพพลิเคชั่นสำหรับให้ผู้ใช้บริการจองคิวรับบริการต่าง ๆ รวมทั้งธนาคาร หรือโรงพยาบาล ผ่านสมาร์ทโฟน ช่วยบริหารจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันขยายตลาดไปยัง สถานที่ราชการ มาเลเซีย ไต้หวัน ญี่ปุ่น ลาว กัมพูชา และฟิลิปปินส์

สาขา Digital Organization of the year
ผู้ได้รับรางวัล : ทรู ดิจิทัล พาร์ค
ผลงาน : ระบบนิเวศด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล

มีโครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคมแบบองค์รวมล้ำสมัยและนำเทคโนโลยีมาใช้เต็มรูปแบบ อาทิ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โซลูชั่น IoT ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ เช่น ห้องทดลอง R&D และ Maker Space ที่นี่เป็น Digital Innovation Hub ที่ดึงดูดทั้งสตาร์ทอัปและบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่จากทั่วโลกให้มาอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ตอบโจทย์การใช้ชีวิตดิจิทัลภายใต้แนวคิด Digital Lifestyle-Connecting Possibilitiesสาขา Digital Entrepreneur of the year
ผู้ได้รับรางวัล : คุณวรวุฒิ อุ่นใจ บริษัทซีโอแอล จำกัด (มหาชน)
ผลงาน : OfficeMate จาก ธุรกิจห้องแถว สู่ธุรกิจหมื่นล้าน

เป็นธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียน อุปกรณ์สำนักงานที่ใหญ่ที่สุด เติบโตได้โดยการนำเทคโนโลยีออนไลน์, ระบบ E-commerce, Online-catalog, B2B, E-commerce Warehouse มาใช้บริหาร จัดการองค์กร ส่งผลให้ บริษัทออฟฟิศเมท เติบโตจนกลายเป็น บริษัทมหาชน และในปัจจุบัน คือ บริษัทซีโอแอล จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ บริษัทยังได้รับรางวัล Asia Pacific Entrepreneurship Awards อีกด้วย “ออฟฟิศเมท ที่เดียวครบ ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ”
รางวัลชมเชย (Digital Talent of the year) จำนวน 2 รางวัล ดังนี้ 

1. ผู้ได้รับรางวัล : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ผลงาน : ระบบหุ่นยนต์เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมในกิจกรรมบำบัดของเด็กออทิสติก
 

BLISS เป็นหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติแบบเคลื่อนที่ได้ ใช้สนับสนุน และส่งเสริมในกิจกรรม บำบัดของเด็กออทิสติก สามารถรองรับการทำกิจกรรม และสร้างการตอบสนอง ที่หลากหลาย ด้วยระบบกลไกการเคลื่อนไหว และระบบเซนเซอร์ภายในตัวหุ่นยนต์ ที่ช่วยตรวจจับ การตอบสนอง ของผู้เล่นและเก็บข้อมูลใช้ใน การวิเคราะห์พฤติกรรม ของผู้ใช้งานและปรับเปลี่ยนรูปแบบการตอบสนองให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคนผ่าน กระบวนการทาง Machine Learning 

2. ผู้ได้รับรางวัล : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำนาหนองสาหร่าย
ผลงาน : นำเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ มาใช้ในกระบวนการผลิตข้าว

นำเทคโนโลยีด้านการพยากรณ์อากาศมาใช้ สามารถพยากรณ์อากาศได้ล่วงหน้า 24 ชั่วโมง และใช้อากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน ทดแทนแรงงาน สามารถตรวจสอบสภาพแปลงปลูก หว่านเมล็ดพันธุ์และปุ๋ย ช่วยเพิ่มผลิตภาพและสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้2018

และสำหรับในปี 2018 มีผู้ได้รับรางวัล Prime Minister’s Digital Award  2018 ภายใต้แนวคิด “Digital Thailand Big DATA”  คว้ารางจำนวนทั้งสิ้น ๔ ประเภทรางวัล ดังนี้

ทีมอินสเปคตรา จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
คว้ารางวัล Digital Youth of the year
 
ทีมนักศึกษาผู้พัฒนานวัตกรรมระบบตรวจับสสารด้วยวิธีการหลอมรวมภาพถ่ายเชิงสเปคตรัม เพื่อเฝ้าระวังและตรวจจับการรั่วไหลของแก๊ส ช่วยเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่ภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือนด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเฉลิมพระเกียรติวัดโพธิการาม จังหวัดร้อยเอ็ด 
คว้ารางวัล Digital Community of the year 

ศูนย์ดิจิทัลชุมชนที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพและผลักดันให้เกิดการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ สามารถสร้างรายได้เฉลี่ยหลายล้านบาทต่อปีให้กับคนในชุมชน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
คว้ารางวัล Digital Organization of the year 

องค์กรที่ขับเคลื่อนการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงินมาให้บริการลูกค้า ด้วยการ Transform องค์กรครั้งใหญ่เพื่อมุ่งสู่การเป็น The Most Admired Bank และยังเป็นผู้ที่ปฏิวัติวงการด้วยการยกเลิกค่าธรรมเนียมบริการผ่านช่องทาง Digital โดยไม่มีเงื่อนไข ส่งผลให้ในปีที่ผ่านมา Application SCB Easy มีลูกค้ารายใหม่ 3.5 ล้านราย ลูกค้าเข้าใช้งาน application 1,000 ล้านราย ทำธรุกรรมทางการเงิน 500 ล้านครั้ง และได้รับรางวัลรวม 11 รางวัลบริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด 
คว้ารางวัล Digital Startup of the year 

สตาร์ทอัพไทยที่พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับบริหารธุรกิจก่อสร้าง “ฟรี” รายแรกในเอเชีย มีการทำ Big Data เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ในยุคดิจิทัล ทำให้ผู้รับเหมาสามารถควบคุมต้นทน และรู้ผลประกอบการได้แบบเรียลไทม์


2017

จากความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของการจัดกิจกรรมมอบรางวัลเกียรติยศ ภายในงานนิทรรศการนานาชาติ “Digital Thailand Big Bang” เมื่อปี 2017 และ 2018 สะท้อนให้เห็นความตื่นตัว ความพร้อมของนิสิตนักศึกษา สถาบันการศึกษา ชุมชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนธุรกิจเริ่มต้น หรือ สตาร์ทอัพที่มีศักยภาพการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

สำหรับรางวัล Prime Minister’s Digital Award  2017 รางวัลนวัตกรรมดิจิทัลอันทรงคุณค่าครั้งแรกในไทย ภายใต้แนวคิด “Digital Transformation Thailand” มีผู้ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งสิ้น ๕ ประเภทรางวัล ดังนี้

Digital Entrepreneur of the Year 
รางวัลสำหรับเจ้าของธุรกิจที่สามารถขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการรูปแบบใหม่ ที่สามารถแก้วิกฤตปัญหาหรือก่อให้เกิดวิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มศักยภาพให้องค์กรและเป็นที่ประจักษ์ในระดับชาติและนานาชาติ

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คุณพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)

Digital Startup of the Year

รางวัลสำหรับ Startup ซึ่งมีผลงานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการรูปแบบใหม่ ที่สามารถแก้วิกฤตปัญหาหรือก่อให้เกิดวิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงปลอดภัยสำหรับประชาชน

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บริษัทโอมิเซะ จำกัด 
Start up ไทย ที่เป็นยูนิคอร์นจาก ICO หรือบริษัทที่มีมูลค่าเกินหนึ่งพันล้านเหรียญสหรัฐรายแรกของโลก
Digital Organization of the Year 

รางวัลสำหรับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการรูปแบบใหม่ที่สามารถแก้วิกฤตปัญหา หรือก่อให้เกิดวิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มศักยภาพมีผลทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
องค์กรผู้ขับเคลื่อนการใช้นวัตกรรมจากเทคโนโลยีด้านการเงินโดยขยายผลให้มีการใช้งานแพร่หลายทั่วประเทศไทยDigital Youth of the Year 

รางวัลสำหรับเยาวชน ซึ่งนำความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนา หรือบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม อันนำมาซึ่งการแก้ปัญหาของสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความทันสมัย ได้รับมาตรฐานสากล

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Welse ผู้พัฒนาผลงานชุดตรวจเลือดสำหรับการคัดกรองผู้ป่วยในเบื้องต้น (Early detection) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
กลุ่มนักศึกษาผู้พัฒนานวัตกรรมด้านสาธารณสุข เพื่อลดค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ในการคัดกรองผู้ป่วยDigital Community of the Year 

รางวัลสำหรับศูนย์ดิจิทัลชุมชน ที่มีผลงานเพื่อสร้างคุณค่าในชุมชน เกิดเป็นชุมชนเข้มแข็งสามารถสร้างเครือข่าย สร้างอัตลักษณ์ ตลอดจนสามารถใช้เครื่องมือดิจิตอลในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ทั้งด้านสาธารณสุข การักษาสิ่งแวดล้อม การลดการใช้พลังงาน และเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของชุมชน

รางวัลชนะเลิศได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลแม่จะเรา จังหวัดตาก

ชุมชนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลทางการแพทย์เพื่อแจ้งเหตุและให้บริการความช่วยเหลืออย่างทันเวลา

Load More


ใบสมัครประเภทรางวัลทางด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล แบ่งออกเป็น 5 ประเภท

 1. ด้าน Digital Youth of the year >> https://forms.gle/QsQGEzSu92pZk4URA
 2. ด้าน Digital Community of the year >> https://forms.gle/MkdMjSd1xoiYGqw56
 3. ด้าน Digital Organization of the year >> https://forms.gle/VFYEVeNNhWcz8Kzt8
 4. ด้าน Digital Startup of the year >> https://forms.gle/sEyBdiacGrwaGxpz7
 5. ด้าน Digital Entrepreneur of the year >> https://forms.gle/YLFXD1jaEc6hG9ES6
 6. สามารถเสนอรายชื่อผู้มีผลงานดีเด่นด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม >> https://forms.gle/YXpUGwcdVsaUFAEU8
Load More

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติการคัดเลือก

ผู้มีสิทธิได้รับรางวัล Prime Minister’s Digital Award 2023

ภายในกิจกรรมรางวัลเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี (Prime Minister’s Digital Award 2023)


ประเภทรางวัลทางด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล แบ่งออกเป็น 5 ประเภท

 1. ด้าน Digital Youth of the year
 2. ด้าน Digital Community of the year
 3. ด้าน Digital Organization of the year
 4. ด้าน Digital Startup of the year
 5. ด้าน Digital Entrepreneur of the year

.

ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลในแต่ละด้าน ดาวน์โหลด

Load More