บริการ
TH
EN
TH
CN
ความสำเร็จ

ข้อมูลสถิติการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการผ่านมาตรการของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(depa) โดยปัจจุบันมี 9 มาตรการ 4 voucher รายละเอียดการอนุมัติวงเงินตั้งแต่ปี 2561 ถึงปัจจุบัน ตามกราฟด้านล่างนี้