บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
ข่าวประกาศ
Prime Minister's Digital Award 2019
23 ก.ค. 2019
ข่าวประกาศ
สร้างอนาคตเด็กไทย สู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืนกับ Coding Thailand
22 ก.ค. 2019
ข่าวประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตรรุ่นที่ 1
19 ก.ค. 2019
ข่าวประกาศ
การใช้แบบร่างสัญญาใช้พื้นที่สำนักงานสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล อาคารลาดพร้าว ฮิลล์
19 ก.ค. 2019
ข่าวประกาศ
รายชื่อหลักสูตรที่ได้รับการรับรองตามมาตรการช่วยเหลือหรืออุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล(ฉบับที่3 แก้ไขเพิ่มเติม)
10 ก.ค. 2019
ข่าวประกาศ
ผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมประกวด ASEAN ICT Awards 2019
09 ก.ค. 2019
ข่าวประกาศ
แบบฟอร์มการสมัครเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
09 ก.ค. 2019
ข่าวประกาศ
อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการพื้นที่ หรือสถานที่ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่ใช้สอยของสำนักงานส่วนกลาง พ.ศ.2562
08 ก.ค. 2019
ข่าวประกาศ
การเชิญชวนเพื่อเข้าร่วมจัดแสดงของที่ระลึก ของฝาก ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมฝีมือ ในอาคารแสดงประเทศไทย ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
05 ก.ค. 2019
ข่าวประกาศ
ประกาศรับสมัครรับสมัครมาตรการกำลังคน ครั้งที่4
04 ก.ค. 2019
ข่าวประกาศ
ASEAN ICT AWARD 2019
03 ก.ค. 2019
ข่าวประกาศ
ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง อัตราค่าบำรุงสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. 2562
02 ก.ค. 2019