บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
ข่าวประกาศ
“ดีป้า” ประกาศ 17 ดิจิทัลสตาร์ทอัพไทยที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบแรก จากผู้สมัครทั่วประเทศกว่า 45 ราย
06 ก.ค. 2020
42
ข่าวประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้เสนอโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติการได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนตามมาตรการ depa Digital Startup Fund
30 มิ.ย. 2020
10
ข่าวประกาศ
การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการคูปองดิจิทัล เพื่อการจัดทำหรือยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Intellectual Property Voucher) ประจำปีงบประมาณ 2563
23 มิ.ย. 2020
33
ข่าวประกาศ
การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa mini Transformation Voucher) ครั้งที่ 2
19 มิ.ย. 2020
30
ข่าวประกาศ
การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563 ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านดิจิทัลทัล หลักสูตร "การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการประกอบอาชีพสำหรับคนพิการ"
17 มิ.ย. 2020
35
ข่าวประกาศ
การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563 ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านด้านความมั่งคงปลอดภัยไซเบอร์ หลักสูตร "Cyber Security: Cloud & Network"
17 มิ.ย. 2020
23
ข่าวประกาศ
การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการคูปองดิจิทัล เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ในพื้นที่ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
16 มิ.ย. 2020
22
ข่าวประกาศ
ขยายเวลาการรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ในพื้นที่ภาคตะวันออก พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 3)
12 มิ.ย. 2020
34
ข่าวประกาศ
การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในชนบท พื้นที่ภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 3 ขยายเวลาการรับสมัครเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน
12 มิ.ย. 2020
25
ข่าวประกาศ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
11 มิ.ย. 2020
13
ข่าวประกาศ
ASEAN ICT AWARD 2020
11 มิ.ย. 2020
13
ข่าวประกาศ
การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในชนบท ในพื้นที่ภาคใต้ (จังหวัดพังงา จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดยะลา) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
09 มิ.ย. 2020
26