บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
ข่าวประกาศ
ดีป้าประกาศรับสมัครนิติบุคคลเข้ารับขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (depa Digital Transformation Funds) ประจำปี 2565 ครั้งที่ 4
07 ก.ค. 2022
22
ข่าวประกาศ
หลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 2
27 มิ.ย. 2022
24
ข่าวประกาศ
การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการ depa Digital Infrastructure Fund for Private Investment และภายใต้โครงการ Digital Tourism Platform, Data Bank and Token ประจำปี 2565
24 มิ.ย. 2022
57
ข่าวประกาศ
การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้ มาตรการ depa Diital Infrastructure Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หัวข้อโครงสร้างพื้นฐาน Blockchain สำหรับบริการประชาชน
16 มิ.ย. 2022
32
ข่าวประกาศ
การรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้น ธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
13 มิ.ย. 2022
51
ข่าวประกาศ
รายชื่อผู้เสนอโครงการที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน การเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565
08 มิ.ย. 2022
48
ข่าวประกาศ
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางเลือกผ่านห้องเรียนด้านอีสปอร์ต (E-SPORTS) และพัฒนาเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสังคม
02 มิ.ย. 2022
37
ข่าวประกาศ
depa ประกาศผล 12 ดิจิทัลสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบแรก เข้าสู่รอบ Investor Pitch
02 มิ.ย. 2022
48
ข่าวประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาด้าน Digital Transformation สำหรับคณะกรรมการกำกับองค์กร (The Cullinan: The Making of the Digital Board) รุ่นที่ 1
23 พ.ค. 2022
28
ข่าวประกาศ
เจตจำนงในการเคารพสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
29 เม.ย. 2022
13
ข่าวประกาศ
การรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
29 เม.ย. 2022
92
ข่าวประกาศ
การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ภายใต้โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล Connexion Smart Portal ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
28 เม.ย. 2022
57