บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
ข่าวประกาศ
ดีป้า ร่วมกับ Denso และ FoSTAT เชิญชวน ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ร่วมงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ Denso's Lean IoT
18 ก.ย. 2020
3
ข่าวประกาศ
ดีป้า ตามหาผู้ประกอบการซอฟต์แวร์และผู้ประกอบการดิจิทัลสตาร์ทอัพ ร่วมออกบูธโครงการฟื้นฟูผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ดิจิทัลและสตาร์ทอัพ หลังโควิด-19
15 ก.ย. 2020
36
ข่าวประกาศ
depa เปิดพื้นที่ทดสอบ 5G Regulatory Sandbox
08 ก.ย. 2020
13
ข่าวประกาศ
“ดีป้า” ประกาศ 9 ดิจิทัลสตาร์ทอัพไทยที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบแรก จากผู้สมัครทั่วประเทศกว่า 25 ราย
27 ส.ค. 2020
34
ข่าวประกาศ
การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนตามมาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อการรับรองมาตรฐานด้านดิจิทัล (depa Standardization Voucher) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
26 ส.ค. 2020
35
ข่าวประกาศ
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อเพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือ
24 ส.ค. 2020
11
ข่าวประกาศ
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้าน Smart Living
24 ส.ค. 2020
23
ข่าวประกาศ
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้าน Smart Governance
24 ส.ค. 2020
5
ข่าวประกาศ
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้าน Smart Health
24 ส.ค. 2020
8
ข่าวประกาศ
การรับสมัครบุคคลหรือนิติบุลคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
03 ส.ค. 2020
49
ข่าวประกาศ
รายชื่อผู้เสนอโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติการได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนตามมาตรการ depa Digital Startup Fund (ตามประกาศรับสมัครครั้งที่ 5 ปี 2563)
31 ก.ค. 2020
35
ข่าวประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร รุ่นที่ ๒ (Chief of Digital Agro Business) ฉบับที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติม
30 ก.ค. 2020
28