บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
ข่าวประกาศ
รายชื่อวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นที่สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินโครงการที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล
14 พ.ค. 2021
1
ข่าวประกาศ
การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัล ปี 2564
11 พ.ค. 2021
20
ข่าวประกาศ
การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปี 2564
03 พ.ค. 2021
58
ข่าวประกาศ
ประกาศ! ตามหา 30 คนรักบ้านเกิดพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ เพื่อเป็น Smart City Ambassadors
22 เม.ย. 2021
30
ข่าวประกาศ
การใช้มาตราการช่วยเหลือหรืออุดหนุนของของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
20 เม.ย. 2021
25
ข่าวประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้เสนอโครงการที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติการได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในระยะการก่อตั้งธุรกิจและในระยะของการเติบโต (Growth) (depa Digital Startup Fund; S3) ครั้งที่ 2 และ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564
09 เม.ย. 2021
46
ข่าวประกาศ
การใช้มาตรการช่วยเหลือหรืออุดหนุนของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
01 เม.ย. 2021
31
ข่าวประกาศ
การขยายระยะเวลาพิจารณาและประกาศผลการรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
18 มี.ค. 2021
66
ข่าวประกาศ
การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือการอุดหนุน เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล
17 มี.ค. 2021
37
ข่าวประกาศ
อัตราการจัดเก็บรายได้สําหรับโครงการการจัดนิทรรศการและกิจกรรม เพื่อการสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Thailand Big Bang :Digital Station)
17 มี.ค. 2021
10
ข่าวประกาศ
การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล
11 มี.ค. 2021
26
ข่าวประกาศ
การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้มาตรการช่วยเหลือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2564
10 มี.ค. 2021
25