บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
ข่าวประกาศ
การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคน และบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563 (Data Engineer 150 ราย)
09 เม.ย. 2020
7
ข่าวประกาศ
การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคน และบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563
09 เม.ย. 2020
1
ข่าวประกาศ
การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคน และบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563 (Data Science 250 ราย)
09 เม.ย. 2020
5
ข่าวประกาศ
Digital Infrastructure Fund for Government & Public Investment หัวข้อ โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อแก้ไขปัญหาการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือกรุงเทพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
08 เม.ย. 2020
3
ข่าวประกาศ
Digital Infrastructure Fund for Government & Public Investment หัวข้อ โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้าน Smart Living ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
08 เม.ย. 2020
2
ข่าวประกาศ
Digital Infrastructure Fund for Government & Public Investment หัวข้อ โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้าน Smart Governance ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
08 เม.ย. 2020
2
ข่าวประกาศ
Digital Infrastructure Fund for Government & Public Investment หัวข้อ โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้าน Smart Logistics ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
08 เม.ย. 2020
1
ข่าวประกาศ
Digital Infrastructure Fund for Government & Public Investment หัวข้อ โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้าน Smart Tourism ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
08 เม.ย. 2020
ข่าวประกาศ
Digital Infrastructure Fund for Government & Public Investment หัวข้อ โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้าน AI University ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
08 เม.ย. 2020
8
ข่าวประกาศ
Digital Infrastructure Fund for Government & Public Investment หัวข้อ โครงการ Drone University ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
08 เม.ย. 2020
4
ข่าวประกาศ
Digital Infrastructure Fund for Government & Public Investment หัวข้อ โครงการ Big Data ภาคการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
08 เม.ย. 2020
8
ข่าวประกาศ
depa เร่งปรับงบส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในภาคสาธารณสุขสู้ภัย COVID-19 ด้วยดิจิทัล
08 เม.ย. 2020
13