บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
ข่าวประกาศ
ประกาศรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (depa Digital Transformation Funds) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1
19 พ.ย. 2020
29
ข่าวประกาศ
เปิดรับสมัครการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหรรม (depa Digital Transformation : T2 ) ด้านการเกษตร
19 พ.ย. 2020
14
ข่าวประกาศ
การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท(depa Digital Transformation Fund for Community) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
18 พ.ย. 2020
24
ข่าวประกาศ
การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท(depa Digital Transformation Fund for Community) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
18 พ.ย. 2020
7
ข่าวประกาศ
การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Manpower Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
16 พ.ย. 2020
18
ข่าวประกาศ
ประกาศอัตราจัดเก็บรายได้สำหรับโครงการจัดนิทรรศการและกิจกรรมเพื่อการสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Thailand Big Bang : Digital Station)
12 พ.ย. 2020
9
ข่าวประกาศ
การรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้น ธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ครั้งที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
09 พ.ย. 2020
39
ข่าวประกาศ
การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2564
21 ต.ค. 2020
66
ข่าวประกาศ
รายชื่อผู้ประกอบการที่มีสิทธิเข้าร่วมจัดแสดงผลงาน โครงการฟื้นฟูผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ดิจิทัลและสตาร์ทอัพ หลังโควิด ๑๙ ในงาน ASEAN Retail 2020
08 ต.ค. 2020
7
ข่าวประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้เสนอโครงการที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติการได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในระยะการก่อตั้งธุรกิจ (depa Digital Startup Fund; S2, S3)
30 ก.ย. 2020
41
ข่าวประกาศ
ดีป้า ร่วมกับ Denso และ FoSTAT เชิญชวน ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ร่วมงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ Denso's Lean IoT
18 ก.ย. 2020
6
ข่าวประกาศ
ดีป้า ตามหาผู้ประกอบการซอฟต์แวร์และผู้ประกอบการดิจิทัลสตาร์ทอัพ ร่วมออกบูธโครงการฟื้นฟูผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ดิจิทัลและสตาร์ทอัพ หลังโควิด-19
15 ก.ย. 2020
63