บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
default
ข่าวประกาศ
ขยายระยะเวลาการพิจารณาคุณสมบัติกลุ่มชุมชนและช่างชุมชนเข้าร่วม โครงการ 1 ตำบล 1 ดิจิทัล (ชุมชนโดรนใจ)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 18 เม.ย. 2024
icon view 2
default
ข่าวประกาศ
รายชื่อวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นที่สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินโครงการซึ่งได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (depa Digital Startup Fund) ครั้งที่ 2/2567
icon ลูกศรขวา
icon calendar 09 เม.ย. 2024
icon view 17
default
ข่าวประกาศ
ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้าร่วม โครงการเรียนโค้ดดิ้งพัฒนาคุณภาพชีวิต (Coding for Better Life) รอบที่ 2
icon ลูกศรขวา
icon calendar 29 มี.ค. 2024
icon view 37
default
ข่าวประกาศ
การรับสมัครสถานศึกษาเข้าร่วม โครงการเรียนโค้ดดิ้งพัฒนาคุณภาพชีวิต (Coding for Better Life) รอบที่ 3
icon ลูกศรขวา
icon calendar 18 มี.ค. 2024
icon view 29
default
ข่าวประกาศ
depa ชวนเยาวชนไทย อัปสกิลดิจิทัล พร้อมโอกาสก้าวสู่เวทีโลก กับการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2024 และ Thailand Design Creator Competition 2024
icon ลูกศรขวา
icon calendar 15 ก.พ. 2024
icon view 11
default
ข่าวประกาศ
การรับสมัครสถานศึกษาเข้าร่วม โครงการเรียนโค้ดดิ้งพัฒนาคุณภาพชีวิต (Coding for Better Life) รอบที่ 2
icon ลูกศรขวา
icon calendar 15 ก.พ. 2024
icon view 36
default
ข่าวประกาศ
ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้าร่วม โครงการเรียนโค้ดดิ้งพัฒนาคุณภาพชีวิต (Coding for Better Life) รอบที่ 1
icon ลูกศรขวา
icon calendar 14 ก.พ. 2024
icon view 55
default
ข่าวประกาศ
รายชื่อศูนย์ซ่อม และชุมชนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1ดิจิทัล (ชุมชนโดรนใจ)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 06 ก.พ. 2024
icon view 80
default
ข่าวประกาศ
หลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 4 Smart City Leadership Program # 4 (SCL #4)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 02 ก.พ. 2024
icon view 40
default
ข่าวประกาศ
รายชื่อวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นที่สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินโครงการซึ่งได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (depa Digital Startup Fund) ครั้งที่ 1/2567
icon ลูกศรขวา
icon calendar 30 ม.ค. 2024
icon view 31
default
ข่าวประกาศ
การหาหน่วยงานร่วมดำเนินงานบริหารจัดการพื้นที่ Thailand Digital Valley (ครั้งที่ 4) ประจำปี พ.ศ. 2567
icon ลูกศรขวา
icon calendar 29 ม.ค. 2024
icon view 31
default
ข่าวประกาศ
ขอเชิญสถานศึกษาเข้าร่วมสมัครโครงการ "Esports in Schools” ในการปูทางเยาวชนรุ่นใหม่ยกระดับสู่วงการอีสปอร์ต
icon ลูกศรขวา
icon calendar 19 ม.ค. 2024
icon view 45