บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
ข่าวประกาศ
หลักเกณฑ์การขอรับตราสัญลักษณ์ dSURE สำหรับผลิตภัณฑ์ดิจิทัล
14 มี.ค. 2023
10
ข่าวประกาศ
หลักเกณฑ์คุณสมบัติของหน่วยงานที่ขอขึ้นทะเบียนการให้บริการกิจการทางด้านกฎหมาย
08 มี.ค. 2023
17
ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักสูตรโครงการยกระดับทักษะการพัฒนาและใช้งานแพลตฟอร์ม ข้อมูลเมือง (City Data Platform : CDP) รุ่นที่ 1
02 มี.ค. 2023
43
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรม “Thailand Business Accelerator: Launching Thai brands to the US with Amazon ติดปีกสินค้าไทย ขายออนไลน์ข้ามพรมแดนกับ Amazon”
27 ก.พ. 2023
19
ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูงด้านการสร้างคุณค่านวัตกรรมสังคม และความรับผิดชอบอย่างยั่งยืน
23 ก.พ. 2023
21
ข่าวประชาสัมพันธ์
Block mountain CNX 2023 งานมหกรรม Blockchain และสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ
22 ก.พ. 2023
8
ข่าวประชาสัมพันธ์
DIPROM PATHFINDER 2023
07 ก.พ. 2023
50
ข่าวประชาสัมพันธ์
InnoSpace Summit 2023
12 ม.ค. 2023
66
ข่าวประกาศ
แนวทางการจัดเก็บค่าบริการจัดการสินทรัพย์ของสำนักงาน ประเภทลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
11 ม.ค. 2023
34
ข่าวประกาศ
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. 2565
10 ม.ค. 2023
26
ข่าวประกาศ
ฉลองช่วงเวลาพิเศษ ขึ้นปีใหม่ 2566 depa มอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลประเทศไทย
29 ธ.ค. 2022
80
ข่าวประกาศ
depa ร่วมสนับสนุน SME ปรับตัวรับดิจิทัลเทคโนโลยี เพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน หนุนโอกาสเข้าถึงสินเชื่อเพื่อการปรับตัว (Transformation Loan) กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา
22 ธ.ค. 2022
58