บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขยายเวลารับสมัครโครงการคัดเลือกวิสาหกิจเข้าร่วมงาน World Expo 2020 Dubai
03 เม.ย. 2020
14
ข่าวประชาสัมพันธ์
Thailand's Smart Visa
04 มี.ค. 2020
41
ข่าวประชาสัมพันธ์
2020 Smart City Summit & Expo
28 ก.พ. 2020
35
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเกษตรอัจฉริยะสร้างชาติ (Smart Precision Farming) รุ่นที่ 3
28 ก.พ. 2020
46
ข่าวประชาสัมพันธ์
CEBIT ASEAN Thailand 2020 ASEAN’s innovation and digitization business platform for IT professionals and decision-makers, from startups to enterprises.
25 ก.พ. 2020
21
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล "Digital Run 2020 "
20 ก.พ. 2020
13
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในด้านปศุสัตว์
20 ก.พ. 2020
31
ข่าวประชาสัมพันธ์
สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดงาน April Series 2020
20 ก.พ. 2020
16
ข่าวประกาศ
รับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคน และบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
17 ก.พ. 2020
94
ข่าวประกาศ
การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในชนบท
17 ก.พ. 2020
63
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งกำหนดการเปิดรับสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ.2563
30 ม.ค. 2020
12
ข่าวประกาศ
การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคน และบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
14 ม.ค. 2020
41