บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
ข่าวกิจกรรม
"ดีป้า" ชวนนักพัฒนา Smart City เข้าเเข่งขันโครงการ Thailand Smart City Week 2020 Hackathon
19 ก.ย. 2020
13
ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชวน ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ร่วมงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ Denso's Lean IoT
18 ก.ย. 2020
3
ข่าวประชาสัมพันธ์
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดการอบรมพิเศษให้แก่ผู้ประกอบการ (SMEs) ร่วมกับ บริษัท เดอะ ฟินแล็บ (สิงคโปร์) ภายใต้โปรแกรมที่ชื่อว่า "DX Webinar"
16 ก.ย. 2020
5
ข่าวประกาศ
ดีป้า ตามหาผู้ประกอบการซอฟต์แวร์และผู้ประกอบการดิจิทัลสตาร์ทอัพ ร่วมออกบูธโครงการฟื้นฟูผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ดิจิทัลและสตาร์ทอัพ หลังโควิด-19
15 ก.ย. 2020
28
ข่าวประชาสัมพันธ์
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดการอบรมพิเศษให้แก่ผู้ประกอบการ (SMEs) ร่วมกับ บริษัท เดอะ ฟินแล็บ (สิงคโปร์) ภายใต้โปรแกรมที่ชื่อว่า "Unboxing Tech Series#2 by Offeo"
14 ก.ย. 2020
6
ข่าวประชาสัมพันธ์
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดการอบรมพิเศษให้แก่ผู้ประกอบการ (SMEs) ร่วมกัน บริษัท เดอะ ฟินแล็บ (สิงคโปร์) ภายใต้โปรแกรมที่ชื่อว่า "Smart Business Transformation Programme"
28 ส.ค. 2020
5
ข่าวประชาสัมพันธ์
การพัฒนาดัชนีชี้วัดอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์สำหรับประเทศไทย (ระยะที่หนึ่ง)
10 ส.ค. 2020
15
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
06 ส.ค. 2020
12
ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขสินเชื่อธุรกิจสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการ จากโครงการ depa Digital Transformation Funds ประจำปี 2563
05 ส.ค. 2020
55
ข่าวประชาสัมพันธ์
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดการอบรมพิเศษให้แก่ผู้ประกอบการ (SMEs) ภายใต้หลักสูตรที่ชื่อว่า "คู่มือทางรอดธุรกิจ SMEs"
22 ก.ค. 2020
13
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบแจ้งซ่อมและบริหารจัดการปัญหา “Traffy Fondue”
21 ก.ค. 2020
3
ข่าวประกาศ
การรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน
20 ก.ค. 2020
10