บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
ข่าวประกาศ
การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคน และบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
14 ม.ค. 2020
ข่าวประกาศ
การรับสมัครหน่วยงานเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริม หรือ ประกวดสร้างความตระหนักในอุตสาหกรรมดิจิทัล
03 ม.ค. 2020
ข่าวประชาสัมพันธ์
IoT ระบบน้ำอัจฉริยะสำหรับภาคการเกษตร
27 ธ.ค. 2019
ข่าวประกาศ
การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในชนบท
27 ธ.ค. 2019
ข่าวประกาศ
การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล
27 ธ.ค. 2019
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ขอมอบของขวัญปีใหม่ให้กับ นักเรียน นักศึกษา เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) นักพัฒนาระบบเพื่อการเกษตรรุ่นใหม่ (Young Smart Marker for Agriculture)
24 ธ.ค. 2019
ข่าวประชาสัมพันธ์
World Expo 2020 Dubai Costume Design Contest
24 ธ.ค. 2019
ข่าวประชาสัมพันธ์
สสส. รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับราชการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
18 ธ.ค. 2019
ข่าวกิจกรรม
"ดีป้า" สนับสนุนคนไทยเข้าถึงบริการสุขภาพที่ดี ส่งแอปฟาร์มแคร์ ดูแลประชาชน ค้นร้านขายยาคุณภาพ มีเภสัชให้คำปรึกษา ใช้ยาให้ตรงโรค
27 พ.ย. 2019
ข่าวประชาสัมพันธ์
กลับมาอีกครั้ง! “Blockchain Thailand Genesis 2019”
27 พ.ย. 2019
ข่าวประชาสัมพันธ์
"ดีป้า" ร่วมจัดงาน "The Future Energy Show Thailand 2019"
25 พ.ย. 2019
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรียนเชิญเข้ารับการศึกษาหลักสูตร "วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.)" รุ่นที่ 5
22 พ.ย. 2019