บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
default
ประกาศมาตรการ
ประกาศรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (depa Digital Transformation Funds) ในสาขาปัญญาประดิษฐ์ (AI) ประจำปี พ.ศ. 2567
icon ลูกศรขวา
icon calendar 20 พ.ค. 2024
icon view 16
default
ประกาศมาตรการ
การรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้น ธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ประเภท สตาร์ทอัพเพื่อสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
icon ลูกศรขวา
icon calendar 16 พ.ค. 2024
icon view 32
default
ประกาศมาตรการ
ดีป้า ยกระดับ HARDWARE & SMART DEVICE สัญชาติไทยสู่มาตรฐานสากลสำหรับผู้ประกอบการและผู้ผลิตที่ยื่นขอรับตราสัญลักษณ์ dSURE
icon ลูกศรขวา
icon calendar 30 เม.ย. 2024
icon view 32
default
ประกาศมาตรการ
ดีป้า เปิดรับพันธมิตรร่วมยกระดับเกษตรกรไทย ทั่วประเทศ
icon ลูกศรขวา
icon calendar 11 เม.ย. 2024
icon view 74
default
ประกาศมาตรการ
ดีป้า ยกระดับเกษตรกรไทย เร่งส่งเสริมเกษตรกรทั่วไทย ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตด้วยเทคโนโลยีด้วยเทคโนโลยีโดรนเพื่อการเกษตร
icon ลูกศรขวา
icon calendar 04 เม.ย. 2024
icon view 88
default
ประกาศมาตรการ
ดีป้า ส่งเสริม Digital Startup ระยะเริ่มต้น (Early Stage) สาย Game & Character เพิ่มศักยภาพ Digital Content ไทย
icon ลูกศรขวา
icon calendar 03 เม.ย. 2024
icon view 80
default
ประกาศมาตรการ
ดีป้า ส่งเสริม Digital Startup ระยะเติบโต (Growth Stage) สาย Game & Animation พา Digital Content ไทยเติบโตระดับโลก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 03 เม.ย. 2024
icon view 55
default
ประกาศมาตรการ
ดีป้า ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเติมเต็มโอกาส Digital Startup ไทย แสดงศักยภาพโดดเด่นในตลาดโลก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 03 เม.ย. 2024
icon view 54
default
ประกาศมาตรการ
ดีป้า ต่อยอดศักยภาพ Digital Startup ระยะเติบโต (Growth Stage) พาธุรกิจไทย เติบโตไกลสู่ระดับโลก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 03 เม.ย. 2024
icon view 72
default
ประกาศมาตรการ
ดีป้า ส่งเสริม Digital Event and Marketing เปิดรับพันธมิตร ร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลไทย
icon ลูกศรขวา
icon calendar 03 เม.ย. 2024
icon view 39
default
ประกาศมาตรการ
ประกาศรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (depa Digital Transformation Funds) ในสาขาปัญญาประดิษฐ์ (AI) ประจำปี พ.ศ. 2567
icon ลูกศรขวา
icon calendar 01 เม.ย. 2024
icon view 55
default
ประกาศมาตรการ
ดีป้า ยกระดับเกษตรกรไทย เร่งส่งเสริมเกษตรกรทั่วไทย ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตด้วยเทคโนโลยี
icon ลูกศรขวา
icon calendar 29 มี.ค. 2024
icon view 43