บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
ประกาศมาตรการ
ประกาศสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เรื่อง การรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้น ธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
08 มี.ค. 2023
60
ประกาศมาตรการ
ดีป้า ส่งเสริม Digital Startup ระยะเริ่มต้น (Early Stage) ปั้นธุรกิจพิชิตตลาดโลก
28 ก.พ. 2023
58
ประกาศมาตรการ
ดีป้า สานต่อเครือข่าย dVenture ร่วมดัน Digital Startup ไทยศักยภาพสูงสู่เส้นทาง Unicorn
28 ก.พ. 2023
33
ประกาศมาตรการ
ดีป้า เร่งดัน Digital Startup สาย EdTech เปิดรับทุกไอเดียแพลตฟอร์มดิจิทัลเสริมทักษะโค้ดดิ้ง
24 ก.พ. 2023
38
ประกาศมาตรการ
ดีป้า เร่งปั้น Digital Start up ด้าน Edtech เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มส่งเสริมการเรียนรู้โค้ดดิ้ง
24 ก.พ. 2023
28
ประกาศมาตรการ
ดีป้า หาเพื่อร่วมสร้างทักษะดิจิทัลเติมเต็มนักศึกษาวัยหางานสายไอที สร้างโอกาสการทำงานคนรุ่นใหม่
23 ก.พ. 2023
24
ประกาศมาตรการ
ดีป้า หาพันธมิตรร่วมยกระดับผู้ประกอบการที่พัฒนาหรือให้บริการดิจิทัลด้านซอฟต์แวร์ด้วยมาตรฐาน ISO/IEC 29110
20 ก.พ. 2023
38
ประกาศมาตรการ
ดีป้าเปิดรับพันธมิตรร่วมเติมทักษะดิจิทัลนักศึกษาวัยหางานเพิ่มโอกาสทางอาชีพคนรุ่นใหม่นอกสายไอที ครั้งที่ 2
17 ก.พ. 2023
35
ประกาศมาตรการ
การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Infrastructure Fund for Government & Public Investment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
17 ก.พ. 2023
88
ประกาศมาตรการ
การรับสมัครนิติบุคคล บุคคลธรรมดาเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัล เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa mini Transformation Voucher) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1
16 ก.พ. 2023
71
ประกาศมาตรการ
ดีป้า เปิดรับข้อเสนอโครงการร่วมพัฒนาศูนย์พัฒนาทักษะการบิน การออกใบอนุญาต และการพัฒนาเทคโนโลยีโดรนเพื่อการเกษตร
02 ก.พ. 2023
49
ประกาศมาตรการ
ดีป้าเฟ้นหาเพื่อนร่วมทาง เติมทักษะดิจิทัล นักศึกษาวัยหางาน เพิ่มโอกาสทางอาชีพ คนรุ่นใหม่นอกสายไอที
10 ม.ค. 2023
121