บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
default
ประกาศมาตรการ
การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตสำหรับผู้สูงอายุ (Future Skill for Elderly) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
icon ลูกศรขวา
icon calendar 16 ก.พ. 2024
icon view 27
default
ประกาศมาตรการ
การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะการทำ Affiliate Marketing สำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
icon ลูกศรขวา
icon calendar 16 ก.พ. 2024
icon view 12
default
ประกาศมาตรการ
การรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้น ธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ประเภท สตาร์ทอัพเพื่อสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
icon ลูกศรขวา
icon calendar 16 ก.พ. 2024
icon view 15
default
ประกาศมาตรการ
การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตสำหรับคนพิการ (Future Skill for People with Disabilities) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
icon ลูกศรขวา
icon calendar 16 ก.พ. 2024
icon view 12
default
ประกาศมาตรการ
การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการคูปองดิจิทัล เพื่อการยื่นขอรับหรือจดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
icon ลูกศรขวา
icon calendar 16 ก.พ. 2024
icon view 13
default
ประกาศมาตรการ
การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะผู้สูงอายุเพื่อการทำงานผ่าน Digital Service Platform ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
icon ลูกศรขวา
icon calendar 16 ก.พ. 2024
icon view 16
default
ประกาศมาตรการ
ประกาศรับสมัครการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลระดับอาชีวศึกษา เพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
icon ลูกศรขวา
icon calendar 13 ก.พ. 2024
icon view 14
default
ประกาศมาตรการ
ดีป้าเปิดรับพันธมิตรร่วมโครงการ การพัฒนาแพลตฟอร์มกลางสำหรับการเรียนรู้ออนไลน์ (Open Platform) ครั้งที่ 2
icon ลูกศรขวา
icon calendar 12 ก.พ. 2024
icon view 19
default
ประกาศมาตรการ
depa เปิดรับผู้ประกอบการร่วมสร้างบุคลากรดิจิทัล เติมทักษะดิจิทัลนักศึกษาจบใหม่ให้พร้อมลงสนามทำงานจริง ครั้งที่ 2
icon ลูกศรขวา
icon calendar 29 ม.ค. 2024
icon view 43
default
ประกาศมาตรการ
ดีป้าหาคนไฟแรง ร่วมปั้น d-station สร้างธุรกิจ Digital Startup ขับเคลื่อนเศรษฐกิจกิจิทัลท้องถิ่น
icon ลูกศรขวา
icon calendar 09 ม.ค. 2024
icon view 56
default
ประกาศมาตรการ
ดีป้า เปิดรับพันธมิตร ร่วมเติมทักษะดิจิทัลนักศึกษา วัยหางานเพิ่มโอกาสทางอาชีพคนรุ่นใหม่นอกสายไอที
icon ลูกศรขวา
icon calendar 21 พ.ย. 2023
icon view 1254
default
ประกาศมาตรการ
depa เปิดรับผู้ประกอบการร่วมสร้างบุคลากรดิจิทัล เติมทักษะดิจิทัลนักศึกษาจบใหม่ให้พร้อมลงสนามทำงานจริง ครั้งที่ 1
icon ลูกศรขวา
icon calendar 20 พ.ย. 2023
icon view 97