บริการ
TH
EN
TH
CN

คลังความรู้ depa

Please Select
บทความ
เทคโนโลยีดิจิทัลยอดฮิตที่ SMEs และวิสาหกิจชุมชน เลือกใช้ในธุรกิจท่องเที่ยว
15 ต.ค. 2021
28
บทความ
เกาะหมาก กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและความยั่งยืนให้กับพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
15 ต.ค. 2021
20
บทความ
หลักไตรลักษณ์ กับวงล้อแห่งเทคโนโลยี
15 ต.ค. 2021
12
บทความ
เทคโนโลยี NB-IoT กับ Smart Energy Application
11 ต.ค. 2021
42
บทความ
Blockchain กับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ในวงการเงิน
11 ต.ค. 2021
34
บทความ
การคาดการณ์อนาคต (Foresight) กระบวนการสำหรับการพัฒนาแผนเมืองอัจฉริยะ
11 ต.ค. 2021
28
บทความ
ไม่เจอหน้า ไม่ได้แปลว่าไม่เจ็บ
08 ต.ค. 2021
7
บทความ
การเสพข่าวในโลกยุคดิจิทัล
06 ต.ค. 2021
6
บทความ
โซเชียลมีเดีย เครื่องมือการทูตยุคดิจิทัล
06 ต.ค. 2021
9
บทความ
ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: xEV) กับอุตสาหกรรมดิจิทัล
07 ต.ค. 2021
14
บทความ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล …. สำคัญอย่างไร
06 ต.ค. 2021
9
บทความ
OTT กับการ disrupt TV ไทย
06 ต.ค. 2021
11
บทความ
หมู่บ้านนักพัฒนาเกษตรดิจิทัลภาคเหนือ ความหวังแห่งดินแดนล้านนา
15 ก.ย. 2021
22
บทความ
การสำรวจข้อมูลระยะไกล เพื่อเกษตรแม่นยำ ด้วยเทคโนโลยี Remote Sensing
01 ก.ย. 2021
17
บทความ
เทคโนโลยี IoT กับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป
01 ก.ย. 2021
30
บทความ
เทคโนโลยี AI ลดระดับ หรือยกระดับ?
01 ก.ย. 2021
15
บทความ
AI พลเมืองใหม่ ในสังคมไทยยุคอนาคต
01 ก.ย. 2021
13
บทความ
Digital Transformation จาก New Normal สู่ Next Normal
01 ก.ย. 2021
27
บทความ
เฟ้นหาวิธีการสร้างสุดยอดทีมในองค์กรด้วย Data
03 ส.ค. 2021
26
บทความ
Health Link: แพลตฟอร์มเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพของคนไทย
03 ส.ค. 2021
23
บทความ
ตัวอย่าง การใช้ Data Science เพื่อวิเคราะห์หาหัวข้อของบทความงานวิจัย
03 ส.ค. 2021
22
บทความ
AI…สามารถช่วยธุรกิจได้อย่างไร…ในภาวะถดถอย
27 ก.ค. 2021
21
บทความ
เทคนิคดึงดูดลูกค้าในแบบ Netflix
27 ก.ค. 2021
21
บทความ
Smart City Thailand Hitachi Review
08 ก.ค. 2021
58
บทความ
Smart Health ในยุค New Normal
08 ก.ค. 2021
32
บทความ
AR Technology เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอัจฉริยะ อย่างปลอดภัย
08 ก.ค. 2021
37
บทความ
นวัตกรรม AI สู้ภัย COVID-19
08 ก.ค. 2021
32
บทความ
การรับมือของแบงก์ชาติในโลกการเงินสมัยใหม่
08 ก.ค. 2021
24
บทความ
เทคโนโลยี AI มีผลกระทบต่อการจ้างงานหรือไม่ และแรงงานต้องเตรียมพร้อมปรับตัวอย่างไร
04 มิ.ย. 2021
38
บทความ
การเสริมสร้างการฟื้นตัวของห่วงโซ่อุปทานในเอเปคด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
04 มิ.ย. 2021
23
บทความ
เกษตรกรรม ทางเลือก ทางรอด
02 มิ.ย. 2021
46
บทความ
ยูนิคอร์น… ไม่ได้เป็นได้เพราะโชคช่วย
02 มิ.ย. 2021
25
บทความ
Coding ทักษะพื้นฐานในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล
26 มี.ค. 2021
115
บทความ
ปัจจัยการเติบโตของอุตสาหกรรมเกมในระดับประเทศและระดับโลก
26 มี.ค. 2021
72
บทความ
การลงทุนใน Startup ไทยจากมุมมองของภาครัฐ
26 มี.ค. 2021
45
บทความ
Investment Quarterly Gaming
25 ม.ค. 2021
114
บทความ
Agriculture landscape in thailand
17 ก.ย. 2021
111
บทความ
Health Monitoring Platform
10 พ.ย. 2020
91
บทความ
"เมืองอัจฉริยะชายแดนใต้ พร้อมรองรับฐานวิถีชีวิตใหม่" / “เมืองอัจฉริยะชายแดนใต้ ตอบโจทย์ฐานวิถีชีวิตใหม่” “เมืองอัจฉริยะชายแดนใต้ ภาพสะท้อนฐานวิถีชีวิตใหม่”
10 พ.ย. 2020
79
บทความ
“การสร้างองค์กรนวัตกรรมภาครัฐ และการพัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศไทย”
09 พ.ย. 2020
65
บทความ
“Smart City” (เมืองอัจฉริยะน่าอยู่) คืออะไร เกี่ยวอะไรกับคนในวงการออกแบบ?
09 พ.ย. 2020
147
บทความ
การปรับตัวของสถาปนิกในยุค 4.0
09 พ.ย. 2020
40
บทความ
dSURE ตัวช่วยของผู้บริโภคและกลไกการยกระดับอุปกรณ์ดิจิทัลของไทย
09 พ.ย. 2020
37
บทความ
ดุลยภาพแห่งสิทธิของคนพิการกับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัล
09 พ.ย. 2020
22
บทความ
ข้อสังเกตบางประการในการขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
09 พ.ย. 2020
16
บทความ
ธรรมชาติที่ยั่งยืนหลังยุคโควิด-19
09 พ.ย. 2020
30
บทความ
ดาต้าแคตตาล็อก (Data Catalog) จะช่วยเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือ covid-19 ได้อย่างไร
09 พ.ย. 2020
38
บทความ
COVID-19 กับการเปลี่ยนแปลงไนโตรเจนไดออกไซด์ในไทย
05 พ.ย. 2020
13
บทความ
ตัวอย่างการใช้ Big Data เพื่อส่งเสริมการลงทุน
05 พ.ย. 2020
88
บทความ
Digital Disruption กับนักช็อปไทยในยุคโควิด-19
05 พ.ย. 2020
61
บทความ
eSports เกมที่เป็นมากกว่าเกม
05 พ.ย. 2020
59
บทความ
เทคโนโลยี Blockchain กับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
15 ก.ย. 2020
85
บทความ
Inclusive Innovation กับการขับเคลื่อนชุมชนดิจิทัล
15 ก.ย. 2020
52
บทความ
ความท้าทายของการส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลกับทฤษฎีการยอมรับนวัตกรรมของคนในสังคม
15 ก.ย. 2020
110
บทความ
วิกฤตและโอกาสของพนักงานธนาคารในยุคดิจิทัล
15 ก.ย. 2020
32
บทความ
A Case Study Phuket City Data Platform
25 ส.ค. 2020
74
บทความ
Digital Literacy กับสังคมผู้สูงอายุ
25 ส.ค. 2020
91
บทความ
Food Tech กับโลกของอาหารที่เปลี่ยนไป
17 ส.ค. 2020
67
บทความ
ปลูกรักออนไลน์กับความสัมพันธ์
30 ก.ค. 2020
32
บทความ
เทคโนโลยีวีอาร์ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ
30 ก.ค. 2020
53
บทความ
บิ๊กดาต้า (Big data) กับเหตุการณ์วิกฤตไวรัสโควิด 19
22 ก.ค. 2020
86
บทความ
AI กับการตลาดยุคดิจิทัล (AI Marketing in Digital World)
12 มิ.ย. 2020
107
บทความ
Machine Learning สิ่งใกล้ตัวแห่งโลกยุคใหม่
12 มิ.ย. 2020
109
บทความ
AgTech กุญแจสำคัญในการปลดล็อกปัญหาภาคเกษตรไทย
12 มิ.ย. 2020
117
บทความ
5G กับการปฏิวัติเทคโนโลยีในประเทศไทย
12 มิ.ย. 2020
80
บทความ
Data Analytics กับ COVID-19: โควิดไทยจะไปไกลขนาดไหน?
19 พ.ค. 2020
103
บทความ
COVID-19 พลิกวิกฤติเป็นโอกาสในการปรับตัวสู่ยุคดิจิทัล
19 พ.ค. 2020
90
บทความ
โอกาสของโลกดิจิทัลในสังคมสูงวัย (Opportunity in Silver Economy)
16 เม.ย. 2020
105
บทความ
โอกาสและความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของยุค Gen Z
15 เม.ย. 2020
85
บทความ
เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรและห่วงโซ่อุปทาน
15 เม.ย. 2020
100
บทความ
5G กับการปฏิวัติอุตสาหกรรมการแพทย์
14 เม.ย. 2020
49
บทความ
Digital Twin คู่เสมือนดิจิทัล ในยุคแห่ง
13 เม.ย. 2020
56
บทความ
วิธี Log In WI-FI: depa-guest
28 ก.พ. 2020
26
ข่าวกิจกรรม
"ดีป้า" สนับสนุนคนไทยเข้าถึงบริการสุขภาพที่ดี ส่งแอปฟาร์มแคร์ ดูแลประชาชน ค้นร้านขายยาคุณภาพ มีเภสัชให้คำปรึกษา ใช้ยาให้ตรงโรค
27 พ.ย. 2019
38
บทความ
Spearheading digital health initiatives in Thailand with the Khon Kaen Smart Health project
11 ก.ย. 2019
15
บทความ
การสร้าง Social Enterprise ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล: กรณีประเทศเกาหลีใต้
11 ก.ย. 2019
37
บทความ
เตรียมความพร้อมรับมือ PM 2.5 ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
11 ก.ย. 2019
33
บทความ
การสั่งงานผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่น
09 ก.ย. 2019
28
บทความ
การกู้ยืมเงินโดยใช้วิธีส่งข้อความผ่านทางไลน์ (LINE) หรือทางเฟสบุ๊ค (facebook)
09 ก.ย. 2019
19
บทความ
Cross-border e-commerce: ทางเลือกใหม่ของผู้ประกอบการไทยในโลกยุคดิจิทัล
09 ก.ย. 2019
39
บทความ
การเตรียมความพร้อมประเทศไทยเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (4IR)
09 ก.ย. 2019
57
บทความ
Big Data กับบริการทางการแพทย์และสุขภาพ
09 ก.ย. 2019
45
บทความ
Investment Conditions & Incentives for Thailand’s Digital Industry
06 ก.ย. 2019
24
บทความ
การบูรณาการ Blockchain กับการประยุกต์ใช้ในระดับองค์กร
06 ก.ย. 2019
41
บทความ
ระบบ ERP ในธุรกิจ SME
06 ก.ย. 2019
52
บทความ
โรงงานผลิตพืช (Plant factory) เทรนด์เทคโนโลยีเพื่อการเพาะปลูกแห่งอนาคต
06 ก.ย. 2019
42
บทความ
บทเรียนจากการส่งเสริมการเรียนรู้ Coding ให้กับเยาวชนในประเทศจีน
06 ก.ย. 2019
24
บทความ
บทเรียนจากจีนเกี่ยวกับการพัฒนากำลังคนและการสร้างนวัตกรรมดิจิทัลสู่ตลาดโลก
06 ก.ย. 2019
19
บทความ
มุมมองนานาชาติสู่ปัญญาประดิษฐ์ที่มีความรับผิดชอบ ตอนที่ 2 กรณีศึกษาจากรัฐบาลแคนาดา
06 ก.ย. 2019
7
บทความ
มุมมองนานาชาติสู่ปัญญาประดิษฐ์ที่มีความรับผิดชอบ ตอนที่ 1
06 ก.ย. 2019
12
บทความ
“ดีป้า” ไม่หยุดติดอาวุธสตาร์ทอัพไทย ร่วมขับเคลื่อน ‘Drivemate’ ดีกรีสตาร์ทอัพระดับ Series A
09 ก.ค. 2019
12
ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดเทอมเติมประสบการณ์ "ดีป้า" แนะนำแอป KIDDEEPASS พาสปอร์ตความสนุกกับกิจกรรมดี ๆ ที่เด็ก ๆ ไม่ควรพลาด
16 พ.ค. 2019
5
ข่าวประชาสัมพันธ์
'SP Smartplants' ผู้ช่วยยุคใหม่ด้านการเกษตร
01 มิ.ย. 2019
18
บทความ
พลิกโฉมการเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้ง ผสานเนื้อหาและความบันเทิง สู่การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (Digital Manpower Series: Coding Thailand for the 21st Century)
23 พ.ค. 2019
15
บทความ
ขอนแก่นกับการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะด้านสุขภาพ (Digital Society Series: Medical & Healthcare Smart City at Khonkaen)
23 พ.ค. 2019
26
บทความ
ส่งเสริมสังคมสุขภาพดีด้วยดิจิทัล (Digital Society Series: e-Health Open Data Platform for Aged Society)
23 พ.ค. 2019
17
บทความ
แพลตฟอร์ม poskar เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล Digital Society Series: poskar Platform for Tourism
23 พ.ค. 2019
21
บทความ
เชียงใหม่กับการทดลองระบบปิดในโรงเรือนสำหรับพืชผักผลไม้ (Smart Farm Series: Chiang Mai Plant Factory)
17 พ.ค. 2019
15
บทความ
ไทยแลนด์ 4.0 ยุคแห่งการใช้ดิจิทัลพลิกโฉมเกษตรไทย Smart Farm Series: Digital Transformation in the Agricultural Sector
17 พ.ค. 2019
35
บทความ
"depa กับ ภารกิจกู้ชีพ SMEs ยุคดิจิทัล” depa and SME Transformation for the Digital Age
17 พ.ค. 2019
18
บทความ
รู้จักกับ Ray Chan ผู้ก่อตั้ง 9gag In Profile Series: Ray Chan, the Story of 9gag
17 พ.ค. 2019
1
บทความ
รู้จักกับทิฆัมพร ทีปะปาล In profile series: Tikamporn, the Thai Animator on a global stage
17 พ.ค. 2019
4
บทความ
แนวปฏิบัติการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาด้านดิจิทัล (IP Series: Best Practices on Digital IP Promotion)
17 พ.ค. 2019
8
บทความ
ลิขสิทธิ์บนโลกออนไลน์ ใช้อย่างไร ไม่ติดคุก! (IP Series: How to avoid online copyright violation)
17 พ.ค. 2019
13
บทความ
ระบบนิเวศของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย ตอนที่ 3 (สาขาแคแรคเตอร์) Digital Content Series: Character
17 พ.ค. 2019
14
บทความ
ระบบนิเวศของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย ตอนที่ 2 (สาขาเกม) Digital Content Series: Game
10 พ.ค. 2019
22
บทความ
ระบบนิเวศของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย ตอนที่ 1 (สาขาแอนิเมชั่น) Digital Content Series: Animation
10 พ.ค. 2019
18
บทความ
โดรนกับเกษตรไทย Tech Series: Drone for Smart Farming
10 พ.ค. 2019
26
บทความ
เออาร์/วีอาร์ กับดิจิทัลคอนเทนต์ Tech Series: AR/VR in the Digital Content Industry
10 พ.ค. 2019
26
บทความ
เทคโนโลยีที่สำคัญในยุคดิจิทัล: ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ Tech Series: Cyber Security
10 พ.ค. 2019
27
บทความ
เทคโนโลยีที่สำคัญในยุคดิจิทัล: เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ Tech Series: 3D Printing
10 พ.ค. 2019
10
บทความ
เทคโนโลยีที่สำคัญในยุคดิจิทัล: เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ Tech Series: Robotics and Automation System
10 พ.ค. 2019
21
บทความ
เทคโนโลยีที่สำคัญในยุคดิจิทัล: เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ Tech Series: Artificial Intelligence (AI)
10 พ.ค. 2019
30
บทความ
เทคโนโลยีที่สำคัญในยุคดิจิทัล: เทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าและไร้คนขับ Tech Series: Electric and Autonomous Cars
09 พ.ค. 2019
27
บทความ
เทคโนโลยีที่สำคัญในยุคดิจิทัล: เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ Tech Series: Cloud Computing
09 พ.ค. 2019
28
บทความ
เทคโนโลยีที่สำคัญในยุคดิจิทัล: อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง Tech Series: Internet of Things (IoTs)
09 พ.ค. 2019
32
บทความ
รู้จักกับบิ๊กดาต้า Big Data Ecosystems
09 พ.ค. 2019
29
บทความ
Big Data คืออะไร
09 พ.ค. 2019
41
บทความ
บทวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจดิจิทัลประเทศไทย
09 พ.ค. 2019
83
บทความ
รู้จักกับเงินสกุลดิจิทัล (Getting to Know Cryptocurrency)
08 พ.ค. 2019
11
บทความ
Startup กับ SME.
23 ต.ค. 2018
14
บทความ
5 นวัตกรรมทางการแพทย์
05 ต.ค. 2018
8
บทความ
ig Data มีประโยชน์อย่างไร?
17 ต.ค. 2018
16
บทความ
5 คนสำคัญ สำหรับทีม Startup คุณภาพ
04 พ.ย. 2018
11
บทความ
OKR เทคนิคตั้งเป้าหมายเพื่อองค์กรเทคโนโลยี
04 พ.ย. 2018
5
บทความ
หลักการ Lean ของ Startup คืออะไรกัน?
04 พ.ย. 2018
6
บทความ
จะเป็น Smart City ต้องมีอะไรบ้าง?
04 พ.ย. 2018
35
บทความ
4 นวัตกรรมที่ Agri-Tech Startup ควรรู้
04 พ.ย. 2018
16
บทความ
Bitcoin กับ เงินสกุลดิจิทัลมาแล้ว!! รีบรู้จักจะได้ไม่ตกเทรนด์
04 พ.ย. 2018
11
บทความ
Startup Trends ที่น่าสนใจจากจีนมีอะไรบ้าง
04 พ.ย. 2018
9
บทความ
รู้จัก Blockchain ฉบับเล่าให้ใครฟังก็เข้าใจ
04 พ.ย. 2018
19
บทความ
Blockchain มีประโยชน์อย่างไร มาดูกัน!!
04 พ.ย. 2018
11
บทความ
ในประเทศไทยจะใช้ Blockchain ต้องทำอย่างไร?
04 พ.ย. 2018
9
บทความ
Startup กับ SME แตกต่างอย่างไร? เลือกเป็นให้เหมาะกับคุณ
04 พ.ย. 2018
10
บทความ
5 นวัตกรรมทางการแพทย์ ที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาล
04 พ.ย. 2018
8
บทความ
7 สัญญาณอันตรายเมื่อคุณโดนแฮค
04 พ.ย. 2018
3
บทความ
Hacker มีประเภทไหนบ้าง?
04 พ.ย. 2018
5
บทความ
ธุรกิจเป้าหมายอันดับต้นๆ ของ Hacker มีอะไรบ้าง?
04 พ.ย. 2018
4
บทความ
Ransomware ไวรัสเรียกค่าไถ่ยอดฮิต 2018
04 พ.ย. 2018
1
บทความ
ใช้ Smartlock อย่างไรให้ปลอดภัย?
04 พ.ย. 2018
3
บทความ
9 ประเภทร้ายมัลแวร์ รู้ไว้รับมือ!!
04 พ.ย. 2018
4
บทความ
รู้จัก Scam!! รัก ลวง หลอก ผ่านจอ
04 พ.ย. 2018
4
บทความ
กลวิธีป้องกัน Scam
04 พ.ย. 2018
5
บทความ
Botnet ภัยร้ายที่มาโดยไม่รู้ตัว!!
04 พ.ย. 2018
3
บทความ
3-2-1 Backup Rule จำให้ขึ้นใจ ข้อมูลไม่หายชัวร์!!
05 พ.ย. 2018
3
บทความ
5 โรคร้ายที่มากับอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์
06 พ.ย. 2018
9
บทความ
Password attack การแฮครหัสมีวิธีไหนบ้าง?
07 พ.ย. 2018
12
บทความ
Digital Asset สินทรัพย์ดิจิทัลมีอะไรบ้าง?
08 พ.ย. 2018
35