บริการ
TH
EN
TH
CN
หลักสูตร Chief of Digital Agro Business

หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร  (Chief of Digital Agro Business) เพื่อผู้บริหารระดับสูงภาคเกษตร และ อุตสาหกรรมแปรรูป ในการเรียนรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการเกษตร

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้บริหารระดับสูงภาคเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อองค์ความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะ วิสัยทัศน์ ในการกำหนดนโยบายให้สอดคล้องกับการส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการเดกษตรสมัยใหม่ เพราะทิศทางการเกษตรของไทยกำลังจะปลี่ยนแปลง (Transformation) ตามการขับเคลื่อนของโลกยุคดิจิทัล ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงเหมาะกับผู้นำทางด้านการเกษตร

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

Digital Economy Acedemy : โทร  0-2026-2333
คุณพรรณทิมา : โทร  082-449-4598
คุณนัฏพร : โทร  088-462-9945
e-mail : DEA@depa.or.th