บริการ
TH
EN
TH
CN
ตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น

บริษัท ฮ้อปคาร์ จำกัด
info@haupcar.com
https://www.haupcar.com
091-860-3837
Strartup: Haupcar Company Limted
ฮ้อปคาร์ เป็น start-up ที่ทำระบบ car-sharing รายแรกของประเทศไทย โดยสามารถจองรถ เปิดและล๊อครถ ผ่านแอปพลิเคชันได้ 24 ชั่วโมง และสามารถใช้งานรายชั่วโมงโดยไม่ต้องจ่ายรายวันCodekit innovation co ltd
chavayot@codekit.co
https://www.codekit.co/
089-109-9877
Strartup: chavayot@codekit.co
เครื่องมือช่วยอนวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่ง สำหรับหมาวิทยาลัยและโรงเรียน สามารถใช้สอนนักเรียนได้พร้อมกันเป็นร้อย เรียนที่บ้านได้ มีระบบวัดผลและตัดเกรดได้Hotel Hub
hotelhub.service@gmail.com
www.thailandhotelhub.com
086-946-6252
Strartup: Hotel Hub
ศูนย์รวมซัพพลายเออร์และบริการระบบจัดซื้อสำหรับโรงแรมSmart Learn Education Co., Ltd.
infosmartlearn.tech@gmail.com
http://www.smartlearn.tech
098-619-6516
Strartup: Smart Learning
online learning ทางด้านภาษาและ Technical Skill

บจก.ภาษาจีนเป่ยจิง
ch.nitisaroj@gmail.com
http://www.beijing-chinese.com/
090-295-6460Strartup: LaoShiHao
แพลตฟอร์มการเรียนรู้ภาษาจีนกลาง