บริการ
TH
EN
TH
CN
ตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นOnline Platform สำหรับร้านขายยาและเภสัชกรชุมชน ช่วยให้เภสัชกรและร้านขายยาทำงานง่าย เพิ่มยอดขาย ดูแลลูกค้าได้ดีขึ้น

บริษัท อรินแคร์ จำกัด
https://www.arincare.com/

คุณอภิชาดา ผ่องบำรุงวงศ์
064-226-6888
info.arincare@gmail.com
Arincare
Health


ระบบติดตามตัวเด็กนักเรียนทุกคนที่เดินทางมาโรงเรียน ทั้งจากรถโรงเรียนและเดินทางมาโรงเรียนเอง พร้อมทั้งเก็บข้อมูลสุขภาพของเด็กจากนาฬิกา Bearcon Watch และทำการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพเด็ก เปรียบเทียบพัฒนาการกับเด็กส่วนใหญ่ และรายงานให้กับผู้ปกครองและโรงเรียน

บริษัท แบร์คอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
www.facebook.com/getbearcon

คุณภลลกร พิมพ์สุวรรณ
090-985-5588
pollakorn@getbearcon.com
Bearcon School&Bus
Education


เครื่องมือช่วยสอนวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่ง สำหรับมหาวิทยาลัยและโรงเรียน สามารถใช้สอนนักเรียนได้พร้อมกันเป็นร้อย เรียนที่บ้านได้ มีระบบวัดผลและตัดเกรดได้

บริษัท โค้ดคิท อินโนเวชั่น จำกัด
https://codekit.co/

คุณชวยศ ป้อมคำ
089-109-9877
chavayot@codekit.co
Codekit.co
Educationระบบอัจฉริยะในการให้ข้อมูลเชิงลึกและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจ้างงานสูงสุด ควบคู่ไปกับการสร้างบุคคลากรให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานอย่างแท้จริง องค์กรจะได้พบกับผู้สมัครในอุดมคติ และผู้สมัครจะได้โอกาสค้นพบงานในฝันผ่านเครือข่ายทั่วโลกของเรา

บริษัท เดฟคิวเรท จำกัด
https://www.devcurate.co/

คุณอานัส อาลี
092-254-0095
aanas@devcurate.co
Devcurate
Serviceตัวกลางในการซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์ระหว่างบุคคล

บริษัท ค็อบ เทคโนโลยี จำกัด
https://www.ebizkit.co/

คุณศักดิ์ศรัณย์ เมธีวัชรานนท์
081-553-1559
saksarun@ebizkit.co
ebizkit
Financeแอปพลิเคชันหาช่างและแม่บ้านรายแรกของประเทศไทย ที่จะช่วยเข้ามาดูแลและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับบ้านให้เป็นเรื่องง่าย สะดวก ปลอดภัย และมีมาตรฐาน ด้วยช่างคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการซ่อมแซม ย้ายและติดตั้ง บำรุงรักษา และการทำความสะอาด ครอบคลุมทั้งระบบน้ำ ระบบไฟ งานโครงสร้าง เครื่องใช้ไฟฟ้า  การบำรุงรักษา ล้างแอร์ บริการแม่บ้าน ทำสวน และบริการดูแลบ้านอื่นๆ แบบครบวงจร

บริษัท ฟิกซิ จำกัด
www.fixzy.net/

คุณกัญญาวีร์ โฉมอินทรีย์
087-823-0356
kanyawi@fixzy.net
FIXZY
Service


ระบบ Car-sharing รายแรกของประเทศไทย โดยสามารถจองรถ เปิดและล๊อครถ ผ่านแอปพลิเคชันได้ 24 ชั่วโมง และสามารถใช้งานรายชั่วโมงโดยไม่ต้องจ่ายรายวัน

บริษัท โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์) จำกัด
https://www.globish.co.th/

คุณอัญชิษฐา สิทธิชัย
063-535-6512
Unchitthadaow@globish-academia.com
Globish Academia
Educationระบบ Car-sharing รายแรกของประเทศไทย โดยสามารถจองรถ เปิดและล๊อครถ ผ่านแอปพลิเคชันได้ 24 ชั่วโมง และสามารถใช้งานรายชั่วโมงโดยไม่ต้องจ่ายรายวัน

บริษัท ฮ้อปคาร์ จำกัด
https://www.haupcar.com/

คุณกฤษฏิ์ วิชัยวัฒนาพาณิชย์
091-860-3837
www.haupcar.com
Haupcar
Travelศูนย์รวมซัพพลายเออร์และบริการระบบจัดซื้อสำหรับโรงแรม

บริษัท โฮเทล ฮับ จำกัด
https://www.thailandhotelhub.com/startup/index.html

คุณแกน โอภาสกรกุล
086-946-6252
hotelhub.service@gmail.com
Hotel Hub
Travel


เครื่องเติมอากาศประหยัดพลังงาน แบบไฮบริดจ์ เพื่อลดการใช้พลังงานในระบบบำบัดน้ำเสีย

บริษัท ยูบีเซฟ จำกัด
http://www.hybridaerator.com/

คุณบุญฤทธิ์ สูญพ้นไร้
083-999-9396
hybridaerator@gmail.com
Hybrid Aerator
Serviceผลิตอุปกรณ์ IoT ที่ทำการวิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่รถยนต์ และการแจ้งเตือนเมื่ออุบัติเหตุ พร้อมทั้งมีระบบบริหารจัดการผู้ให้บริการ และการช่วยเหลือชีวิต โดยใช้ A.I. สำหรับบริษัทประกันภัย, โรงพยาบาล และโลจิสติกส์

บริษัท โออะเดย์ จำกัด
https://www.ioaday.com/

คุณณยดา นาครอบรู้
091-010-5765
info@ioaday.com
IOADAY
Finance


ระบบบริหารจัดการภาษี

บริษัท ไอแท็กซ์ อินคอเปอร์เรชั่น จํากัด
https://www.itax.in.th/

คุณยุทธนา ศรีสวัสดิ์
084-700-0750
yutthana@itax.in.th
iTAX
Government


แพลตฟอร์มการจองกิจกรรม เด็ก ที่เล่น ที่เที่ยว ให้ลูกน้อยด้วย ดีลสุดคุ้ม

บริษัท คิดดีพาส จำกัด
https://www.kiddeepass.com

คุณนางณกุล ยุคล ณ อยุธยา
002-331-1558
hello@kiddeepass.com
KIDDEEPASS
Education


แพลตฟอร์มการเรียนรู้ภาษาจีนกลาง

บริษัท ภาษาจีนเป่ยจิง
http://www.beijing-chinese.com/

คุณชนันภรณ์ นิติสาโรจน์
090-295-6460
ch.nitisaroj@gmail.com
LaoShiHao
Education


แพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อผู้ให้บริการขนส่งมาแลกเปลี่ยนงานและรถกันเพื่อเพิ่มรายได้ เพิ่มความสามารถในการบริการลูกค้า ลดการวิ่งรถเที่ยวเปล่า และลดปัญหารถจอดนิ่งไม่ได้ใช้งาน

บริษัท โลจิสตี จำกัด
https://www.logisty.asia/

คุณชนะพล ตัณฑโกศล
099-285-5353
hi.logisty@gmail.com
Logisty
Service


แพลตฟอร์มที่รวบรวมทริปดำน้ำทุกจังหวัดในประเทศไทยมาไว้ในที่เดียว

บริษัท หม่ามี๊ บุ๊คกิ้ง จำกัด
https://www.mamybooking.com/

คุณภลลกร พิมพ์สุวรรณ
090-985-5588
pollakorn@getbearcon.com
mamybooking.com
Travelร้านกาแฟ

บริษัท คลาส คอฟฟี่ จำกัด

คุณปัทมาวรรณ รูปอ้วน
097-335-8374
pattamawan@class.coffee
Class Café
Lifestyle
แพลตฟอร์ม ERP บนคลาวด์สำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโต NESTED เก็บข้อมูล บริษัท ทั้งหมดไว้ด้วยการจัดระเบียบไว้ในที่เดียวและช่วยปรับปรุงประสบการณ์การป้อนข้อมูลของพนักงานโดยการทำให้ง่ายและอัตโนมัติมากขึ้น NESTED Dashboard ช่วยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับธุรกิจ โดยรวมถึงการแสดงเอกสารที่รอการอนุมัติ, การขาย, ใบแจ้งหนี้งานที่ต้องทำและอื่นๆ ไว้ในที่เดียวกัน ทำให้การจัดการข้อมูลบริษัทนั้นง่ายมากขึ้น และพนักงานสามารถใช้เวลาไปกับการวางแผนและการทำงานเชิงกลยุทธ์ได้มากขึ้น

บริษัท เนสเตท จำกัด
https://www.nested.co.th/

คุณสุพิชา พงศ์ศีลธน
089-991-9650
bell@nested.co.th
NESTED
Service


สวัสดิการด้านการเงินและโปรแกรมวางแผนการเงินอัจฉริยะ

บริษัท โนบูโร จำกัด
https://www.noburo.co/

คุณธิษณา ธิติศักดิ์กสุล
087-554-9592
thisana@noburo.co
Noburo
Finance


หุ่นยนต์ไฮบริดเพื่อการตรวจสอบคุณภาพทางอุตสาหกรรม และซอฟท์แวร์การสร้างแผนที่ 3 มิติและระบุตําแหน่งตัวเองโดย

บริษัท โอแซดที โรโบติกส์ จำกัด
https://www.oztrobotics.com/

คุณภาณิน เพียรโรจน์
089-056-5535
panin@oztrobotics.com
Spyder-E
Robotic


Quest คือแพลตฟอร์มออนไลน์ เพอื่ เป็นเสน้ ทางสู่ภาษาของศตวรรษที่ 21 ไม่ว่าจะเป็นทักษะการ Code หรือ
IELTS ดว้ ยระบบการเรียนแบบ real time และอุปกรณ์เสมือนหอ้ งเรียนทุกอย่าง โดยนนำหลักสูตรทสี่ ามารถผสม
การ code และทักษะภาษาอังกฤษระดับโลก ไดอ้ ย่างลงตัวและจะรองรับอาชีพแห่งอนาคตทวั่ เอเชียในอนาคต
อันใกล

บริษัท เควสท์ เอ็ดเทค จำกัด
https://quest.ac

คุณเกริก ปทุมานันท์
095-586-5547
kirk@edknovate.com
QUEST
Education


ให้บริการส่งเสริมสุขภาพสำหรับพนักงานในองค์กร เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของพนักงาน

บริษัท อมร ชีวิน จำกัด
https://www.amara-chiwin.com/

คุณศิววงศ์ วุฒิพงศ์ประเสริฐ
089-139-4690
siwawong.wut@amara-chiwin.com
Remote-Care
Health


เกมออนไลน์เพื่อการออกกำลังกายในรูปแบบ interactive

บริษัท รันเน็กซ์ เทคโนโลยี จำกัด
https://www.runster.io/

คุณกีรติ ธนกิจเจริญพัฒน์
088-898-3283
Keerati.tan@gmail.com
Runster
Health


ระบบอุปกรณ์อัจฉริยะในการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง(EEG)ที่ถูกวิจัยและพัฒนา เพื่อประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของความแม่นยำและความหลากหลายทางอารมณ์ที่สามารถตรวจวัดได้ด้วยEEG จึงนำมาสู่การประยุกต์กันระหว่างเทคโนโลยีEEGกับแว่นตานิรภัย เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในที่ทำงานด้วยการป้องกันอุบัติเหตที่อาจจะเกิดขึ้น รวมไปถึงการสร้างฐานข้อมูลทางด้านสุขภาวะจิต เพื่อการบริหารทรัพยากรณ์มนุษย์ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ดีขึ้น

บริษัท เซนซิ่ง เมต้า จำกัด
https://www.sensingmeta.com/

คุณนภณัช คล้ายทับทิม
093-915-9499
napanach@gmail.com
Sensing
Health


Online learning ทางด้านภาษาและ Technical Skill

บริษัท ลัค ไอเดีย จำกัด
https://www.smartlearn.tech/

คุณกรรณิการ์ ทองจันทร์
098-619-6516
infosmartlearn.tech@gmail.com
Smart Learning
Education


แพลทฟอร์มตัวกลางออกตั๋วระหว่างตัวแทนขายตั๋วสถานที่ท่องเที่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว

บริษัท สมาร์ททราเวลโกลบอล(ประเทศไทย) จำกัด
https://www.toastticket.com

คุณณัฐวลัย  เนียนขาว
089-159-9379
fonny@smarttravelglobal.com
Smart Travel Gateway
Travel


แพลตฟอร์มด้านการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์กีฬาและอีสปอร์ต

บริษัท สปอร์ตไลซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
https://www.sportlyze.com/

คุณวรวุฒิ พิรักษา
080-246-0489
worrawut@sportlyze.com
sportlyze
Service


SPsmartplants บริการทางการเกษตร สำหรับ Smart Farm, Smart Garden, Greenhouse (โรงเรือน) และ Indoor Farm (การปลูกพืชในร่ม) SPsmartplants จำหน่าย ออกแบบ และติดตั้งระบบจัดการการปลูกพืช ผ่านระบบควบคุมสภาพแวดล้อม โดยใช้ IoTs smart farm ดูแลการปลูกตามลักษณะและความต้องการของพืชแต่ละชนิด

บริษัท เอสพีสมาร์ทแพลนท์ จำกัด
https://www.spsmartplants.com/

คุณพิสิฐไชย สุวรรณเรือง
084-669-3452
spsmartplants@gmail.com
SPsmartplants
Agriculture


VenueE เป็น Leading Online Marketplace ของประเทศที่รวมแหล่งสถานที่จัดงานประชุมและอีเว้นท์อย่างครบวงจรที่ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาในเรื่องของการค้นหาสถานที่และการจองสถานที่ โดยการให้บริการแพลตฟอร์มที่สามารถทำการจองสถานที่ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วให้แก่ผู้จอง ในขณะที่ผู้ให้บริการสถานที่ สามารถบริหารพื้นที่จัดงานอีเว้นท์ให้ได้ใช้สอยได้มากยิ่งขึ้น เพิ่มปริมาณลูกค้าจากช่องทางออนไลน์ และใช้ระบบบริหารการจองออนไลน์อย่างครบวงจร

Mission ของ VenueE คือการช่วยส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาธุรกิจการจัดงานอีเว้นท์ด้วยเทคโนยี โดยการนำรูปแบบแพลตฟอร์มที่อำนวยความสะดวกในการค้นหา ติดต่อ และบริหารการจัดงานอีเว้นท์เข้ามาให้บริการในตลาด ซึ่งจะทำให้การวางแผนและจัดการงานอีเว้นท์เป็นเรื่องที่ง่ายและใกล้ตัวมากยิ่งขึ้นสำหรับทุกคน

บริษัท เวนิวอี จำกัด
https://www.venuee.co

คุณปิติภัทร เก้าเอี้ยน
061-162-6423
jo@venuee.co
VenueE
Travel


Application ที่ใช้เกี่ยวกับตรวจสอบการขนย้ายของเสียอุตสาหกรรมเพื่อเข้าทำลายอย่างถูกวิธี

บริษัท กรีน ไดร์ฟ จำกัด
https://www.greendriveth.com/

คุณธนดล ทองอร่าม
063-846-2444
thanadon@greendriveth.biz
Waste Checking
ServiceFood service platform  ที่จะเปลี่ยนครัวที่บ้านของผู้คนให้เป็นงานเปลี่ยนฝีมือทำอาหารให้เป็นเงิน

บริษัท วีเชฟ (ประเทศไทย) จำกัด
https://www.wechefthailand.com/

คุณวินิจ ลิ่มเจริญ
081-682-5621
vinit@wechefthailand.com
We Chef
ILifestyle


วีดีโอเกม

บริษัท เซเว่นอีวิล จำกัด


คุณพศวีร์ ศรีสราญกุลวงศ์
091-019-3939
pasawee.s57@rsu.ac.th
แดนมรณะ
Lifestyle