บริการ
TH
EN
TH
CN
ตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น


Startup:
บริษัท อรินแคร์ จำกัด (Arincare)
รายละเอียด:
Online Platform สำหรับร้านขายยาและเภสัชกรชุมชน ช่วยให้เภสัชกรและร้านขายยาทำงานง่าย เพิ่มยอดขาย ดูแลลูกค้าได้ดีขึ้น
เว็บไซต์:
https://www.arincare.com/
อีเมล:
info.arincare@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์:
064-226-6888
คุณอภิชาดา ผ่องบำรุงวงศ์

Startup:
บริษัท มาร์เก็ตเอนี่แวร์ จำกัด (Ava Advisory Group)
รายละเอียด:
1 Ava Advisor - แพลตฟอร์มแนะนำการลงทุนสำหรับนักลงทุนในประเทศไทย
2 Avalon - แพลตฟอร์มบริหารลูกค้าสำหรับสถาบันการเงิน
3 Ava Alpha One - กองทุนบริหารโดยaiสำหรับนักลงทุนเสี่ยงต่ำ
4 Avantis Global - แพลตฟอร์มแนะนำการลงทุนสำหรับนักลงทุนทั่วโลก
5 Avantis Global War Room - แพลตฟอร์มแนะนำการลงทุนสำหรับนักลงทุนมืออาชีพ
6 Avalere Fund Advisor - แพลตฟอร์มบริหารความมั่งคั่งสำหรับนักลงทุนเสี่ยงต่ำ
7 Avalere Fund Assistant - แพลตฟอร์มแนะนำกองทุนพร้อมรายละเอียดสำหรับนักลงทุนในประเทศไทย
เว็บไซต์:
https://www.avaadvisory.hk/
อีเมล:
bunnakorn@ava.fund
เบอร์โทรศัพท์:
084-695-5321
คุณบรรณากร สมประเสริฐ


Startup:
บริษัท สมาร์ททราเวลโกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด (B2B Travel Gateway)
รายละเอียด:
เป็น ตัวกลาง สำหรับรับรายการจองตั๋วเพื่อเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว, ทริป, ขนส่ง, สินค้า และบริการอื่นๆ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อแก้ปัญหาการเชื่อมต่อ API Online กับ B2B Travel Gateway เพื่อดึงสินค้าและบริการนำไปขายที่หน้าเวปหรือแอปพลิเคชั่น และถานที่ท่องเที่ยวสามารถนำสินค้าและบริการขึ้นมาวางในระบบของ B2B Travel Gateway ซึ่งจะทำให้สามารถเข้าถึงและรับคำสั่งจองตั๋วจากบริษัทตัวแทนทัวร์ (OTA) จากต่างประเทศได้อย่างกว้างขวางในที่เดียว
เว็บไซต์:
https://www.smarttravelglobal.com
อีเมล:
fonny@smarttravelglobal.com
เบอร์โทรศัพท์:
089-159-9379
คุณณัฐวลัย เนียนขาว

Startup:
บริษัท แบร์คอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Bearcon School&Bus)
รายละเอียด:
ระบบติดตามตัวเด็กนักเรียนทุกคนที่เดินทางมาโรงเรียน ทั้งจากรถโรงเรียนและเดินทางมาโรงเรียนเอง พร้อมทั้งเก็บข้อมูลสุขภาพของเด็กจากนาฬิกา Bearcon Watch และทำการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพเด็ก เปรียบเทียบพัฒนาการกับเด็กส่วนใหญ่ และรายงานให้กับผู้ปกครองและโรงเรียน
เว็บไซต์:
https://www.facebook.com/getbearcon/
อีเมล:
pollakorn@getbearcon.com
เบอร์โทรศัพท์:
090-985-5588
คุณภลลกร พิมพ์สุวรรณ

Startup:
บริษัท บียอนด์ เทรนนิ่ง จํากัด (Beyond Training)
รายละเอียด:
บริการฝึกอบรมสำหรับองค์กร
เว็บไซต์:
https://www.beyondtraining.in.th/
อีเมล:
nopparat@beyondtraining.in.th
เบอร์โทรศัพท์:
086-891-0624
คุณนพรัตน์ นุชนารถ

Startup:
บริษัท บิซเน็กซ์ เทคโนโลยี จำกัด (BizNext)
รายละเอียด:
Platform ที่จะเข้ามาช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถนาเอาเทคโนโลยี ดิจิทัล มาช่วยในการตรวจสอบขั้นตอนการผลิต กระบวนการทำงาน การวัดผลทำให้ผู้ประกอบการสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพที่จะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว โดยระบบสามารถรองรับผู้ใช้งาน เช่น ผู้ตรวจสอบร้านค้า , ผู้จัดการโรงงาน/สาขา  และ เจ้าของร้านค้า/ผู้บริหาร
เว็บไซต์:
https://www.nextstore.cloud/
อีเมล:
support@biznext-technology.com
เบอร์โทรศัพท์:
098-562-4969
คุณอภินพ ศุภวารี

Startup:
บริษัท ไดร์ฟเมท จำกัด (Drivemate)
รายละเอียด:
เว็บไซด์การแบ่งปันรถยนต์และสมัครเช่ารายเดือน
เว็บไซต์:
https://www.drivemate.asia/
อีเมล:
silratth@drivemate.asia
เบอร์โทรศัพท์:
087-916-6665
คุณศิลป์รัฐ สุขวัฒนศิริ

Startup:
บริษัท อี๊ตแล็บ จำกัด (EATLAB Go-to Market )
รายละเอียด:
EATLAB เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยร้านอาหารในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเพิ่มกำไรและรายรับสูงสุดให้กับร้าน โดยมีการนำเทคโนโลยี AI ที่ใช้กับตลาดทุน (financial market) มาพัฒนาเป็นเครื่องมือช่วยคิดเมนูใหม่ กำหนดราคา ออกแบบเมนู และวัดคุณภาพการบริการ เพื่อเพิ่มความสามารถของร้านอาหารในการตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
เว็บไซต์:
https://www.eatlab.tech/
อีเมล:
kullapat@eatlab.space
เบอร์โทรศัพท์:
098-998-8195
คุณกุลพัชร จวนเผ่า

Startup:
บริษัท ค็อบ เทคโนโลยี จำกัด (ebizkit)
รายละเอียด:
ตัวกลางในการซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์ระหว่างบุคคล
เว็บไซต์:
https://www.ebizkit.co/
อีเมล:
saksarun@ebizkit.co
เบอร์โทรศัพท์:
081-553-1559
คุณศักดิ์ศรัณย์ เมธีวัชรานนท์

Startup:
บริษัท เอสปรีดอทไอโอ จำกัด (ESPREE.IO)
รายละเอียด:
ระบบบริหารจัดการธุรกรรมไร้เงินสดอิเล็กทรอนิกส์ ลดต้นทุนการบริหารจัดการและเปลี่ยนให้เป็นกำไรโดยอัตโนมัติ และยังมีระบบการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อติดตามทุกความเป็นไปของธุรกิจให้เจ้าของกิจการสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมายิ่งขึ้น โดยเน้นให้บริการแก่กลุ่มธุรกิจเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติเป็นอันดับแรก เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของ COVID-19 อันเนื่องมาจากการสัมผัสเหรียญและธนบัตรซึ่งเป็นหนึ่งในพาหะสำคัญ
เว็บไซต์:
https://www.espree.io/
อีเมล:
chawakit@espree.io
เบอร์โทรศัพท์:
081-372-7767
คุณชวกิจ สังข์จรูญ

Startup:
บริษัท เอเวอรี่เดย์ ด๊อกเตอร์ จำกัด (Everyday Doctor)
รายละเอียด:
Virtual Care Platform ที่ให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพผ่านช่องทาง Teleconsult / Messaging โดยจะมีแพทย์ เภสัชกร นักกายภาพ ให้คำปรึกษาทั้งในรูปแบบ Real Time และนัดหมายล่วงหน้า  โดยบุคคลทั่วไปสามารถใช้งานได้ง่ายๆ ผ่าน LINE Application (ID : @everydaydoctor) พร้อมกันนี้เรายังรองรับลูกค้าองค์กรหรือโรงงานอีกด้วย พร้อมกันนี้เรายังพัฒนาเครื่องมือดิจิทัลสำหรับสถานพยาบาล เพื่อใช้ในการบริหารจัดการนัดหมายคนไข้ รับบัตรคิวและให้บริการ Teleconsult  ที่สามารถใช้งานเชื่อมโยงกับ LINE OA ปัจจุบันที่สถานพยาบาลใช้อยู่ได้ทันที ทำให้สถานพยาบาลมีระบบบริหารจัดการการ Teleconsult อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
เว็บไซต์:
https://www.everydaydoctor.asia/
อีเมล:
manager@miracle.co.th
เบอร์โทรศัพท์:
064-569-8292
คุณกฤษดา อารัมภวิโรจน์

Startup:
บริษัท ยูบีเซฟ จำกัด (Hybrid Aerator)
รายละเอียด:
เครื่องเติมอากาศประหยัดพลังงาน แบบไฮบริดจ์ เพื่อลดการใช้พลังงานในระบบบำบัดน้ำเสีย
เว็บไซต์:
https://www.hybridaerator.com/
อีเมล:
hybridaerator@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์:
098-399-9396
คุณบุญฤทธิ์ สูญพ้นไร้

Startup:
บริษัท ไอโออะเดย์ จำกัด (IOADAY)
รายละเอียด:
บริษัท ไอโออะเดย์ เราทำอุปกรณ์ IoT ที่ทำการวิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่รถยนต์ และการแจ้งเตือนเมื่ออุบัติเหตุ พร้อมทั้งมีระบบบริหารจัดการผู้ให้บริการ และการช่วยเหลือชีวิต โดยใช้ A.I. สำหรับบริษัทประกันภัย, โรงพยาบาล และโลจิสติกส์
เว็บไซต์:
https://www.ioaday.com/
อีเมล:
info@ioaday.com
เบอร์โทรศัพท์:
091-010-5765
คุณณยดา นาครอบรู้

Startup:
บริษัท โฮเทล ฮับ จำกัด (Hotel Hub)
รายละเอียด:
ศูนย์รวมซัพพลายเออร์และบริการระบบจัดซื้อสำหรับโรงแรม
เว็บไซต์:
https://www.thailandhotelhub.com/
อีเมล:
hotelhub.service@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์:
086-946-6252
คุณแกน โอภาสกรกุล

Startup:
บริษัท ไอแท็กซ์ อินคอเปอร์เรชั่น จำกัด (iTAX)
รายละเอียด:
ระบบบริหารจัดการภาษี
เว็บไซต์:
https://www.itax.in.th/
อีเมล:
yutthana@itax.in.th
เบอร์โทรศัพท์:
084-700-0750
คุณผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์

Startup:
บริษัท อินฟิไลท์ จำกัด (Jordsabuy)
รายละเอียด:
แพลตฟอร์มสำหรับ ค้นหาและให้เช่าที่จอด ในรูปแบบ Website และ Mobile Application
เว็บไซต์:
https://www.jordsabuy.com/
อีเมล:
thanaphum.sukanjanasiri@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์:
085-046-2787
คุณธนภูมิ สุกัญจนศิริ


Startup:
บริษัท จูซอินโนฟเอท จำกัด (JuiceInnov8)
รายละเอียด:
JuiceInnov8 ใช้เทคโนโลยีทางชีวภาพ (Biotechnology) ในการพัฒนาเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพด้วยการลดปริมาณแคลอรี่และน้ำตาลในน้ำผลไม้
เว็บไซต์:
https://www.juiceinnov8.com/
อีเมล:
founders@juiceinnov8.com
เบอร์โทรศัพท์:
083-630-6609
อภิชาดา ผ่องบำรุงวงศ์

Startup:
บริษัท คิดดีพาส จำกัด (KIDDEEPASS)
รายละเอียด:
KIDDEEPASS จอง กิจกรรม เด็ก ที่เล่น ที่เที่ยว ให้ลูกน้อยด้วย ดีลสุดคุ้ม
เว็บไซต์:
https://www.arincare.com/
อีเมล:
hello@kiddeepass.com
เบอร์โทรศัพท์:
02-331-1558
คุณนางณกุล ยุคล ณ อยุธยา

Startup:
บริษัท โคชิอิ ไทยแลนด์ จำกัด (Kochii Esports Academy)
รายละเอียด:
Kochii Esports Academy แพลตฟอร์มออนไลน์ที่สอนทางด้านอีสปอร์ตโดยเฉพาะ โดยการสอนทั้งการพัฒนาฝีมือการเล่นเกมอีสปอร์ต และสอนทักษะการทำงานในอุตสาหกรรมอีสปอร์ตโดยเฉพาะ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านอีสปอร์ตตัวจริง
เว็บไซต์:
https://www.kochii.me/
อีเมล:
tanachod@kochii.me
เบอร์โทรศัพท์:
081-905-9464
คุณธนโชติ เกียรติบรรจง

Startup:
บริษัท โคโมมิ จำกัด (KoMoMi)
รายละเอียด:
ระบบควบคุมการให้น้ำพืชอัจฉริยะ เป็นระบบการควบคุมการให้น้ำผ่าน Mobile Application โดยใช้เทคโนโลยี IoT และเก็บข้อมูลบนระบบ Cloud โดยเกษตรกรสามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการให้น้ำและลดอุณหภูมิในอากาศทั้งแบบโรงเรือนและแปลงเปิด ผ่าน Mobile Application โดยแนวทางในการรดน้ำทำได้ 3 กรณี คือ 1. ตามความต้องการของเกษตรกร 2. ตั้งค่าการควบคุมตามเวลา 3. ควบคุมอุปกรณ์ตามค่าเซ็นเซอร์ต่าง ๆ เช่น เซ็นเซอร์ความชื้นในดิน เซ็นเซอร์ความชื้นในอากาศ เซ็นเซอร์อุณหภูมิในอากาศ เป็นต้น
เว็บไซต์:
https://www.komomi.net/
อีเมล:
wirunt@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์:
086-895-2976
คุณวิรัน ธรรมาภรณ์พิลาศ

Startup:
บริษัท ภาษาจีนเป่ยจิง จำกัด (LaoShiHao)
รายละเอียด:
แพลตฟอร์มการเรียนรู้ภาษาจีนกลาง
เว็บไซต์:
https://www.beijing-chinese.com/
อีเมล:
ch.nitisaroj@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์:
090-295-6460
ชนันภรณ์ นิติสาโรจน์

Startup:
บริษัท โลจิสตี จำกัด (Logisty)
รายละเอียด:
“โลจิสตี” เป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อผู้ให้บริการขนส่งมาแลกเปลี่ยนงานและรถกันเพื่อเพิ่มรายได้ เพิ่มความสามารถในการบริการลูกค้า ลดการวิ่งรถเที่ยวเปล่า และลดปัญหารถจอดนิ่งไม่ได้ใช้งาน
เว็บไซต์:
https://www.logisty.asia/
อีเมล:
hi.logisty@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์:
099-285-5353
คุณชนะพล ตัณฑโกศล

Startup:
บริษัท หม่ามี๊ บุ๊คกิ้ง จำกัด (mamybooking.com)
รายละเอียด:
แพลตฟอร์มที่รวบรวมทริปดำน้ำทุกจังหวัดในประเทศไทยมาไว้ในที่เดียว
เว็บไซต์:
https://www.mamybooking.com/
อีเมล:
info@mamybooking.com
เบอร์โทรศัพท์:
085-305-8888
คุณพีระศิลป์ กฤชเทียมเมฆ

Startup:
บริษัท เนสเตท จำกัด (NESTED)
รายละเอียด:
NESTED เก็บข้อมูล บริษัท ทั้งหมดไว้ด้วยการจัดระเบียบไว้ในที่เดียวและช่วยปรับปรุงประสบการณ์การป้อนข้อมูลของพนักงานโดยการทำให้ง่ายและอัตโนมัติมากขึ้น NESTED Dashboard ช่วยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับธุรกิจ โดยรวมถึงการแสดงเอกสารที่รอการอนุมัติ, การขาย, ใบแจ้งหนี้งานที่ต้องทำและอื่นๆ ไว้ในที่เดียวกัน ทำให้การจัดการข้อมูลบริษัทนั้นง่ายมากขึ้น และพนักงานสามารถใช้เวลาไปกับการวางแผนและการทำงานเชิงกลยุทธ์ได้มากขึ้น
เว็บไซต์:
https://www.nested.co.th/
อีเมล:
bell@nested.co.th
เบอร์โทรศัพท์:
089-991-9650
คุณสุพิชา พงศ์ศีลธน

Startup:
บริษัท โนบูโร แพลตฟอร์ม จำกัด (Noburo)
รายละเอียด:
สวัสดิการด้านการเงินและโปรแกรมวางแผนการเงินอัจฉริยะ
เว็บไซต์:
https://www.noburo.co/
อีเมล:
thisana@noburo.co
เบอร์โทรศัพท์:
087-554-9592
คุณธิษณา ธิติศักดิ์กสุล

Startup:
บริษัท โอแซดที โรโบติกส์ จำกัด (OZT Robotics)
รายละเอียด:
1) หุ่นยนต์ไฮบริดเพื่อการตรวจสอบคุณภาพทางอุตสาหกรรม
2) ซอฟท์แวร์การสร้างแผนที่ 3 มิติและระบุตําแหน่งตัวเองโดย
เว็บไซต์:
panin@oztrobotics.com
อีเมล:
panin@oztrobotics.com
เบอร์โทรศัพท์:
089-056-5535
คุณภาณิน เพียรโรจน์

Startup:
บริษัท เทคครูซ จำกัด (Parkberry)
รายละเอียด:
Parkberry มีสองธุรกิจดังนี้
1.) Parkberry.co เป็น Platform สำหรับ แสดงข้อมูลที่จอดรถทั่วประเทศไทย และให้คนที่ต้องการปล่อยที่จอดสามารถมาแชร์ที่จอดรถของตัวเองได้
2.) Parkberry reservation เป็น ระบบจองที่จอดรถร่วมกัน
ให้บริการทั้งผู้ดูแลที่จอดและคนขับรถ
เว็บไซต์:
https://www.parkberry.co/
อีเมล:
ploaton@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์:
080-239-5690
คุณพงษ์ณรินทร์ เลิศสุริยกาญจน์

Startup:
บริษัท วายอิง จำกัด (PharmaSafe)
รายละเอียด:
ระบบฟาร์มาเซฟคือระบบผู้ดูแลการใช้ยาส่วนบุคคลอันดับ 1 ของไทย พัฒนาขึ้นเพื่อลดปัญหาการใช้ยาผิดของผู้ป่วย ด้วยการรวบรวมข้อมูลการใช้ยาจากฝั่งผู้ป่วย ณ จุดรับยา เพื่อใช้ข้อมูลตามคำแนะนำของแพทย์มาให้การดูแลการใช้ยาของผู้ป่วยที่บ้าน ผ่านทางแอปมือถือที่แสดงข้อมูลยาของผู้ป่วยอัตโนมัติ บุคลากรทางการแพทย์และสถานพยาบาลสามารถติดตามและดูรายงานการใช้ยาของผู้ป่วยแบบ real-time
เว็บไซต์:
https://www.pharmasafe.mobi/
อีเมล:
juk@pharmasafe.mobi
เบอร์โทรศัพท์:
084-465-5094
คุณจักร โกศัลยวัตร

Startup:
บริษัท ฟาร์มาซี จำกัด (PharmaSee)
รายละเอียด:
ฟาร์มาซี คือ ระบบค้นหาข้อมูลยาด้วยเทคโนโลยีวิเคราะห์และจดจำรูปภาพยา ที่สามารถช่วยให้บุคคลากรทางการแพทย์ค้นหาข้อมูลยาด้วยการถ่ายรูปเม็ดยา โดยใช้เทคโนโลยี Ai image recognition ช่วยลดเวลาในการค้นหาข้อมูลของยาและลดปัญหาการใช้ยาผิดและไม่สมเหตุผลในผู้ป่วย ที่นำไปสู่การสิ้นเปลืองงบประมาณยาจำนวนมหาศาลในแต่ละปี
เว็บไซต์:
https://www.pharmasee.info/
อีเมล:
juk@pharmasafe.mobi
เบอร์โทรศัพท์:
084-465-5094
คุณจักร โกศัลยวัตร


Startup:
บริษัท ฟาร์มแคร์ กรุ๊ป จำกัด (PharmCare)
รายละเอียด:
เครือข่ายร้านขายยาผู้ให้บริการด้านสุขภาพโดยเภสัชกร
เว็บไซต์:
https://w/ww.pharmcare.co/
อีเมล:
support@pharmcare.co
เบอร์โทรศัพท์:
087-330-8298
คุณทิพย์สุดา สัจจเดช

Startup:
บริษัท คิวคิว (ประเทศไทย) จำกัด (QueQ)
รายละเอียด:
แพลตฟอร์มการบริหารจัดการเวลาในการรับบริการ และสร้าง social distancing ให้กับสถานที่ที่มีความหนาแน่นของผู้ใช้บริการเช่น สถานที่ราชการ โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร เป็นต้น
เว็บไซต์:
https://www.queq.me/
อีเมล:
superjoh@queq.me
เบอร์โทรศัพท์:
061-414-5545
คุณรังสรรค์ พรมประสิทธิ์

Startup:
บริษัท เควสท์ เอ็ดเทค จำกัด (QUEST)
รายละเอียด:
Quest คือแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อเป็นเส้นทางสู่ภาษาของศตวรรษที่ 21 ไม่ว่าจะเป็นทักษะการ Code หรือ IELTS ด้วยระบบการเรียนแบบ real time และอุปกรณ์เสมือนห้องเรียนทุกอย่าง โดยนำหลักสูตรที่สามารถผสมการ codeและทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างลงตัวและจะรองรับอาชีพแห่งอนาคตทั่วเอเชียในอนาคตอันใกล้
เว็บไซต์:
https://www.questlanguage.com quest.ac
อีเมล:
kirk@edknovate.com
เบอร์โทรศัพท์:
085-553-4761
คุณเกริก ปทุมานันท์

Startup:
บริษัท อมร ชีวิน จำกัด (Remote-Care)
รายละเอียด:
ให้บริการส่งเสริมสุขภาพสำหรับพนักงานในองค์กร เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของพนักงาน
เว็บไซต์:
https://www.amara-chiwin.com/
อีเมล:
siwawong.wut@amara-chiwin.com
เบอร์โทรศัพท์:
089-139-4690
คุณศิววงศ์ วุฒิพงศ์ประเสริฐ


Startup:
บริษัท รันเน็กซ์ เทคโนโลยี จำกัด (Runster)
รายละเอียด:
Runster - เกมออนไลน์เพื่อการออกกำลังกายในรูปแบบ interactive
เว็บไซต์:
https://www.runster.io/
อีเมล:
keerati.tan@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์:
088-898-3283
คุณกีรติ ธนกิจเจริญพัฒน์

Startup:
บริษัท เซนซิ่ง เมต้า จำกัด (Sensing)
รายละเอียด:
เซนซิ่งคือระบบอุปกรณ์อัจฉริยะในการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง(EEG)ที่ถูกวิจัยและพัฒนา เพื่อประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของความแม่นยำและความหลากหลายทางอารมณ์ที่สามารถตรวจวัดได้ด้วยEEG จึงนำมาสู่การประยุกต์กันระหว่างเทคโนโลยีEEGกับแว่นตานิรภัย เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในที่ทำงานด้วยการป้องกันอุบัติเหตที่อาจจะเกิดขึ้น รวมไปถึงการสร้างฐานข้อมูลทางด้านสุขภาวะจิต เพื่อการบริหารทรัพยากรณ์มนุษย์ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ดีขึ้น
เว็บไซต์:
https://www.sensingmeta.com/
อีเมล:
napanach@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์:
093-915-9499
คุณนภณัช คล้ายทับทิมStartup:
บริษัท สมาร์ทเลิร์นเอ็ดดูเคชั่น จำกัด (Smart Learning)
รายละเอียด:
Smart Reflex เป็นระบบการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน (Preventive) โดยแจ้งเตือนความเสียงด้านสุขภาพให้แก่ ผู้ใช้งาน มุ่งทีปัญหาสุขภาพหลัก 3 ปัญหาซึ่งพบมากในผู้สูงอายุ ได้แก่ ปัญหาโรคหัวใจ ปัญหาเบาหวาน และปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรง (การล้ม) จะเชื่อมต่อข้อมูลจากอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งอุปกรณ์ประเภทสวมใส่และอุปกรณ์ Smart Home ตลอดจนแอพพลิเคชันต่างๆ
เว็บไซต์:
https://www.smartreflex.info/
อีเมล:
bommmm@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์:
061-714-9944
คุณสิริชัย ฤทธิปัญญาวงศ์

Startup:
บริษัท สมาร์ททราเวลโกลบอล(ประเทศไทย) จำกัด (Smart Travel Gateway)
รายละเอียด:
แพลทฟอร์มตัวกลางออกตั๋วระหว่างตัวแทนขายตั๋วสถานที่ท่องเที่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว
เว็บไซต์:
https://www.toastticket.com/
อีเมล:
info.arincare@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์:
064-226-6888
คุณณัฐวลัย  เนียนขาว

Startup:
บริษัท เก็ต สนีก จำกัด (SNEAK)
รายละเอียด:
แพลตฟอร์มวางแผนการท่องเที่ยวผ่านรูปภาพโดยการนำ Visual-driven Solution เข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหาเพื่อตอบรับพฤติกรรมการวางแผนการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปในยุคปัจจุบัน
เว็บไซต์:
https://www.getsneak.com/
อีเมล:
thunya@getsneak.com
เบอร์โทรศัพท์:
089-109-0637
คุณธันยธร เพ็ญบำรุงวงศ์

Startup:
บริษัท สมใจ 2018 จำกัด (Somjai Home Loan)
รายละเอียด:
Somjai Home Loan เป็น web application platform ที่ช่วยให้คนที่ต้องการซื้อบ้าน คำนวนความสามารถในการกู้บ้าน ค้นหาเปรียบเทียบสินเชื่อบ้านที่ดีที่สุดจากทุกธนาคารในประเทศไทย และ สามารถสมัครสินเชื่อบ้าน ง่ายๆ ใช้เวลาเพียง 3 นาที
เว็บไซต์:
https://www.somjai.co/
อีเมล:
natthakorn@somjai.co
เบอร์โทรศัพท์:
081-455-2220
คุณณัฐกร สิทธิมหาชัยกุล

Startup:
บริษัท สปอร์ตไลซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (Sportlyze)
รายละเอียด:
แพลตฟอร์มด้านการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์กีฬาและอีสปอร์ต
เว็บไซต์:
https://www.sportlyze.com/
อีเมล:
worrawut@sportlyze.com
เบอร์โทรศัพท์:
080-246-0489
คุณวรวุฒิ พิรักษา

Startup:
บริษัท เอสพีสมาร์ทแพลนท์ จำกัด (SPsmartplants)
รายละเอียด:
SPsmartplants บริการทางการเกษตร สำหรับ Smart Farm, Smart Garden, Greenhouse (โรงเรือน) และ Indoor Farm (การปลูกพืชในร่ม) SPsmartplants จำหน่าย ออกแบบ และติดตั้งระบบจัดการการปลูกพืช ผ่านระบบควบคุมสภาพแวดล้อม โดยใช้ IoTs smart farm ดูแลการปลูกตามลักษณะและความต้องการของพืชแต่ละชนิด
เว็บไซต์:
https://www.spsmartplants.com/
อีเมล:
spsmartplants@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์:
084-669-3452
คุณพิสิฐไชย สุวรรณเรือง

Startup:
บริษัท แตงโม คอร์ป จำกัด (Tangmo)
รายละเอียด:
แตงโมเป็นระบบที่รวบรวมบริการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงแบบครบวงจร ทำหน้าที่รวบรวมบริการที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เข้าไว้ด้วยกัน  ตลอดจนการเชื่อมสังคมระหว่างผู้ใช้งานกับเจ้าของธุรกิจหรือร้านค้าเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อเป็น Community สำหรับสัตว์เลี้ยงและคนเลี้ยงสัตว์อย่างครบวงจร ผ่าน Application บนมือถือภายใต้แนวคิด “Everything Pets In Your Hand”
เว็บไซต์:
https://www.tangmocenter.com/
อีเมล:
tangmocenter@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์:
090-998-1505
คุณศุภรัตน์ นฤนาทดำรงค์

Startup:
บริษัท แทรชลัคกี้ จำกัด (Trash Lucky)
รายละเอียด:
"แทรชลัคกี้ ช่วยให้ผู้คนสามารถรีไซเคิลขยะและลุ้นรางวัลทองคำแท่งได้ในเวลาเดียวกันโดยการเข้าร่วมโครงการ “ขยะรีไซเคิลลุ้นโชค” เพียงส่งขยะรีไซเคิลมาที่แทรชลัคกี้ ก็จะได้รับแลกตั๋วชิงโชคสำหรับลุ้นรับรางวัลทองแท่งและบัตรกำนัน ในขณะที่รางวัลใหญ่ปัจจุบันอยู่ที่ 7,000 บาท "
เว็บไซต์:
https://www.trashlucky.com/
อีเมล:
nat@trashlucky.com
เบอร์โทรศัพท์:
088-615-2296
คุณณัฐภัค อติชาตการ

Startup:
บริษัท เวนิวอี จำกัด (VenueE)
รายละเอียด:
"VenueE เป็น Leading Online Marketplace ของประเทศที่รวมแหล่งสถานที่จัดงานประชุมและอีเว้นท์อย่างครบวงจรที่ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาในเรื่องของการค้นหาสถานที่และการจองสถานที่ โดยการให้บริการแพลตฟอร์มที่สามารถทำการจองสถานที่ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วให้แก่ผู้จอง ในขณะที่ผู้ให้บริการสถานที่ สามารถบริหารพื้นที่จัดงานอีเว้นท์ให้ได้ใช้สอยได้มากยิ่งขึ้น เพิ่มปริมาณลูกค้าจากช่องทางออนไลน์ และใช้ระบบบริหารการจองออนไลน์อย่างครบวงจร
เว็บไซต์:
https://www.venuee.co/
อีเมล:
jo@venuee.co
เบอร์โทรศัพท์:
061-162-6423
คุณปิติภัทร เก้าเอี้ยน

Startup:
บริษัท กรีน ไดร์ฟ จำกัด (Waste Checking)
รายละเอียด:
Application ที่ใช้เกี่ยวกับตรวจสอบการขนย้ายของเสียอุตสาหกรรมเพื่อเข้าทำลายอย่างถูกวิธี
เว็บไซต์:
https://www.greendriveth.com/
อีเมล:
thanadon@greendriveth.biz
เบอร์โทรศัพท์:
063-846-2444
คุณธนดล ทองอร่าม

Startup:
บริษัท วีเชฟ (ประเทศไทย) จำกัด (We Chef)
รายละเอียด:
food service platform  ที่จะเปลี่ยนครัวที่บ้านของผู้คนให้เป็นงานเปลี่ยนฝีมือทำอาหารให้เป็นเงิน
เว็บไซต์:
https://www.wechefthailand.com/
อีเมล:
vinit@wechefthailand.com
เบอร์โทรศัพท์:
081-682-5621
คุณวินิจ ลิ่มเจริญ

Startup:
บริษัท ไฟว์ลูป จำกัด (Wisible)
รายละเอียด:
โปรแกรมบริหารงานขายสำหรับธุรกิจ
เว็บไซต์:
https://www.wisible.io/
อีเมล:
saroj@wisible.io
เบอร์โทรศัพท์:
088-982-4446
คุณสาโรจน์ อธิวิทวัส

Startup:
บริษัท โรโบลิงโก้ จำกัด (ZWIZ.AI)
รายละเอียด:
ซีวิซ เอไอ คือ ระบบเอไอแชทบอท และ วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ ที่เป็นเสมือนหุ่นยนต์ช่วยเหลือเจ้าของธุรกิจออนไลน์ ในการตอบอัตโนมัติ ช่วยสื่อสารกับลูกค้า ช่วยปิดการขาย และ วิเคราะห์ข้อมูล ผ่าน Facebook และ LINE ปัจจบุันมีธุรกิจใข้งานอยู่ประมาณ 10,000 ธุรกิจในไทยและลาว
เว็บไซต์:
https://www.zwiz.ai/
อีเมล:
chanakarn.c@robolingo.ai
เบอร์โทรศัพท์:
086-993-1132
คุณชนกานต์ ชินชัชวาล

Startup:
บริษัท เซเว่นอีวิล จำกัด (แดนมรณะ)
รายละเอียด:
วีดีโอเกม
เว็บไซต์:
https://www.facebook.com/7evil-335537153770711/?modal=admin_todo_tour
อีเมล:
pasawee.s57@rsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์:
091-019-3939
คุณพศวีร์ ศรีสราญกุลวงศ์

Startup:
บริษัท สมาร์ทติ๊งคอนโทล จำกัด (ตลาด-สด)
รายละเอียด:
ระบบบริหารจัดการวัตถุดิบและผลผลิตทางการเกษตรสำหรับร้านอาหาร เป็นแพตฟอร์มที่จะทำการเชื่อมต่อระหว่างร้านอาหารและ ผู้ขายวัตถุดิบำหรับร้านอาหาร
เว็บไซต์:
https://www.smartthinkcontrol.co.th/
อีเมล:
nooaernwiyada@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์:
064-989-1588, 083-369-9329, 085-016-3799
คุณวิยะดา เทียมขุนทด