บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
ข่าวประกาศ
ดีป้าประกาศรับสมัครนิติบุคคลเข้ารับขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (depa Digital Transformation Funds) ประจำปี 2565 ครั้งที่ 4
07 ก.ค. 2022
22
News
“depa กลาง – เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย” ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ จ.สมุทรปราการ
04 ก.ค. 2022
2
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 18
04 ก.ค. 2022
1
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2565
04 ก.ค. 2022
2
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างผู้บริหารโครงการ เปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล กิจกรรมการสร้างความตระหนักและกระตุ้นการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04 ก.ค. 2022
1
ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักสูตร “เทคนิคการออกแบบ Infographic เพื่อการสื่อสารในองค์กร” รุ่นที่ 3
01 ก.ค. 2022
11
News
depa เหนือล่าง ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย
01 ก.ค. 2022
News
“depa” ใต้ล่าง ผนึกกำลังเครือข่ายเดินหน้าส่งเสริมกีฬา อีสปอร์ตไทย สู่ อีสปอร์ตโลก
01 ก.ค. 2022
1
News
depa หารือ เทศบาลตำบลบ้านฉาง พร้อมเครือข่ายพันธมิตรภาคเอกชนในพื้นที่ ร่วมวางแนวทางขับเคลื่อน “บ้านฉางเมืองอัจฉริยะ”
01 ก.ค. 2022
2
News
depa ร่วมจับมือกับกรมส่งเสริมการเกษตร หารือ MOU ร่วมพัฒนาเกษตรกรไทย
01 ก.ค. 2022
News
เปิดแล้วจ้า The Smart City Solutions Awards 2022 การประกวดระบบบริการเมืองดีเด่นครั้งแรกของประเทศ
01 ก.ค. 2022
2
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดทำวารสารวิชาการ"Unisearch Journal"ในรูปแบบออนไลน์
30 มิ.ย. 2022
4