บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
ข่าวกิจกรรม
ดีป้า รุกจัด Smart Economy Showcase จังหวัดอุบลราชธานี ติดปีกผู้ประกอบการยกระดับธุรกิจรับยุคชีวิตวิถีใหม่ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
19 ต.ค. 2021
1
ข่าวกิจกรรม
“ดีป้า เหนือบน” เร่งหนุนผู้ประกอบการท่องเที่ยว เตรียมยกระดับธุรกิจรับการเปิดประเทศหลังโควิด-19 คลี่คลาย
12 ต.ค. 2021
ข่าวกิจกรรม
ดีป้า ร่วมขับ UPM Academy เคลื่อนขับเคลื่อนธุรกิจที่ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีรูปแบบใหม่
12 ต.ค. 2021
ข่าวกิจกรรม
ดีป้า รุกจัด Smart Economy Showcase จังหวัดอุบลราชธานี ติดปีกผู้ประกอบการยกระดับธุรกิจรับยุคชีวิตวิถีใหม่ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
12 ต.ค. 2021
4
ข่าวกิจกรรม
“ดีป้า” หนุน ซีพีเอส เวเธอร์ ผุดแอปพลิเคชัน “ฟ้าฝน” ช่วยเกษตรกรกว่า 10 ล้านคน วางแผนรับมือภัยธรรมชาติ
12 ต.ค. 2021
2
บทความ
เทคโนโลยี NB-IoT กับ Smart Energy Application
11 ต.ค. 2021
13
บทความ
การคาดการณ์อนาคต (Foresight) กระบวนการสำหรับการพัฒนาแผนเมืองอัจฉริยะ
11 ต.ค. 2021
6
ข่าวกิจกรรม
"VISTEC-depa Thailand AI Research Institute" จัด meetup “Thai Automatic Speech Recognition”
11 ต.ค. 2021
ข่าวกิจกรรม
“ดีป้า ใต้ล่าง” จับมือ พาเนล พลัส ส่งเสริม การลงทุนเศรษฐกิจฐานราก ให้แก่วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา
11 ต.ค. 2021
ข่าวกิจกรรม
รมว.ดีอีเอส ลงพื้นที่ Thailand Digital Valley มอบหมายเร่งสร้างพื้นที่พัฒนานวัตกรรมดิจิทัลขั้นสูงขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน
11 ต.ค. 2021
ข่าวกิจกรรม
คูปองดิจิทัล ช่วยเกษตรกรรายย่อย ผู้เลี้ยงวัวนม จับสัดได้แม่นยำ ลดอาการป่วยรุนแรง สร้างรายได้เพิ่ม ลดรายจ่ายกว่าปีละ 200,000++ บาท
11 ต.ค. 2021
ข่าวกิจกรรม
ดีป้า ร่วมจัดกิจกรรม “รู้ทัน รู้จริง เรื่อง Deepfake” เพื่อให้คนไทยได้ใช้ประโยชน์ขอเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อย่างสร้างสรรค์
11 ต.ค. 2021