บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
ข่าวประกาศ
หลักเกณฑ์การแบ่งประเภทสมาชิกของกองทุนการลงทุนของพนักงานเพื่อคุณภาพชีวิต และการเรียนรู้เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตลอดช่วงวัย
15 มี.ค. 2023
5
News
ดีป้า พาลงใต้ ประเดิมกิจกรรม Roadshow 6 ภูมิภาค ภายใต้โครงการ Connexion - Creating a new wave of digital talents
15 มี.ค. 2023
2
News
ดีป้า-หลักสูตรผู้นำส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 6 (Digital CEO6) ศึกษานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล ณ ประเทศเยอรมนี
15 มี.ค. 2023
6
News
depa บุก จ.ชัยนาท พร้อมยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
15 มี.ค. 2023
3
News
depa และ เมืองพริบพรี พิจารณาผลักดัน (ร่าง) แผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จ.เพชรบุรี เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ
15 มี.ค. 2023
5
News
depa อีสานกลาง ชวนน้อง ๆ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น พัฒนาทักษะดิจิทัลด้วยหลักสูตรออนไลน์ในโครงการ HACKaTHAILAND 2023
15 มี.ค. 2023
3
News
depa ร่วมจัดทำแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จ.ราชบุรี
15 มี.ค. 2023
3
ดัชนีอุตสาหกรรมดิจิทัลประเทศไทย
ผลการสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมดิจิทัล ปี 2564
14 มี.ค. 2023
30
News
depa ตะวันออก ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี หารือสร้างอาชีพช่าง IoTs เรียนจบไม่ตกงาน หวังปั้นช่าง IoTs ภาคตะวันออก กว่า 1,000 ราย
14 มี.ค. 2023
1
News
depa ลุยงาน HACKaTHAILAND 2023 Roadshow รอบภาคเหนือตอนล่าง ผสานพลังพันธมิตรร่วมเดินหน้าเฟ้นหาสุดยอด Digital Solution ตอบโจทย์เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
14 มี.ค. 2023
2
ข่าวประกาศ
ยกเลิกประกาศหลักเกณฑ์การขอรับตราสัญลักษณ์ dSURE และ dSURE+ สำหรับผลิตภัณฑ์กล้องวงจรปิดแบบ IP Camera
14 มี.ค. 2023
5
ข่าวประกาศ
หลักเกณฑ์การขอรับตราสัญลักษณ์ dSURE สำหรับผลิตภัณฑ์ดิจิทัล
14 มี.ค. 2023
10