บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2561 (แบบ สขร.1)
11 ต.ค. 2019
ข่าวกิจกรรม
ประกาศ 10 ผลงานเข้าร่วม Pitching ในหัวข้อ “ดิจิทัลจะช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรไทยอย่างไร”
20 ก.ย. 2019
ข่าวกิจกรรม
“ดีป้า” ร่วมส่งมอบความรู้-คำปรึกษาด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะแก่ผู้สนใจในงานประชุมวิชาการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่
20 ก.ย. 2019
ข่าวกิจกรรม
"ดีป้า" ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลเพื่ออีอีซี
20 ก.ย. 2019
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างดำเนินการจัดกิจกรรมรวมพลคนเกษตรดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2019
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถาบันไอโอที เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต (อาคารนวัตกรรม IoT 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ก.ย. 2019
ข่าวกิจกรรม
“ดีป้าใต้ล่าง” เดินหน้าจัดทำข้อเสนอโครงการเมืองอัจฉริยะจังหวัดปัตตานี
19 ก.ย. 2019
ข่าวกิจกรรม
"ดีป้า" ปลื้ม 60 ชีวิต สำเร็จหลักสูตรผู้นำยุคใหม่เพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลรุ่นที่ 1
19 ก.ย. 2019
ข่าวกิจกรรม
"ดีป้า" ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT
19 ก.ย. 2019
ข่าวกิจกรรม
“ดีป้า” ร่วมให้ความรู้ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในธุรกิจบริการและท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือยุคเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัล
18 ก.ย. 2019
ข่าวกิจกรรม
“ดีป้า” ร่วมปันแนวคิดการพัฒนาระบบนิเวศหนุนสตาร์ทอัพเอเชีย
18 ก.ย. 2019
ข่าวกิจกรรม
ดีป้าเหนือบน จับมือ เทศบาลนครเชียงใหม่ และภาคเอกชน ปลุกถนนคนเดินเดิมสู่ “ถนนคนเดินมีชีวิต”
18 ก.ย. 2019