บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
ข่าวกิจกรรม
"ผอ.ใหญ่ ดีป้า" ร่วมบันทึกเทปรายการ คิดการณ์ใหม่ BRAINSTORM ตอน ระบบซอฟต์แวร์ และแอปพลิเคชันแห่งอนาคต
12 ก.ค. 2020
ข่าวกิจกรรม
“ดีป้า” จับมือสถาบันการศึกษา – สถานประกอบการ เนรมิตประสบการณ์การทำงานจริงแก่นักศึกษา หวังสร้างกำลังคนดิจิทัล ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมของประเทศอย่างตรงจุด
10 ก.ค. 2020
ข่าวกิจกรรม
"ดีป้า" ร่วมกับ สมาคมไทยไอโอที เป็นคณะผู้แทนมอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิจากใบหน้าแก่โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
09 ก.ค. 2020
ข่าวกิจกรรม
"ดีป้า" ร่วมนำเสนอแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อให้บริการประชาชนในงาน "ไทยแลนด์ดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Thailand Digital Platform) One Country One Platform"
09 ก.ค. 2020
ข่าวกิจกรรม
"ดีป้าใต้ล่าง” ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัล เพื่อการประยุกต์ใช้สำหรับธุรกิจเกษตร
08 ก.ค. 2020
ข่าวประกาศ
“ดีป้า” ประกาศ 17 ดิจิทัลสตาร์ทอัพไทยที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบแรก จากผู้สมัครทั่วประเทศกว่า 45 ราย
06 ก.ค. 2020
42
ข่าวกิจกรรม
“ผอ.ใหญ่ ดีป้า” ลงพื้นที่ จ.ชลบุรี ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง Thailand Digital Valley เพื่อรับทราบความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค พร้อมมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน
04 ก.ค. 2020
6
ข่าวกิจกรรม
“ดีป้า” ร่วมกับ Neos IT Services จัดสัมมนาการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Practical Digital Transformation Workshop
03 ก.ค. 2020
3
ข่าวกิจกรรม
ดีป้า ร่วมมือ สถ. ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชน – ท้องถิ่นมีส่วนร่วม หวังผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
02 ก.ค. 2020
1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างทำวิดีโอคลิปนำเสนอผลงานซอฟต์แวร์ ที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อส่งเข้าประกวด ASEAN ICT Awards 2020 (AICTA 2020)
30 มิ.ย. 2020
21
ข่าวประชาสัมพันธ์
UOB จัดอบรม คู่มือทางรอดธุรกิจ SMEs ฉบับที่ 5
30 มิ.ย. 2020
9
ข่าวประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้เสนอโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติการได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนตามมาตรการ depa Digital Startup Fund
30 มิ.ย. 2020
10