บริการ
TH
EN
TH
CN

Thailand 5G Privilege Supports

Please Select
default
สิทธิประโยชน์และมาตรการสนับสนุน
กทปส. เปิดรับข้อเสนอโครงการประเภทที่ 1 ประจำปี 2567 (ครั้งที่ 1) ในรอบวงเงิน 300 ล้านบาท
icon ลูกศรขวา
icon calendar 30 ม.ค. 2024
icon view 8
default
สิทธิประโยชน์และมาตรการสนับสนุน
การเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
icon ลูกศรขวา
icon calendar 30 ม.ค. 2024
icon view 9
default
สิทธิประโยชน์และมาตรการสนับสนุน
มาตรการส่งเสริมการลงทุนและการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G โดย สดช.
icon ลูกศรขวา
icon calendar 24 ต.ค. 2023
icon view 531
default
สิทธิประโยชน์และมาตรการสนับสนุน
NT ขอเชิญนักวิจัยสายนวัตกรรม เสนอผลงานขอรับทุนสนับสนุนมูลค่ารวมกว่า 4.5 ล้านบาท
icon ลูกศรขวา
icon calendar 17 ส.ค. 2023
icon view 21
default
สิทธิประโยชน์และมาตรการสนับสนุน
โครงการพัฒนาศูนย์ออกแบบและทดสอบการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 5G (ภาคเอกชน)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 19 มิ.ย. 2023
icon view 13
default
สิทธิประโยชน์และมาตรการสนับสนุน
โครงการพัฒนาศูนย์ออกแบบและทดสอบการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 5G (เครือข่ายภาครัฐ)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 19 มิ.ย. 2023
icon view 7