บริการ
TH
EN
TH
CN

depa เตรียมดันนครพนมเป็นเมืองอัจฉริยะ Smart City ของพื้นที่ภาคอีสานตอนบน

ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 depa สำนักงานเขตพื้นที่ภาคอีสาน เดินทางเข้าพบนายสยาม ศืริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมและดร.พัฒนพงศ์ วันจันทึก อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อแนะนำภารกิจและบริการด้านต่างๆ ของสำนักงานฯ และให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อมในการเป็นเมืองอัจฉริยะ เพื่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยและการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน ในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 และแผนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจละสังคม ใน