บริการ
TH
EN
TH
CN

“ดีป้า” เดินหน้าส่งเสริมดิจิทัลสตาร์ทอัพแก้ปัญหาเมือง ในกิจกรรม depa Accelerator Program : ASEAN First’s Smart City Accelerator Program

18-19 มกราคม 2563, Hubba สาทร - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า โดย สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น ซึ่งได้ดำเนินโครงการ depa Accelerator Program : ASEAN First’s Smart City Accelerator Program ร่วมกับพันธมิตร HUBBA Thailand, Techsauce, Investible และ Google Launchpad จัดกิจกรรมเพื่อทดสอบแนวคิดในการแก้ปัญหาในพื้นที่ โดยประสานงานกับ ดีป้าสาขาต่าง ๆ เชิญภาคเอกชน ที่เป็นเครือข่ายพัฒนาเมืองในจังหวัด อาทิ เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี ภูเก็ต และหน่วยงานเอกชนที่ทำงานร่วมกับดิจิทัล​สตาร์​ท​อัพ​ อย่าง Siriventure ร่วมแชร์ ถึงความต้องการในการหาเทคโนโลยีในมิติต่าง ๆ เพื่อพัฒนาเมือง หรือ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ นับเป็นการสร้างเครือข่ายให้วิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น ได้มีโอกาสลงพื้นที่ในการทดสอบไอเดียและโซลูชั่นในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อขยายตลาดต่อไป

โดยกิจกรรมวันที่ 18 มกราคม ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล ดีป้า กล่าวต้อนรับ เครือข่ายพัฒนาเมืองและดิจิทัลสตาร์ทอัพที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อสร้างเครือข่ายและพื้นที่ให้ดิจิทัลสตาร์ทอัพได้มีโอกาสทำความเข้าใจกับความต้องการ และปัญหาที่ต้องการแก้ไขในแต่ละจังหวัด สามารถนำไอเดีย ตลอดจนผลิตภัณฑ์ไปทดสอบยังจังหวัดต่าง ๆ ได้ อันจะส่งผลให้เกิดการขยายตลาดต่อไปในอนาคต ขณะที่จังหวัดนั้น ๆ สามารถแก้ปัญหา อีกทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างสังคมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น โดยไม่จำกัดเฉพาะแค่ในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังมุ่งให้สามารถขยายไปยังระดับภูมิภาคอาเซียนได้อีกด้วย

จากนั้นคุณจีรวัฒน์ กุลทรัพย์อุดม Head of Ecosystem & Partner สิริเวนเจอร์ส ได้แชร์ประสบการณ์การทำงานร่วมกับวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น พร้อมนำเสนอสิ่งที่สิริเวนเจอร์ส สามารถสนับสนุนและช่วยเหลือให้วิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นได้

นอกจากนี้ยังมีการจัดเสวนาในหัวข้อ Learn From Successful Example and Adapt to Local Needs ซึ่ง ดร.วาริน รัชนานุสรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น ร่วมเสวนากับคุณรังสรรค์ พรมประสิทธิ์ CEO QueQ และคุณธีระ กนกกาญจนรัตน์ CEO/Co-founder ARINCARE โดยมีคุณชาล เจริญพันธุ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งคุณรังสรรค์ และ คุณธีระ ได้ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ในการดำเนินงานกับหน่วยงานในพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งปัญหาที่ต้องเผชิญ การจัดการกับความล้มเหลว การวางแผนล่วงหน้าในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด ทั้งกำลังคน เวลา และงบประมาณ โดยทาง ดร.วาริน ได้กล่าวถึงบทบาทของดีป้า ในการส่งเสริมภาคธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัลในการทำงาน เพื่อตอบโจทย์เชิงพื้นที่ รวมถึงมาตรการช่วยเหลือดิจิทัลสตาร์ทอัพด้านต่าง ๆ เช่น Startup fund และ Infrastructure fund โดยการเสวนาเป็นไปอย่างเข้มข้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต่างซักถามถึงประเด็นต่าง ๆ อย่างน่าสนใจ

โดยในวันเดียวกัน ยังมีกิจกรรมเสวนาเกี่ยวกับปัญหา และความต้องการในการพัฒนาเมืองจากเครือข่ายพัฒนาเมืองต่าง ๆ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ปิยะนุช ธูปถมพงศ์ ผู้แทนจากเชียงใหม่นครพิงค์พัฒนาเมือง, คุณชาญณรงค์ บุริสตระกูล ผู้แทนจากขอนแก่นพัฒนาเมือง, คุณณัฏฐ์ธน สารทจีนพงษ์ ผู้แทนจากหอการค้าจังหวัดชลบุรี, คุณเสถียรพงศ์ โลจนาภิวัฒน์ ผู้แทนจากภูเก็ตพัฒนาเมือง และคุณนวกร รัตนมณี ผู้แทนจากสิริเวนเจอร์ส โดยแต่ละท่านได้เล่าถึงปัญหาที่ต้องการการแก้ไข และเทคโนโลยี รวมถึงโซลูชั่นที่มองหาเพื่อไปพัฒนาสภาพแวดล้อมในพื้นที่ของตน และยังมีกิจกรรม 1 on 1 speed dating เพื่อให้ดิจิทัลสตาร์ทอัพแต่ละทีม ได้มีโอกาสแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการให้แก่ผู้แทนเครือข่ายพัฒนาเมืองได้รับทราบเบื้องต้นอีกด้วย

และในวันที่ 19 มกราคม ดิจิทัลสตาร์ทอัพที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้นำเสนอโซลูชั่นและรูปแบบการให้บริการเชิงลึกแก่ตัวแทนจากเครือข่ายพัฒนาเมือง เพื่อค้นหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการทำ Proof of Concept และปรึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการให้บริการที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ ซึ่งหลังจากนี้ จะมีการลงพื้นที่เพื่อสร้างและปรับรูปแบบของโซลูชั่นให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ต่อไป