บริการ
TH
EN
TH
CN

“ดีป้า” หารือ มาสเตอร์การ์ด ขยายผลพัฒนาเมืองอัจฉริยะในโครงการ City Possible พร้อมประกาศรับสมัครเมืองที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ภายในเดือน ก.พ.นี้

20 มกราคม 2563, อาคารดีป้าลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า นำโดย ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการใหญ่ พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง ประชุมร่วมกับ ผู้บริหารระดับสูงของมาสเตอร์การ์ด หลังลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เข้าร่วมในโครงการระดับโลก “City Possible” เพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่การเป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ซึ่งดีป้า ได้นำเมืองที่มีศักยภาพมากถึง 27 เมืองเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการฯ

ทั้งนี้ ดีป้า และ มาสเตอร์การ์ด ได้ขยายผลการดำเนินโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในโปรเจค City Possible ซึ่งเป็นเครือข่ายนวัตกรรม และเมืองอัจฉริยะที่มีอยู่ทั่วโลก พร้อมประกาศเชิญชวนเมือง ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เขียนข้อเสนอโครงการ Smart City อันมุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน หรือ Public-Private Partnership (PPP)

โดยในที่ประชุม ได้กำหนดเกณฑ์ของการส่งแผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ที่ไม่กำหนดกรอบความคิด เพื่อเสนอแผนความพร้อม และการประเมินความเป็นไปได้ของการจัดทำระบบอัจฉริยะของเมือง ทั้งด้านเทคนิค ด้านการเงิน แผนการร่วมลงทุน ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงผลกระทบทางด้านนโยบาย สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อเฟ้นหาแผน Smart City สู่การพัฒนาโครงการนำร่อง ได้รับการสนับสนุนจากมาสเตอร์การ์ด ซึ่งตั้งเป้าไว้ 2 เมืองภายในปี 2563 โดยดีป้า และ มาสเตอร์การ์ด จะมีกิจกรรมจัดอบรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำแผนให้กับเมืองที่สนใจ โดยเริ่มเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้