บริการ
TH
EN
TH
CN

“ดีป้า” ต้อนรับคณะผู้แทนจาก Indonesian Agency for Creative Economy และผู้แทนไทยกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมหารือการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลโดยภาครัฐ

7 กุมภาพันธ์ 2563), อาคารดีป้า ลาดพร้าว – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า นำโดย นางสาวกษมา กองสมัคร ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ ด้านนโยบายและความมั่นคง พร้อมด้วยฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้แทนจาก Indonesian Agency for Creative Economy ประเทศอินโดนีเซีย และผู้แทนจากกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลแนวทางการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล มุ่งเน้นการเติบโตของตลาด Digital Content

โดยผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ ได้นำเสนอภาพรวมภารกิจต่าง ๆ ของดีป้า ในฐานะองค์กรภาครัฐ ที่มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัลตามแผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ตั้งแต่ Manpower Development, Digital Transformation, Startups Community, Smart City, Thailand Digital Valley รวมไปถึงการพูดคุยรายละเอียดในเรื่อง Digital Content ของประเทศไทยที่ทางอินโดนีเซียให้ความสนใจเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ ยังได้แนะนำรูปแบบการให้เงินสนับสนุนจากดีป้าแก่ภาคส่วนต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมบุคลากรและกำลังคนดิจิทัล (Digital Manpower Fund), การส่งเสริมการลงทุนหรือประกอบกิจการวิสาหกิจเริ่มต้น (Digital Startup Fund), การส่งเสริมชุมชนประยุกต์ใช้ดิจิทัล (Digital Transformation fund for Community)

โดยผู้แทนจากอินโดนีเซียให้ความสนใจและให้ความเห็นว่าเป็นมาตรการตัวอย่าง ที่อินโดนีเซียควรนำไปปรับใช้ จากนั้น ฝ่ายอินโดนีเซียได้แนะนำโครงสร้างของหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เพิ่งร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวเมื่อไม่นานมานี้ จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการทำงานของดีป้า เพื่อนำไปเสนอและปรับใช้ต่อไป ทั้งนี้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ กล่าวปิดท้ายว่า ยินดีให้ความร่วมมือส่งต่อให้ฝ่ายที่เชี่ยวชาญของแต่ละภารกิจ หากทางอินโดนีเซียสนใจข้อมูลเชิงลึกต่อไป