บริการ
TH
EN
TH
CN

“ดีป้า” ประกาศ 30 ดิจิทัลสตาร์ทอัพไทยที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบแรก จากผู้สมัครทั่วประเทศกว่า 100 ราย

ระหว่างวันที่ 15-16 เมษายน 2563, อาคารดีป้า ลาดพร้าว – ตามที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (depa Digital Startup Fund) รอบพื้นที่เป้าหมายทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดการพัฒนาบริการดิจิทัลร่วมสู้ภัยเศรษฐกิจ และ COVID-19 เมื่อช่วงระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – 3 เมษายน 2563 ที่ผ่านมานั้น สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น ได้ดำเนินการคัดเลือกรอบแรกจากการยื่นข้อเสนอโครงการ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ผ่านประกาศผู้ผ่านการพิจารณาโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ทั้ง 2 ประเภท (S2 และ S3) รวมทั้งสิ้น 30 ราย จากจำนวนผู้สมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนทั่วประเทศรวมกว่า 100 ราย

สำหรับคณะกรรมการที่ดำเนินการคัดเลือกในรอบแรกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ (1) คุณภาณุชาติ บุณยเกียรติ CTO/Co Founder, Claimdi (2) คุณณพวัฒน์ มุกตพันธุ์ Chief eXperience Officer, FINNOMENA (3) คุณวิศิษฎ์ ยินดีสิริวงศ์ Country Manager, Omise (Thailand) (4) คุณศุภกร เจียรรุ่งสิน Business Development Executive, StockRadars และ (5) ดร.วาริน รัชนานุสรณ์ Director of Digital Startup Institute

AW_ประกาศรายชื่อ Stratup COVID-19-02.jpg

โดยรายชื่อโครงการในระยะการเริ่มต้นธุรกิจ (S2) ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบ Investor Pitch มีจำนวนทั้งสิ้น 15 ราย ได้แก่

 1. Gemini CFO on Hand
 2. insKru
 3. Kochii
 4. MeMeal
 5. Om Ordering Platform
 6. SCAN360
 7. Skillvity
 8. StudentLAB
 9. Telmaro
 10. Tockto VR
 11. Tripzii
 12. WASHWAY
 13. แทรชลัคกี้
 14. คิด Space
 15. บอร์ดโค้ดดิ้งไอโอทีไทย

AW_ประกาศรายชื่อ Stratup COVID-19-04.jpg

รายชื่อโครงการในระยะการเติบโต (S3) ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบ Investor Pitch มีจำนวนทั้งสิ้น 15 ราย ได้แก่

 1. Daywork
 2. Event Banana
 3. Eventpop
 4. FutureSkill
 5. Health at Home
 6. InMall
 7. OneDee.ai
 8. Ooca
 9. QueQ
 10. Seekster
 11. ViaBus
 12. Voxy
 13. Wisible
 14. ZTRUS
 15. ZWIZ.AI

ทั้งนี้ สำหรับการคัดเลือกรอบ Investor Pitch จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2563 เพื่อดำเนินการคัดเลือกผู้ที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนผ่านมาตรการ depa Digital Startup Fund ต่อไป