บริการ
TH
EN
TH
CN

ดีป้า-VISTEC เนรมิตพื้นที่เปิด สถาบันวิจัยปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

14 พฤศจิกายน 2563, อาคารดีป้า ลาดพร้าว – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จับมือ สถาบันวิทยสิริเมธี เปิด สถาบันวิจัยปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยแห่งที่สอง หวังเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้วยงานวิจัย ปั้นนักออกแบบ-นักพัฒนาป้อนอุตสาหกรรมดิจิทัล รองรับการเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลขั้นสูงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา ดีป้า เล็งเห็นประโยชน์ของการพัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อนำไปสู่การยกระดับอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศ จึงได้ร่วมกับ สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) เปิด สถาบันวิจัยปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (VISTEC-depa Thailand Artificial Intelligence (AI) Research Institute) สำนักงานระยอง บนชั้น 3 ของอาคารสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ VISTEC ในอำเภอวังจันทร์ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดสถาบันฯ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

“สถาบันวิจัยปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย จะเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้วยงานวิจัย เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านงานวิจัยแก่ผู้สนใจและกำลังคนดิจิทัลภายในประเทศ ให้บริการอุปกรณ์ทดสอบ ทดลอง เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) วิทยาการข้อมูล (Data Science) และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) เป็นสถานที่จัดอบรม ถ่ายทอดองค์ความรู้โดยคณาจารย์และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ผลิตนักออกแบบและนักพัฒนาสู่อุตสาหกรรมดิจิทัล อีกทั้งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดระบบนิเวศที่เหมาะสมต่อการวิจัยและพัฒนา โดยผลงานล่าสุดคือ การพัฒนาโมเดลแปลภาษา (Machine Translation) สำหรับ 2 คู่ภาษา (อังกฤษ-ไทย/ไทย-อังกฤษ) จากชุดข้อมูลกว่า 1 ล้านประโยค ซึ่งผลการทดสอบพบว่าสามารถแปลภาษาได้ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และแม่นยำตามหลักไวยากรณ์” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

สำหรับ สถาบันวิจัยปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย สำนักงานระยอง ถือเป็นสถาบันฯ แห่งที่สองถัดจากสำนักงานกรุงเทพมหานครที่ตั้งอยู่บนชั้น 2 ของ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยดำเนินการมาแล้วกว่า 1 ปี สามารถพัฒนากำลังคนดิจิทัลมากกว่า 500 ราย ผ่านหลักสูตรขั้นพื้นฐานและขั้นสูง รองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลขั้นสูงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN Digital Hub)