บริการ
TH
EN
TH
CN

"ดีป้า" ร่วมหารือปัญหาอุปสรรคเกมไทย เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมและอีสปอร์ต

28 มกราคม 2564, อาคารรัฐสภา - นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมด้วยนางสาวภัทรานิษฐ์ จันทร์อินทร์ ผู้จัดการส่วนส่งเสริมการตลาด เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการศึกษาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกม (Game Software) และอีสปอร์ต (E-Sport) ในประเด็นปัญหาอุปสรรคและแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมอฟต์แวร์เกมและอีสปอร์ตของประเทศไทย

โดย นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ ได้กล่าวว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมเกมไทยเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้มหาศาลให้แก่เศรษฐกิจ โดยอุตสาหกรรมมีอัตราการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยนร้อยละ 15.2 และมีการคาดการณ์ว่าจะขยายตัวสูงขึ้นถึง 38,959 ล้านบาทภายในปี 2565 ซึ่งอุตสาหกรรมฯ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักได้แก่ เกมมือ เกมPC และเกม Console มีสัดส่วนร้อยละ 61 25 และ 14 ตามลำดับ จะเห็นได้ว่าประเทศไทยนั้นมุ่งการพัฒนาเกมบนมือถือเป็นส่วนมาก

ทั้งนี้ อ้างอิงจาก สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA) พบว่า ในปัจจุบันอุตสาหกรรมเกมไทยยังคงพบปัญหาอุปสรรคที่ทำให้อุตสาหกรรมยังไม่สามารถสร้างความได้เปรียบทางด้านการแข่งขัน เนื่องจากผู้ผลิตเกมไทยขาดเงินทุนในการผลิตและพัฒนาเกม รวมทั้งยังขาดแคลน Publisher และ Distributor ในการจัดจำหน่ายและการทำการตลาด

และดีป้า ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยเล็งเห็นว่า การส่งเสริมและสนับสนุนอุตสากรรมเกม จะสามารถสร้างระบบนิเวศของอุตสาหกรรมให้มีความสมดุลและประสิทธิภาพมากที่สุด ผ่านแผนการสนับสนุนอุตสาหกรรมของดีป้าในปี 2564 - 2565 ซึ่งแผนการสนับสนุนจะแบ่งเป็น 4 ระยะของอุตสาหกรรมได้แก่ Beginning, Growth, Maturity และDecline เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างการลงทุน สร้างกำลังคน รวมถึงการสร้างรายได้ให้แก่อุตสาหกรรมอีกด้วย