บริการ
TH
EN
TH
CN

depa ร่วมกับ กระทรวงอุตสาหกรรม จัดงาน Online Demo Day ภายใต้โครงการ “Catalyst Startup 2021 เร่งศักยภาพ Startup ยกระดับนวัตกรรมไทย”

4 สิงหาคม 2564, Zoom Online - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดย ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับผู้แทนจากกระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานพันธมิตร ร่วมเป็นกรรมการในงาน Online Demo Day ภายใต้โครงการ Catalyst Startup 2021 เร่งศักยภาพ Startup ยกระดับนวัตกรรมไทย ในหัวข้อ Smart Agriculture (เกษตรกรรมอัจฉริยะ)

โดยงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup) ที่มีศักยภาพให้มีเวทีในการนำเสนอสินค้าหรือบริการที่สร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มผู้ผลิต และกลุ่มผู้ใช้งานภาคอุตสาหกรรมหรือกลุ่มนักลงทุนได้

สำหรับหัวข้อ Smart Agriculture มี Digital Startup ผ่านการคัดเลือกจำนวน 3 ทีม ประกอบด้วย Food Navigator, Farm Luck IRA และ เก้าไร่ โดยทั้ง 3 ทีมได้ผ่านเข้าสู่กิจกรรมนำเสนอและการประกวดนวัตกรรม Online Pitching Day ซึ่งจะมีขึ้นในวันอังคารที่ 10 สิงหาคมนี้ นอกจากนี้ทั้ง 3 ทีมจะมีโอกาสได้พบกับ BIG VENTURES ชั้นนำระดับประเทศแล้วยังได้ลุ้นรับของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 6,000,000 บาท