บริการ
TH
EN
TH
CN

"depa" เปิดศูนย์ 5G EIG ต้อนรับ น้องนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

25 พฤษภาคม 2565, ศูนย์ Thailand 5G Ecosystem Innovation (5G EIC) – นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ปี 4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตองค์รักษ์ เยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี 5G ภายในศูนย์ 5G EIC โดยมีเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ฯ รอต้อนรับ เพื่อให้น้องนักศึกษาได้เรียนรู้ กระบวนการทดลองทดสอบ การพัฒนานวัตกรรม ของด้านเทคโนโลยี 5G

โดย เจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ฯ ได้เล่าถึงที่มา บทบาท หน้าที่ ของศูนย์ฯ 5G EIC ในการเป็นศูนย์เรียนรู้ พัฒนา ทดลองทดสอบ นวัตกรรม เทคโนโลยี 5G แชร์ประสบการณ์การด้านการทดลองทดสอบนวัตรกรรม พร้อมทั้งได้ชม usecase ที่เกิดขึ้นจากการทดลองทดสอบภายในศูนย์ฯ โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างมาก และยังได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ในชีวิตประจำวัน และในการทำงาน ที่เทคโนโลยี 5G จะมีบทบาทเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต

จากนั้นน้องๆ นักศึกษาได้ร่วมเล่นกิจกรรม เพื่อรับของทีระลึกจากทางศูนย์ 5G EIC