บริการ
TH
EN
TH
CN

“depa กลาง” ร่วมขับเคลื่อน อบจ.นนทบุรี สู่การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

3 พฤษภาคม 2565, ผ่านระบบออนไลน์ – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) นำโดย ดร.อภิชาติบุตร รอดยัง รักษาการผู้จัดการสาขาภาคกลางตอนกลาง และผู้แทนฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ ร่วมประชุมขับเคลื่อนจังหวัดนนทบุรีสู่การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยมี นางสาววิภาวัลย์ วรวรรณปรีชา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายภคิน วรวรรณปรีชา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และคณะทำงาน เข้าร่วมการประชุม

โดยในที่ประชุมมีการร่วมหารือถึงการกำหนดเขตพื้นที่เมืองอัจฉริยะ ภายใต้การดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดยให้ความสำคัญพัฒนาโครงการ 6 ด้าน ได้แก่ Smart Living ให้ประชาชนเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพและความปลอดภัย เพื่อให้ชาวนนทบุรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น Smart People การจัดทำ Digital Center อบรมให้ความรู้พัฒนากำลังคน Smart Economy สร้างเศรษฐกิจสู่สังคมในยุคดิจิทัล Smart Environment ติดตามสภาพอากาศและน้ำ การกำจัดขยะ และการกำจัดน้ำเสีย Smart Energy โรงไฟฟ้ากำจัดขยะ และ Smart Governance การให้บริการภาครัฐ เป็นต้น

พร้อมกันนี้ ดร.อภิชาติบุตร ได้ประชาสัมพันธ์โครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 (The Smart City Ambassadors 2 (SCA#2)) ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สนับสนุนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างเป็นรูปธรรม โดยการยกระดับความรู้และสร้างทักษะด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะให้กับบุคลากรของหน่วยงานที่สนใจพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ เพื่อนำทักษะต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้พัฒนาในพื้นที่บ้านเกิดของตนเองต่อไป

สำหรับ เทศบาล อบต. หรือ สำนักงานจังหวัดที่สนใจพัฒนาพื้นที่สู่เมืองอัจฉริยะ สามารถลงทะเบียนเพื่อร่วมประชุมรับฟังรายละเอียด โครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 ผ่านการประชุมออนไลน์ ในวันอังคารที่ 10 พค. 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. ได้ที่ https://forms.gle/zpXnEnBazgL1Pbk66

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ดร.อภิชาติบุตร รอดยัง โทร 061 987 9997