บริการ
TH
EN
TH
CN

depa บุกเมืองแม่กลอง ร่วมขับเคลื่อนแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสู่เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด

วันที่ 2 มีนาคม 2566, จังหวัดสมุทรสงคราม - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดย นายรพีพัฒน์ นำนาผล ผู้จัดการสาขาภาคกลางตอนกลาง พร้อมทีมงาน เข้าพบ นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนและส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ขับเคลื่อนให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล พร้อมหารือแนวทางการบูรณาการการทำงานตามภารกิจและบทบาทของ depa ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการกับหน่วยงานในพื้นที่ในอนาคต

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานในที่ประชุม

พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมประชุมหารือการจัดทำ (ร่าง) แผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดสมุทรสงคราม และแนวทางการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ร่วมกับ นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา และ นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจังหวัด โดยมี นายเสกสันต์ พันธุ์บุญมี ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ และ นายพรชัย จันทร์ถาวร ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ depa ร่วมประชุมด้วย

ผู้จัดการสาขาภาคกลางตอนกลาง กำลังอธิบายอย่างตั้งใจ

โดย นายรพีพัฒน์ ได้นำเสนอร่างแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดสมุทรสงคราม และการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ พร้อมหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในพื้นที่ในอนาคต เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งทางจังหวัดจะดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลต่อไป

ทีมงานดีป้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ด้วย

ด้าน นายศิริศักดิ์ ระบุว่า จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพและมีบุคลากรที่มีความพร้อมในการพัฒนา (ร่าง) แผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของจังหวัด ซึ่งการดำเนินการหลังจากนี้จะให้สำนักงานจังหวัดประชุมหารือเพื่อปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนยิ่งขึ้น ก่อนผลักดันร่างดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดต่อไป