บริการ
TH
EN
TH
CN

depa ลุยงาน HACKaTHAILAND 2023 Roadshow รอบภาคเหนือตอนล่าง ผสานพลังพันธมิตรร่วมเดินหน้าเฟ้นหาสุดยอด Digital Solution ตอบโจทย์เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

13 - 14 มีนาคม 2566, จังหวัดพิษณุโลก - ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) พร้อมทีมงานจากสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น และสำนักงานฯ สาขาภาคเหนือตอนล่าง เข้าพบผู้บริหารระดับสูงและคณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดพิษณุโลก (YEC Phitsanulok) เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและไอเดียในการส่งเสริมดิจิทัลสตาร์ทอัพพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

ภาพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า

โดย ดร.ชินาวุธ กล่าวว่า depa พร้อมให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของผู้ประกอบการในพื้นที่ โดยต้องร่วมกันกำหนดโจทย์และเป้าหมายให้ชัดเจน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสู่เป้าหมายในการยกระดับและต่อยอดการส่งออกเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถขยายไปสู่ระดับประเทศได้ ซึ่ง depa มีกลไกและมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนที่หลากหลาย อีกทั้งสามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกภาคส่วนธุรกิจ ทั้งการสนับสนุนทุนสำหรับธุรกิจดิจิทัลสตาร์ทอัพในลักษณะการลงทุน เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการในระยะเริ่มต้นธุรกิจสามารถพัฒนาจนสามารถนำส่งสินค้าและบริการออกสู่ตลาด ไปจนถึงการส่งเสริมสนับสนุนขยายตลาดและการทดลองใช้ โดยการเข้ามาเป็นผู้ให้บริการดิจิทัล (Digital Provider) และรับการส่งเสริมผ่านมาตรการ depa mini Transformation Voucher ซึ่งสามารถต่อยอดการหาลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด

ภาพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า ร่วมหารือกับผู้ประกอบการในพื้นที่

จากนั้นได้ร่วมกิจกรรม HACKaTHAILAND 2023 Roadshow รอบภาคเหนือตอนล่าง โดยมีดิจิทัลสตาร์ทอัพจากหลากหลายประเภทธุรกิจและเทคโนโลยีร่วมประชันไอเดีย จำนวน 13 ทีม พร้อมนำเสนอผลงานต้นแบบที่จะได้รับการพัฒนาสู่การเป็น Digital Solution เพื่อนำมาใช้ตอบโจทย์เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลต่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ดร.สราวุฒิ สัตยาวี ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร คุณธนภัทร รักษ์ไพเศษ ผู้จัดการโครงการ Thailand Accelerator และกรรมการจากสมาคม Thai Startup คุณรัชวุฒิ พิชยาพันธุ์ ผู้ก่อตั้ง บริษัท ฟิกซิ จำกัด และคุณธนวิชญ์ ต้นกันยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ฮอร์แกไนซ์ จำกัด

โดยในกิจกรรมครั้งนี้ 3 ทีม RISING STARS ที่จะได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมประชันไอเดียในรอบสุดท้ายที่จะจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ในเดือนสิงหาคม ได้แก่ 1) ทีม ATTRA ผลงาน ATTRA CARD - Identification & Authentication Platform ตัวกลางในการระบุตัวตนและยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการในรูปแบบของนามบัตรดิจิทัล ที่สามารถสร้างบทบาทได้อย่างไม่จำกัด ช่วยจัดเก็บข้อมูลผู้ติดต่อไว้ในที่เดียว เป็น Portfolio Storage ที่จัดเก็บกิจกรรม ประสบการณ์ให้ผู้ใช้สามารถแชร์ข้อมูลในบทบาทที่ต้องการ รวมถึงเป็น Service Marketplace ด้านอาชีพ กิจกรรม และบริการอื่น ๆ 2) ทีม KlassBits ผลงาน KlassBits ระบบประเมินและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้รายบุคคลสำหรับนักเรียน ช่วยแนะนำแนวทางพัฒนาแต่ละทักษะทางวิชาการและความสามารถเฉพาะด้านที่เหมาะกับระดับศักยภาพของแต่ละบุคคล สร้างความยืดหยุ่นในการเรียนการสอน และเชื่อมโยงข้อมูลผลการศึกษา รวมถึงวิเคราะห์ผลการเรียน ประสิทธิภาพการสอนให้กับผู้ปกครอง ครู และโรงเรียน ทราบข้อมูลได้อย่างทันท่วงที 3) ทีม Netizen ผลงาน DeliConn - Delivery Platform Reconciliation ระบบที่ช่วยลดเวลาการทำงานของพนักงานบัญชีในการกระทบยอด ระหว่างระบบ Delivery Platform และ ระบบจัดการหน้าร้าน (POS) อีกทั้งยังช่วยสร้างความน่าเชื่อถือของข้อมูลสำหรับธุรกิจร้านอาหาร

ภาพ บรรยากาศกิจกรรม HACKaTHAILAND 2023 Roadshow

กิจกรรม HACKaTHAILAND 2023 Roadshow ยังคงจัดอย่างต่อเนื่องอีก 5 ครั้ง โดยรอบถัดไปจะเป็นโอกาสของชาวปักษ์ใต้ที่จะได้ร่วมแสดงผลงานกันอย่างเต็มที่ ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในวันที่ 5 เมษายนนี้ ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 2 เมษายนนี้ทาง https://www.forms.gle/jrRwg1Wpe8upbN369