บริการ
TH
EN
TH
CN

depa บุก จ.ชัยนาท พร้อมยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

วันที่ 14 มีนาคม 2566, จังหวัดชัยนาท - นายพรชัย หอมชื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับ ว่าที่ ร.ต.สรายุทธ์ บุญเลิศกุล นายกสมาคมสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลในภาคประชาชน เป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดชัยนาทหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมในการจัดทำเเผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)” โดยมี นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท เป็นประธานการประชุม

ภาพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า

การประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดชัยนาทมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการผลักดันการยกระดับพื้นที่เทศบาลเป็นพื้นที่พัฒนาและขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ เตรียมความพร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล รองรับการเข้าสู่ระบบการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล ภายใต้การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และกระบวนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเสนอขอรับการพิจารณาความเป็นเมืองอัจฉริยะ โดยมี นายพรชัย และทีมงาน ให้คำแนะนำ

ภาพ นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท

นายเจษฎา กล่าวว่า การยกระดับพื้นที่เทศบาลในจังหวัดชัยนาทสู่การเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะถือเป็นความท้าทายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะต้องใช้กระบวนการบูรณาการความร่วมมือ ต้องมีแนวทางการทำงานแบบหุ้นส่วนพัฒนา ตอบโจทย์ตัวขี้วัดเมื่อมีการประเมินผลนั้น สิ่งที่จะทำจะต้องเกิดประโยชน์ต่อประชาชน สร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนโดยเฉพาะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) ซึ่งเป็นประเด็นที่มีความสำคัญที่เกื้อหนุนต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศ

ภาพ บรรยากาศการประชุม

ทั้งนี้ depa พร้อมขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชัยนาทให้ได้รับตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะต่อไป