บริการ
TH
EN
TH
CN

เทคโนโลยีที่สำคัญในยุคดิจิทัล: เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ Tech Series: 3D Printing

เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ (3D Printing) คือ เทคโนโลยีที่ใช้ในกระบวนการขึ้นรูปวัตถุ 3 มิติขึ้นจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้วยการเติมเนื้อวัสดุเข้าไปทีละชั้น โดยคอมพิวเตอร์จะทำหน้าที่ควบคุมกระบวนการในทุกขั้นตอน เทคนิคการเติมเนื้อวัสดุเข้าไปทีละชั้นนี้มีชื่อเรียกว่า Additive Manufacturing (AM) ซึ่งมีข้อดีกว่าเทคนิคการขึ้นรูปทั่วไปคือ การสูญเสียวัตถุดิบที่น้อยกว่า

เทคโนโลยี 3D Printing จำแนกตามกระบวนการที่แตกต่างกันได้เป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่

  • Fused Deposition Modeling (FDM) เป็นการนำวัสดุที่จะใช้ขึ้นรูปมาหลอมละลายเป็นเส้น (Filament) แล้วฉีดออกมาเป็นชิ้นงานขึ้นรูปทีละชั้น ข้อดีของเทคนิคนี้คือ ราคาถูก หาซื้อได้ง่าย ใช้งานง่ายและใช้ได้กับวัสดุที่หลากหลาย แต่ความละเอียดในการพิมพ์และระยะเวลาที่ใช้ยังมีประสิทธิภาพต่ำกว่าการพิมพ์แบบอื่น

  • Stereolithography (SLA) เป็นเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติชนิดแรกที่เกิดขึ้น เป็นเทคนิคที่ใช้แสงอัลตราไวโอเลต ยิงใส่ผิวเรซินของวัสดุให้เกิดการแข็งตัวทีละชั้น ข้อดีของเทคนิคนี้คือ ทำให้ได้ชิ้นงานที่มีควาละเอียดสูง ผิวเรียบ ความเร็วในการพิมพ์ไม่ลดลงเมื่อพิมพ์งานทีละหลายชิ้น แต่ข้อเสียคือ เรซินเหลวที่ใช้ในการพิมพ์ค่อนข้างเลอะเทอะ เหม็น และเป็นอันตรายถ้าสูดดมเข้าไปในปริมาณมาก

  • Selective Laser Sintering (SLS) เป็นการใช้แสงเลเซอร์ยิงลงบนพื้นผิววัสดุให้วัสดุเกิดการหลอมเหลวเป็นเนื้อเดียวกัน โดยจะเลือกยิงเฉพาะจุด ข้อดีของเทคนิคนี้คือ ชิ้นงานที่ได้มีความแข็งแรงคงทนแต่ราคาของเครื่องพิมพ์ยังค่อนข้างสูง และวัสดุที่ใช้กับเครื่องพิมพ์แบบนี้ได้มีค่อนข้างจำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องพิมพ์แบบอื่นๆ

ทั้งนี้ เทคโนโลยีประเภท Automation จะถูกนำมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยี 3D Printing เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่อง 3D Printer และทำให้การใช้งานเครื่อง 3D Printer ง่ายและสะดวกขึ้น

ปัจจุบัน เทคโนโลยี 3D Printing ได้ถูกนำไปใช้ในงานหลากหลายประเภท เช่น การแพทย์อุตสาหกรรม สถาปัตยกรรม รวมถึงวัสดุในการขึ้นรูปก็มีความหลากหลายมากขึ้นตามวัตถุประสงค์ของงานด้วย นอกจากนี้ ความนิยมในการใช้ 3D Printer มีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนการผลิตที่ลดลง เงินลงทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐ การขยายตัวของตลาดที่มีผู้ผลิตรายใหม่เพิ่มขึ้น