บริการ
TH
EN
TH
CN

หลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 4 Smart City Leadership Program # 4 (SCL #4)

หลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 4

Smart City Leadership Program # 4 (SCL #4)

หลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 4 Smart City Leadership Program # 4 (SCL #4) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับบริษัท โนเนม ไอเอ็มซี จำกัด จัดอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ (Smart City Leadership Program: SCL) รุ่นที่ 4 โดยเนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมแนวทางการสร้างโครงการเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกมิติทั้งบริบทภาครัฐและเอกชน รวมถึงการขับเคลื่อนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ที่ผู้นำเมืองควรรู้ นำโดยผู้ทรงคุณวุฒิกว่า 20 คน พร้อมการถอดแบบการเรียนรู้จากองค์กรในประเทศ อาทิ Huawei Thailand, ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.(EGAT), ศูนย์ KIDC, ศูนย์ SWOC กรมชลประทาน

เป้าหมาย : ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐและเอกชนที่ต้องการต่อยอดการสร้างเมืองอัจฉริยะ

ระยะเวลาการอบรม : หลักสูตรระยะสั้น 7 วัน ระหว่างวันที่ 7 – 21 พฤษภาคม 2567 สัปดาห์ละ 2-3 วัน (วันที่ 7, 8, 13, 14, 15, 20 และ 21 พฤษภาคม 2567) รวม 42 ชั่วโมง มีรูปแบบการอบรมภายในประเทศ ทั้งรูปแบบออนไลน์ และ ออฟไลน์ รวมทั้งการดูงานภายในประเทศ

ค่าลงทะเบียน : 62,000 บาท/คน

เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้ – 19 เมษายน 2567

วิธีการสมัคร

  • ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรและดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรนี้ผ่านทาง https://bitly.ws/3943X

  • สอบถามเพิ่มเติมและส่งใบสมัครผ่านทาง Email : [email protected] หรือ โทรศัพท์ คุณอรุณี 089-142-8990, คุณชัยวัฒน์ 083-116-6581, คุณกษิดิ์เดช 092-963-9562