บริการ
TH
EN
TH
CN

depa เดินหน้าขับเคลื่อนสมาร์ทซิตี้ จัดประกวดตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะ

depa เดินหน้าขับเคลื่อนสมาร์ทซิตี้ จัดประกวดตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะ หนุนใช้เป็นสื่อหลักเพื่อส่งเสริมในการพัฒนาเมืองพร้อมเดินหน้าขยายผลทั่วประเทศ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะแห่งชาติ จัดประกวดออกแบบชุดตราสัญลักษณ์ (Logo) สำหรับเป็นเมืองอัจฉริยะ National Smart City Icon Design Competition เพื่อใช้ในการใช้เป็นสื่อหลักในการส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของประเทศไทย โดยเปิดโอกาสให้ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาท โดยตราสัญลักษณ์นี้จะถูกนำไปใช้เป็นตราสัญญาลักษณ์กับเมืองที่ผ่านเกณฑ์ และเป็นใบเบิกทางให้กับภาคเอกชน/วิสาหกิจ ที่ร่วมทำงานกับเมืองนั้นในการยื่นขอสิทธิบีโอไอ สนใจสามารถส่งผลงานออกแบบตราสัญลักษณ์เข้าประกวดได้ ภายในวันที่ 1 มกราคม 2562 โดยสามารถติดต่อสอบถาม และดูรายละเอียดการจัดประกวดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook fanpage: National Smart City Icon Design Competition
https://www.facebook.com/SmartcityIcon http://www.depa.or.th/th/smart-city-icon e-mail: smartcityicon@depa.or.th และสามารถส่งผลงานได้ที่ http://smartcityicon.depa.or.th