บริการ
TH
EN
TH
CN

depa สาขาภาคใต้ต้อนรับ กฟผ. หารือแนวทางการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้การพัฒนาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

21 พ.ย. 2561- depa สาขาภาคใต้ตอนบน นายประชา อัศวธีระ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคใต้ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ นำโดย นายธานี จำเนียรกาล ผู้อำนวยการฝ่ายโรงไฟฟ้าพนะนครเหนือ พร้อมคณะจำนวน 32 ท่าน เยี่ยมชม Innovation Park พร้อมทั้งรับฟังบรรยายการขับเคลื่อนโครงการ Phuket Smart City พัฒนาจังหวัดภูเก็ตสู่ Smart City โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ (Smart Economy ) และระบบความปลอดภัยของประชาชน (Smart Living Community ) รวมทั้งพัฒนาการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างยั่งยืนบนฐานของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ( Creative Economy ) ซึ่งจะเป็นแนวทางการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้การพัฒนาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือต่อไป