บริการ
TH
EN
TH
CN

หลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 2

Smart City Leadership Program # 2 (SCL #2)

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับบริษัท โนเนม ไอเอ็มซี จำกัด จัดอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ (Smart City Leadership Program: SCL) รุ่นที่ 2 โดยเนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมแนวทางการสร้างโครงการเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกมิติทั้งบริบทภาครัฐและเอกชน รวมถึงการขับเคลื่อนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ที่ผู้นำเมืองควรรู้ นำโดยผู้ทรงคุณวุฒิกว่า 20 คน พร้อมการถอดแบบการเรียนรู้จากองค์กรในประเทศ อาทิ Huawei Thailand, Future Tales Lab, ศูนย์การเรียนรู้ กฝผ., The Forestias, Creator Space (NEXT)

เป้าหมาย : ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐและเอกชนที่ต้องการต่อยอดการสร้างเมืองอัจฉริยะ

ระยะเวลาการอบรม : หลักสูตรระยะสั้น 6 วัน ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 15 กันยายน 2565 สัปดาห์ละ 2 วัน รวม 36 ชั่วโมง มีรูปแบบการอบรมภายในประเทศ ทั้งรูปแบบออนไลน์ และ ออฟไลน์ รวมทั้งการดูงานภายในประเทศ

ค่าลงทะเบียน : 62,000 บาท/คน

เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้ – 15 สิงหาคม 2565

วิธีการสมัคร

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรและดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรนี้ผ่านทาง https://www.shorturl.at/tFGMO สอบถามเพิ่มเติมและส่งใบสมัครผ่านทาง Email : [email protected] หรือ โทรศัพท์ คุณอรุณี 089-1428990, คุณชัยวัฒน์ 086-3100047, คุณกษิดิ์เดช 095-6655162