บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างเหมายานพาหนะ งาน Smart City Expo World Congress2019 ณ นครบาร์เซโลนา ประเทศสเปน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ประกาศราคากลาง: download

ประกาศ ณ วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562