บริการ
TH
EN
TH
CN

ประกาศรายชื่อผู้เสนอโครงการที่ผ่านเกณฑ์าตรการ depa Digital Startup Fund รอบที่ ๑

วันที่: 21/11/2561 | ส่วนกลาง, ภูมิภาค

ประกาศรายชื่อผู้เสนอโครงการที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติการได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนตามมาตรการ depa Digital Startup Fund รอบที่ ๑
ตามประกาศรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup)
​เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายชื่อผู้เสนอโครงการที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติการได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน
ในระยะการก่อตั้งธุรกิจ (depa Digital Startup Fund; S2)
 
ลำดับ โครงการ
 โครงการ Spyder-E: หุ่นยนต์ตรวจสอบโครงสร้างภายในถังเก็บน้ำมันและสารเคมี
 โดย นายลภนชัย จิรชูพันธ์
 โครงการ eat'em all โดย นายพศิน โอภาสพิไล
 โครงการ โลจิสตี – แพลตฟอร์มสำหรับรถบรรทุกรับจ้าง โดย บริษัท โลจิสตี จำกัด
 โครงการ โฮเทล ฮับ โดย นายแกน โอภาสกรกุล
 โครงการ CodeKit เครื่องมือสอน Coding ออนไลน์ (Python) สำหรับโรงเรียน
 โดย บริษัท โค้ดคิท อินโนเวชั่น จำกัด
 โครงการ แพลตฟอร์มเจาะตลาดนักท่องเที่ยวออนไลน์ Mamy Booking
 โดย บริษัท หม่ามี๊ บุ๊คกิ้ง จำกัด
 โครงการ เพ็ท พอว์ ("PETPAW") โดย บริษัท เพ็ท พอว์ จำกัด
 
รายชื่อผู้เสนอโครงการที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติการได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน
ในระยะของการเติบโต (Growth) ที่มีวัตถุประสงค์การขยายธุรกิจ (Scale up)
(depa Digital Startup Fund; S3)
 
ลำดับ โครงการ
 โครงการ Globish Academia (Thailand) โดย บริษัท โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์) จำกัด
 โครงการ Drivemate-No.1 Cars Destination in Thailand โดย บริษัท ไดร์ฟเมท จำกัด
 โครงการพัฒนาถังปฏิกรณ์ชีวภาพอัจฉริยะระดับอุตสาหกรรมสำหรับการะบวนการลดน้ำตาลในน้ำผลไม้ (Automated Industrial Bio-Reactor for Sugar Reduction Process)
 โดย บริษัท จูซอินโนฟเอท จำกัด
 แพลตฟอร์มรีไฟแนนซ์เพื่อภาระหนี้สิน (www.Refinn.com)
 โดย บริษัท รีฟินน์ อินเตอร์เนชั่นแนล ดอท คอม จำกัด
โครงการ คาร์แชร์ริ่งแพลตฟอร์ม โดยบริษัท ฮ้อปคาร์ จำกัด