บริการ
TH
EN
TH
CN

depa AEC Phuket

depa AEC Phuket

ผอ.ดีป้า เผยมติ 9 ประเทศ ชู พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 5 ด้าน เป็นวาระเร่งด่วนของอาเซียน

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) หรือ ดีป้า กล่าวว่า ในการประชุม “High-level Regional Networking Forum on Digital Economy Promotion and Cooperation Initiative" ณ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งดีป้าเป็นเจ้าภาพจัด ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมานั้น เป็นการปะชุมเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ระดับสูงเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 17 คน จากประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย ที่มีภารกิจด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ