บริการ
TH
EN
TH
CN
depa x กรมการขaนส่งทางบก หารือแนวทางการขยายผลโครงการ Smart School Bus

depa x กรมการขนส่งทางบก หารือแนวทางการขยายผลโครงการ Smart School Bus

28 มิถุนายน 2566, กรุงเทพมหานคร - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดย ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากำลังคนดิจิทัล พร้อมทีมงาน ได้เข้าร่วมหารือกับ นายฐิติพัฒน์ ไทยจงรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิภาพ กรมการขนส่งทางบก เกี่ยวกับแนวทางการขยายผลโครงการ Smart School Bus เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียน

จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากำลังคนดิจิทัล

ดร.จักกนิตต์ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ โครงการ Smart School Bus โดยในโครงการนี้ทาง depa จะมีการนำอุปกรณ์ SydeKick ไปติดตั้งในรถโรงเรียน ซึ่งภายในอุปกรณ์นี้มี Sensor ที่ใช้ในการตรวจจับความเคลื่อนไหวภายในรถ แม้ว่ารถโรงเรียนจะจอดนิ่งสนิทแล้ว หากมีกรณีที่มีเด็กนักเรียนติดในรถโรงเรียน อุปกรณ์ก็จะทำการส่งสัญญาณแจ้งเตือนไประบบ IoC ที่เป็นคอมพิวเตอร์ และจอแสดงผล สำหรับใช้ติดตามการเดินทางของรถโรงเรียนแบบ Real Time ดังนั้นการที่ รถโรงเรียน มีอุปกรณ์นี้ติดตั้งอยู่ จะทำให้ปัญหาเด็กนักเรียนติดในรถโรงเรียน จนเสียชีวิตจะไม่เกิดขึ้นอีก

ภาพถ่ายรูปร่วมผู้เข้าหารือ

นอกจากนี้ ดร.จักกนิตต์ ยังได้นำเสนอเกี่ยวกับโครงการ dSURE ที่เป็นโครงการสนับสนุนให้ธุรกิจ Hardware ดิจิทัลของผู้ประกอบการไทย ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี และแต้มต่อในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ โดยอุปกรณ์ที่ได้รับมาตรฐาน dSURE จะทำให้ผู้ซื้อ สามารถมั่นใจได้ว่า อุปกรณ์ที่จัดซื้อไปนั้น มีความปลอดภัย และมีมาตรฐาน ซึ่งโครงการ Smart School Bus ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนให้ Hardware ดิจิทัลของผู้ประกอบไทย เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับความปลอดภัยของนักเรียนที่เดินทางโดยรถโรงเรียนภาพ จักกนิตต์ คณานุรักษ์

ด้านนายฐิติพัฒน์ ได้ให้ข้อมูลว่า กรมการขนส่งทางบก มีความสนใจที่จะร่วมมือกับ depa ในการสนับสนุนให้รถโรงเรียนนำอุปกรณ์ SydeKick ไปติดตั้งภายในรถ โดยในเบื้องต้นทาง กรม จะให้ความร่วมมือด้วยการนำข้อมูลของกรม มาบูรณาการกับข้อมูลของโครงการ เพื่อที่จะทำรถโรงเรียนที่ขึ้นทะเบียนกับกรม มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบก ยังมีแผนที่จะสนับสนุนให้มีการติดตั้งอุปกรณ์ดิจิทัลภายในรถ เพื่อให้ทางกรม มีข้อมูลสำหรับใช้ในการวางแผนและออกนโยบาย ที่สอดคล้องกับความเป็นจริง อันจะส่งผลให้การเดินทางของนักเรียนมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ภาพบรรยากาศในการหารือ

พร้อมกันนี้ ทั้ง 2 หน่วยงาน ยังได้หารือการดำเนินการร่วมกันเพิ่มเติมในอนาคต โดยเห็นพ้องร่วมกันว่า ควรจัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในงาน HACKaTHAILAND ที่จะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือน สิงหาคม 2566 และจะได้มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องประสานงาน เพื่อเตรียมการให้เรียบร้อยต่อไป