บริการ
TH
EN
TH
CN

Digital Asset สินทรัพย์ดิจิทัลมีอะไรบ้าง?

Digital Asset สินทรัพย์ดิจิทัลมีอะไรบ้าง?

oct_depa_set2-02.jpg

ในทุกวันนี้ มีการนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้ในการระดมทุน (ICO ) และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเป็นจำนวนมาก ซึ่งตอนนี้ประเทศไทยได้มี พ.ร.ก.การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เข้ามาดูแลกำกับในส่วนนี้ เพื่อให้มีความชัดเจน และช่วยเหลือให้ประชาชนไม่ถูกหลอกลวง นับว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เดียว วันนี้เราจึงมี ความหมายของคำว่า “สินทรัพย์ดิจิทัล” (Digital Asset) มาเล่ากันว่า มันหมายถึงอะไรบ้าง ได้แก่

  1. สกุลเงินดิจิทัล : หน่วยอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างเพื่อเป็นสื่อกางในการแลกปลี่ยน สินค้า บริการ และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆ เช่น Bitcoin, Ripple, Ethereum, Litecoin
  2. โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน : หน่วยอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างเพื่อกำหนดสิทธิในการร่วมลงทุน เช่น สิทธิในส่วนแบ่งรายได้ ผลกำไรจากการลงทุน ซึ่งออกและเสนอขายผ่านกระบวนการ ICO
  3. โทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ : หน่วยอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างเพื่อกำหนดสิทธิการได้รับสินค้าหรือบริการที่เฉพาะเจาะจงท่ีออกและเสนอขายผ่านกระบวนการ ICO

เอาล่ะ แม้จะรู้คำจำกัดความแล้ว แต่อย่าลืมว่าการลงทุนนั้นมีความเสี่ยงเสมอ เพราะงั้นนักลงทุนก็ควรดูให้ดีและไม่ประมาทนะ

เครดิตข้อมูล http://bit.ly/2yV4u3t http://bit.ly/2yV4Dnx