บริการ
TH
EN
TH
CN

Digital Platform เพื่อการท่องเที่ยวแบบ New Normal สู่ Smart Tourism

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 เป็นโรคที่ประชาคมโลก ยังต้องปรับตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือต่อการพัฒนาของเชื้อไวรัสชนิดดังกล่าว โดยแต่ละประเทศได้บังคับใช้มาตรการต่าง ๆ เช่น มาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ มาตรการจำกัดการเดินทาง ซึ่งส่งกระทบต่อภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการอย่างมาก

ภาพที่ 1 : New normal Travel

ภาพที่ 1 : New normal Travel, ที่มา https://www.us.cnn.com/2020/03/18/cnn-underscored/travel-and-stay-safe/index.html

การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวในยุค New Normal เป็นความท้าทายที่ผู้ประกอบการธุรกิจจะต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประยุกต์ใช้ Digital Platform เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของนักท่องเที่ยว ตลอดจนการทำ Digital Content ด้วยเทคโนโลยี เช่น Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR) เพื่อสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ หรือการประยุกต์ใช้ระบบ Contactless รูปแบบต่างๆ เช่น Payment, Check-in, Booking และ Track & Trace System เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ และการปรับตัวของ Online Travel Agency (OTA) ที่ต้องพัฒนา Feature เพื่อมารองรับการใช้งานของนักท่องเที่ยวในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19

สำหรับประเทศไทย ได้มีนำเทคโนโลยีดิจิทัลหลากหลายรูปแบบมาประยุกต์ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและสร้างความปลอดภัยด้านสาธารณสุขให้แก่นักท่องเที่ยว และมีตัวอย่างการปรับตัวของ OTA เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์โควิด 19 ได้แก่

1. Digital Platform เพื่อการท่องเที่ยวแบบ New Normal

ภาพที่ 2 : SHA Plus logo

ภาพที่ 2 : SHA Plus logo ที่มา : https://www.web.thailandsha.com/index#Infomation

1.1 Safety & Health Administration Booking Authentication – SHABA (www.thailand shaba.com) เป็นแพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวใช้ออกใบ Hotel Confirmation ในการขอออกหนังสือรับรองการเข้าประเทศ (COE) โดยโรงแรมที่จะเข้าพัก จะต้องได้รับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข SHA PLUS โดยเครื่องหมายดังกล่าว จะแสดงถึงความพร้อมของผู้ประกอบการ เพื่อรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางจากต่างประเทศ ซึ่งพนักงานในสถานประกอบการต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไม่ต่ำกว่า 70%

ภาพที่ 3 : TAG THAI logo

ภาพที่ 3 : TAG THAI logo ที่มา: https://www.tagthai.com/

1.2 ทักทาย (TAGTHAi) เป็นแพลตฟอร์มอำนวยความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยว ภายใต้คอนเซ็ป9N “Travel It Yourself” เที่ยวไทยง่าย ได้ครบ ตามใจคุณ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวที่หลากหลาย โดยนักท่องเที่ยวสามารถค้นหาข้อมูลที่ท่องเที่ยวในไทย แพลนทริป จองตั๋วเครื่องบิน ที่พัก ร้านอาหาร และชำระเงินได้ผ่านแอปพลิเคชัน นอกจากนี้ ยังมีฟังก์ชั่นขอความช่วยเหลือที่เชื่อมต่อกับตำรวจไทยตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในการเดินทางมากขึ้น

ภาพที่ 4 : การจองโรงแรม Quarantine ผ่าน agoda.com

ภาพที่ 4 : การจองโรงแรม Quarantine ผ่าน agoda.com ที่มา: https://www.agoda.com/quarantineTH

1.3 Agoda.com แพลตฟอร์มการจองที่พักระดับโลก ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพิ่มฟังก์ชั่นการจองแพ็คเกจสถานกักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก (Alternative State Quarantine หรือ ASQ) สำหรับนักเดินทางที่ต้อง Quarantine ในประเทศไทย

2. Digital Content เพื่อการท่องเที่ยวแบบ New normal

ปัจจุบันมีการพัฒนา Digital Content คือ การใช้สื่อหรือ เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นตัวกลางในการสื่อสารข้อมูล หรือเนื้อหาต่างๆ ในหลายรูปแบบ ทั้ง VDO AR VR บทความ รูปภาพ เป็นต้น เพื่อความบันเทิง และให้ความรู้ ยกระดับประสบการณ์ในการเข้าถึงสาระของเรื่องราวที่ต้องการนำเสนอ สามารถสร้างการมีส่วนร่วมในการค้นหาข้อมูล เผยแพร่ หรือส่งต่อเนื้อหา ซึ่งช่วยสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ หรือกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวได้ ดังกรณีตัวอย่างต่อไปนี้

2.1 Virtual Tour: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดทำ Virtual Tour สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทย เช่น ปราสาทหินพิมาย วัดศรีชุม บ้านหนังตะลุง เป็นต้น และยังมี Virtual Travel Expo 2020 มหกรรมท่องเที่ยวไทยในโลกเสมือนจริง เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนา Virtual Tour ตามสถานที่ท่องเที่ยวที่เอกชนเป็นเจ้าของ เช่น ตึกมหานคร มิวเซียมสยาม หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินวัดราชบูรณะ จ.อยุธยา โบสถ์กาลหว่าร์ และ YuYuan Art & Antique โดยการท่องเที่ยวผ่านระบบออนไลน์แบบ Virtual Tour ช่วยให้นักท่องเที่ยวได้เห็นภาพสถานที่ท่องเที่ยวแบบเสมือนจริง และช่วยลดความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด 19 จากการเดินทาง

ภาพที่ 5 : เกม Pokemon Go Thailand

ภาพที่ 5 : เกม Pokemon Go Thailand ที่มา: https://www.coconuts.co/bangkok/news/ten-things-only-pokemon-go-players-thailand-understand/

2.2 เกมโปเกมอน โก นำ AR มาประยุกต์ใช้ในเกม เพื่อให้ผู้เล่นออกเดินทางไปตามหาโปเกมอนตามสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการผสมผสานโลกความจริงเข้ากับโลกดิจิทัล

นอกจากนี้ การเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย นักท่องเที่ยวยังต้องปฏิบัติตามมาตรการ และข้อกำหนด เพื่อสร้างความปลอดภัยด้านสาธารณสุข และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 จึงได้มีการพัฒนา Track & Trace System เพื่อตอบโจทย์การท่องเที่ยวในยุคโควิด ได้แก่

ภาพที่ 6: แอปพลิเคชันหมอชนะ

ภาพที่ 6: แอปพลิเคชันหมอชนะ ที่มา : https://www.scgfoundation.org/covid19

  • หมอชนะแอปพลิเคชัน มาใช้ในการติดตามนักท่องเที่ยว ที่อยู่ในช่วง Quarantine โดยในโครงการ Phuket Sandbox นักท่องเที่ยวจะต้องรายงานตัวผ่านแอปพลิเคชันกับโรงแรมที่พักตลอด 14 วันที่เข้าร่วมโครงการ และใช้เทคโนโลยี Geofencing ในการสร้างรั้วเสมือน เพื่อป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยวออกนอกพื้นที่ที่กำหนด โดยนักท่องเที่ยวจะต้องยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล และตำแหน่งที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดตามตัว

ภาพที่ 7: แอปพลิเคชัน Thailand Plus

ภาพที่ 7: แอปพลิเคชัน Thailand Plus ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/advertorials/politics/2714

  • Thailand Plus คือ แอปพลิเคชันที่ต่อยอดมาจาก หมอชนะ ใช้การระบุตำแหน่งตาม GPS และ Bluetooth เพื่อติดตามตัวนักท่องเที่ยว และสแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อเช็คอินเข้าสถานที่ต่างๆ ในประเทศไทย ซึ่งหากผู้ใช้งานมีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ระบบจะแจ้งเตือนและให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ นอกจากนี้ เจ้าของสถานที่ ยังสามารถสแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อตรวจคัดกรองความเสี่ยงของนักท่องเที่ยวก่อนอนุญาตให้เข้าสถานที่

ภาพที่ 8: แอปพลิเคชัน Polarsteps

ภาพที่ 8: แอปพลิเคชัน Polarsteps ที่มา : https://www.press.polarsteps.com/images/263600

  • Polarsteps แอปพลิเคชันสำหรับวางแผนการเดินทาง และสามารถติดตามการเดินทางได้แบบออฟไลน์โดยแอปฯ จะบันทึกเส้นทางการเดินทางไว้ โดยผู้ใช้งานสามารถแชร์ภาพถ่าย หรือเส้นทางการเดินทางบน Social Media

การพัฒนา Digital Platform เพื่อการท่องเที่ยวแบบ New Normal สู่ Smart Tourism ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งเป็นตัวเร่งสำคัญที่ทำให้ธุรกิจต้องปรับตัว ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ เพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ ยังต้องรักษามาตรฐานการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรการด้านความปลอดภัยสาธารณสุข เพื่อดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและคนในสังคม

นางสาวณัฐกุล อาชาเทวัญกพันธุ์

สาขาภาคตะวันออก

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

อ้างอิง

  • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. 9 แนวโน้มใหม่ในอนาคตการท่องเที่ยว. [ออนไลน์]. Available: https://www.thai.tourismthailand.org/Articles/9tat. (วันที่ค้นข้อมูล: 20 มกราคม 2565).
  • Ashutosh K. S. 10 Best Mobile Apps to Plan Your Next Trip. [ออนไลน์]. Available: https://www.hongkiat.com/blog/travel-apps-to-log-your-trip/. (วันที่ค้นข้อมูล: 20 มกราคม 2565).
  • Patricia R. G. DIGITAL TOOLS TO REVITALIZE TOURISM. The World Tourism Organization (UNWTO). [ออนไลน์]. Available: https://www.opinno.com/insights/post-covid-tourism-digital-persona lized-safer. (วันที่ค้นข้อมูล: 20 มกราคม 2565).
  • Swapna R. S. COVID-19 quarantine, self-isolation. [ออนไลน์]. Available: https://www. financial.express.com/lifestyle/travel-tourism/covid-19-quarantine-self-isolation-how-to-opt-for-safe-stay-agoda-rolls-out-offers-for-indian-travellers/2262275/. (วันที่ค้นข้อมูล: 20 มกราคม 2565).