บริการ
TH
EN
TH
CN

การรับสมัครกลุ่มชุมชนและช่างชุมชนเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 ดิจิทัล (ชุมชนโดรนใจ) ครั้งที่ 2

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การรับสมัครกลุ่มชุมชนและช่างชุมชนเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 ดิจิทัล (ชุมชนโดรนใจ) ครั้งที่ 2

ดาวน์โหลด