บริการ
TH
EN
TH
CN

ขอเชิญสถานศึกษาเข้าร่วมสมัครโครงการ "Esports in Schools” ในการปูทางเยาวชนรุ่นใหม่ยกระดับสู่วงการอีสปอร์ต

Esports in School คือกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ และทัศนคติที่ดีต่ออาชีพในวงการอีสปอร์ตให้แก่นักเรียน ครู รวมถึงผู้ปกครอง ไปยังโรงเรียนทั่วประเทศ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567


วัตถุประสงค์ของการโครงการ

  1. เพื่อยกระดับทักษะเยาวชน เด็ก และ นักศึกษาไทยในการเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตที่มีคุณภาพและสามารถเข้าแข่งขันในวงการได้
  2. เพื่อสร้างความตระหนักรู้ความเข้าใจต่อ ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ ในความสำคัญและเส้นทางที่อาชีพหลากหลายในวงการอีสปอร์ต และ แรงบันดาลใจให้กับเด็ก เยาวชนผู้สนใจในอุตสาหกรรมอีสปอร์ต
  3. เพื่อเพิ่มโอกาสและประสบการณ์ต่อยอดสู่การประกอบอาชีพในวงการอุตสาหกรรมอีสปอร์ต

ข้อคุณสมบัติในการเข้าร่วมโครงการ

  1. มีนักเรียน นิสิต นักศึกษา ไม่น้อยกว่า 1,000 ราย
  2. มีผลงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกม อีสปอร์ต หรือดิจิทัลคอนเทนต์

กิจกรรมที่จะเกิดขึ้น

  1. Inspiration Talk จาก Influencer สายอีสปอร์ตของไทย
  2. การทดลองเล่นเกมฝีมือคนไทย
  3. การทดลอง “Trials” ในการสวมบทบามเป็นอาชีพในวงการอีสปอร์ต
  4. มีการจัด Tournament แข่งขันเกมไทยและต่างชาติ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล ส่วนส่งเสริมการตลาด

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

อาคารลาดพร้าว ฮิลล์ เลขที่ 80 ซอยลาดพร้าว 4 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เบอร์ติดต่อผู้ประสานงาน: 02-026-2333 ต่อ 1180 (ปรีย์ปวีณ) / ต่อ 1245 (อริญชย์)

Email: [email protected]