รู้จัก depa
บริการ
TH
EN
TH
CN

ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมผู้ประกอบการให้ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ผ่านมาตรการ depa Standardization Voucher