บริการ
TH
EN
TH
CN

ประกาศจัดจ้างผู้บริหารจัดงานแถลงข่าวเปิดตัว Phuket Smart City เลขที่ ๐๐๑/๒๕๕๙

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: เปรียบเทียบราคา

สถานะ: ดำเนินการเสร็จสิ้น

เอกสารราคากลาง: p.smartcity.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 8 มิถุนายน 2559

ปีงบประมาณ: 2559