บริการ
TH
EN
TH
CN

หลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 1

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับบริษัท โนเนม ไอเอ็มซี จำกัด จัดอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ (Smart City Leadership Program: SCL) รุ่นที่ ๑ โดยเนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมแนวทางการสร้างโครงการเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกมิติทั้งบริบทภาครัฐและเอกชน รวมถึงการขับเคลื่อนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ที่ผู้นำเมืองควรรู้ นำโดยผู้ทรงคุณวุฒิกว่า 20 คน พร้อมการถอดแบบการเรียนรู้จากองค์กรในประเทศ อาทิ Microsoft, Huawei Thailand, Future Tales Lab , Samyan Smart City

เป้าหมาย : ผู้บริหารภาครัฐและเอกชนที่ต้องการต่อยอดสร้างเมืองอัจฉริยะ

ระยะเวลาการอบรม : หลักสูตรระยะสั้น 6 วัน ระหว่างวันที่ 11-26 พฤษภาคม 2565 สัปดาห์ละ 2 วัน รวม 36 ชั่วโมง มีรูปแบบการอบรมภายในประเทศ ทั้งรูปแบบออนไลน์ และ ออฟไลน์ รวมทั้งการดูงานภายในประเทศ

ค่าลงทะเบียน : 62,000 บาท/คน

เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้ – 1 เมษายน 2565

วิธีการสมัคร

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรและดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรนี้ผ่านทาง https://www.shorturl.asia/SIXx4 สอบถามเพิ่มเติมและส่งใบสมัครผ่านทาง Email : [email protected] หรือ โทรศัพท์ คุณอรุณี 089-1428990, คุณชัยวัฒน์083-1166581