บริการ
TH
EN
TH
CN

หลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ ๓ Smart City Leadership Program # 3 (SCL #3)

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับบริษัท โนเนม ไอเอ็มซี จำกัด จัดอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ (Smart City Leadership Program: SCL) รุ่นที่ 3 โดยเนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมแนวทางการสร้างโครงการเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกมิติทั้งบริบทภาครัฐและเอกชน รวมถึงการขับเคลื่อนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ที่ผู้นำเมืองควรรู้ นำโดยผู้ทรงคุณวุฒิกว่า 20 คน พร้อมการถอดแบบการเรียนรู้จากองค์กรในประเทศ อาทิ Huawei Thailand, Future Tales Lab, ศูนย์การเรียนรู้ กฝผ., Creator Space (NEXT)

เป้าหมาย : ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐและเอกชนที่ต้องการต่อยอดการสร้างเมืองอัจฉริยะ

ระยะเวลาการอบรม : หลักสูตรระยะสั้น 7 วัน ระหว่างวันที่ 9 - 24 พฤษภาคม 2566 สัปดาห์ละ 2-3 วัน รวม 42 ชั่วโมง มีรูปแบบการอบรมภายในประเทศ ทั้งรูปแบบออนไลน์ และ ออฟไลน์ รวมทั้งการดูงานภายในประเทศ

ค่าลงทะเบียน : 62,000 บาท/คน

เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้ – 20 เมษายน 2566

วิธีการสมัคร

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรและดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรนี้ผ่านทาง https://bit.ly/3J9gBhN

สอบถามเพิ่มเติมและส่งใบสมัครผ่านทาง Email : [email protected] หรือ โทรศัพท์ คุณอรุณี 089-1428990, คุณชัยวัฒน์ 086-3100047, คุณกษิดิ์เดช 095-6655162