บริการ
TH
EN
TH
CN
หลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 3

หลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ ๓ Smart City Leadership Program # 3 (SCL #3)

หลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 3

หลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ ๓

Smart City Leadership Program # 3 (SCL #3)

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับบริษัท โนเนม ไอเอ็มซี จำกัด จัดอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ (Smart City Leadership Program: SCL) รุ่นที่ 3 โดยเนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมแนวทางการสร้างโครงการเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกมิติทั้งบริบทภาครัฐและเอกชน รวมถึงการขับเคลื่อนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ที่ผู้นำเมืองควรรู้ นำโดยผู้ทรงคุณวุฒิกว่า 20 คน พร้อมการถอดแบบการเรียนรู้จากองค์กรในประเทศ อาทิ Huawei Thailand, ศูนย์การเรียนรู้ กฝผ., ศูนย์ KIDC , ศูนย์ SWOC กรมชลประทาน

เป้าหมาย : ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐและเอกชนที่ต้องการต่อยอดการสร้างเมืองอัจฉริยะ

ระยะเวลาการอบรม : หลักสูตรระยะสั้น 7 วัน ระหว่างวันที่ 9 – 24 พฤษภาคม 2566 สัปดาห์ละ 2-3 วัน (วันที่ 9, 10, 11, 15, 16, 23 และ 24 พฤษภาคม 2566) รวม 42 ชั่วโมง มีรูปแบบการอบรมภายในประเทศ ทั้งรูปแบบออนไลน์ และ ออฟไลน์ รวมทั้งการดูงานภายในประเทศ

ค่าลงทะเบียน : 62,000 บาท/คน

เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้ – 20 เมษายน 2566

วิธีการสมัคร

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรและดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรนี้ผ่านทาง https://www.bit.ly/3J9gBhN

สอบถามเพิ่มเติมและส่งใบสมัครผ่านทาง Email : [email protected] หรือ โทรศัพท์ คุณอรุณี 089-1428990, คุณชัยวัฒน์ 086-3100047, คุณกษิดิ์เดช 095-6655162