บริการ
TH
EN
TH
CN

ดีป้าประกาศรับสมัครนิติบุคคลเข้ารับขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (depa Digital Transformation Funds) ประจำปี 2565 ครั้งที่ 3

depa เปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (Digital Transformation Funds) เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs และภาคการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลิตภาพหรือมูลค่าเพิ่มิตภาพหรือมูลค่าเพิ่ม

เอกสารประกาศการรับสมัคร

คุณสมบัติ :วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือจดทะเบียนธุรกิจบุคคลธรรมดา และด้านการเกษตร

กลุ่มเป้าหมาย : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการค้าและบริการ อุตสาหกรรมการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และเกษตรอุตสาหกรรม

พื้นที่เป้าหมาย : รายละเอียดพื้นที่เป้าหมาย

ระยะเวลาการรับสมัคร : วันที่ 29 เมษายน - 15 มิถุนายน 2565

ระยะเวลาการพิจารณา : วันที่ 15 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2565

ประกาศผลการพิจารณา : ภายในสิงหาคม 2565

รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม ดาวน์โหลด

เอกสารเพิ่มเติม

  1. ขอบเขตและแผนการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
  2. กรอบวงเงินโครงการ ดาวน์โหลด
  3. ข้อเสนอโครงการ Concept idea ดาวน์โหลด

ยื่นข้อเสนอโครงการได้ที่ Line Official @depa Thailand หรือ https://lin.ee/c71YR14

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ดาวน์โหลด