บริการ
TH
EN
TH
CN

ดีป้าประกาศรับสมัครนิติบุคคลเข้ารับขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (depa Digital Transformation Funds) ประจำปี 2565 ครั้งที่ 4

depa เปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (Digital Transformation Funds) เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลิตภาพหรือมูลค่าเพิ่มาพหรือมูลค่าเพิ่ม

เอกสารประกาศการรับสมัคร

คุณสมบัติ :วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือจดทะเบียนธุรกิจบุคคลธรรมดา

กลุ่มเป้าหมาย : อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการค้าและบริการ

พื้นที่เป้าหมาย :

พื้นที่เป้าหมาย

ระยะเวลารับสมัคร : วันที่ 7 - 25 กรกฎาคม 2565

ระยะเวลาการพิจารณา : วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2565

ประกาศผลการพิจารณา : ภายในเดือนกันยายน 25655

รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม ดาวน์โหลด

เอกสารเพิ่มเติม

  1. ขอบเขตและแผนการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
  2. กรอบวงเงินโครงการ ดาวน์โหลด
  3. ข้อเสนอโครงการ Concept idea ดาวน์โหลด

ยื่นข้อเสนอโครงการได้ที่ Line Official @depa Thailand หรือ https://www.lin.ee/c71YR14

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ

โทร. 081 833 4915

Email : [email protected]