บริการ
TH
EN
TH
CN
SME Digital Coupon
Please Select

Load More

แพ็กเกจและผู้ให้บริการดิจิทัลในโครงการ

  1. บริหารจัดการบัญชีการเงิน (Finance and Acoounting)
  2. บริหารบุคคล (Human Resource Management)
  3. บริหารจัดการลูกค้าและการขาย (Customer and Sale Management)
  4. บริหารจัดการสินค้าและการขนส่ง (Stock / Warehouse / Logistic Management)
  5. บริหารจัดการฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farming)
  6. บริการด้านอื่น (Other)


Digital Provider โครงการ depa Mini Transformation Voucher 2562

Load More