บริการ
TH
EN
TH
CN
Digital Startup Institute
Please Select

มาตรการ depa Digital Startup Fund | เอกสารมาตรการ depa Digital Startup ฉบับเต็ม

ประกาศรับสมัคร

 1. ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน

 1. การขยายระยะเวลาพิจารณาและประกาศผลการรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ครั้งที่ 6 และ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด
 2. ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง รายชื่อผู้เสนอโครงการที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน
  ตามมาตรการ depa Digital Startup Fund ครั้งที่ 3 และ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด
 3. ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง รายชื่อผู้เสนอโครงการที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้น
  ธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ครั้งที่ 1ประจำปี พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด

ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอโครงการ

 1. สแกน QR Code หรือ ค้นหา LINE Official @depathailand 
 2. สมัครสมาชิกเป็น depa Member
 3. ยืนยันตัวตนผ่าน LINE
 4. กรอกข้อมูลขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ผ่านมาตรการ depa Digital Startup Fund
 5. จัดส่งคลิปวิดิโอ (Pitching) และสไลด์นำเสนอข้อมูลของกิจการ (Pitch Deck) ทั้ง 2 นาทีและ 5 นาที รูปแบบภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณา      
  ดูขั้นตอนการสมัครเพิ่มเติม ดาวน์โหลด


กระบวนการพิจารณาโครงการ depa Digital Startup Fund


ขอเชิญผู้ที่สนใจ รับฟังแนวทาง กระบวนการส่งเสริมและสนับสนุน โดยสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 - 15.30 น. เป็นต้นไป ผ่านทางระบบประชุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์

📝 ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/SH9NhtcQD66VpXKJA

Load More


มาตรการ depa Digital Startup Fund | เอกสารมาตรการ depa Digital Startup ฉบับเต็ม

ประกาศรับสมัคร

 1. ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้น
  ธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด

ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอโครงการ

 1. สแกน QR Code หรือ ค้นหา LINE Official @depathailand 
 2. สมัครสมาชิกเป็น depa Member
 3. ยืนยันตัวตนผ่าน LINE
 4. กรอกข้อมูลขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ผ่านมาตรการ depa Digital Startup Fund
 5. จัดส่งคลิปวิดิโอ (Pitching) และสไลด์นำเสนอข้อมูลของกิจการ (Pitch Deck) ทั้ง 2 นาทีและ 5 นาที รูปแบบภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณา      
  ดูขั้นตอนการสมัครเพิ่มเติม ดาวน์โหลด


กระบวนการพิจารณาโครงการ depa Digital Startup Fund


ขอเชิญผู้ที่สนใจ รับฟังแนวทาง กระบวนการส่งเสริมและสนับสนุน โดยสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น
ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 14.30-16.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทางระบบประชุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์

📝 ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/SH9NhtcQD66VpXKJA


โปรดศึกษาขั้นตอนการรับการส่งเสริมและสนับสนุน depa Digital Startup Fund   ดาวน์โหลด

**หมายเหตุ  : หากเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วน สำนักงานขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาข้อเสนอโครงการ

Load More

ประกาศรับสมัคร

 • ประกาศสำนักงานฯ เรื่องการรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้น
  ธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด

ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอโครงการ

 1. สแกน QR Code หรือ ค้นหา LINE Official @depathailand
 2. สมัครสมาชิกเป็น depa Member
 3. ยืนยันตัวตนผ่าน LINE
 4. กรอกข้อมูลขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ผ่านมาตรการ depa Digital Startup Fund 


ดูขั้นตอนรายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลด


กระบวนการพิจารณาโครงการ depa Digital Startup Fund


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทร 02-0262333 ต่อ 1406,1408

Load More

มาตรการ depa Digital Startup Fund | เอกสารมาตรการ depa Digital Startup ฉบับเต็ม

ประกาศรับสมัคร

 1. ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้น
  ธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ครั้งที่ 2ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด

ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอโครงการ

 1. สแกน QR Code หรือ ค้นหา LINE Official @depathailand 
 2. สมัครสมาชิกเป็น depa Member
 3. ยืนยันตัวตนผ่าน LINE
 4. กรอกข้อมูลขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ผ่านมาตรการ depa Digital Startup Fund
 5. จัดส่งคลิปวิดิโอ (Pitching) และสไลด์นำเสนอข้อมูลของกิจการ (Pitch Deck) ทั้ง 2 นาทีและ 5 นาที รูปแบบภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณา      
  ดูขั้นตอนการสมัครเพิ่มเติม ดาวน์โหลด
Load More